"There's enough on this planet for everyone's needs but not for everyone's greed"
Mahatma Gandhi

----- Gå längst ned -----

Fullständig karta med alla övernattningsplatser. För fler bilder se bildarkivet.

Epilog Överleva Norska kusten

Hälsa/känslor: En mycket underlig och konstig känsla infinner sig nu när äventyret är avslutat. En del av mig hade velat att bara fortsätta paddla hela Nord-ost passagen. Jag hade verkligen kommit in i tillvaron av att bara paddla framåt dag efter dag. Kroppen har dock tagit mycket stryk och jag har tappat 13 kilo. Utrustningen är relativt sliten och behöver ses över och repareras. Det börjar bli höst och kallt i luften. 3 veckor tog det innan kroppen och speciellt händerna slutade värka.

Skulle det vara möjligt att paddla hela Norska kusten enbart med det man initialt packade i kajaken? Att inte ta med sig varken mat, pengar, kryddor, vitaminer, kaffe och snus utan vara helt utlämnad åt ödet? De kriterier jag satte upp var att jag fick ta emot om någon jag mötte självmant erbjöd mig något. Dock så fick jag inte be någon om något, och inte heller tacka nej när någon erbjöd mig något.

Jag valde att paddla från Sverige till Ryssland vilket innebär mer motvindspaddling, men för mig var det viktigare att kunna följa makrillstimmens förflyttning norrut. Aldrig tidigare har makrillen rört sig så långt norr och jag fiskade makrill ända upp till Mehamn. Antagligen ytterligare en effekt av växthuseffekten.

Sträckan efter Tromsö bjöd såklart på den svåraste paddlingen med kraftiga strömmar och tidvatten skillnader på upp till 4,5 meter. Den absolut svåraste paddlingen när havet såg ut som det kokade och vågorna var helt oberäkneliga så var det faktiskt helt vindstilla. Strömmarna, kustlinjen och bottenstrukturerna mer än vinden avgjorde paddelförhållandena.

Norska kusten var sagolikt vacker med dagliga möten med det storslagna fågel och djurlivet. Ett magiskt valmöte långt ute till havs har för alltid etsat sig fast i mitt minne. Sikten i vattnet på upp till 30 meter gjorde att det många gånger kändes som man såg ner i ett akvarium. Speciellt Steigen med sitt turkosblåa vatten och kritvita sandstränder är en plats jag ofta tänker tillbaka på. Rundningen av Nordkap var givetvis mäktig!

Gästfriheten och Norrmännens genuina turglädje gjorde att det blev mindre överlevnad än jag räknat med, men desto fler fantastiska möten med människor. Fisket var helt fenomenalt och oftast fiskade jag mindre än 10 minuter för att dra upp min dagsranson av fisk.

// Sören Kjellkvist
Ambassadör för Friluftsfrämjandet, Bergans of Norway och 24Hour Meals, medgrundare till välgörenhetssatsningen Äventyrliga Dagen.

SVENSKA:

Dag 83 2013-08-16)

Landskapsbild: Karg kustlinje med låga fjäll
Väder: Molnighet 5/8, motvind ostlig 5 m/s
Distans: 12 km 
Medeldistans: 34,7 km
Total distans: 2879 km
Födointag frukost: Ris
Födointag lunch: Buljong
Födointag middag: Lammkotletter, färsk potatis, vitlöksmör, rödvin och oliver
Hälsa/känslor: Konstigt oberörd. Känns som vilken paddeldag som helst. 

Vaknade kl 3 och åt upp ris som jag gjort i ordning dagen innan. Vinden hade nu mojnat avsevärt. Sjön hade även den lagt sig till behaglig nivå. Paddlade ut och kunde nu räkna uddarna till Ryska gränsen. 05.53 paddlade jag så in i en liten strömfåra på 10 meter. Det var ebb och nästan inget vatten. Paddlade in 200 meter, drog in kajaken till stranden och slog upp tältet för sista gången. Gick sedan över Grense Jakobselv till Ryska sidan och lade symboliskt handen på den taggtrådsdragna gränsen. Ringde min fru och berättade att jag var framme. Gick därefter och lade mig för att sova ut riktigt ordentligt. Klockan 13 blir jag väckt av den norska gränsvakten och får legitimera mig. De informerar mig om att jag begått ett brott som färdats med ett oregistrerat fartyg på Grense Jakobselv och de måste kontakta polisen och tas med till stationen. Efter att de kontaktat polisen så behöver jag inte följa med in, bara jag lämnar alla mina uppgifter. Lagar är lagar och grabbarna måste sköta sitt jobb. Inget att göra något åt och sålunda bara att acceptera. Men jag undrar hur straffskalan ser ut. Trevliga var de i alla fall och ställde gärna upp på bild. De ursäktade också att de lade lite sordi på min dag men jag sa att jag förstod. Mina snälla föräldrar och min kusin är på väg upp i en lånad miljöbil sponsrad av Peak IT and Office. Tanken är att jag och min kusin Tobias ska lämna dem i Kirkenes så tar de Hurtigruten hem och jag och Tobias tar bilen hemåt. När bilen stannar till framför mig hör jag hur all luft går ur höger framdäck. Punktering! Efter att vi kontrollerat och upptäckt att bilen saknar reservdäck och istället har en lagningsflaska som man häller i däcket, och den flaskan redan är använd, så uppstår problem. Efter att vi försökt laga hålet med både gummi och epoxi stannar Helge Staerk med fru och undrar vad vi pysslar med. Han far sedan iväg och 1 timme senare återvänder han med en lagningssats som nu tagit oss 5 mil till en stuga med alla faciliteter. Frugan möter upp i Umeå. Nu är det tillbaks till vardagen igen. Jag ska skriva en bok, sälja föreläsningar, hålla kurser och söka jobb inom friluftsbranchen samt olika uppdrag. Allt är av intresse! Det känns som jag varit borta i 5 år och nu återser civilisationen. Dags för rehabilitering av kroppen. 

Tankar om livet: Lever jag som jag lär? Det gör jag inte, men jag försöker. Jag känner mig själv och alla mina värderingar. Att försöka och göra sitt bästa anser jag vara gott nog och det enda man kan begära. Ingen är som sagt perfekt. Jag kompromissar och anpassar mig efter familj och vänner. Jag försöker aldrig övertyga någon om mina värderingar. Men jag berättar gärna om någon vill lyssna.

Miljötips: Vid val av ny kajak, så ta med miljöaspekten. Min Prijon Marlin är tillverkad av helt återvinningsbart nytt plastmaterial Prilite med samma snygga finish som glasfibern. Att den är riktigt slitstark och tålig har denna Norgetur visat med dragning både över stock och sten. Mest sten! Att den är nästan lika lätt som kolfibern är inte heller det helt fel.

Position: Grense Jakobselv

ENGLISH:

Day 83 (2013-08-16)

Landscape image:  Barren coastline with low mountains
Weather: Cloudiness 5/8, headwind easterly 5 m/s
Distance: 12 km
Average distance: 34.7 km
Total distance: 2879 km
Breakfast: Rice
Lunch: Broth
Dinner: Lamb chops, fresh potatoes, garlic butter, red wine and olives
Health/feelings: Strangely unaffected, it feels like just any other day of paddling

Woke up 3 AM and ate the rice that I had cooked the day before. The wind had now fallen significantly. The water had also calmed down to a comfortable level. I started paddling and could now count the capes to the Russian border. 05:53 AM I paddled into a small 10 metre wide stream. It was ebb and there was almost no water. I paddled 200 metres in, pulled in the kayak to the beach and put up the tent for the last time. I then walked over Grense Jakobselv to the Russian side and symbolically put my hand on the barbed wire border. Called my wife and told her I had made it. Then I went to bed to get some proper sleep. At 1 PM I was woken by the Norwegian border guards and had to show ID. They informed me that I have committed a crime going on Grense Jakobselv in an unregistered vessel, and that they had to contact the police and bring me to the station. After contacting the police I didn’t have to go to the station as long as I gave them all my personal information. Laws are laws and the boys had to do their job. Nothing to do about, and therefore just to accept. But I wonder over the punishment scale. They were nice anyway and happily let me take their picture. They apologised for dulling my day a bit but I said that I understand. My kind parents and my cousin are on their way up to get me in a borrowed green car sponsored by Peak IT and Office. The thought is that I and my cousin Tobias are to leave them in Kirkenes. From there they will take the Hurtigruten home and I and Tobias will take the car. When the car stops in front of me I hear how all the air goes out of the right front tyre. A puncture! After controlling and noticing that the spare lacks a spare tyre, and instead has a repair bottle that you pour in the tyre, and that the bottle is already used, problems arise. After trying to fix the hole with both rubber and epoxy, Helge Staerk with wife comes up to us and wonders what we are doing. He then leaves and one hour later he returns with a repair kit that has now taken us 560 kilometres to a cabin with all necessary facilities. My wife will meet me in Umeå. Now it is back to everyday life. I’m going to write a book, sell lectures, hold courses and apply for jobs in the open air business as well as different missions. Everything is of my interest! It feels like I’ve been away for five years and am now returning to civilisation. Time to rehabilitate the body.

Thoughts about life: Do I live as I teach? I don’t, but I try. I know myself and all my values. To try and do your best I believe is good enough and the only thing one can demand. As I said no one is perfect. I compromise and adapt to family and friends. I never try to convince anyone about my values. But I am happy to tell anyone who wants to listen.

Environmental tips: When choosing a new kayak, consider the environmental aspect. My Prijon Marlin is made of a completely recyclable plastic material Prilite with the same nice finish as glass fibre. That it also is really tough is something that this trip has shown, as I have dragged the kayak over all kinds of hard surfaces. The fact that it is almost as light as the carbon fibre isn’t bad either.

Position: Grense Jakobselv

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 82 (2013-08-15)

Landskapsbild: Karg kustlinje med låga fjäll
Väder: Molnighet 8/8, motvind ostlig 10 m/s
Distans: 15 km 
Medel distans: 35,2 km
Total distans: 2867 km
Födointag frukost: Blåbär och kråkbär
Födointag lunch: Frystorkad curry kyckling
Födointag middag: Ris och buljong
Hälsa/känslor: Först utvilad och nu slutkörd igen!!

Har mest bara sovit hela dagen. Grymt skönt och ingen sol som legat på tältet då det är mulet och blåsigt. Har plockat blåbär och kråkbär till frukost och blåbären är otroligt saftiga och goda. Drömt massor av konstiga drömmar som man gärna gör när man sover ytligt. Toarullen jag fick av damen nere i Sörlandet är sedan en vecka slut trots ransonering. Den mjuka tången finns ej här uppe utan nu får man stå till godo med sjögräs. Hittar inte längre strandsnäckor att äta heller. Vilade ut riktigt ordentligt idag och hoppades vinden skulle mojna till lvällen. Det gjorde den inte men begav mig ändå ut 18.00. Efter fem timmars hård paddling har jag blott avverkat 15 km. Nu sitter jag inkrupen i en klippskreva i min sköna Järvenduk och hoppas på bättre väder och samlar krafter inför sista etappen på 12 km. Järvenduken har många funktioner. Sittunderlag, sovsäcksöverdrag, liggunderlag, värmande filt och signalduk. Känd i Norge och okänd i Sverige. Har köpts in av Nato till sina trupper. Ibland skippar jag tältet och kryper istället in i min Järvenduk som nu inatt. Trodde jag skulle nå målet, men det finns kvar imorgon. Min Brunton ADC Summit visar just nu 12 m/s motvind men då befinner jag mig en bit upp. Bara att invänta bättre väder.

Tankar om livet: Betrakta ibland din sinnesstämning, beteende och uppförande utifrån dig själv, från tredje person. Se på dig själv ur en annan människas synvinkel. Analysera vilka känslor som rör sig i dig just nu och känn hur de känns. Reflektion, kontemplation och personlig feedback på dig själv. Vad hittar du för sprickor och brister i din spegelbild? När de är identifierade kan man aktivt börja jobba med dem. Alla kan vi utvecklas och förbättra oss som individer men då behöver vi först veta orsakerna och komma till självinsikt. Avsluta ibland dagen med kontemplation. Vad hade du kunnat göra annorlunda under dagen. Vad var inte så bra och vad gjorde du som var bra? Skapa en kontempleringslista där du skriver ner det du kommer fram till för att bli en bättre människa.

Miljötips: Tälta när du åker iväg på sammankomster, föredrag, kurser, seminarier, fester eller möten istället för att ta in på hotell. Det finns alltid något buskage där man blir totalt dold även i de stora städerna. Bara en ryggsäck och så har man allt man kan önska sig samt en mysig friluftsupplevelse på köpet. Kolla kartan innan så kan man där upptäcka bra ställen men oftast räcker det att gå runt hörnet. Fräscha till sig gör man på badrummet i den anläggning man ska besöka dagen efter. Vid utekvällar har man alltid närmast hem.

Position: Slitbukta

ENGLISH:

Day 82 (2013-08-15)

Landscape image: Barren coastline with low mountains
Weather: Cloudiness 8/8, headwind easterly 10 m/s
Distance: 15 km
Average distance: 35.2 km
Total distance: 2867 km
Breakfast: Bilberries and crowberries
Lunch: Freeze dried curry chicken
Dinner: Rice and broth
Health/feelings: First rested, now exhausted again!

I have mostly slept all day. Really nice and no sun on the tent since it is cloudy and windy. Have picked bilberries and crowberries for breakfast and the bilberries are incredibly juice and sweet. Dreamed a lot of strange dreams as you tend to do when sleeping lightly. The toilet paper I got from the nice lady down in the south has run out since a week ago despite rationing. There is no soft seaweed up here either so now I have to make do with sea grass. Can’t find any periwinkles to eat either. I got proper rest today and hoped that the wind would die come evening. It didn’t, but I still set out at 6 PM. After five hours of rough paddling I have only come 15 km. Now I’m sitting hunched in a cleft in the rock, wrapped in my comfy Järven cloth, and hoping for better weather, gathering energy for the final stretch of 12 km. The järven cloth has many functions. Sitting mat, sleeping bag cover, sleeping mat, warming blanket and signalling cloth. Famous in Norway and unknown in Sweden. Has been bought in by NATO for their troops. Sometimes I skip the tent and instead crawl into my Järven cloth like tonight. Thought I would reach the goal, but it remains for tomorrow. My Brunton ADC Summit is currently showing 12 m/s headwind but then again I am at a slight altitude. It’s just to await better weather.

Thoughts about life: Sometimes, view your mood and behaviour from without yourself, in third person. Look at yourself from another person’s view. Analyse what feelings that move within you right now and feel what they feel like. Reflection, contemplation and personal feedback on yourself. What cracks and deformities can you find in your mirror image? When they are identified you can actively start working with them. We can all evolve and improve ourselves as individuals but then we first need to know the reasons and reach self-awareness. Finish the day with contemplation sometimes. What could you have done differently during the day? What was not very good, and what did you do that was good? Create a contemplation list where you write down what conclusions you reach to become a better person.

Environmental tips: When going away on meetings, lectures, courses, parties or conferences, bring a tent instead of taking in on a hotel. There is always some shrubs where you will be completely hidden even in the big cities. Just bring a backpack and you have all you can wish as well as a cosy outdoor experience. Check the map before to spot good place, but most of the time just walking around the corner is enough. Hygiene can be fixed at the bathroom of the place you’re visiting the day after. After a night out you always have the closest way home.

Position: Slitbukta

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 81 (2013-08-14)

Landskapsbild: Karg kustlinje med låga fjäll
Väder: Molnighet 5/8, sidvind ostlig 6 m/s
Distans: 26 km 
Medeldistans: 35,2 km
Total distans: 2852 km
Födointag frukost: Bröd med nougatkräm
Födointag lunch: Frystorkad torskgryta
Födointag middag: Blåbär och 2 buljongtärningar
Hälsa/känslor: Allt känns skönt!

Vaknade redan en timme innan alarmet och det var ingen idé att ligga och vänta på den. Upp och ut på vattnet. Land i sikte. Bara att paddla på. Överfarten över fjorden tog sex timmar och nu ligger jag inne i en minifjord. Det har blåst ostligt i fyra dagar nu vilket gjort att det byggt upp kraftig sjö. När jag kom fram till land fick jag det tufft med gropig hoppande sjö. Så trött och utmattad som jag är nu vill man inte ha den sjögången så jag sökte skydd på första bästa plats. Dock var fjället i vägen för min spotsignal. Jag har inte bestigit en enda topp men varit sugen på dem alla. Därför bestämde jag mig för att klättra upp. En och en halv timme senare nådde jag toppen och spoten gick iväg. Klättrade ner igen och gick till kojs i tältet. Har plockat blåbär och kråkbär och avnjuter nu himmelskt god köttbuljong. Sova länge och hålla koll på vädret. Hoppas vinden lägger sig för att paddla i 8 m/s rak motvind med häftig sjögång orkar jag inte nu.

Tankar om livet: Berätta för dem du älskar att du älskar dem. Man behöver höra det och det kan knappast sägas för ofta. På samma sätt som man inte kan ge för mycket kärlek. Det är mycket just det som livet handlar om. Att ge av sin kärlek. Inte ta eller kräva.

Miljötips: Istället för att köpa nytt kan man handla antikt till samma pris. Rokoko, barock, gustavianskt eller renässans. Det behåller dessutom sitt värde och sjunker inte i värde som allt nytt vi köper. I Sverige finns det massor av möbler och andra antikviteter från 1800-talet till en relativt billig peng.

Position: Storbukta

ENGLISH:

Day 81 (2013-08-14)

Landscape image: Barren coastline with low mountains
Weather: Cloudiness 5/8, side wind easterly 6 m/s
Distance: 26 km
Average distance: 35.2 km
Total distance: 2852 km
Breakfast: Bread with nougat cream
Lunch: Freeze dried cod stew
Dinner: Bilberries and two broth cubes
Health/feelings: Everything is fine!

Woke up an hour before the alarm and then it was no point in lying around waiting for it. Up and out on the water. Land sighted. Just keep paddling. The crossing over the fjord took six hours and now I’m camped in a mini fjord. The wind has been blowing from the east for four days now which has built up heavy seas. When I reached land I had a hard time with very jumpy waters. As tired and exhausted as I am now, I don’t really want those waters so I took cover in first best place. Unfortunately the mountain was in the way for my SPOT signal. I haven’t climbed a single hill but had been wanting to climb them all. Therefore I decided to climb up. One and a half hour later I reached the top and could send my SPOT. Climbed down again and went to sleep in the tent. Have picked bilberries and crowberries and am now enjoying heavenly good meat broth. Going to sleep for a long time and keep track of the weather. I hope it dies, because I can’t do with paddling in 8 m/s headwind and strong seas right now.

Thoughts about life: Tell the people you love that you love them. They need to hear it and it can hardly be said too often. In the same way as you cannot give too much love. That is a lot of what life is about. To give of your love. Not taking or demanding.

Environmental tips: Instead of buying new stuff you can buy antiquities for the same prices. Rococo, Baroque, Gustavian or Renaissance. It also keeps its value instead of losing it like everything new we buy. In Sweden there are lots of furniture and other antiquities from the 19th century for a relatively cheap price.

Position: Storbukta

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 80 (2013-08-13)

Landskapsbild: Innanför stor låglänt halvö med många stränder.
Väder: Molnighet 8/8, medvind nordostlig 6 m/s
Distans: 31 km 
Medeldistans: 35,3 km
Total distans: 2826 km
Födointag frukost: Bröd med nougatkräm
Födointag lunch: Frystorkad kyckling i örtasås
Födointag middag: Inget
Hälsa/känslor: Riktigt trött!

Regnat mest hela dagen och idag var jag inte sugen på att paddla. Kom inte iväg förrän 14.30. Omöjligt att gå iland på sandstränderna då stora dyningar brutit mot dem. Har därför paddlat oavbrutet till denna fina ö jag nu ligger på. Upptäckte en skyddad vik med sandstrand längs in. Hoppade iland, drog upp kajak och började reka tältplats. Tittar till kajaken och ser att en våg tagit tag o den och den är två meter ut från stranden. Springer ner och kastar mig ut i vattnet. Kajaken driver snabbt utåt men jag är snabbare. En liten simtur på kvällskvisten är ju alltid trevligt! Luktar mycket måsskit men det vänjer man sig vid efter 15 minuter. Luktar faktiskt inte så illa heller. Bättre än jag själv iallafall. Kollade vädret och såg till min olycka att det ska blåsa upp imorgon mitt på dagen så nu struntar vi i middagen och kryper direkt i kojs. Väckarklockan ställt på 04.30. Tappade mina solbrillor Leech sunset idag. Så nu har jag plockat fram Leech Sunrise istället. Känns som det mesta går på backupen nu. I Skottland finns på ett museum en grönlandskajak. För mer än hundra år sedan kom det paddlandes en inuit i sin kajak till den skotska kusten. Han tog sig in till stranden, Klev ur kajaken och föll död ner. Det är hans kajak som nu finns på museumet. Tänk om man fått höra hans historia!

Tankar om livet:
Undvik avundsjuka och konkurrens med andra människor utan unna dem istället det bästa och tillåt dig själv att glädjas med dem för deras och din egen skull. Bli vän med och hjälp istället dina konkurrenter och de du eventuellt är avundsjuk på. Det lönar sig alltid i slutändan.

Miljötips: Sluta använda dyra parfymer. Nästan allt innehåller idag redan parfymer så som sköljmedel, deodoranter, hudkrämer, tvål, schampo med mera. Räcker det inte med dem? Det blir ofta alldeles för starka dofter med parfymer och det naturliga slår ofta det tillgjorda.

Position: Lille Ekkerøy

ENGLISH:

Day 80 (2013-08-13)

Landscape image: Inside a large lowland peninsula with many shores.
Weather: Cloudiness 8/8, tailwind north-easterly 6 m/s
Distance: 31 km
Average distance: 35.3 km
Total distance: 2826 km
Breakfast: Bread with nougat cream
Lunch: Freeze dried chicken in herb sauce
Dinner: Nothing
Health/feelings: Really tired!

It has rained for the most of the day and today I didn’t really want to paddle. Didn’t leave until 2:30 PM. Impossible to disembark on the sand shores as large swells have broken on them. Therefore I have paddled non-stop to the nice island I am now camped on. Discovered a protected bay with a sand shore in its end. Disembarked, pulled up the kayak and started looking for a good tenting spot. Checked on the kayak and saw that a wave had grabbed it and it is two meters out from the shore. I ran down and threw myself in the water. The kayak drifted outward fast, but I was faster. A little swim in the evening is always nice! It stinks of seagull poop with you get used to it after about 15 minutes. Doesn’t actually smell that bad either. Better than I do anyway. Checked the weather and saw to my dismay that it is going to be windy tomorrow midday so now I will skip the dinner and go directly to bed. The alarm is set on 4:30 AM. I lost my sunglasses Leech sunset today. So now I have brought out my Leech sunrise instead. Fells like most of my things are backup now. In Scotland there is a Greenland kayak in a museum. Over a hundred years ago an Inuit came paddling in his kayak to the Scottish coast. He got to the shore, stepped out of the kayak and fell dead on the ground. It is his kayak that is now in that museum. Imagine to hear his story!

Thoughts about life: Avoid jealously and competition with other people, instead grant them the best and allow yourself to be happy with them for their and your own sake. Become friend with and help your competitors instead, and the ones to might be jealous of. It always pays off in the end.

Environmental tips: Stop using expensive perfumes. Almost everything today already contains perfumes, such as softeners, deodorants, skin lotion, soap and shampoo etc. Isn’t that enough? Perfumes often give way too strong scents, and the natural often beats the artificial.

Position: Lille Ekkerøy

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 79 (2013-08-12)

Landskapsbild: Innanför stor låglänt halvö med många stränder
Väder: Molnighet 2/8, medvind nordlig 3 m/s
Distans: 33 km 
Medeldistans: 35,3 km
Total distans: 2795 km
Födointag frukost: Bröd med nougatkräm
Födointag lunch: Frystorkad curry kyckling med ris
Födointag middag: Choklad
Hälsa/känslor: Kroppen tror att vi är framme i mål och bestämt att nu behöver den inte jobba längre.

Lång sovmorgon innan jag till slut motvilligt klev ur tältet. Härlig lägerplats! Tog det som vanligt lugnt med alla bestyr och ville vänta in strömmen åt rätt riktning. Hade inte tålamod att vänta in utan tjuvstartade. Strömmen är starkast runt uddar och sund och några sådana hade jag inga. Mestadels när jag paddlat har jag struntat i strömmens riktning eftersom jag paddlat 10-14 timmar och då har jag motström halva tiden och medström andra halvan. Nu på slutet spelar det större roll då jag nu bara paddlar sex timmar för att spara på kroppen. Har ju gott om tid tillgodo då planeringen från start var 100 dagar. Paddlingen idag var busenkel med lite vind och lite vågor. Dock tjock dimma under större delen av dagen. På bilden är det en ny sorts fiskmås med två svarta streck på halsen. Tydligen har de redan börjat byta till vinterskrud. Nyfikna och mycket vackra. Ikväll är det bara 8 grader i tältet och jag är frusen av mig. Har därför värmt en flaska vatten som nu gör mig sällskap i sovsäcken. Något jag alltid gör på mina vinterturer men första gången under denna tur. Ska bli skönt att sova och kela med flaskan.

Tankar om livet: Engagera dig ideellt. Är det nog att bara gå till jobbet för att försörja sig och sedan konsumera? Är det nog att bara vara sjuk och sitta hemma? Det finns så mycket att göra och alla misstag blir till nya lärdomar. För att livet ska ha en mening måste man engagera sig och försöka påverka andra och världen. Engagera dig i dina hjärtefrågor och det du brinner för. Säkerligen sitter just du inne med unika erfarenheter och kunskaper och kan hjälpa till och påverka och skapa en bättre framtid. Dina erfarenheter är värdefulla men bara om du använder dig av dem. Om inte så går de ju förlorade till ingen nytta. Alla motgångar i livet är lärorika erfarenheter. Är livet bara en kamp för överlevnad lever du det på fel sätt och stora förändringar krävs för att istället njuta av den oerhörda gåva som livet är.

Miljötips: Om man lägger sin mobiltelefon i en burk/bunke förvandlas den till en resonanslåda och ljudnivån ökar helt magiskt till det dubbla. Man kan då skippa portabla högtalare till mobilen.

Position: Grunnesbukta

ENGLISH:

Day 79 (2013-08-12)

Landscape image: Inside lowland peninsula with a lot of shores
Weather: Cloudiness 2/8, tailwind northern 3 m/s
Distance: 33 km
Average distance: 35.3 km
Total distance: 2795 km
Breakfast: Bread with nougat cream
Lunch: Freeze dried curry chicken with rice
Dinner: Chocolate
Health/feelings: The body thinks the destination is reached and that it doesn’t have to work anymore.

Slept for a long time today before reluctantly stepping out of the tent. Nice camping spot! Took it easy as usual with all musts, and wanted to await the current in the right direction. Didn’t have the patience to wait so I jumped the gun, so to speak. The current is as strongest around capes and sounds and there were none of those. Mostly when I have paddled I have ignored the current’s direction because I have paddled 10-14 hours and then I have the current against me half of the time, and with me the rest. Now in the end it matters more since I now only paddle six hours a day to spare the body. I have plenty of time since the planned time from the start was a hundred days. The paddling today was easy as cake with little wind and waves. Though a thick mist during most of the day. On the picture there is a new kind of seagull with two black lines on its neck. Apparently they have already started changing to winter plumage. Curious and very beautiful. Tonight it is only 8 degrees in the tent and I am cold. I have therefore warmed a bottle of water that is my company in the sleeping bag for tonight. It’s something I always do during my winter trips but it’s the first time during this one. It will be nice to sleep and cuddle with the bottle.

Thoughts about life: Involve yourself in non-profit organisations. Is it enough to go to work to make money and then consume? Is it enough to just be ill and sit at home? There is so much to do and all mistakes become new wisdoms. For life to have a meaning you have to involve yourself and try to affect others and the world. Commit yourself to matters of the heart and things you really care about. Surely you are just now sitting with unique experiences and knowledge and can help to affect and create a better future. Your experiences are valuable but only if you use them. If not, they are lost to no use. All setbacks in life are educative experiences. If life is just a fight for survival you are living it the wrong way and large changes are required to instead enjoy the incredible gift that life is.

Environmental tips: If you put your phone in a jar, it becomes a sound box and the volume increases magically to the double. Thereby you can skip portable speakers for your phone.

Position: Grunnesbukta

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 78 (2013-08-11)

Landskapsbild: Öppna vatten längs karg otillgänglig kust.
Väder: Molnighet 0/8, motvind sydostlig 9 m/s
Distans: 31 km 
Medeldistans: 35,5 km
Total distans: 2762 km
Födointag frukost: Turmat frukostpåse
Födointag lunch: Kaffe, kakor, våffla med glass
Födointag middag: Vetegroddar
Hälsa/känslor: Allt är på topp.

Vaknade vid 08 till strålande solsken och blå himmel. Har fått en frukostpåse turmat som man bara häller i lite vatten. Grymt god faktiskt och som vanligt läser man all text på det framför sig när man käkar frukost. Noterade att påsen gick ut i juli. Inget jag brukar bry mig särskilt mycket om. Smak och lukt är det som avgör och det var som sagt gott. Men så hajade jag till lite över årtalet. Påsen gick ut 2005! Det var bara att skratta och käka vidare. Där ser man hur fel märkningen kan vara. Jag hade inte bytt den påsen mot någon fisk i världen. Dagen började med att runda en beryktad udde med svår ström. Mycket riktigt var det en svår rundning och det underlättade inte att vinden friskade i så jag knappt kom framåt. Fick söka skydd i en nedlagd fiskeby där den årliga gudstjänsten just börjat i kyrkan. Gick in med torrdräkt, vilt utseende och satte mig och njöt av stämningen, musiken och att vara inomhus. Efteråt bjöds det på kyrkkkaffe och kakor. De gamla i byn var uppväxta här och berättade om kriget. Hur tyskarna flydde hals över huvud och hur rädda de var för ryssen. De trodde ryssarna var kanibaler. Det var här de började fly ifrån och kom inte på att de skulle bränna allt förrän de kommit till Vardö så husen här klarade sig. En av herrarna bjöd ner mig till byns enda fik och bjöd mig på våffla och glass. Låg sedan intill en husvägg och väntade på att vinden ska mojna som den alltid gör till kvällen vid vackert väder. Man orkar bara lata sig till en viss gräns. Körde på igen i 8-10 sekundmeters motvind. Det går väldigt segt framåt då. Orkade bara 1 km och svängde in mot en inbjudande sandstrand. När jag kom iland såg jag en kajak uppdragen bland klipporna. Visade sig att en finsk nypensionerad paddlare låg i sitt tält och lagade mat. Han hette Timo Noko och har paddlat världen över i sin hemmagjorda kajak tillverkad av glasfiberstänger och pressening. Syntes tydligt att han var av den gamla hårda sorten med T-sprit kök och armekläder. Tydligen har han många filmer på YouTube så kolla in honom där. När jag vilat upp begav jag mig ut igen. Vågorna kommer från tre håll. Ettriga vågor från land skapade av den hårda vinden. Stora vågberg där det känns som man åker hiss upp och ner från havet och som dånar in mot klipporna. Sist men inte minst reflektions vågorna som studsar ut från klipporna. Paddlar på längs kusten när plötsligt allt vatten bara försvinner och jag sjunker oroväckande långt ner. Tittar upp och en vägg kommer mot mig. Skojar inte om jag säger 10 meter. Den börjar bryta och jag fasar över hur detta ska sluta men klarar mig på sidan av brytet. Shit! Samma sak som igår. Efter den första kommer så två till men då har jag hunnit paddla ut lite och slipper se brytningen. Undrar vad dessa vågor kommer ifrån. Håller därefter respektfullt avstånd till land. Nu är det allvar! Gårdagens våg var inte en engångsföreteelse. Nu är det omöjligt att komma iland någonstans på grund av de stora dyningarna så det är bara att paddla på. Korsar en fjord när så vinden dör helt. Skönt! Har en udde kvar innan jag kan styra kosan söderut men det visar sig bli den svåraste paddlingen hitintills. Så koncentrerad att jag inte ens vågade syräcka fram armen för att sätta på kameran. Ingen vind, men strömmen som forsar fram med vågor från alla håll gör att det är svårt att veta var horisonten är och således svårt att hålla balansen. En gång paddlade jag i totalt mörker och fick även då väldigt svårt med balansen då man inte vet vad som är upp. Visste även att jag inte hade lång tid på mig att runda då strömmen skulle byta riktning när som helst. Men allt gick vägen och avnjuter nu en fantastisk solnedgång.

Tankar om livet: Generalisera aldrig! Såg till min fasa att jag gjorde det i gårdagens inlägg där jag tyckte synd om alla Indiens flickor. Ingenting kan vara likadant och upplevas likadant eller att en hel grupp beter sig exakt likadant. Det finns säkert massor med jättelyckliga indiska flickor. Det jag menade var att jag tyckte synd om de flickor som tvingas till giftermål ofta så unga att de inte ens kommit in i puberteten. Att inte vara önskade på grund av den hemgift föräldrarna ska frambringa och om den inte är tillräckligt hög kan flickan straffas för det. Tänk att för 150 år sedan hände samma sak på många håll här i Sverige.

Miljötips: Dubbdäck river upp partiklar och bidrar till ökade luftföroreningar. Luftföroreningar som varje år dödar ungefär 2 miljoner människor i världen. Extremt höga halter av luftföroreningar har uppmätts i Himalaya eftersom jetströmmar tar föroreningarna dit. Dubbdäck räddar även liv eftersom de ger kortare bromssträckor på halt väglag. Men om du bor så att dubbdäck är tveksamt eller du bara kör i stadstrafik så kanske det funkar lika bra med dubbfritt. Försök även skifta efter underlaget och inte efter lagens datum. Dubbdäck är bra på halt underlag men inte bra för miljön på torrt underlag.

Position: Vesterbarvika

ENGLISH:

Day 78 (2013-08-11)

Landscape image: Open waters along barren inaccessible coast
Weather: Cloudiness 0/8, headwind south-easterly 9 m/s
Distance: 31 km
Average distance: 35.5 km
Total distance: 2762 km
Breakfast: Turmat breakfast bag
Lunch: Coffee, biscuits, waffle with ice cream
Dinner: Wheat germs
Health/feelings: Everything is on top.

Woke up at 8 AM to sunshine and blue skies. Have been gifted a Turmat breakfast bag that is “just add water”. Really good actually and as usual I read all the text on what’s in from of me while eating. Noted that the bag expired in July. Nothing I usually care much about. Taste and smell is what decides and it tasted, as I said, good. But then I read the year and got a little chock. The bag expired in 2005! It was just to laugh and continue eating. That shows how wrong the expiry date can be. I wouldn’t have traded that bag for any fish in the world. The day started with rounding a notorious cape with tough currents. As expected it was a difficult rounding and the fact that the wind grew stronger so I barely got forward didn’t really help. Had to seek cover in a closed down fishing village where the yearly worship service had just begun. Went inside the church with dry suit, a wild appearance and sat down and enjoyed the atmosphere, the music and being indoors. After the service, church coffee and biscuits were served. The elderly in the village had grown up here and told me about the war. How the Germans fled head over heels and how afraid they were of the Russians. The thought the Russians were cannibals. It was here that they began fleeing from and didn’t figure out that they should burn everything until they reached Värdö, so the houses here made it. One of the sirs invited me down to the community’s only café and offered me waffles and ice cream. After that I lay beside a house wall and waited for the wind to die as it always does come evening when the weather is good. But being lazy is only good for so long. I kept going in 8-10 m/s headwind. When I reached land I say a kayak drawn up among the cliffs. It turned out that a Finnish newly retired paddler was lying in his tent cooking. His name was Timo Noko and has paddled across the world in his homemade kayak made of glass fibre bars and tarp. It was clear that he was of the older and tougher kind with alcohol kitchen and military clothing. Apparently he has a lot of videos on YouTube so check him out there. When I had rested enough, I set out again. The waves came from three directions. Annoying waves from land created by the hard wind. Large mountains of waves, where it feels like you’re in a lift going up and down, from the ocean that come crashing onto the cliffs. And last but not least the reflection waves bouncing off the cliffs. Kept paddling along the coast when suddenly all the water disappears from underneath me and I sink alarmingly low. Looked up and a wall was coming towards me. I’m not joking I f I say 10 metres. It starts to break and I fear how this is going to end, but I manage to get to the side of the break. Shit! Same thing as yesterday. After the first one two more come but then I have paddled away a bit and don’t get to see the breaking. I wonder where these waves come from. Thereafter I keep respectful distances from land. Now it is for serious! The wave of yesterday was not a one-time event. Now it is impossible to disembark anywhere because of the large swells so it is just to keep paddling. Crossed a fjord when the wind dies completely. Nice! I had one cape left before I could turn and go south but it turned out to be the toughest paddling so far. I was so concentrated that I didn’t even dare reaching out my arm to turn on the camera. No wind, but the rushing current with waves from all directions made it difficult to know where the horizon was and thereby hard to keep the balance. One time I paddled in complete darkness and also got big problems with the balance when you didn’t really know what was up. I also knew now that I didn’t have a lot of time to round the cape as the current would change direction any moment. But everything went as planned and I am now enjoying a fantastic sunset.

Thoughts about life: Never generalise! I saw to my dismay that I did just that in yesterday’s post where I felt sorry for all the girls of India. Nothing can be the same and be experienced the same in a whole group, or that a whole group behaves exactly equally. There are surely lots of very happy Indian girls. What I meant was that I feel sorry for the girls that are forced into marriage often so young that they haven’t even reached puberty. To not be wanted because of the dowry the parents need to pay, and if it is not high enough the girls can be punished for it. Imagine that 150 years ago the same thing happened in many places in Sweden.

Environmental tips: Studded tyres rip up particles and contribute to increased air contamination, contaminations that every year kill about two million people in the world. Extremely high amounts of pollution have been measured in Himalaya because jet streams bring them there. Studded tyres also save lives because they give shorter braking distances on slippery roads. But if you live so that it is doubtful if studded tyres are needed, or if you only drive in the city then it probably works just as fine with studless tyres. Also try to switch depending on the weather and not after the date stated in the law. Studded tyres are good on slippery roads but not good for the environment on dry asphalt.

Position: Vesterbarvika

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 77 (2013-08-10)

Landskapsbild: Öppna vatten längs karg otillgänglig kust.
Väder: Molnighet 7/8, medvind västlig 7 m/s
Distans: 31 km 
Medeldistans: 35,5 km
Total distans: 2731 km
Födointag frukost: Bröd med nougatkräm 
Födointag lunch: Vetegroddar
Födointag middag: Vetegroddar
Hälsa/känslor: Frusen, fuktig, utmattad och trött.

Allt gick i slowmotion i morse och kom inte iväg förrän 13. En regnskur senarelade starten och gjorde att jag kröp in i tältet igen. Starten var lite svår eftersom dyningarna kom in och bröt mot stranden. Studera vågorna och snabbt iväg. Lyckades! Då insåg jag att mobilen låg kvar på land. Surfen var rätt svår och jag ville inte gå iland där en gång till. Paddlade bort en bit tills jag hittade några skyddande klippor som det gick att gå iland på. En halvtimmes promenad så var mobilen räddad. Tänk om jag kommit på det vid nattlägret! Nu har det blåst från havet i två dagar och det är rätt stor sjö som byggts upp. 7 sekundmeter är inte så farligt och inte alls nåt problem att paddla i. Dock så är det bra om man håller ut en 200 meter från land så man slipper vågor som bryter mot grund botten och vågor som studsar tillbaka från klipporna. Problemet är att jag gillar att paddla nära, typ 10 meter. Det är så härligt att se vattenkaskaderna och roligt att parera den gropiga sjön. Sedan får man en större fartupplevelse när man ser land svepa förbi. Mycket att titta på i form av böljande kelp, bottenstruktur, fåglar och annat. När jag så paddlar farligt nära och har mina tankar långt borta i Indien och det svåra liv flickorna lever där, kommer från ingenstans en gigantisk brottsjö som vräker omkull mig och jag befinner mig i 10-gradigt vatten upp och ner. Tillbaks till verkligheten intar jag utgångsläge för eskimåsväng och försöker. Det funkar inte! Inte ens nära. Trots att jag gjorde 500 stycken i våras och den borde sitta i ryggmärgen. Antagligen för trött och utmattad efter sex timmar i kajaken och 75 dagars paddlande. Tar mig istället ur sittbrunnen och blåser upp flottören som jag sätter fast på paddeln. Kryper sen in i kajaken igen och med hjälp av flottören intar jag horisontellt läge igen. Kajaken är nu vattenfylld och klipporna nära så jag får ömsom pumpa ur vatten och ömsom paddla ut från klipporna. Men efter 10 minuter kan jag paddla vidare. Tur man har torrdräkt så man inte blev blöt och tvungen att försöka komma iland för klädbyte. Långt bort i horisonten lyser det vitt och det betyder strand. Tog sikte på den och lovade mig själv att om det fanns mobil täckning där så var det lägerplatsen för natten. Kom till slut fram men ingen täckning. Tog fram min backup-mobil med svenskt abonnemang som tar in alla operatörerna, och då fick jag täckning om jag klättrade upp på den högsta klippan. Nu har jag ätit grymt äckliga vetegroddar eller vad det nu är för något. Har också tagit en rejäl whisky för det tycker jag man är värd när man gjort sin första ofrivilliga kapsejsning i livet.

Tankar om livet: Om du tappar bort dig själv och blir osäker på vem du är och din identitet kan man söka sig tillbaka in i sig själv. Långt tillbaka för att upptäcka sina kärnvärden. För att veta vad du innerst inne vill och vem du är fungerar det ibland att återvända i sinnet tillbaka till dig själv innan du gick in i puberteten för att lära känna dig själv i grunden. Vem var du då? Vad gjorde du? Vad tyckte du om? Var ville du vara?

Miljötips: Ungefär 10 procent av jordbruken i Sverige är ekologiska. Det vill säga att bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierat inte tillåts. Bananer som inte är ekologiska har i tester visat sig innehålla 7 olika gifter varav 5 finns även i fruktköttet. Tester på ekologiska bananer visar att de är helt giftfria! Barn är känsligare för alla typer av gifter och för deras skull hoppas jag på en helt ekologisk framtida odling.

Position: Sandfjordelva

ENGLISH:

Day 77 (2013-08-10)

Landscape image: Open waters along barren, inaccessible coast
Weather: Cloudiness 7/8, tailwind westerly 7 m/s
Distance: 31 km
Average distance: 35.5 km
Total distance: 2731 km
Breakfast: Bread with nougat cream
Lunch: Wheat germs
Dinner: Wheat germs
Health/feelings: Cold, wet, spent and tired

Everything went in slow motion this morning and I didn’t leave until 1 AM. A rain shower postponed the start and made me crawl back into the tent. The start was a little difficult because the swells came and broke against the shore. Just to study the waves and leave quickly. I succeeded! Then I realised that the mobile phone was left on land. The surf was pretty rough and I didn’t want to disembark there one more time. Paddled away a bit until I found a couple of protective cliffs that I could disembark on. Half an hour’s walk later the mobile was saved. Imagine if I hadn’t realised that I forgot it until the night camp! It has been blowing from the ocean for two days now and that has built up a pretty rough sea. 7 meters per seconds isn’t that bad and no problem at all to paddle in. Though it is good to keep about 200 metres from land to avoid waves breaking towards shallow bottoms and bouncing off the cliffs. The problem is, I like paddling close. It is so nice to see the cascades of water and fun to parry the bumpy waters. You also get a greater sense of speed when seeing the land fly by. There is much to look at such as kelp, bottom structures, birds and other. So as I’m paddling dangerously close and my thoughts are far off in India and the tough lives that girls live there, out of nowhere a gigantic breaker comes that knocks me around and I suddenly find myself in 10 degree water upside down. Back to reality, I enter the starting position for an Eskimo roll, and try. It doesn’t work! Not even close. Even though I did 500 of them this spring and it should be learned by heart. Probably too tired and exhausted after six hours in the kayak and 75 days of paddling. Instead I get out of the kayak and blow up the float that I stick to the paddle. I crawl back into the kayak again and with the help of the float I return to horizontal position. The kayak is now filled with water and the cliffs close so I get to switch between pumping out water and paddling away from the cliffs. But after 10 minutes I can continue paddling. Luckily I have a dry suit so I didn’t get wet and forced to land for a clothes change. Far away in the horizon there is a white glow and that means shore. Set my sights on it and promised myself that if there was mobile service there then that would be the camp for tonight. I finally reached it but no service. Took out my backup phone with Swedish SIM card that receives all the service providers, and then I did get reception if I climbed up on the highest cliff. Now I have eaten disgusting wheat germs or what it now might be. I have also taken a proper whiskey because I think you deserve that after experiencing your life’s first involuntary capsizing.

Thoughts about life: If you lose yourself and get unsure of who you are and your identity, you can look far back within yourself to find your core values. To know what you really want and who you are it works to within your mind return to who you was before puberty, to get to know yourself from the foundation. Who were you then? What did you do? Where did you want to be?

Environmental tips: About ten percent of the Swedish agriculture is organic, which means that pesticides, artificial fertiliser and gene modification isn’t allowed. Bananas that aren’t organic have been seen to contain seven different poisons, out of which five can also be found in the flesh of the fruit. Tests on organic bananas show that they are completely non-toxic! Children are more sensitive to all kinds of toxins and for their sake I hope for a completely organic agriculture in the future.

Position: Sandfjordelva

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 76 (2013-08-09)

Landskapsbild: Öppna vatten längs karg otillgänglig kust
Väder: Molnighet 1/8, medvind västlig 5 m/s
Distans: 51 km 
Medeldistans: 35,5 km
Total distans: 2700 km
Födointag frukost: Bröd med nougatkräm 
Födointag lunch: Broccolisoppa
Födointag middag: Choklad
Hälsa/känslor: Längtar hem till familjen idag.

Hade planerat att komma iväg med högvattnet vid 06 men det orkade jag inte. Vaknade istället utsövd vid 09. Tänkte jag skulle vänta in nästa högvatten och köra kvällspaddling och under dagen ladda batterier, men så blev jag uttråkad och bestämde mig trots allt för att bära ner kajaken till vattenlinjen och komma iväg. Även om kusten är rätt så dramatisk finns det mycket fler platser att kliva iland än jag trott. Visst får man paddla på länge ibland och dagens lägerplats har både vind och sjö rakt in. Men det fanns ingen mobil täckning på läsidan av fjorden. Lika viktigt här som fin eldplats i Stockholms skärgård! Dessutom är det roligare när man ska iland om man får trixa lite för att komma in. Det är mycket stenstränder här uppe så det är tur man har uppblåsbart skönt liggunderlag.

Tankar om livet: Allt det bästa och viktigaste i livet är gratis och tillgängligt för alla. Relationer och upplevelser av skönhet och natur gör oss lyckliga medan ensamhet och enformighet gör oss olyckliga. Ensamheten i Sverige idag är utbredd men det finns fullt av välkomnande organisationer så som Friluftsfrämjandet och Röda korset man kan söka sig till där samhörighet, gemenskap och tolerans är stor och man känner sig välkommen. Friluftsfrämjandet känns lite som min andra familj och det är genom dem jag lärt mig paddla. Synd bara att jag missar årets ledarpaddling.

Miljötips: Bly är en giftig tungmetall och därför bör vi undvika användandet av den. Framförallt används den inom jakt och fiske så som blyhagel och blysänken. Det finns alternativ i järn som istället kan brukas. Visst är det inte riktigt lika bra för ändamålet men fullt tillräckligt och inte giftigt för miljön. En liten insats för att sjöfåglar och fiskar ska slippa dö en kvalfull död på grund av blyförgiftning.

Position: Båtsfjord

ENGLISH:

Day 76 (2013-08-09)

Landscape image: Open waters along barren inaccessible coast
Weather: Cloudiness 1/8, tailwind westerly 5 m/s
Distance: 51 km
Average distance: 35.5 km
Total distance: 2700 km
Breakfast: Bread with nougat cream
Lunch: Broccoli soup
Dinner: Chocolate
Health/feelings: Missing my family today

Had planned to depart with the tide at 6 AM but I just was too tired. Instead I woke up well rested at 9. Thought I’d wait for the next high tide and do some eve paddling, and charge batteries during the day, but I got bored and decided to carry down the kayak to the water line and leave after all. Even though the coast is pretty dramatic there are much more places to disembark on than I had thought. Sure, you have to paddle for quite a long time sometimes and today’s camp has both wind and water coming right against it. But there was no mobile reception on the leeward side of the fjord. It is as important here as a nice fire location in the Stockholm archipelago! It’s also more fun when disembarking if I have to work a little to get in. There are lots of stone shores up here so I’m lucky to have an inflatable sleeping mat.

Thoughts about life: All the best and most important in live is free and available for everyone. Relationships and experiences of beauty and nature make us happy while loneliness and sameness make us unhappy. The loneliness is extensive in Sweden today but there are lots of welcoming organisations such as Friluftsfrämjandet and the Red Cross for one to join where fellowship, community and tolerance is great and you feel welcome. Friluftsfrämjandet feels a little like my second family and it is through them that I have learned paddling. It’s just too bad that I will miss this year’s leader paddling.

Environmental tips: Lead is a toxic heavy metal and therefore we should avoid using it. Lead is mostly used within hunting and fishing for things like ammunition and sinkers. There is an alternative in iron, which can be used instead. Sure, it is not as good for the purpose but fully adequate and not harmful for the environment. A little action to save sea birds and fish from dying of lead poisoning.

Position: Båtsfjord

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 75 (2013-08-08)

Landskapsbild: Öppna vatten längs karg otillgänglig kust.
Väder: Molnighet 6/8, medvind nordväst 8 m/s
Distans: 28 km 
Medeldistans: 35,3 km
Total distans: 2649 km
Födointag frukost: Bröd med nougatkräm 
Födointag lunch: Real turmat kyckling
Födointag middag: Bröd med leverpastej
Hälsa/känslor: Skönt att ta det lite lugnare nu. Gäller att man håller ända fram.

Igår var det så mycket knott på tältduken att den var helt svart och det gick inte att ha myggnätet öppet för att komma åt absiden. Idag är det istället spindlar. Säkert hundra stycken som springer runt utanpå tältduken och jag har nog 20 inuti tältet. Men de är små, svarta och rätt fina. Hellre spindlar än knott om det inte är fästingar som också är en spindel. Mobiltäckningen i Norge är helt fantastisk och bara varit utan täckning några timmar åt gången. Det har även gjort att jag kunnat följa med på nyheterna och jag måste säga att jag känner mig mycket tryggare här uppe i ödemarken vid Barents hav än jag gör hemma. Inga luftföroreningar, övergödning, försurning eller giftig fisk. Inga dödskjutningar eller bilolyckor. Dock så är det skräpigt och det spelar faktiskt ingen roll hur långt bort från civilisationen vi tar oss. Plasten finns överallt på varenda strand, i vattnet och på botten. Idag har jag korsat en stor fjord och nu blir det till att följa kustlinjen. 

Tankar om livet: Arvet, vår biologiska och sociala efterbörd. Påverkan och att påverkas av våra medmänniskor. Vi lever kvar på jorden genom andra. Det enklaste och mest självklara är att leva vidare genom sina biologiska barn, men lika stort är det arv vi lämnar efter oss via andra barn, vänner och även bekanta. Alla de vi lär känna lämnar spår inom oss, de människorna lever kvar inom oss och förs sedan vidare genom generationerna. Och vi i vår tur lämnar en del av vårt väsen i de människor vi skapar kontakt och band med. Vi växer som människor genom andra och andra växer genom oss själva. Vi är och blir på så sätt odödliga. Se till att förvalta det arvet väl så att mindre av det onda och mera av det goda arvet lever vidare.

Miljötips:
Använd uppladdningsbara batterier istället för förbrukningsbatterier. Uppladdningsbara håller ofta för upp till tusen laddningar!

Position: Spoadnavika

ENGLISH:

Day 75 (2013-08-08)

Landscape image: Open waters along barren inaccessible coast
Weather: Cloudiness 6/8, tailwind north-westerly 8 m/s
Distance: 28 km
Average distance: 35.3 km
Total distance: 2649 km
Breakfast: Real turmat chicken
Lunch: Bread with liverwurst
Health/feelings: Nice to take it a little easier now. I’ve got to hold up all the way.

Yesterday there were so many gnats on the tent that it was completely black and it was impossible to have the mosquito net open to reach the awning. Today it’s spiders instead. Probably a hundred of them running around on top of the tent and I probably have 20 inside. But they are small, black and rather pretty. I prefer spiders over gnats if it isn’t tics, which is also a type of spiders. The mobile reception in Norway is fantastic and I have only been without service a few hours at a time. It has led to me being able to follow the news and I must say that I feel a lot safer up here by Barents Sea than I do at home. No pollutions, over-fertilisation, acidification or poisoned fish. No deadly shootings or car accidents. The plastics are everywhere on every shore, in the water and on the seabed. I have crossed a large fjord today and now I am going to follow the coastline.

Thoughts about life: The inheritance, our biological and social afterbirth. Affecting and being affected by people around us. We live on in the world through others. The simplest and most obvious is to live on through your biological children, but equally large is the inheritance we leave behind through other children, friends and even acquaintances. All whom we get to know leave traces within us, those people live on within us and are then passed on through the generations. And we in turn leave part of our being in the people we create bonds with. We grow as human beings through others and others grow through us. Because of that we are and become immortal. Make sure to manage the inheritance well so that less of the bad and more of the good inheritances lives on.

Environmental tips: Use rechargeable batteries instead of non-rechargeable ones. Rechargeable batteries often last up to a thousand charges!

Position: Spoadnavika

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 74 (2013-08-07)

Landskapsbild: Öppna vatten längs karg otillgänglig kust.
Väder: Molnighet 6/8, medvind sydväst 5 m/s
Distans: 37 km 
Medeldistans: 35,4 km
Total distans: 2621 km
Födointag frukost: Bröd med nougatkräm 
Födointag lunch: Bananer med nougatkräm
Födointag middag: Makrill och ris
Hälsa/känslor: Kände mig febrig, ont i huvudet och trött på dagen men det släppte framåt kvällen. Nu njuter jag av utsikten.

Steg utvilad upp kl 09 och grabbarna från igår hade ställt fram de matrester från veckan som skulle i soporna. De fick jag istället. Sedan friskade vinden i och jag avvaktade min avfärd till kl 14. Innan dess träffade jag en holländare och ett par tyskar som var helt tagna av naturens skönhet här uppe. Nu återstod för dem bara bilresan hemåt. Det har varit skön paddling resten av dagen men kännt mig krasslig och därför inte fiskat som planerat. Dock fick jag en makrill. Makrillen har aldrig någonsin gått så här långt norrut förut har jag fått berättat för mig. Även sejen som det finns i överflöd brukar inte komma hit upp. Snart ska det börja regna och blåsa så dags att stänga in sig i tältet och krypa ut igen när smattret slutat. Det ser jag fram emot! Härligare och ödsligare plats är svårt att hitta. Norge blir bara vackrare och vackrare. Svårt att tro att det blir bättre än så här!

Tankar om livet: Var inte inskränkt. Följ med på saker du inte är intresserad av. Förvånande nog blir det ofta en lärorik och rolig upplevelse. Kommer ihåg när jag blev medbjuden på golf som absolut inte är min grej. Vi hade kanonkul och jag måste säga att jag var ruskigt bra för att aldrig ha spelat förut.

Miljötips: Ät upp den övermogna frukten. Även om den inte smakar perfekt smakar den inte illa. Att slänga mat som inte är perfekt är nästan ett hån åt de fattiga som knappt har råd med mat. Klarar du inte det så gör paj av den istället med massor av vaniljsås.

Position: Klubbvika

ENGLISH:

Day 74 (2013-08-07)

Landscape image: Open waters along barren and inaccessible coastline
Weather: Cloudiness 6/8, tailwind south-westerly 5 m/s
Distance: 37 km
Average distance: 35.4 km
Total distance: 2621 km
Breakfast: Bananas with nougat cream
Lunch: Bananas with nougat cream
Dinner: Mackerel with rice
Health/feelings: Felt feverish, had a headache and was tired in the day but it wore off till evening. Now I’m enjoying the view.

Got up well rested at 9 and the lads from yesterday had left the food leftovers from the week that were going to the rubbish bin. Instead I got them. Then the wind caught speed and I awaited with my departure until 2 PM. Before then I met a Dutchman and a couple of Germans who were absolutely stunned by the beautiful nature up here. Now all that remained for them was the road trip home. It has been a nice paddling the rest of the day but I have felt a little ill and therefore didn’t go fishing as planned. I did get a mackerel though. Never before has the mackerel gone so far north, I have been told. Even the saithe which there is a surplus of, usually doesn’t come up here. Soon it will start raining and the wind will increase so it is time to close the tent and get out again once the raining has stopped. I look forward to that! A more lovely and desolate place is hard to find. Norway is just getting more and more beautiful. It’s hard to believe that it can get better than this!

Thoughts about life: Don’t be too limited. Go along on things you are not interested of. Surprisingly enough it often turns into an educative and fun experience. I remember when I was invited to play golf which is absolutely not my thing. We had great fun and I must say that I was terribly good, having never played before.

Environmental tips: Eat the overripe fruit. Even though it doesn’t taste perfectly, it does not taste bad either. To throw away imperfect food is almost like a mockery to the poor who can barely afford food. If you can’t eat it then make pie of it instead with lots of custard on.

Position: Klubbvika

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 73 (2013-08-06)

Landskapsbild: Öppna vatten längs karg otillgänglig kust
Väder: Molnighet 4/8, motvind östlig 7 m/s
Distans: 43 km 
Medeldistans: 35,4 km
Total distans: 2584 km
Födointag frukost: Bröd och nougatkräm
Födointag lunch: Biffgryta Real turmat
Födointag middag: Räkor, ugnsstekta potatisklyftor, öl och choklad
Hälsa/känslor: Utsövd, nyduschad, mätt nöjd och glad. Värk i händerna.

Vaknade till vid 03 tiden av ett stenras 100 meter från tältet. Blev lite orolig efter det och kontrollerade stupet ovanför mitt tält. Det var en vacker stenformation jag beundrat när jag paddlade in som nu är borta. Vaknade flera gånger men unnade mig hela tiden att somna om. Klev inte upp förrän 10 och tog god tid på mig med ihop packandet. En räv sprang iväg när jag klev ut ur tältet. Har blåst rätt bra och runt uddar ökar vinden till det dubbla. Mycket dimma idag också som ofta uppstår soliga dagar. Hade aldrig kommit runt uddarna om jag inte haft hjälp av strömmen. Har sett massor av säl idag. De tittar upp och när de ser mig försvinner de ner med ett högljutt plask. Ofta kommer de även upp precis bakom kajaken. Det har varit hård paddling p.g.a. motvinden och var helt slut när jag till slut steg iland på Nordic Safari havsfiskecamp som jag blivit inbjuden till. Blev mottagen av en ung svensk fiskeguide som hjälpte mig tillrätta och även berättade tekniker och bra platser för Hälleflundra. Högklassig anläggning med otroligt god mat som jag blev bjuden på av ett gäng mycket trevliga fiskande svenskar. Två av dem kände Martin Falklind (chefredaktör Fiskejournalen) och det var han som tipsat dem om detta ställe. Här uppe är det hälleflundramecka och stora fiskar som gäller men även sötvattenfiske efter lax, öring och röding. Efter maten bjöd de på choklad och öl. Sedan bar det av till bastu och dusch. Gissa om bastun var skön!

Tankar om livet: Identifiera dig inte med dina yttre attribut såsom utseende, prestationer eller utmärkelser, ditt yrke, status, pengar eller någon annan fasad. Försök vara den du är utan en massa attiraljer, fasader eller masker. Det är dina egenskaper som person, dina tankar, känslor och värderingar som utgör din identitet. Tänk bort allt materiellt, familj och andra relationer du har. De gör inte heller dig till den du är. Våga vara dig själv. Du duger precis som du är. Du behöver inte bevisa något för någon. Gör saker för att du själv önskar det. Sök efter din mening med livet för din egen skull. Lyssna inte på andras förutfattade meningar och trångsynthet.

Miljötips:
I duschen efter bastun hittade jag en tom schampo- och tvålflaska. Om man skruvar av korken och häller i en skvätt vatten och skakar om räcker det till ytterligare en tvätt. Funkar även med ketchup även om den blir lite vattnig.

Position: Mehamn

ENGLISH:

Day 73 (2013-08-06)

Landscape image: Open waters along barren inaccessible coast
Weather: Cloudiness 4/8, headwind easterly 7 m/s
Distance: 43 km
Average distance: 35.4 km
Total distance: 2584
Breakfast: Bread with nougat cream
Lunch: Beef stew Real turmat
Dinner: Shrimps, roasted potatoes, beer and chocolate
Health/feelings: Well slept, showered, fed, content and happy. My hands ache.

Woke around 3 AM by a rockslide 100 metres from the tent. Got a little worried after that and controlled the cliff above my tent. There had been a beautiful rock formation that I had admired as I paddled in, that now is gone. Woke up several times but every time I allowed myself to fall asleep again. Didn’t get up until 10 AM and took my time with the packing. A fox ran away as I stepped out of the tent. The wind has been blowing pretty hard and around the capes the wind gathers strength to the double. A lot of mist too which is common on sunny days. Had never gotten around the capes if I hadn’t had help from the current. I’ve seen lots of seals today. They look up and when they see me they disappear with a loud splash. Often they come up just behind the kayak. It has been rough paddling because of the headwind and I was completely exhausted when I finally disembarked on Nordic Safari sea fishing camp which I had been invited to. Was welcomed by a young Swedish fishing guide who helped me to settle in and also told me about techniques and good spots for halibut. It was a high class facility with amazing food that was offered by a group of very nice Swedish fishers. Two of them knew Martin Falklind (Editor in Chief on Fiskejournalen) and it was who had told them about this place. Up here is the Mecca for fishing halibuts and large fish, but also sweet water fishing for salmon, trout and char. After dinner they offered me chocolate and beer. Then it was off to sauna and shower. You bet the sauna was nice!

Thoughts about life: Don’t identify yourself with your exterior attributes such as looks, achievements or rewards, your job, status, money or some other façade. Try to be who you are without all the accessories, façades or masks. It is your qualities as a person, your thoughts, feelings and values that make up your identity. Think away everything material, family and other relationships you have. They don’t make you who you are either. Don’t be afraid of being yourself. You are alright just as you are. You don’t need to prove anything to anyone. Do things because you want it. Look for your meaning with life for your own sake. Don’t listen to others’ prejudices and narrow views.

Environmental tips: In the shower after the sauna I found an empty shampoo and soap bottle. If you screw off the lid, pour in some water and shake it, it’s enough for an additional washing. Also works with ketchup even if it gets a little watery.

Position: Mehamn

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 72 (2013-08-05)

Landskapsbild: Öppna vatten, enorma fjordar
Väder: Molnighet 4/8, motvind nordvästlig 5 m/s
Distans: 46 km 
Medeldistans: 35,3 km
Total distans: 2541 km
Födointag frukost: Bröd och smör
Födointag lunch: Kyckling curry Real turmat
Födointag middag: Sej och ris
Hälsa/känslor: Fortfarande trött, ännu inte fått sova ut.

Tidigt upp igen eftersom vädret ska vara lugnt på förmiddagen och blåsa upp med motvind på eftermiddagen. Två stora fjordar att ta mig över. De stora passagerna är ganska tråkiga och det känns som man aldrig kommer fram. Första överfarten tog sex timmar. Kom sedan fram till en mäktig klippa med djupa hålor där måsarna cirklade runt inuti. Det skapade ett häftigt eko. Andra överfarten tog bara fem timmar. Skönt att det är avklarat då överfarter alltid skapar lite oro. Idag fick jag även en överflygning av en havssula. Min första! Tordmular och Tobisgrisslor finns det också massor av här uppe. Har slagit läger vid en helt fantastisk bergsluttning med underbar stenstrand. Vackert så det värker i ögonen. Nu åskar och blixtrar det utanför tältet. Första gången under hela turen som jag befinner mig inuti åskan, förut har jag bara sett det på avstånd inne vid land. Händerna värker och det gör ont varje gång man rätar ut fingrarna.

Tankar om livet: Skamkänslor sänker självkänslan och beror på att man tror omgivningen ser ner på en själv. Skamkänslor ska man inte känna och behöver ej heller känna bara man ser till att motverka dem. Först måste man inse att man aldrig ska försöka leva upp till dagens idealpersoner som framhålls i olika media. Dessa är påhittade och det finns ingen person som ens är i närheten av perfektion. Tro det eller ej men alla går faktiskt på dasset! Man måste inse att man själv är helt ok och duger utmärkt precis som man är. Skamkänslor kan även uppstå om man har en sjukdom, blivit utsatt för våld, har en avvikande sexuell läggning eller på annat sätt skiljer sig. Lösningen är att inte hålla det fördolt utan att vara öppen med saker och ting, prata om det med nära och kära och våga vara sig själv och inte försöka gömma sig bakom en mask. Omgivningen är ofta mer förstående än man föreställer sig. Sanningen är alltid förlösande för skam och även skuldkänslor. Extra viktigt är det att berätta och vara öppen med om man blivit utnyttjad eller utsatt för våld. Dels för att släppa sina skamkänslor men även eftersom våldsutövare annars tillåts fortsätta sitt våldsamma beteende. 

Miljötips: Om du är i färd med att köpa något nytt, kontrollera då alltid först att det inte finns på begagnat-marknaden. Att återanvända saker och ting flera gånger sparar självklart på Jordens resurser och då är just second hand och begagnat ypperligt.

Position: Kjøllefjord

ENGLISH:

Day 72 (2013-08-05)

Landscape image: Open waters, enormous fjords
Weather: Cloudiness 4/8, headwind north-westerly 5 m/s
Distance: 46 km
Average distance: 35.3 km
Total distance: 2541 km
Breakfast: Bread and butter
Lunch: Chicken curry Real turmat
Dinner: Saithe and rice
Health/feelings: Still tired, haven’t gotten proper sleep yet

Up early again because the weather was supposed to be calm in the morning and windier with headwinds in the afternoon.  I have two large fjords to cross. The large passages are rather boring and it feels like you never reach the other end. The first passing took six hours. After that I arrived to a might cliff with deep caverns where the seagulls circled around inside. It created a cool echo. The second passing took only five hours. Feels good to have it over with since passages always cause some worry. Today I also got flew over by a gannet. My first! There are lots of razorbills and black guillemots up here too. Have made camp at an amazing mountain slope with a wonderful stone shore. So beautiful that my eyes ache. Now there is lightning and thunder outside the tent. It’s the first time on the entire trip that I am inside the thunderstorm, before I have only seen it on distance by land. My hands ache and it hurts every time I stretch out the fingers.

Thoughts about life: Feeling of shame lower your self-esteem and are caused by thinking people in your surroundings look down on you. Shame is something you shouldn’t feel and don’t need to if you only make sure to counter them. First you must realise that you should never try and live up to the ideal people of today that are portrayed in different media. These are made up and there is no one who is even close to perfection. Believe it or not but everyone actually goes to the bathroom! You have to realise that you are alright and do fine as you are. Feelings of shame can also arise if you have a disease, become a victim to violence, have a divergent sexual orientation or in other ways are different. The solution is to not keep it hidden but to be open with things, to talk about it with close ones and to dare being yourself and not hide behind a mask. People around you are often more understanding then you imagine. The truth is always redemptive for shame and also feelings of guilt. It is extra important to tell and be open about if you have been used or violated. Partly to be relieved of your shame, but also because violent criminals otherwise get to continue with their violent behaviour.

Environmental tips: If you are going to buy something new, always control first, that it isn’t on the second hand market. To reuse things several times of course save Earth’s resources and for that the second hand market is perfect.

Position: Kjøllefjord

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 71 (2013-08-04)

Landskapsbild: Öppna vatten, enorma fjordar
Väder: Molnighet 8/8, nordvästlig 10 m/s
Distans: 24 km 
Medeldistans: 35,1 km
Total distans: 2495 km
Födointag frukost: Kaffe och bröd med salami
Födointag lunch: Choklad
Födointag middag: Viltgryta Real turmat
Hälsa/känslor: Fortfarande trött, för lite sömn även inatt.

Inte så mycket sömn inatt heller eftersom vi lade oss kl 03 igen och åter upp vid 9-tiden. Men himla trevligt hade vi. Efter att ha packat kajaken och sagt hej till alla kom Jonathan förbi och vi började snacka. Han kommer från London och har valt att flytta hit och köpa sig en fiskebåt. På plats har han lärt sig yrket och fiskar nu bland annat kungskrabba/spindelkrabba. Första timmarna fick jag sällskap av Randi och Ragni men sedan skulle vi åt olika håll. De såg en späckhuggarhane när de rundade Nordkap igår två timmar efter mig. Vilken tur och vilken upplevelse! Fick fyra påsar Real turmat av Randi och har nu testat viltgrytan som var grymt god. Har en torskgryta också men den sparar jag som nödproviant. Nu befinner jag mig vid Helnes fyr där det vimlar av renar. Magnifik utsikt uppe vid fyren. Inatt ska jag försöka sova länge.

Tankar om livet: Se inte så allvarligt på livet. Livet ska vara enkelt och roligt att leva. Den enkla lösningen är ofta den bästa och den rätta. Stora problem är oftast väldigt små. Det mesta brukar lösa sig bara man är ärlig och öppen. Våga prata om det som tynger. Lösningen finns ofta nära.

Miljötips: Köp inte frysklampar. Frys istället in dricksflaskor med vatten/dricka så får man dessutom med sig dricksvatten när den till slut smälter.

Position: Helnes fyr

ENGLISH:

Day 71 (2013-08-04)

Landscape image: Open waters, enormous fjords
Weather: Cloudiness 8/8, north-westerly 10 m/s
Distance: 24 km
Average distance: 35.1 km
Total distance: 2495 km
Breakfast: Coffee and bread with salami
Lunch: Chocolate
Dinner: Game stew Real turmat
Health/feelings: Still tired, too little sleep tonight as well

Not so much sleep tonight either because we got to bed at 3 AM and up again around 9 o’ clock. But we had a really good time. After packing the kayak and saying bye to everyone Jonathan came to me and we started talking. He is from London and has chosen to move here and buy a fishing boat. He has learned the job on location and now he fishes spider crab among other things. The first hours I got company with Randi and Ragni but then we were going in different directions. They saw a killer whale when rounding Nordkap yesterday two hours after me. How lucky, and what an experience! Got four bags of Real turmat from Randi and I have now tried the game stew which was incredibly good. I have a cod stew too but I will save that for emergencies. Nu I am at Helnes’s lighthouse where it is swarming of reindeers. Magnificent view up by the lighthouse. Tonight I will try to sleep long.

Thoughts about life: Don’t take life too seriously. Life should be simple and fun to live. The simple solution is often the best and the right. Big problems are often very small. Most things tend to solve themselves as long as you are honest and open. Don’t be afraid to talk about things. The solution is often near.

Environmental tips: Don’t buy cool packs. Instead freeze drinking bottles with water and you will also have drinking water when it finally melts.

Position: Helnes fyr

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 70 (2013-08-03)

Landskapsbild: I Norges nordligaste fiskeby
Väder: Molnighet 0/8, vindstilla
Distans: 0 km 
Medeldistans: 35,3 km
Total distans: 2471 km
Födointag frukost: Inget
Födointag lunch: Bröd med ost och salami samt fläskotletter 
Födointag middag: Val, ris, kål och sås
Hälsa/känslor: Slappardag med mycket social samvaro men lite sömn

Vaknade redan efter en timme av att en turbåt kom in med passagerare. Försökte somna om men efter att tredje turbåten lastat med passagerare gav jag upp. Steg upp och tittade ut. Det var självaste Hurtigruten som lagt till utanför hamnen och det var samma turbåt som körde skytteltrafik fram och åter mellan Hurtigruten och kajen. Suck! Försökte ignorera alla människor och somna om. Då kommer det fram en man och frågar om jag inte hellre ville sova inomhus i säng. Räddande ängel! Packade raskt ihop allt och begav mig hem till hans hus. Där pratade vi och drack vin och öl fram till kl 3 på natten. Somnade sedan men vaknade kl 09 av att jag hade ont i underarmen. Har känt att jag överansträngt de musklerna men kämpat på för att runda Nordkap under bra förhållanden. Nu har det lagt sig och känns bättre. Den trevliga familjen består av Jarle och Liv och deras två döttrar Julie och Eline. En mer gästfri, generös och varm människa än Jarle tror jag knappt finns. Har kännt mig som hemma här och skönare kan man inte få det. Han bjöd dessutom in två andra paddlare som också rundat Nordkap. En Norsk äventyrerska Randi Skaug och hennes väninna Ragni Olssön. Hon var första norskan upp på Mount Everest och har även gjort Seven Summits. Otroligt vilka spontana möten det hela tiden blir under detta äventyr! Har reparerat och underhållit min utrustning idag samt duschat och tvättat alla kläder. Nu har vi spisat en underbar middag och ska bege oss ner till årets traditionsenliga bryggdans. Egentligen är jag alldeles för trött men världsmästaren på dragspel ska spela och det måste jag ju bara lyssna på. Men tidig uppgång är planerad till morgondagen och jag längtar till sängs så det får bli ett kort besök. Det blev dock ingen bryggdans utan vi stannade hemmavid med grannen Jan och har grymt trevligt. 

Tankar om livet:
Lev varje år som om det vore ditt sista år i livet. Vad säger att det inte är det? Om man tar för givet att man ska leva till minst 80 år och tror man har all tid i världen till förfogande blir man ju oerhört bestört och besviken om det inte blir så. Räkna hellre med att du kanske inte har så lång tid kvar och ta emot varje nytt år med positiv glädje, livslust och fullt av nya möjligheter. Det hastar att uppfylla alla drömmar och det har det alltid gjort.

Miljötips: Använd allting minst två gånger: plastpåsarna du köper frukten i går att återanvända i stället för att köpa nya plastpåsar; glasburkar du köper, diverse matvaror går utmärkt att återanvända till den egna sylten, marmeladen o.s.v. Flaskor till vinäger m.m. blir fina blomvaser. Måla dem om du vill piffa till dem. Plastkassen du handlar i (om du inte har tygkasse) går att återanvända många gånger.

Position: Skarsvåg, Magerøya

ENGLISH:

Day 70 (2013-08-03)

Landscape image: In Norway’s most northern fishing village
Weather: Cloudiness 0/8, calm
Distance: 0 km
Average distance: 35.3 km
Total distance: 2471 km
Breakfast: Nothing
Lunch: Bread with cheese and pork chops
Dinner: Whale, rice, cabbage and sauce
Health/feelings: Lazy day with lots of social company but little sleep

Woke up already after an hour by a tour boat coming in with passengers. Tried to go back to sleep but after the third tour boat had loaded with passengers I gave up. Got up and looked out. It was Hurtigruten itself that had landed outside the port and it was the same tour bat going back and forth between the Hurtigruten and the quay. Sigh! Tried to ignore all the people and fall asleep again. Then a man comes and asks me if I wouldn’t rather sleep indoors in a bed. Saving angel! Quickly packed everything and went to his house. There we talked and drank wine and beer till 3 AM. Fell asleep after that but woke up at 9 AM from pain in the lower arm. Have felt that I have overworked those muscles but kept working to round Nordkap under good conditions. Now the pain has faded and it feels better. The nice family consists of Jarle and Liv and their two daughters Juli and Eline. A more hospitable, generous and warm person than Jarle is hard to find. Have felt like home here and it can’t get much nicer. He also invited in two other paddlers who have rounded Nordkap too. A Norwegian adventurer Randi Skaug and her friend Ragin Olssön. She was the first Norwegian on Mount Everest and has also done the Seven Summits. Amazing how many spontaneous encounters I get all the time during this adventure! Have repaired and maintained my equipment today as well as taken a shower and washed all the clothes. Now we have eaten a wonderful dinner and are going to the year’s traditional dance. I am really way to tired but the world champion in accordion I going to play and I just have to listen to that. But an early rise is planned for tomorrow and I long for the bed so it will have to be a short visit. Unfortunately there was no dance though, instead we stayed at home with the neighbour Jan and had a really good time.

Thoughts about life: Live every year as if it were your last. How can you tell it isn’t? If you take for granted to live to at least 80 and think you have all the time in the world, you will get really surprised and disappointed if that is not the case. Instead count on that you might not have that much time left and accept every new year with positive happiness, and willingness to live a year full of new possibilities. There is not much time to fulfil all your dreams and there never has been.

Environmental tips: Use everything at least twice: the plastic bags you buy the fruit in can be reused instead of buying new bags, various food wares work perfectly to reuse for your own jam, marmalade etc. Bottles for vinegar and such can become pretty flower vases. Paint them if you want to spice them up. The plastic grocery bags (if you don’t have fabric bags) can be reused many times.

Position: Skarsvåg, Magerøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 69 (2013-08-02)

Landskapsbild: Stupande klippor och öppet hav
Väder: Molnighet 8/8, vindstilla
Distans: 46 km 
Medeldistans: 35,8 km
Total distans: 2471 km
Födointag frukost: Bröd med leverpastej
Födointag lunch: Rett i koppen broccolisoppa
Födointag middag: Bröd med nougatkräm
Hälsa/känslor: Obeskrivligt trött, behöver sömn

Vaknade 03.30 och eftersom det var helt vindstilla tänkte jag att det var bäst att stiga upp och påbörja rundningen av Nordkap. Man vet vad man har men inte vad man får. Vädret är så lokalt i Norge så man får ta väderprognosen som en riktlinje för vädret. Paddlingen tog 10 timmar och jag steg inte ur kajaken på hela tiden. Klipporna som stupar ner i havet är spektakulära att beskåda. När den gamla rullande sjön slår mot klipporna så blir man hänförd. Dis och stundtals dimma skymde bergens toppar. Rundade Knivskelodden som är Norges verkliga nordligaste punkt och känslan var som att stå på toppen av världen. Sedan styrde jag söderut mot den officiella spektakulära utsiktspunkten på Nordkap. Eftersom jag behöver nytt vatten och inte hittat nån naturlig källa på hela dagen sökte jag mig in till fiskarbyn Skarsvåg. Såg att de där har en kyrka och har lärt mig att vid kyrkor, färjeläger och stora fyrar brukar det finnas både el och vatten. Har lagt till vid en flytbrygga och vatten fanns det redan vid kajen. Imorgon kväll ska de tydligen ha fest och har därför slagit upp ett stort partytält. Onödigt att slå upp mitt eget tycker jag då jag nu ligger på scenen inne i partytältet. Är oerhört trött nu och ska sova så snart jag ringt hem.

Tankar om livet: Man kan aldrig kräva lydnad av, tro att man äger eller besluta saker åt en annan människa. Det är helt enkelt förtryck av densamme. Det är så sorgligt när en familj flyr förtrycket i ett land och finner friheten i ett fritt land och sedan i sin tur förtrycker sina barn och nekar dem samma frihet.

Miljötips: Stryk inte på giftiga myggmedel på kroppen. Använd istället myggnät och kläder för att skydda dig. Köp inte heller tabletter som man ska sätta i vägguttag eller elektriska, gasdrivna myggfångare. Vill man minska på myggen så fäll istället granar i närområdet och sätt upp fladdermusholkar. En enda fladdermus äter på en natt upp 5000 myggor!

Position: Skarsvåg, Magerøya

ENGLISH:

Day 69 (2013-08-02)

Landscape image: Steep cliffs and open seas
Weather: Cloudiness 8/8, calm
Distance: 46 km
Average distance: 35.8 km
Total distance: 2471 km
Breakfast: Bread with liverwurst
Lunch: Cup-a-Soup broccoli
Dinner: Bread with nougat cream
Health/feelings: Indescribably tired, need sleep

Woke up at 3.30 AM and because it was completely calm outside I thought that it was best to get up and start the rounding of Nordkap. You know what you have but not what you get. The weather is so local in Norway so you have to take the forecast more as a guideline for the weather. The paddling took ten hours and I didn’t exit the kayak during the whole time. The cliffs stretching down into the sea are spectacular to watch. When the old sea rolls into the cliffs you get astonished. Fog and at times full mist clouded the mountaintops. Rounded Knivskelodden which is Norway’s northernmost point and the feeling was like standing on top of the world. Then I steered south towards the official spectacular viewpoint on Nordkap. Since I needed new water and hadn’t found any natural source in the entire day, I went into the fishing village Skarsvåg. Saw that they have a church and have learned that at churches, ferry camps and large lighthouses there is usually both electricity and water. Have tied my kayak to a floating pier and there is water as close as by the quay. Apparently there is a party tomorrow and therefore they have raised a large party tent. Unnecessary for me to raise my own I thought, and therefore I’m now lying on the stage inside the party tent. I’m extremely tired now and going to sleep as soon as I’ve phoned home.

Thoughts about life: You can never demand obedience from, think that you own or decide things for another person. It is simply an oppression of the individual. It is so sad when a family flees the oppression in a land and find freedom in a new one, and then in their turn suppress their children and deny them that very freedom.

Environmental tips: Don’t apply poisonous mosquito repellents on your body. Instead use nets and clothes to protect yourself. Don’t buy tablets to put in power outlets either, or electric bug killers. If you want to reduce the amount of mosquitoes, take down pines in the vicinity and put up bat houses. One single bat eats up to 500 mosquitoes in one night!

Position: Skarsvåg, Magerøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 68 (2013-08-01)

Landskapsbild: Höga fjäll och ute på öppet hav
Väder: Molnighet 4/8, motvind nordöstlig 3 m/s
Distans: 33 km 
Medeldistans: 35,6 km
Total distans: 2425 km
Födointag frukost: Sej och ris
Födointag lunch: Bröd och smör
Födointag middag: Sej och ris
Hälsa/känslor: Förväntansfull inför rundningen av Nordkap

Tältet höll och vaknade återigen av att det var alldeles för varmt i tältet. Bra väckarklocka det där! Men det blir ju lätt så när man har massor av kläder på sig när man lägger sig. Paddlat motvind hela dagen och det kändes som att det var läge för lite kortare etapp idag. Kom fram till en underbar sandstrand med en massa gamla husgrunder på ängen ovanför. Tänkte lägga mig tidigt idag och komma iväg tidigt imorgon. Hoppas det funkar. Lunnefåglarna och måsar/trutar vimlar det av häruppe. Skrattar varje gång en lunnefågel tar till flykten för det ser så oerhört dråpligt ut när de ger sig av och studsar magen i vågtopparna. Såg någonting läskigt i vattnet och paddlade fram. Det var en död spindelkrabba. Kul att få se en trots att den var död. Idag såg jag en klippa med en spricka som såg precis ut som porten till Gnipahålan ner till Hels dödsrike. Väntade mig nästan att se Garm på vakt utanför. Var måtte nedgången till asatrons dödsrike finnas om inte här uppe i nordnorge.

Tankar om livet: Faktum är att man dör varje dag och man föds på nytt varje morgon. Försök se varje dag som en livstid och ta till vara på och uppskatta varje dag som är en gåva. Den du identifierar dig med kommer inom kort vara död. Testa att identifiera dig med dig själv 10 år tillbaka i tiden. Den personen var någon helt annan. När jag var 13 år sörjde jag min egen identitet som jag visste skulle dö snart eftersom jag förändrades så mycket. Jag förändras fortfarande väldigt mycket och min fru har svårt att hänga med i svängarna. Men hon är otroligt tålmodig med mig. Efter ett tag kom jag på att istället för att sörja varje död identitet skulle jag istället glädjas åt alla de nya födda identiteterna. Istället för att tänka jag dör varje dag tänker jag nu att jag föds till en ny dag och ny person varje dag!

Miljötips: På våren och även hösten eldas det ris och grenar. Ofta har rishögen legat länge för att torka och brinna bättre. Många djur kan då ha gjort en bostad i rishögen som t.ex. igelkotten. Tänd därför ej på rishögen utan gör upp en eld intill rishögen och mata sedan den. Du får en mindre och säkrare eld samtidigt som inga djur bränns ihjäl.

Position: Måsøya

ENGLISH:

Day 68 (2013-08-01)

Landscape image: High mountains and open seas
Weather: Cloudiness 4/8, headwind north-easterly 3 m/s
Distance: 33 km
Average distance: 35.6 km
Total distance: 2425 km
Breakfast: Saithe and rice
Lunch: Bread and butter
Dinner: Saithe and rice
Health/feelings: Anticipative of tomorrow’s rounding of Nordkap

The tent kept together and yet again I woke of it being way too hot inside. It’s a good alarm clock! But it easily gets that way when you have lots of clothes on when going to bed. Have paddled in headwind all day and it felt like it was time for a little shorter phase today. Reached a wonderful sandy beach with a lot of old house foundations on the meadow above. I thought I’d go to bed early today and leave early tomorrow. We’ll see if it works. There are tons of puffins and seagulls up here. I laugh every time a puffin takes flight because it looks so incredibly hilarious when they bounce their stomach in the waves. Saw something scary in the water today and paddled to it. It was a dead spider crab. Nice to get to see one even though it was dead. Today I saw a cliff with a crack that looked just like Gnipahellir down to the kingdom of Hel, the Norse goddess of death. Almost expected to see Garm guarding outside it. Where else would the entrance to the Norse kingdom of death be, if not in northern Norway?

Thoughts about life: Fact is, you die every day and are reborn every morning. Try to see every day as a lifetime and treat every day as a gift. The personality that you identify with will soon be dead. Try identifying with yourself ten years in the past. That person will be someone entirely different. When I was 13 I mourned my own identity that I knew would die soon because I was changing so much. I still change a lot and my wife has trouble keeping up. But she is incredibly patient with me. After a while I figured that instead of mourning every dead identity, I should be happy for all the new-born identities. Instead of thinking that I die every day, I now think that I am born to a new day and new person every day!

Environmental tips: In spring and autumn a lot of small trees and branches are burnt on fires. Often the pile of branches has been lying around awhile to dry up and burn better. Many animals can then have made a lair within the pile, like hedgehogs for instance. Therefore, never light the pile; instead light a fire beside it and feed that fire with the pile instead. You get a smaller and safer fire and at the same time no animals are burned to death.

Position: Måsøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 67 (2013-07-31)

Landskapsbild: Höga fjäll och ut mot öppet hav
Väder: Molnighet 6/8, sidvind sydöstlig 9 m/s
Distans: 52 km 
Medeldistans: 35,7 km
Total distans: 2392 km
Födointag frukost: Bröd och smör
Födointag lunch: bröd och smör
Födointag middag: Bröd med Nougatkräm och choklad
Hälsa/känslor: Väderbiten och trött

Kom upp ganska sent och satte kurs mot Hammerfest. Jag har ju pengar som jag fått av snälla norrmän och nu är det dags att förbruka lite. Kom in och lade till i gästhamnen. Några nyfikna kom fram och jag berättade om min paddling. Sen gick jag in och handlade kaffe, tacobröd, nougatkräm och en snusdosa. När jag kom tillbaka till kajaken hade en liten folksamling bildats. Tydligen hade ryktet spridit sig. Efter lyckönskningar och fotograferande paddlade jag ut ur Hammerfest. Stannade och fiskade och fick upp tre sejar. Det har blåst ganska hårt hela dagen och det tär på krafterna. Sista sträckan var en överfart till en ö på fyra timmar. Där hade jag tänkt övernatta, men när jag anländer märker jag att det inte går att komma iland. Inget att göra utom att paddla vidare till nästa ö två timmar bort. Har slagit upp tältet och det rister oroväckande i det hela tiden. Men det är väl förankrat och ska nog hålla.

Tankar om livet: Allt du känner till förändras och alla du känner och älskar kommer försvinna och dö. Du själv föddes ensam utan någonting och på samma sätt kommer du att dö. Det är ingen mening att försöka förhindra utan bara att acceptera.

Miljötips: Eftersom det finns för få gammelskogar där träden får självdö får fåglarna problem att hitta boplatser. Därför är det så viktigt att vi sätter upp fågelholkar. Var art kräver dock sin egen holk även om vissa arter har samma smak. Själv har jag 16 fågelholkar uppsatta med träplugg istället för spik. Man behöver inte vänta till våren utan det går bra att sätta upp närsom.

Position: Reinøya

ENGLISH:

Day 67 (2013-07-31)

Landscape image: High mountains and open seas
Weather: Cloudiness 6/8, side wind south-easterly 9 m/s
Distance: 52 km
Average distance: 35.7 km
Total distance: 2392 km
Breakfast: Bread and butter
Lunch: Bread and butter
Dinner: Bread with nougat cream and chocolate
Health/feelings: Weathered and tired

Got up rather late and headed towards Hammerfest. I have some money that I have received from kind Norwegians and now it is time to spend some. Entered the town and disembarked at the guest port. Some curious people came and I told them about my paddling. Then I went and bought coffee, taco bread, nougat cream and a pack of snus. When I got back to the kayak a small crowd had formed. Apparently the rumour had spread. After wishes of luck and picture-taking I paddled out of Hammerfest. Stopped and fished and got three saithes. It has been rather windy all day and it wears me down. The last stretch was a crossing of four hours to an island. I had planned to stay there for the night, but when I arrive I see that it is not possible to disembark. Nothing to do but to paddle on to the next island two hours away. Have put up the tent and the wind is shaking it alarmingly all the time. But it is well anchored and should make it.

Thoughts about life: Everything you know changes and everyone you know and love will disappear and die. You were born alone without anything and in the same way you will die. There is no point in trying to stop it, you just need to accept it.

Environmental tips: Since there are too few old forests where the trees get to die of themselves, the birds have a problem finding places to live. Therefore it is important that we put up birdhouses. Every species demands their own house though, even though some species have the same taste. I myself have 16 birdhouses put up with wooden plugs instead of nails. You don’t need to wait for spring; it works fine putting them up whenever.

Position: Reinøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 66 (2013-07-30)

Landskapsbild: Höga fjäll och innanför stor ö.
Väder: Molnighet 4/8, medvind sydvästlig 6 m/s
Distans: 70 km 
Medeldistans: 35,4 km
Total distans: 2340 km
Födointag frukost: Ris och frystorkad kyckling
Födointag lunch: Ris och frystorkad kyckling
Födointag middag: Hjortron, macka med Nougatkräm och choklad
Hälsa/känslor: Extremt nöjd med dagens prestation. Nu vila!

Paddlat hela dagen under perfekta paddelförhållanden med lagom medvind. Tog en välförtjänt paus vid en ö. När jag kom iland såg jag en massa orange prickar överallt. Det vimlade av hjortron! Gick och plockade och åt en hel halvtimme. Sagolikt goda och saftiga. Många timmars paddling över stora vatten. Det ger mycket tid till reflektion och kontemplation. Nu efter mat och vila är det så skönt att bara ligga här och ta igen sig.

Tankar om livet: Se aldrig ner på någon annan människa eller tro att du själv är bättre. Gör dig av med förutfattade meningar och se varje individ som unik. Du vet omöjligt tillräckligt om personen för att göra en rättvis bedömning. Alla är rädda för det okända och lösningen är därför att lära känna det okända. Rasism skulle inte existera om vi bara vågade närma oss varandra och lära känna varandra. All rasism bottnar i okunskap. Du kan själv ta första steget och lära känna dina medmänniskor. Det finns otroligt mycket vi kan lära av varandra och det är stimulerande att lära känna andra kulturer och religioner.

Miljötips: I dagens konsumtionssamhälle fås vi att tro att man behöver en speciell pryl/ämne till varje enskilt ändamål. Detta stämmer inte: såpa kan användas till all rengöring i hemmet, diskmedel till all fettlösning och fönsterputs samt ättika till all kalklösning. Vanligt radergummi funkar till de flesta fläckar.

Position: Grunnvåg

ENGLISH:

Day 66 (2013-07-30)

Landscape image: High mountains, inside a large island
Weather: Cloudiness 4/8, tailwind south-westerly 6 m/s
Distance: 70 km
Average distance: 35.4 km
Total distance: 2340 km
Breakfast: Rice and freeze-dried chicken
Lunch: Rice and freeze-dried chicken
Dinner: Cloudberries, sandwich with nougat cream and chocolate
Health/feelings: Extremely satisfied with today’s achievement. Now rest!

Paddled all day under perfect weather circumstances with just enough headwind. Took a well-earned break at an island. When I stepped onto it I saw lots of orange dots everywhere. It bristled with cloudberries! Walked around and picked and ate for half an hour. Amazingly tasty and juicy. Many hours’ paddling over open waters. It gives much time for reflection and contemplation. Now after food and rest it is nice to just lie here and recharge.

Thoughts about life: Never look down on another human being or think that you are better than them. Get rid of prejudices and see every individual as unique. You can impossibly know enough about the person to make a correct judgement of them. Everyone is afraid of the unknown and the solution is therefore to get to know the unknown. Racism would not exist if we only dared to get closer to and get to know each other. All racism comes from ignorance. You can take the first step yourself and get to know the people around you. There is incredibly much to learn from each other and it is stimulating to get to know other cultures and religions.

Environmental tips: In the communication society of today we are made to believe that you need a certain appliance or substance for every use. This is not correct: soft soap can be used for all the cleaning in the house, dish soap as fat solvent and window detergent and vinegar for solving limestone. A normal rubber works fine against most stains.

Position: Grunnvåg

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 65 (2013-07-29)

Landskapsbild: Höga fjäll och ute på öppet hav
Väder: Molnighet 1/8, växlande vindar 0-6 m/s
Distans: 33 km 
Medeldistans: 34,9 km
Total distans: 2270 km
Födointag frukost: Makrill
Födointag lunch: Makrill
Födointag middag: Makrill och macka med Nougatkräm och choklad
Hälsa/känslor: Trött idag, blir nog tvungen att hoppa i havet.

Hade ställt kl på 07 då högvattnet var som högst och jag då slipper bära ner kajaken. Men det var omöjligt att gå upp och somnade om istället. Nytt försök vid 10 och det gick bättre. Börjar nu bli less på den goda makrillen också. Massor av tumlare idag. Paddlat lite kortare och njuter av det fina vädret. Badat och suttit och torkat i solen. Kunde beskåda en utter som simmade vid strandkanten. Vattnet är extremt klart och det är en fröjd att se ner på botten samtidigt som man paddlar. Fullt av liv, fisk, maneter, anemoner, sjöstjärnor och sjöborrar samt olika tångarter som vajar fram och åter. Lyfter man blicken finns alla vackra bergformationer att beskåda. Så otroligt vackert alltsammans. Har slagit läger på en stenstrand och det funkar faktiskt riktigt bra.

Tankar om livet: Identifiera, smaka, analysera och lär känna dina egna känslor. Fråga dig hur de känns, hur de uppstått och vad de kommer leda till för nya känslor om du följer dem. Spring inte ifrån eller stöt bort obehagliga känslor utan låt de flöda fritt igenom och ut ur kroppen. Lär dig sedan surfa på och runt känslan. Uppehåll dig i känslan. Det går även att meditera på en känsla som då till slut upphör och försvinner.

Miljötips: Testa att ta en skärmfri vecka. Klarar du en ynklig vecka utan att titta på en skärm? Dator, tv, mobil, surfplatta; allt som har en skärm helt enkelt. Vi har idag blivit slavar under våra skärmar och umgås inte med varandra på samma sätt som man gjorde förr. En skärmfri vecka kommer ge många nya erfarenheter och trevliga stunder tillsammans. Anta utmaningen!

Position: Stjernøya

ENGLISH:

Day 65 (2013-07-29)

Landscape image: High mountains and open seas
Weather: Cloudiness 1/8, shifting winds 0-6 m/s
Distance: 33 km
Average distance: 34.9 km
Total distance: 2270 km
Breakfast: Mackerel
Lunch: Mackerel
Dinner: Mackerel and sandwich with nougat cream and chocolate
Health/feelings: Tired today, think I have to hop in the ocean

I had the alarm set for 7 AM when the tide was at its highest and I wouldn’t have to carry down the kayak. But it was impossible to get up and instead I went back to sleep. Did a new try at 10 AM and it went better. I’m starting to get fed up on the tasty mackerel too now. Lots of porpoises today. Paddled a little shorter and am enjoying the nice weather. Have bathed and sat to dry in the sun. I could watch an otter swimming at the shoreline. The water is extremely clear and it is a joy looking down on the seabed while paddling. Full of life, fish, jellyfish, anemones, starfish and urchins as well as different species of seaweed waving back and forth. If you lift the gaze there are all the beautiful cliff formations to behold. So amazingly beautiful all of it. Have made camp on a stone shore and it actually works really well.

Thoughts about life: Identify, taste, analyse and get to know your own feelings. Ask yourself how they feel, how they emerged and what new feelings they will lead to if you follow them. Don’t run away from them or push away uncomfortable feelings, but let them flow freely through and out of the body. Then learn to surf on and around the feeling. Dwell on the feeling. It even works to meditate on a feeling which then eventually will disappear.

Environmental tips: Try to have a screen-free week. Do you manage to go one week without looking at a display? Computer, TV, mobile, tablet; everything with a screen, simply. Today we have become slaves to our screens and don’t socialise with each other in the same way as before. A screen-free week will give many new experiences and nice moments together. Accept the challenge!

Position: Stjernøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 64 (2013-07-28)

Landskapsbild: Höga fjäll och ute på öppet hav.
Väder: Molnighet 2/8, vindstilla 
Distans: 54 km 
Medeldistans: 34,9 km
Total distans: 2237 km
Födointag frukost: Makrill och kaffe
Födointag lunch: Bröd och makrill
Födointag middag: Makrill och macka
Hälsa/känslor: Livet på en pinne, grymma paddelförhållanden, fantastiskt fiske, världens vackraste vyer och otroligt fint väder, avslutas med välförtjänt vila.

Utsövd vaknade jag vid kl 4. Konstigt eftersom jag legat i brant nedförsbacke hela natten. Efter den sedvanliga timmen kom jag ut på vattnet och möttes direkt av ett makrillstim och drog så upp tre nya makrillar. Fisket avklarat direkt! En överfart på fyra timmar och sedan iland för lunch. Tog en siesta på en timme också. Bättre än såhär kan det inte bli. Funderar på om man inte ska fortsätta och ta Nordostpassagen också när man ändå håller på! Havsörnar och tumlare ser jag som sagt varje dag nu men de vill sig inte fotas. Havsörnarna är alltid för långt bort och tumlarna visar sig bara ett par sekunder åt gången. Efter siestan paddlar jag ut och ser fisk precis överallt. Slänger i och upptäcker att det är ett gigantiskt sillstim. Jag tar upp en stor sill för jag har ju redan fisk. Men sill måste jag smaka. Vyerna är makalösa här uppe och fisket fantastiskt. Fiskar i snitt 5-20 minuter om dagen. Fisketekniken här är att man paddlar tills man ser fisk överallt omkring sig och då slänger man ut och får genast napp. Wilma vill att vi ska ut och fiska när jag kommer hem men de tror inte att jag vill efter så mycket fiskande. De har fel. Spelar ingen roll hur mycket man fiskar, det är alltid hur kul som helst när det nappar. Och när jag kommer hem börjar ju bästa gäddsäsongen. Så Wilma behöver absolut inte oroa sig. Vi ska dra många gäddor. Catch & Release förstås. Mitt gäddrekord behöver slipas då det ligger på ynka 7 kilo. Älskar att fiska gädda från kajak. Det går så bra att smyga sig in i vikarna. Det har dykt upp två nya manetarter förutom brännmanet och öronmanet. Den ena har ett stort kors och den andra ser ut som en tub som det går elektriska signaler igenom.

Tankar om livet: Man kan inte och bör inte vara vän med alla, göra alla till lags. Det blir övermäktigt eftersom man inte räcker åt till allihopa. Var dig själv och ge av dig själv så mycket som det känns bra. Men överansträng dig inte till att göra alla bekanta till lags. Lär dig det magiska ordet NEJ. Man behöver inte ens förklara eller komma med ursäkter till varför man inte kan. Det räcker med att säga: Nej, jag kan tyvärr inte. Folk har full förståelse för det också.

Miljötips: Testa att lämna ifrån dig bilen en månad och upptäck hur du då löser vardagen. Eller ställ bilen 5 km från hemmet så att du väljer att bara ta bilen när du verkligen behöver den. De korta bilturerna är de som sliter mest på bilen och miljön. All bilkörning under 5 km är helt onödig!

Position: Lille Hummelvika

ENGLISH:

Day 64 (2013-07-28)

Landscape image: High mountains and open seas
Weather: Cloudiness 2/8, wind still
Distance: 54 km
Average distance: 34.9 km
Total distance: 2237 km
Breakfast: Mackerel and coffee
Lunch: Bread and mackerel
Dinner: Mackerel and sandwich
Health/feelings: Life at its best, awesome paddling conditions, fantastic fishing, the world’s most beautiful views and amazingly great weather, finished with a well-earned rest

I woke up well-slept around 4 AM. Weird seeing as I have been sleeping in a downward slope all night. After the usual hour in the morning I got out on the water and was met by a school of mackerel first thing, where I fished up three new mackerels. Today’s fishing completed immediately! A crossing of four hours and then to land for lunch. Took a one hour siesta as well. It doesn’t get better than this. I’m wondering if I shouldn’t do the Northeast Passage too while I’m at it! White-tailed eagles and porpoises are as mentioned an everyday sight now but they will not get themselves photographed. The eagles are too far away and the porpoises only show themselves a couple of seconds at a time. After the siesta I paddle out and see fish exactly everywhere. I Throw in the hook and discover that it is a gigantic school of herring. I take up a big one because I already have enough fish. But I have to taste herring. The views are unmatched up here and the fishing is amazing. I fish an average of 5-20 minutes a day. The fishing technique here is to paddle out till you see fish everywhere around you, and then you throw out the hook and get something on it instantly. Wilma wants us to go out and fish when I get home but they don’t think that I want after so much fishing. They are wrong. It does not matter how much you fish, it is always incredibly fun when you get lucky. And I will be home in time for the best pike season. So Wilma absolutely doesn’t need to worry. We will pull up many pikes. Catch & Release of course. My pike record needs to be improved on as it is a measly 7 kg. I love fishing pike from the kayak. It is perfect for sneaking through the bays and inlets. Two new species of jellyfish has shown up, besides the moon jelly and the lion’s mane. One of them has ha large cross and the other looks like a tube with electrics signals going through it.

Thoughts about life: You can’t and shouldn’t be friends with everyone, make everyone happy. It gets overwhelming because you aren’t enough for everybody. Be yourself and give as much of yourself as feels right. But don’t overextend to make everyone you know happy.  Learn the magical word NO. You don’t even need to explain or come up with excuse for you why you can’t. It is enough just saying No, I can’t. People have full understanding for that too.

Environmental tips: Try lending the car to someone for a month and discover how you’ll solve the everyday life. Or put the car 5 km away from home so that you only choose to take the car when you really need to. The short car trips are the ones who tear most on the environment. All driving shorter than 5 km is completely unnecessary!

Position: Lille Hummelvika

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 63 (2013-07-27)

Landskapsbild: Höga fjäll och ute på öppet hav
Väder: Molnighet 2/8, vindstilla 
Distans: 56 km 
Medeldistans: 34,7 km
Total distans: 2183km
Födointag frukost: Ris, smör och kaffe
Födointag lunch: Bröd och nougatkräm
Födointag middag: Makrill och macka
Hälsa/känslor: Trött, för varmt att kunna sova

Som sagt för rastlös så när vinden mojnade vid midnatt klev jag ut och skulle slå en drill. Inte sett en själ sen jag slog läger men mitt i natten dyker det upp ett par som rastar hunden. Får hastigt och lustigt snurra runt 180 grader för att inte visa för mycket. De kommer fram och de hade nog gärna bjudit hem mig men jag är nu sugen på lite nattpaddling i solsken och vindstilla. Kvinnan som såg ut som en löpare springer efter halva samtalet hem igen för att hämta en brödlimpa åt mig. Mannen stannar och hjälper mig packa kajaken under fortsatta samtal. När allt är packat kommer hon tillbaka med bröd, leverpastej och det bästa av allt Nougatkräm.
Paddlar sedan iväg och det är underbar paddling! Kan inte bli bättre. Vid tre tillfällen börjar havet koka av fisk och jag kammar hem tre makrillar. Hade kunnat få så mycket fler men tre är max vad jag får i mig innan de blir dåliga. Grymt häftigt när man ser makrill överallt i vattnet när man tittar ned. Makrillen brukar inte gå norr om Lofoten men har i år gjort det till min stora lycka.
Kl 16 har jag slagit läger och är klar att sova men det är alldeles för varmt i tältet och utanför väntar myggen. Blev därför tvungen att kasta mig i havet för avsvalkning. Snart dags igen. Får väl hålla på så tills solen tappar i styrka. Bakom tältet rinner en fin sötvattenkälla så jag passar på att tvätta de kläder som är smutsigast, d.v.s. de närmast kroppen. Nu fungerar spoten (nöd- och positionssändaren) igen. Antagligen för stora fjäll i söder. Det går att springa upp på en hög plats men var inte direkt sugen på det. Tröttheten är som bortblåst av allt badande. Det är som när man badar bastu på vintern och doppar sig i isvak. Kanske jag kan umgås med folk igen för de med hunden höll två meters avstånd. Visste ni att Norska kusten här uppe ovanför treriksöset på vintern inte får kallare än -15 grader? Ligger mest runt -5 till -10. Nu är kl 18 och solen försvann bakom fjället så nu är det läggdags.

Tankar om livet: Rastlöshet och tristess är helt enkelt kroppens signaler för att alla behov är tillfredsställda och man är redo att aktivera sig. Jag välkomnar de känslorna för då vet jag att jag är på topp och kan börja prestera mitt yttersta. 

Miljötips: Ofta så tar kollektivtrafiken en inte ända fram. Och vanlig cykel får man inte ta med på bussar och alla tåg men det går alldeles utmärkt att ta med sig en hopfällbar minicykel.

Position: Laukøya

ENGLISH:

Day 63 (2013-07-27)

Landscape image: High mountains and open seas
Weather: Cloudiness 2/8, wind still
Distance: 56 km
Average distance: 34.7 km
Total distance: 2183 km
Breakfast: Rice, butter and coffee
Lunch: bread and nougat cream
Dinner: Mackerel and sandwich
Health/feelings: Tired, too hot to sleep

As I said I was too restless so when the wind died at midnight I stepped out to have a pee. Haven’t seen a soul since I made camp but in the middle of the night a couple walking their dog appear. I have to quickly spin around 180 degrees so as not to show too much. They come to me and had probably invited me home but I would now like to do some night paddling in sunshine and no wind. The woman who looked like a runner ran home in the middle of the conversation to fetch a loaf of bread for me. The man stays and helps me pack the kayak under continued conversation. When everything is packed she returns with bread, liverwurst and the best of all: nougat cream.
I then paddle away and it is some wonderful paddling! Can’t get better. At three points the sea starts boiling of fish and I catch three mackerels. Could have gotten so much more but three is the maximum that I can eat before they get bad. Incredibly cool seeing mackerel everywhere in the water when looking down. The mackerel usually don’t go north of Lofoten but this year it has, to my great joy.
At 4 PM I have made camp and am ready to sleep but it is way too hot in the tent and outside the mosquitoes are waiting. Therefore I had to hop into the ocean for cooling. It’s soon time again. Will probably have to keep doing that until the sun gets weaker. Behind the tent is a nice sweet water stream so I take the chance to wash the clothes that are dirtiest, that is the ones closest to the body. Now the spot (the emergency and positioning transmitter) is working again. Probably too big mountains in the south. You can run up on a height but I didn’t really feel like it. The tiredness is like blown away by all the bathing. It is like when you are in the sauna in the winter and take a dip in an ice hole in a frozen lake. Maybe I can now socialise with people again, the ones with the dog kept a distance of two metres. Did you know that the Norwegian coast up here above the Treriksröset never gets colder than -15 degrees Celsius during winter? It is mostly around -5 to -10. N it is 6 PM and the sun just disappeared behind the mountains so now it is bedtime.

Thoughts about life: Restlessness and boredom are simply the body’s way of saying that all needs are satisfied and you are ready to get activated. I welcome those feelings because then I know that I am on top and can start performing at my best.

Environmental tips: Often the public transport doesn’t get you all the way. And a regular bike cannot be brought on-board buses and all trains but brining a foldable mini-bicycle works perfectly.

Position: Laukøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 62 (2013-07-26)

Landskapsbild: Höga fjäll och ut mot öppet hav
Väder: Molnighet 2/8, 8 m/s nordlig 
Distans: 0 km 
Medeldistans: 34,3 km
Total distans: 2127km
Födointag frukost: Inget
Födointag lunch: Bröd och kaffe
Födointag middag: Ris, smör
Hälsa/känslor: Skönt med vilodag. Känner att kroppen behöver det.

Sov från och till ända fram till 15. Det blåser motvind 8 m/s och då är det svårt att komma framåt. Kanske det avtar till natten. Ligger mest i tältet och kopplar av samt läser nyheter, kartor och kustbeskrivningen över Norge. När det är blåsigt och inte finns skydd mot väder, vågor och vind bär jag upp kajaken på land. Men först packar jag ur hela kajaken så att den inte ska bli så tung. Tur att kajaken i sig själv bara väger 21 kg. Min gamla väger 26 kg och det gör enorm skillnad. Så underbart att bara ta det lugnt, men rastlösheten väntar runt hörnet.

Tankar om livet: Vad är då motsatsen till klagan? Måste ju vara något väldigt positivt. Svaret är Komplimanger och beröm. Alltför många människor ger aldrig andra komplimanger eller beröm. Komplimanger och beröm är gratis och främjar allt och alla. Du vinner själv på att ge andra komplimanger/beröm och det är roligt eftersom du gör människan så glad.

Miljötips: En vanlig disktrasa håller sig fräsch och kan användas om och om igen om man kör den i diskmaskinen med övrig disk. Någon gång då och då kan man även koka den med lite diskmedel i för att ta kol på alla bakterier. Den blir som ny varje gång! Testa hur länge du kan använda samma disktrasa!

Position: Lenangsøyra

ENGLISH:

Day 62 (2013-07-26)

Landscape image: High mountains and open seas
Weather: Cloudiness 2/8, 8 m/s northern
Distance: 0 km
Average distance: 34.3 km
Total distance: 2127 km
Breakfast: Nothing
Lunch: Bread and coffee
Dinner: Rice, butter
Health/feelings: Nice with a day of rest. I feel that the body needs it.

Slept on and off until 3 PM. There is 8 m/s headwind and then it is hard to get anywhere. Maybe it will calm down come nightfall. Now I’m mostly in the tent relaxing and reading news, maps and the coast description of Norway. When it is windy and there is no weather protection I carry the kayak up on land. But first I unpack it completely so it won’t be so heavy. Luckily the kayak itself only weighs 21 kg. My old one weighs 26 kg and it makes a huge difference. So wonderful to just relax, but the restlessness awaits around the corner.

Thoughts about life: What, then, is the opposite of complaint? It has to be something very positive. The answer is compliments and praise. Way too many people never give others compliments. They are free and supporting for everything and everyone. You win something yourself on giving others compliments and it is fun because you make the person so happy.

Environmental tips: A regular washcloth keeps clean and can be used again and again if you wash it in the dishwasher with the other dishes. Now and again you can also boil it with a little dish soap to kill all the bacteria. It will be as new every time! Try and see how long you can use the same cloth!

Position: Lenangsøyra

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 61 (2013-07-25)

Landskapsbild: Höga fjäll och ut mot öppet hav
Väder: Molnighet 0/8, 7 m/s motvind nordlig 
Distans: 33 km 
Medeldistans: 34,9 km
Total distans: 2127km
Födointag frukost: Bröd och kaffe
Födointag lunch: Carbonara
Födointag middag: Ris, smör, aspsopp och korv samt kråkbär och hjortron 
Hälsa/känslor: Nöjd med dagens kamp. Grymt ont i ryggmusklerna. Blir lång sovmorgon. 

Vaknade relativt tidigt och tog allt i slowmotion-takt. Skönt att ha all tid i världen på sig. Har kommit till insikt att i realiteten skulle jag ju kunna fortsätta för evigt. Klarar mig ju utan medhavd mat eller pengar. Men jag klarar mig inte utan familjen. Har kämpat mot vinden som blåste kraftigt på grund av tunneleffekt i fjorden. Paddlade tätt intill land eftersom jag vill se att jag faktiskt förflyttar mig framåt. En utter låg och tryckte i strandkanten i tången. Jag såg den inte förrän den med två skutt hoppade i vattnet precis framför kajaken. Häftigt! Nu börjar det bli kargare och tidvattnet är över tre meter. Dåligt med skålsnäckor också. Hittade både hjortron och svamp till middagen. Kul att se så mycket kråkor här samt en svart måsliknande fågel med långa stjärtfjädrar. Har sett den i slagsmål med andra måsar. Kustlabb heter den och fångar inte egen fisk utan har specialiserat sig på att sno sin fisk från andra fåglar. Den jagar inte själv utan anfaller och terroriserar måsar att lämna över eller spy upp sin mat. Den är inte snäll men väldigt vacker. Nu är den skyddande paddlingen över och den svåraste paddlingen kvar. Mot Ryssland!

Tankar om livet: Klaga aldrig någonsin. Det medför bara negativa aspekter både för dig själv och den du eventuellt klagar på. Bryt detta beteende genom att säga något positivt om samma sak som du just klagade på. Antingen förändrar man situationen eller så accepterar man den, men att bara klaga på person eller situation är ingen lösning. Det finns absolut inget positivt med klagan. 

Miljötips: Använd honung som sötningsmedel istället för socker, sirap och dylikt. Bina är starkt hotade och om vi ökar efterfrågan på honung kommer det produceras fler bisamhällen. Miljarder bin dör till följd av människans påverkan på jorden.

Position: Lenangsøyra

ENGLISH:

Day 61 (2013-07-25)

Landscape image: High mountains and open seas
Weather: Cloudiness 0/8, 7 m/s headwind northern
Distance: 33 km
Average distance: 34.9 km
Total distance: 2127 km
Breakfast: Bread and coffee
Lunch: Carbonara
Dinner: Rice, butter, mushroom and sausage as well as crowberries and cloudberries
Health/feelings: Happy with today’s struggle. Incredible pain in the back muscles. Will sleep long tonight.

Woke up relatively early and took everything in slow motion. Nice to have all the time in the world. Have come to the realisation that I really could continue forever. I manage fine without packed food or money. But I can’t manage without the family. Have struggled against the wind which blew strongly because of a tunnel effect in the fjord. Paddled close to land because I like seeing that I am actually moving forward. An otter lay by the shoreline among the seaweed. I didn’t see it until it with two skips jumped down in the water right in front of the kayak. Cool! Now it starts to get more barren and the tide is over three metres. Not many limpets either. Found both cloudberries and mushrooms for dinner. Fun to see so many crows here as well as a black gull-like bird with a long tail. Have seen it in a fight with other seagulls. It’s called Parasitic Jaeger and it doesn’t catch its own fish, but has specialised in stealing fish from other birds. It doesn’t hunt alone but terrorises seagulls to leave or throw up their food. It is not nice yet very pretty. Now the protective paddling is over and the toughest part is left. To Russia!

Thoughts about life: Never complain. It only brings negative aspects both for yourself and the person you might be complaining to. Break this behaviour by saying something positive about the same thing that you just complained about. Either you change the situation or you accept it, but just complaining about a person or situation solves nothing. There is absolutely nothing positive about complaint.

Environmental tips: use honey as sweetener instead of sugar, syrup etc. The bees are greatly threatened and if we increase the demand for honey that will produce more bee communities. Billions of bees die because of human’s tearing of the planet.

Position: Lenangsøyra

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 60 (2013-07-24)

Landskapsbild: Höga fjäll och utmynnande fjord
Väder: Molnighet 0/8, 5 m/s motvind nordlig 
Distans: 30 km 
Medeldistans: 34,9 km
Total distans: 2094 km
Födointag frukost: Canarisk omelett, kaffe, glass och hjortron
Födointag lunch: Bröd
Födointag middag: Varma koppen Broccolisoppa
Hälsa/känslor: Riktigt trött nu

Kl 10 var jag hemma hos Colin och Mari. Vi inmundigade en två timmars frukost och pratade om alla möjligheter som livet är så fullt av. Mycket av pratet kretsade runt Svalbard, djurs medvetandegrad samt friluftsliv i stort. Förstår inte varför man ska urskilja människan så från djuren. Människan är ju ett däggdjur. De skickade med mig några påsar frystorkad turmat som blev mycket uppskattat. Lade i kajaken i gassande solsken och stiltje. Ställde in siktet på Tromsø bro och körde på. Skulle startat tidigare! Efter bara en timme slog sjöbrisen till och jag fick motvind. Sjöbrisen blåser alltid in mot land och vrider åt höger på norra halvklotet och således blir den nordlig här i Norge. Framme i Tromsø blev jag ikappaddlad av en svensk tjej som studerade till läkare här på världens nordligaste universitet. Jag fick en trevlig pratstund. I hamnen satt ett gäng festprissar och drack öl och jag fick deras sista. Nästa gång jag kom förbi skulle de bjuda på Marijuana, men det är inte min grej. När jag sedan kom fram till bron kom jag inte igenom på grund av strömmen. Efter flera försök gick det dock ändå. Körde sedan på längs med strandkanten för att förvissa mig om att jag över huvud taget kom framåt. Eftersom jag var full av energi körde jag på och gick inte iland förrän kl 23. Nu är jag gruvligt trött och det ska bli ljuvligt att sova bara myggbetten slutar klia.

Tankar om livet:
Eftersträva ett jämlikt förhållande där båda parter lyssnar på och respekterar den andre. Använd tankeställningen att man skiftar på sina positioner. Om jag var du hur skulle jag då reagera på beteende och handlingar. Är vissa saker bara ok för den ena parten är förhållandet inte jämlikt. Det den ena tillåts göra måste ju självklart även den andra tillåtas göra.

Miljötips: Försök minska på köttkonsumtionen till fördel för bönor, linser och vegetariskt. Fågel och fisk har mycket mindre miljöpåverkan än kött. När man köper kött kan man ha i åtanke att nötköttet är det kött med störst miljöpåverkan.

Position: Vågnes

ENGLISH:

Day 60 (2013-07-24)

Landscape image: High mountains and the mouth of a fjord
Weather: Cloudiness 0/8, 5 m/s headwind northern
Distance: 30 km
Average distance: 34.9 km
Total distance: 2094
Breakfast: Canary omelette, coffee, ice cream and cloudberries
Lunch: Bread
Dinner: Cup-a-soup broccoli
Health/feelings: Really tired now

At 10 AM I was at Colin and Mari’s. We ate a two hour breakfast and talked about all the possibilities that life is so full of. Much of the talk was about Svalbard, the level of consciousness of animals as well as outdoor life in general. I don’t understand why we differentiate the human so much from the animals. The human is a mammal. They sent some bags of freeze dried trip food which was much appreciated. Put the kayak in the water in blazing sun and wind still weather. Set course for Tromsø Bridge and off I went. Should have started earlier! After just an hour the sea breeze hit and I got headwind. The sea breeze always blows towards land and turns to the right on the northern hemisphere and therefore it is northern here in Norway. In Tromsø I got caught up by a paddling Swedish girl who studies to become a doctor here in the world’s most northern university. I got a nice talk. In the harbour was a group of revellers drinking beer and I got their last one. Next time I passed they would give me marijuana, but that isn’t my thing. When I got to the bridge I didn’t get through until after several tries because of the current. I then kept going along the shoreline to make sure that I even got forward at all. Because I was full of energy I kept paddling and didn’t stop until 11 PM. Now I am properly tired and it will be wonderful to sleep as long as the mosquito bites stop itching.

Thoughts about life: Try to achieve an equal relationship where both parts listen to and respect each other. Think that you shift positions. If you were me then how would I react on behaviour or actions? If some things only are OK for one part then the relationship isn’t equal. What one is allowed to do, the other one of course should be too.

Environmental tips: Try to reduce the meat consumption and eat more beans, lentils and vegetables. Bird and fish has a lot less environmental effects than other meat. When you buy meat you can try to think that beef is the meat with greatest environmental impact.

Position: Vågnes

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 59 (2013--07-23)

Landskapsbild: Ut ur en fjord och in i nästa
Väder: Molnighet 0/8, 4 m/s medvind västlig
Distans: 33 km 
Medeldistans: 35 km
Total distans: 2064 km
Födointag frukost: Bröd, korv och kaffe
Födointag lunch: Torsk och ris
Födointag middag: Hamburgare
Hälsa/känslor: Lever drömmen

Tog en timme att bli tillräckligt varm för sömn i blöt sovsäck. Men imorse torkade jag allt. Gick upp vid 11 men valde att vänta på tidvattnet så jag skulle slippa bära kajaken och var således på vattnet kl 15. Idag är första dagen jag fiskat för nöjes skull. Returnerade fisken istället. Tokigt fiske idag. Bara att släppa ned! Stundtals kokade vattnet av fisk. Hade tur med både ström och vind idag också. När jag så paddlar så ser jag plötsligt en stor skugga som simmar under kajaken. Jag gör nästan i byxan men när jag så ser efter lite närmare upptäcker jag att det är min egen skugga. Börjar skratta åt mig själv som blir rädd för min egen skugga! Men så har jag också varit utan riktig sol ett bra tag nu. Kommer in i ett strömmande sund och siktar Tromsø. Ett av mina delmål! Ger mig den på att jag ska nå det idag men då ser jag en paddlare som långsamt närmar sig framifrån. Han har byggt om sin kajak och har bestämt sig på att dra upp en stor kveite (hälleflundra) från kajaken. Den sista på 60 kg var han tvungen att släppa. Hela hans däck var översållat med fisk. Han bjöd hem mig till sig och efter mycket fiskrensning grillade vi hamburgare hemma hos Colin som han heter och hans fru Mari. Underbart! En dusch hann jag också med innan middagen. De berättade att förra året hade de träffat en nederländsk tjej som cyklade igenom hela Norge utan pengar. Hon hade gått in på mataffärerna och frågat om de hade någon mat som gått ut och som skulle slängas. Hon hade fått massor! Inbjuden till frukost kl 10 så nu måste jag ställa väckarklockan. Jag har en tid att passa. Känns konstigt men ska bara bli roligt och jag behöver komma upp lite tidigare.

Tankar om livet: Ifrågasätt allt, även det allmänt vedertagna. Det finns inget som säger att man bör följa strömmen och den breda opinionen utan livet är helt fritt att levas efter sin egen livsåskådning. Följ alltid din intuition och magkänsla för vad som är rätt. Hur otroligt fel och galet det kan gå när folk bara gör som alla andra behöver vi bara ha koncentrationslägren under andra världskriget i åtanke för. Ingenting säger att majoriteten behöver ha rätt. Ifrågasätt självklart även allt tokigt jag skriver. Mina Tankar om livet och värderingar speglar säkert inte sanningen och jag som alla andra är full av brister och svagheter.

Miljötips: Låt inte vattenkranen spola oavbrutet vid tandborstning och tvätt av händer utan använd den sparsamt. Sätt inte heller på så kraftigt flöde. Stäng av duschen under tiden som du tvålar in dig.

Position: Kvaløya

ENGLISH:

Day 59 (2013-07-23)

Landscape image: Out of a fjord and into the next
Weather: Cloudiness 0/8, 4 m/s tailwind westerly
Distance: 33 km
Average distance: 35 km
Total distance: 2064 km
Breakfast: Bread, sausages and coffee
Lunch: Cod and rice
Dinner: Hamburger
Health/feelings: Living the dream

Took an hour to get warm enough for sleep in a wet sleeping bag. But this morning I dried everything. Got up at 11 AM but chose to wait for the tide so I wouldn’t have to carry the kayak and so I was on the water at 3 PM. Today is the first day I’ve fished purely for fun. Returned the fish instead. Crazy fishing today. Just to drop the hook! At time the water was boiling of fish. Got lucky with both currents and wind today too. So as I’m paddling, I suddenly see a large shadow swimming under the kayak. I almost have an accident out of fear, but when I look a little closer I notice that it is my own shadow. I start laughing at myself, getting scared of my own shadow! But then again I have been without real sun for a while now. I enter a streaming sound and take sight on Tromsø. One of my milestones! I get determined to reach it today, but then I see a paddler slowly approaching in front of me. He has rebuilt his kayak and decided to catch a large kveite (halibut) from it. The last one, weighing 60 kg, he had to let go. His entire deck was overflowing with fish. He invited med home and after clearing a lot of fish we grilled hamburgers at Colin, as his name was, and his wife Mari’s. Wonderful! I also had time for a shower before dinner. They told me that last year they had met a Dutch girl who biked through all of Norway without money. She had gone into the supermarkets and asked if they had any food that had expired and was to be thrown away. She had received plenty! I’m invited to breakfast at 10 Am so now I must set the alarm. I have a time to keep. Feels weird but it will only be fun and I need to get up a little earlier.

Thoughts about life: Question everything, even what is commonly accepted.  Nothing forces you to go with the flow and the broad opinion; life is free to be lived according to your own philosophy. Always follow your intuition and gut feeling for what is right. To see how incredibly wrong it can get when people just do as everyone else, you just have to have the World War II concentration camps in mind. Nothing speaks for that the majority needs to be right. You should as well, of course, question all the crazy things I write. My thoughts about life and values probably do not reflect the truth and I as everyone else am full of faults and weaknesses.

Environmental tips: Do not leave the water tap on continuously while brushing your teeth or washing your hands, but use it sparingly. Don’t use such a heavy flow either. Turn off the shower while applying shampoo and soap.

Position: Kvaløya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 58 (2013-07-22)

Landskapsbild: Stora fjäll och inne i lång smal fjord.
Väder: Molnighet 4/8, vindstilla
Distans: 33 km 
Medeldistans: 35,1 km
Total distans: 2031 km
Födointag frukost: Bröd och korv
Födointag lunch: Mackor med smör och kaffe
Födointag middag: Mackor
Hälsa/känslor: Livet blir inte mycket bättre.

Klev inte upp förrän kl 12 och till min häpnad var hela himlen fortfarande gråmulen med duggregn. Kollade vädret och på den var det växlande molnighet. Men efter några timmars paddlande skingrade sig molnet och solen började lysa på mig. Underbart! Svallvågen igår blötte ner både tält, liggunderlag och sovsäck så imorrn ska jag börja dagen med att torka allt jag har för imorgon är det lovat strålande solsken. Paddlade idag genom ett sund där makrillen hoppade i vattenytan. Det var strömt, fullt med små fiskebåtar och vimlade av mås och trut. Slängde i fiskeriggen och vad får jag på kroken om inte en torsk (med mask). Har satt på grövre grejer nu för att få lite större fiskar och då får jag förstås ingen makrill. Men numera kollar jag igenom filéerna och tar bort masken så det känns inte längre besvärande. Idag har jag passerat 2000 kilometer och känner mig rätt så nöjd med det. Wilma föreslog att jag måste ju beträda rysk mark när jag kommer fram till gränsen och det tyckte jag var en bra idé. Inte så långt kvar nu. Bara 800 kilometer. Har lyckats vända på dygnet igen och nackdelen när man paddlar på natten är att man får solen rakt i ögonen. Drar nu ner lite på takten för lite mer fiske och livsnjutning.

Tankar om livet: Rösta inte efter din egen vinnings skull utan lyft istället blicken till vad som är bäst för Sverige, Europa och världen. När vi skulle rösta om medlemskap i EU röstade jag JA. Inte för min skull eller för Sveriges skull utan för att jag tänkte på att de fattiga länderna i EU skulle få det bättre genom ett Svenskt medlemskap. Tänk större!

Miljötips: I vår tid finns det en politisk fråga som överskuggar allt annat på den politiska arenan med råge. Det absolut viktigaste och som vi hitintills misskött å det grövsta är Moder Jord och den hållbara utvecklingen. Dagens miljötips är därför att rösta på Miljöpartiet. För även om jag inte samtycker till mycket i deras partiprogram måste det till krafttag inom miljöfrågorna.

Position: Litjehamna

ENGLISH:

Day 58 (2013-07-22)

Landscape image: Large mountains and inside a long narrow fjord.
Weather: Cloudiness 4/8, wind still
Distance: 33 km
Average distance: 35.1 km
Total distance: 2031 km
Breakfast: Bread and sausage
Lunch: Sandwiches with butter and coffee
Dinner: Sandwiches
Health/feelings: Life doesn’t get much better.

Didn’t get up until 12 PM and to my surprise the sky was still grey with a drizzle. Checked the weather and according to that it was partly cloudy. But after a couple of hours’ paddling the clouds dispersed and the sun started shining on me. Wonderful! The backwash yesterday made both tent, sleeping mat and bag wet so tomorrow I will start the day with drying everything I have, because tomorrow sunshine is promised. Paddled through a sound today where the mackerel jumped on the surface. There was a current, it was filled with small fishing boats and bristling with seagulls. I threw in the fishing rig and what do I get on the hook if not a cod (with worms). Have put on heavier stuff now to get bigger fish and then I of course don’t get any mackerel. But now I check through the fillets and remove the worms so it doesn’t feel troubling anymore. Today I have passed the 2000 kilometre mark and I feel pretty satisfied with that. Wilma suggested that I have to enter Russian ground when I reach the border and I tho8ught that was a good idea. Not so far there now. Just 800 kilometres left. Have managed to turn the day around again and the disadvantage of paddling at night is that you get the sun directly in your eyes. I will slow down a little now for more fishing and enjoyment of life.

Thoughts about life: Do not vote for your own personal gain; instead, look at what is best for Sweden, Europe and the world. When we voted about membership in the EU I voted YES. Not for my own sake or for Sweden’s sake but because I thought the poor countries in the EU would get it better through a Swedish membership. Think bigger!

Environmental tips: in our time there is one question that greatly overshadows everything else on the political arena. The absolutely most important and what we have so far treated ill to an extreme is Mother Earth and the sustainable development. Today’s environmental tips are therefore to vote for the Green Party. Because even though I do not agree on a lot of points in their party program, great resources are needed within the environmental issue.

Position: Litjehhamna

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 57 (2013-07-21)

Landskapsbild: Stora fjäll och inne i lång fjord
Väder: Molnighet 8/8, 3 m/s medvind västlig
Distans: 30 km 
Medeldistans: 35 km
Total distans: 1998 km
Födointag frukost: Bröd, smör och ost, kaffe
Födointag lunch: Torsk och ris
Födointag middag: Korv med ris samt 1 öl
Hälsa/känslor: Allt är fortfarande på topp.

Vaknade vid 08 av att det regnade som vanligt på tältduken. Låg och drog mig till 10 och gick sedan upp till den godmodiga familjen Haugen. Vi åt en lång frukost och den övriga familjen droppade in en efter en. De berättade att Dyrøya hade avlat fram platinaräven. I en kull på 5 valpar hade en av valparna fötts med en mutation. Tydligen har man i Norge fött upp rävar för pälsens skull och platinaräven hörde till den vackraste som skickats till den norska drottningen. De berättade även att norska fiskare som i gamla dagar haft ullvantar på sig doppade dessa i havet om de började frysa om händerna. Ull har den unika egenskapen att det värmer även när det är blött men aldrig hört talas om att det skulle värma mer då än när det är torrt. Av Karin Haugen fick jag ett par egenstickade ullsockor som jag dragit utanpå mina vanliga ullstrumpor och som nu värmer mig skönt. Det är 8 grader här nu. Sedan följde de mig ned till kajaken för avsked. Tänk att det finns så många fina människor här i Norge! Paddlade till fiskeplatserna och fiskade länge utan ett enda napp. Fortsatte så att ömsom fiska ömsom paddla men till min häpnad har jag idag inte fått ett enda napp! Tydligen ville de inte ha det jag serverade idag. En liten motorbåt körde fram till mig och vi började prata. Det var far och son som var ute och fiskade. Vidar och Magnus hette de. Vidar berättade att han rott både runt hela Senja och ner till Trondheim. Vi pratade en lång stund tills jag till slut måste fortsätta för att hitta natthamn. När jag så var redo att krypa in i tältet ser jag samma motorbåt styra in i viken. Vidar och Magnus hade när de kommit hem beslutat att samla ihop lite mat och leta reda på mig igen. Eftersom jag misslyckats totalt med fisket idag och berett mig på enbart ris till middag var det perfekt. Korv, juice, smör, bröd och öl hade de med. Vi pratade ytterligare en timme och sedan in i tältet. Efter att jag pratat med familjen i 48 minuter så kom det rejäla svallvågor som letade sig ända in i tältet. Det vill man inte uppleva en gång till så nu har jag flyttat tältet till högre ort. Imorgon ska jag få se blå himmel igen enligt prognosen. Jag längtar!

Tankar om livet: Att leva över sina tillgångar och skuldsätta sig innebär att man blir ekonomiskt tvingad till lönearbete. Då förlorar man sin frihet och blir i realiteten en löneslav. Man måste arbeta heltid för att få ekorrhjulet att fortsätta snurra. Frihet innebär att man arbetar med det man tycker om och i den omfattning man trivs med. Det uppnår man genom att sänka sina utgifter till en rimlig nivå. Skaffar man sig för stort och för mycket går det även åt en massa tid och pengar till underhåll. Se inte enbart lönen som belöning för utfört arbete utan vilken effekt ditt arbete har på omgivningen och dig själv. Innebär arbetet att du börjar må dåligt fysiskt eller psykiskt, hjälper ditt arbete andra människor eller främjar miljön, eller är det kanske så att ditt arbete faktiskt är skadligt för andra människor och miljön? Att arbeta bör vara roligt och stimulerande och inte kännas påtvingat.

Miljötips: När du varit i badrummet, kontrollera att du inte lämnat droppande kranar efter dig. Otaliga är de gånger jag hör droppandet inifrån badrummet och drar åt kranarna. Det är stora mängder uppvärmt vatten som droppar iväg till ingen nytta på grund av slentrianmässigt åtdragande av vattenkranar.

Position: Senja

ENGLISH:

Day 57 (2013-07-21)

Landscape image: Large mountains and inside a long fjord
Weather: Cloudiness 8/8, 3 m/s tailwind westerly
Distance: 30 km
Average distance: 35 km
Total distance: 1998 km
Breakfast: Bread, butter and cheese, coffee
Lunch: Cod and rice
Dinner: Sausage with rice and one beer
Health/feelings: Everything is still on top.

Woke up at 8 AM by the usual rain on the tent canvas. Lay in bed till 10 and then got up to the good-natured Haugen family. We ate a long breakfast and the rest of the family dropped in one after one. They told me that Dyrøya had bred fort the platinum fox. In a litter of five puppies, one of them had been born with a mutation. Apparently, in Norway foxes have been bred for their fur’s sake and the platinum fox belonged to the most beautiful, which had been sent to the Norwegian queen. The also told me that Norwegian fishers that had had wool gloves back in the day, dipped these in the ocean if they got cold during the night. Wool has the unique property of warming even when it is wet, but I have never heard of it being warmer then, than when it is dry. By Karin Haugen I got a pair of home-stitched wool socks that I have put on outside my regular woollen socks and that now warm me nicely. It is 8 degrees here now. Then they followed me down to the kayak for goodbyes. Incredible how many wonderful people there are here in Norway! Paddled to the fishing spots and fished for a long time without getting anything. Continued to now paddle, now fish, but to my surprise I haven’t gotten lucky even once! Apparently they didn’t like what I served today. A small motorboat drove up to me and we started talking. It was a father and a son that were out fishing. Vidar and Magnus were their names. Vidar told me that he had rowed both around all Senja and down to Trondheim. We talked for a long while until I finally had to keep going to find a place to stay the night. When I was ready to crawl into the tent I saw the same motorboat steering into the bay I was in. Vidar and Magnus had, when they got home, decided to gather some food and find me again. Since I failed completely with the fishing today and had prepared for only rice for dinner, it was perfect. They brought sausages, juice, butter, bread and beer. We talked for another hour and then I crept into the tent. After talking with the family for 48 minutes, some large wash backs came in that reached all the way inside the tent. I don’t want to experience that again, so now I have moved the tent to a higher position. Tomorrow I will get to see a blue sky according to the forecast. I can’t wait!

Thoughts about life: To exceed your assets in life and put yourself in debt means that you get economically forced to labour. Then you lose your freedom and in reality become a slave to the pay. You need to work fulltime to keep the wheel spinning. Freedom means that you work with what you like and to the extent that you are comfortable with. You reach that by lowering your expenses to a reasonable level. If you get yourself a too large a house and too much stuff it also takes a lot of time and money for maintenance. Don’t only see the pay as reward for hard work, but what effect your work has on the surrounding and yourself. Does the work mean that you start feeling bad physically or mentally, does your work help other people or the environment, or is it maybe so that your work actually is harmful for other people or nature? Working should be fun and stimulating and shouldn’t feel forced.

Environmental tips: When you have been to the bathroom, check that you haven’t left dripping taps. Countless times have I heard the dripping from the bathroom and went to close the taps. Lots of heated water drip away for no good because of careless closing of taps.

Position: Senja

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 56 (2013-07-20)

Landskapsbild: Stora fjäll och stora vatten
Väder: Molnighet 8/8, 7 m/s medvind sydvästlig
Distans: 53 km 
Medeldistans: 35,1 km
Total distans: 1968 km
Födointag frukost: Sej och ris, kaffe
Födointag lunch: Sej och ris
Födointag middag: Kyckling, revbensspjäll med potatisgratäng och 3 öl
Hälsa/känslor: Allt är toppen

Vaknade utsövd imorse och såg fram emot lite extra fiske. Fick en fin torsk på runt 6 kg. Men så mycket mat behöver jag inte så den returnerades. Tar de lite mindre som blir en lagom måltid. Paddlade på i god medvind och siktade till slut på en kyrka som brukar ha vatten. Hittade inget vatten vid kyrkan så jag ringde på ett hus istället trots att kl var 22.30. Barnen lekte kurragömma utomhus så jag tänkte att här är det nog lugnt att ringa på trots den sena timmen. I huset fanns tre syskon med sina respektive familjer och tre fina hundar. Jag blev inbjuden och gick inte tillbaka till tältet förrän 00.30. Då hade de varit så snälla att de bjudit mig på otroligt god mat och dryck samt gemytligt sällskap. Imorgon ska jag upp dit igen på kaffe. Fick också tips om var man bäst fångar hälleflundran här omkring.

Tankar om livet: Rikedom är inte ett tecken på framgång och lycka. Snarare ett tecken på själviskhet och girighet. Att samla på sig för mycket och leva ett liv i överflöd och omåttlig lyx när så många i världen lever i total misär kan aldrig vara rätt. Rikedom ger en stora möjligheter till goda gärningar och att sprida enorm lycka till de behövande. Ingen blir lycklig av att vara rik men däremot av att ge. Jag är inte rik, kommer aldrig att bli rik, och har ingen som helst önskan att bli rik.

Miljötips: Ta med ryggsäck till affären som du sedan kan lägga varorna i så att du slipper köpa kasse. Mycket skönare att bära varorna på ryggen också.

Position: Dyrøya

ENGLISH:

Day 56 (2013-07-20)

Landscape image: Large mountains and big waters
Weather: Cloudiness 8/8, 7 m/s tailwind southern
Distance: 53 km
Average distance: 35.1 km
Total distance: 1968 km
Breakfast: Saithe and rice, coffee
Lunch: Saithe and rice
Dinner: Chicken, ribs with potato gratin and 3 beers
Health/feelings: Everything is great

Woke up well slept this morning and looked forward to some extra fishing. Got a nice cod on about 6 kg. But I didn’t need that much food so I returned it. I only take the little smaller ones that suit fine for a meal. Paddled in good tailwind and finally sighted a church, which usually means water. Didn’t find any water at the church so I rang the door of a house instead despite it being 10:30 PM. The kids were playing hide and seek outside so I thought that I can probably ring the door even though it’s late. In the house were three siblings with their respective families and three fine dogs. I was invited and didn’t return to the tent until 12:30 AM. By then they had been so nice as to offer me amazingly good food and drink as well as good-humoured company. Tomorrow I’ll go back to them for coffee. Also got tips about where to catch the best halibut in the area.

Thoughts about life: Wealth is not a sign of success and happiness. It is rather a sign of selfishness and greed. To gather too much and live a life of abundance and excessive luxury when so many in the world live in total misery can never be right. Wealth gives you great opportunities to good deeds and to spread enormous happiness to those in need. Being rich makes no one happy, but giving to others does. I am not rich, will never be rich, and have no wish whatsoever to be rich.

Environmental tips: Bring your own backpack to put groceries in, and you won’t need to get a plastic bag. It’s much more comfortable to carry it on the back as well.

Position: Dyrøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 55 (2013-07-19)

Landskapsbild: Inne i Lofotsmassivet i trång fjord med imponerande fjäll överallt runtomkring 
Väder: Molnighet 7/8, 2 m/s medvind västlig
Distans: 34 km 
Medeldistans: 34,8 km
Total distans: 1915 km
Födointag frukost: Ris med smör, kaffe
Födointag lunch: Tacobröd med nötkräm
Födointag middag: Ris med smör
Hälsa/känslor: Allt är bara bra.

Eftersom jag inte ville gå upp i ottan beslutade jag att vänta in eftermiddagens tidvatten. Man vill ju inte paddla mot strömmen. Dock så är det ett par timmars fördröjning i strömmen och den slår inte om på momangen när tidvattnet vänder. Nordgående ström på stigande tidvatten. Kom alltså inte iväg förrän 15.30. Sikten är nu fenomenal och jag kan nog lätt se 15 meter ner. Som att paddla i ett akvarium där man ser fiskar, sjöborrar och sjöstjärnor överallt. Ska finnas mycket hälleflundra här och det vore så kul att få en. Ligger nu på en liten ö fullsmockad med mås och strandskator.

Tankar om livet: Försök aldrig stöpa om en annan människa. Att forma sin partner efter sitt eget tycke, smak, och preferenser av sin egen sinnesbild av drömpartnern slutar bara i tragedi för båda parter. Den som blir formad försöker kanske tillmötesgå men avskyr att inte få vara sig själv. Till slut dödas kärleken eftersom man långsamt kvävs i ett sådant förhållande. Stötta, uppmuntra och försök istället bidra till din partners utveckling och livslust. Den som formar blir aldrig nöjd eftersom partnern aldrig lever upp till förväntningarna. Acceptera istället partnern och älska både styrkor och svagheter hos partnern. Konstruktiv kritik kan man ge. Men bara på handlingar och aldrig på karaktären. Vi är alla unika och tråkigt vore väl det annars. Man är alltid två olika personer i ett förhållande. Gå aldrig in i ett förhållande med en destruktiv och ondsint själ i förhoppningen om att ändra, rädda och frälsa den andre med din kärlek. Det resulterar bara i olycka och fördärv.

Miljötips: När jag gjorde lumpen höll vi skinande rent med först vanlig golvborste, sen moppade vi golven med vatten och slutligen drog vi av möblemanget med våta trasor. Inga dammsugare där inte.

Position: Storholmen

ENGLISH:

Day 55 (2013-07-19)

Landscape image: Inside the massive Lofoten, in a narrow fjord with impressive mountains all around.
Weather: Cloudiness 7/8, 2 m/s tailwind westerly
Distance: 34 km
Average distance: 34.8 km
Total distance: 1915 km
Breakfast: Rice with butter, coffee
Lunch: Taco bread with nut cream
Dinner: Rice with butter
Health/feelings: Everything is fine.

Because I didn’t want to go up too early I decided to await the afternoon tide. I wouldn’t want to paddle against the current. Though, the current is delayed by a few hours and it doesn’t turn immediately with the tide. Northbound currents on rising tide water. So I didn’t get away until 3:30 PM. The sight is now phenomenal and I can easily see 15 metres down. It’s like paddling in an aquarium where you can see fish, urchins and starfish everywhere. There is supposed to be plenty of halibut here as well and it would be really fun to catch one. I am now camped on a small island full of seagulls and oystercatchers.

Thoughts about life: Never try to reshape another human being. To form your partner after your own opinion, taste and preferences based on your own image of the dream partner, will only end in tragedy for both parts. The one who is shaped will maybe try to accommodate but will hate not being themselves. Finally the love is killed because you are slowly suffocated in such a relationship. Support, encourage and instead try to contribute to your partner’s development and life energy. The one who shapes never gets satisfied because the partner never lives up to the expectations. Instead, accept the partner and love both their strengths and weaknesses. Constructive criticism is okay. But only regarding actions and never the character. We are all unique and it would be rather boring otherwise. There are always two different people in a relationship. Never go into one with a destructive and malicious soul, hoping to change, save and redeem the other part with your love. It will only result in unhappiness and undoing.

Environmental tips: When I did military service we kept the rooms shining clean with first a regular floor brush, then we mopped the floors with water and finally we cleaned the furniture with wet cloths. No vacuum cleaners there.

Position: Storholmen

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 54 (2013-07-18)

Landskapsbild: Inne i Lofotsmassivet i trång fjord med imponerande fjäll överallt runtomkring. 
Väder: Molnighet 6/8, 5 m/s medvind sydvästlig
Distans: 48 km 
Medeldistans: 34,8 km
Total distans: 1881 km
Födointag frukost: Tacobröd med nötkräm, kaffe
Födointag lunch: Tacobröd med nötkräm
Födointag middag: Frystorkad soppa med ris
Hälsa/känslor: Hälsan och känslorna är som vädret; toppen

Skönt att väderprognosen hade förändrats till det bättre. Svagare vindar och mindre regn. Precis lagom vind vilket gjorde att jag styrde direkt mot Tjeldesund. Men innan fick jag en pratstund och en kopp kaffe med värdinnan Anne-Gry. Passagen över till Tjeldesund tog fem timmar. Inne i sundet ska det vara fyra knops ström varvid jag måste invänta rätt förhållanden imorgon. Det är helt otroligt vackert här. Tumlarobservationer börjar nu bli vardagsmat och inte lika kittlande. Däremot ska det finnas brugd här som jag ivrigt spanar efter. Ligger nu härligt nerbäddad i tältet på en klippa och regnet smattrar som vanligt på tältduken. Men nu är det inte bara regn i prognosen utan även en hel del sol. Just nu har jag det så grymt bra! Tre dagar i gästfrihetens tecken gjorde underverk. På toppen av Maslows trappa.

Tankar om livet: Lär dig Maslows trappa och försök ha insikt var du befinner dig för tillfället. Man rör sig naturligt upp och ner i trappan och det är naturligtvis som det ska. Att hela tiden befinna sig på toppen är inte bra då man inte inser värdet av det. Bemästra dig själv när du inte står på toppen. Behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen.

– Kroppsliga behov

– Behov av trygghet

– Behov av kärlek och gemenskap

– Behov av uppskattning

– Behov av självförverkligande

Miljötips: Cigarettfimpar är filter och det samlas mycket gifter i dem. Släng dem därför inte utomhus eller i toaletten utan se till att de hamnar i soporna för brännbart.

Position: Tjeldøya

ENGLISH:

Day 54 (2013-07-18)

Landscape image: Inside the massive Lofoten, in a narrow fjord with impressive mountains all around.
Weather: Cloudiness 6/8, 5 m/s tailwind south-westerly
Distance: 48 km
Average distance: 34.8 km
Total distance: 1881 km
Breakfast: Taco bread with nut cream, coffee
Lunch: Taco bread with nut cream
Dinner: Freeze-dried soup with rice
Health/feelings: Health and feelings are like the weather; great

It’s nice that the weather forecast has changed for the better. Weaker winds and less rain. Just the right amount of wind which meant that I steered directly towards Tjeldesund. But before that I got a talk and a cup of coffee with the hostess Anne-Gry. The passing over to Tjeldesund took five hours. Inside the sound it will be a current of four knots, which means I have to await the right conditions tomorrow. It is incredibly beautiful here. Porpoise spotting is becoming everyday events now and not quite as exciting. Although there is supposed to be basking shark here which I am eagerly looking out for. I am now all tucked down in the tent on a cliff and the rain is hammering on the canvas as usual. But now it isn’t a forecast of only rain the next day, but also a whole lot of sun. Right now I am feeling so incredibly great! Three days in the hospitality of others have made wonders. On the top of Maslow’s hierarchy.

Thoughts about life: Learn Maslow’s hierarchy of needs and try to have insight in where you are on it currently. You naturally move up and down the hierarchy and it is of course as it should be. To be constantly on top isn’t good as you do not realise the value of it. Master yourself when you aren’t on top. The needs on a lower level must be satisfied before higher goals become important for the individual.

-Bodily needs

-Safety needs

-Needs of love and community

-Need of appreciation

-Needs of self-realisation

Environmental tips: Cigarette butts are filters and lots of toxins gather in them. Therefore, never throw them outside or in the toilet, make sure they end up in the combustibles rubbish bin.

Position: Tjeldøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 53 (2013-07-17)

Landskapsbild: Lummiga småöar med vita sandstränder och ståtliga fjäll i bakgrunden. Lofotsmassivet långt ute till havs
Väder: Molnighet 8/8, 5 m/s motvind nordostlig
Distans: 48 km 
Medeldistans: 34,6 km
Total distans: 1833 km
Födointag frukost: Franska med brunost, kaffe
Födointag lunch: Inget
Födointag middag: Valgryta med bröd och vatten
Hälsa/känslor: Mår mycket bättre idag. Beror nog på att jag fick en hel natts sömn utan oro för kajaken

Det är grymt skönt att inta frukosten sittandes vid ett bord inomhus med enastående utsikt. Laila hoppade högt och vaknade snabbt när hon fick smaka mitt nybrygda starka kaffe. Efter att ha fixat och packat allt tog jag farväl av Laila och gav henne en burk organisk hudkräm tillverkad av rättvisemärkt afrikanskt shiasmör. Otroligt skönt att smörja in händer och ansikte med. Kom på vattnet vid 09.30 och paddlade 12 timmar i motvind utan att stiga ur kajaken. När man sen stiger ur bär knappt benen utan man står och vinglar och måste ta stöd ett tag innan benen bär. Kom så fram till Tranøy fyr där de har restaurang och övernattning. Laila hade ringt och förvarnat och en säng i korridoren väntade på mig. Eftersom jag inte hittat nåt bra ställe att kliva iland på och jag glömt förbereda lunchen skippade jag den. Så när de erbjöd mig valgryta tackade jag ödmjukast ja trots att jag är emot valjakt. Jag har aldrig smakat val så jag måste erkänna att jag var nyfiken också. Kan berätta att det smakar och ser ut precis likadant som älgkött. Skönt att ligga inomhus för nu viner vinden utanför med 10 m/s. Imorrn blir det åka av för det ska blåsa och regna hela dagen imorgon.

Tankar om livet: Avskildhet behöver alla människor för att må bra. Ensamhet däremot mår ingen bra av eftersom människan är ett flockdjur. Det är viktigt att ta sig tid till avskildhet utan störningsmoment och bara rå om sig själv. Se därför till att du får den avskildhet du behöver.

Miljötips: Tvätta aldrig bilen hemma på uppfarten då alla gifter från avgaser och vägbanan i smutsen på bilen och från rengöringsmedel hamnar i naturen. Biltvättar och Gör det själv-hallar har reningsverk och avskiljare som tar hand om detta.

Position: Tranøy

ENGLISH:

Day 53 (2013-07-17)

Landscape image: Lush small isles with white sandy beaches and proud mountains in the background. The massive Lofoten far out at seas.
Weather: Cloudiness 8/8, 5 m/s headwind north-easterly
Distance: 48 km
Average distance: 34.6 km
Total distance: 1833 km
Breakfast: bread with brown cheese, coffee
Lunch: Nothing
Dinner: Whale stew with bread and water
Health/feelings: Feeling a lot better today. Probably because I got a whole night’s sleep without worrying about the kayak.

It is incredibly nice eating the breakfast at a table indoors with an amazing view. Laila jumped high and woke quickly when she got to taste my freshly brewed strong coffee. After fixing and packing everything I took farewell of Laila and gave her a can of organic skin lotion produced on Fairtrade marked African Shea butter. Really nice to apply to face and face. Got on the water at 9:30 AM and paddled for 12 hours without stopping. When I finally got out my legs could barely carry me; I stood there swaying and had to grab something for comfort until the legs worked properly. I reached the Tranøy lighthouse where they have a restaurant and beds. Laila hade called and told them, and a bed awaited me in the corridor. Since I hadn’t found a good place to disembark and I had forgotten to prepare the lunch, I skipped it. So when they offered me whale stew I humbly accepted even though I’m against whale hunting. I have never tasted whale so I must admit that I was curious too. I can tell you that it tastes and looks just like elk meat. It feels nice lying indoors because now the wind is blowing at 10 m/s. Tomorrow I’m in for a ride because it will be windy and rainy all day.

Thoughts about life: Everyone needs privacy to feel well. Loneliness, though, makes no one happy because the human is a herd animal. It is important to take time for privacy without disturbances and just take care of yourself. Therefore, make sure you get the privacy you need.

Environmental tips: Never wash the car at home on the driveway since all the toxins from exhaust fumes and the road that have stuck to the car, will end up in nature. Car washes have sanitation and separators to take care of this.

Position: Tranøy

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 52 (2013-07-16)

Landskapsbild: Lummiga småöar med vita sandstränder och ståtliga fjäll i bakgrunden. Lofotsmassivet långt ute till havs
Väder: Molnighet 2/8, 4 m/s nordostlig
Distans: 0 km 
Medeldistans: 34,3 km
Total distans: 1785 km
Födointag frukost: Våfflor med jordgubbssylt och franska med brunost, kaffe
Födointag lunch: Jordgubbsglass och kaffe
Födointag middag: Fiskhamburgare och ett glas mjölk och kaffe samt äppelkaka, hjortron och grädde
Hälsa/känslor: Om möjligt ännu tröttare idag. Fick ett yrselanfall idag. Behöver sömn.

Sov kungligt men somnade inte förrän 02.30 på grund av tvätt och persedelvård samt tvagning av min utpumpade lekamen. Kl 10 knackade det på dörren och en reporter från NRK Nordland stod utanför. Rask påklädning och så pratade vi en timme och sedan hoppade jag i kajaken för fotografering. Han blev så imponerad av mitt äventyrsprojekt att han ville jag skulle ta emot 200 norska kronor. "Jag vill bidra till ett fint projekt" sa han. Efter att han åkt lagade Laila till ett helt lass med våfflor. Jag frågade lite generat om det fanns nåt att lägga ovanpå för jag förstod inte att smöret och getosten hon ställt fram hörde till våfflorna. Dock så hämtade hon en skål med jordgubbssylt och då kände jag igen mig. Testade en våffla med smör och getost men föredrar trots allt sylt. Fick höra av Laila att ytterligare en reporter var på väg. För att fördriva tiden tog jag hand om disken i köket. Denna gång var det en förtjusande ung tjej som kom från Bodø avisen. Jag berättade om mina strapatser och ser fram emot att se artiklarna. Fick låna en cykel och hörde att det inne i Steigen fanns en kyrka från 1200-talet och mataffär. Först till kyrkan som var magnifik. Därefter till mataffären. Vandrade länge omkring därinne och handlade tillslut en flaska koncentrerad saft, 4 paket tacobröd, 2 burkar nötkräm och ett paket chokladdryckspulver. När jag handlade ris och bröd förra gången kostade det 70 kr. Denna gång 120 kr. Har alltså 410 kr kvar. Väl tillbaka så visade Laila mig kylskåpet och hur köket funkade. Tog en till dusch och lagade så till en massa fiskburgare. Känner hur kroppen värker och återhämtar sig. Det liksom pulserar i hela kroppen. På kvällen kom det ett helt gäng glada norrmän och en ung svensk kille som flyttat hit för kärleken och det fina fisket. Osäker på vad som drog mest men hans flickvän var mycket vacker. Lika vacker som min fru är det nog bäst jag tillägger. De hade varit ute och plockat hjortron och tydligen är det nu och två veckor framåt som de är mogna. Så nu blir det förhoppningsvis mycket hjortron istället för snäckor och fisk. Undrar hur hjortron och ris smakar. Befinner mig nu i det havsörnstätaste området i hela Norge och har sett flera stycken idag inklusive en ovanpå bardisken.

Tankar om livet: Pilgrimsresan - I alla tider har det varit vanligt med en längre resa. Den behöver inte alls vara religiös men har ofta haft den innebörden. Det blir en resa in i sig själv full av kontemplering över livets innehåll. Man hinner reflektera över sina egna värderingar och livet i sig självt. Unna dig en resa in i dig själv där ditt medvetna hinner ifatt det kroppsliga. 

Miljötips: Köp dig några linnedukar istället för wettextrasor. Dessa tvättar du sedan som vanligt i tvättmaskinen och de håller i åratal. Använd inte hushållspapper utan använd linnedukarna istället.

Position: Røssøya

ENGLISH:

Day 52 (2013-07-16)

Landscape image: Lush small isles with white sandy beaches and proud mountains in the background. The massive Lofoten far out at seas.
Weather: Cloudiness 2/8, 4 m/s north-easterly
Distance: 0 km
Average distance: 34.3 km
Total distance: 1785 km
Breakfast: Waffles with strawberry jam and bread with brown cheese, coffee
Lunch: Strawberry ice cream and coffee
Dinner: Fish burgers and a glass milk, coffee and apple cake, cloudberries and cream
Health/feelings: If possible even more tired today. Got a case of dizziness today. Need sleep.

Slept like a king but didn’t fall asleep until 2 AM because of washing my equipment as well as cleaning my tired body. At 10 AM the door knocked and a reporter from NRK Nordland stood outside. Got dressed quickly and the new talked for an hour, and then I hopped into the kayak for photographs. He was so impressed by my adventure project that he wanted me to accept 200 Norwegian kronor. “I want to contribute to a nice project” he said. After he left, Laila cooked a whole load of waffles. I asked a little embarrassed if there was anything to put on top of them, because I didn’t understand that the butter and goat cheese that she had put on the table was for the waffles. Then she fetched a bowl of strawberry jam and then I recognised myself again. Tried a waffle with butter and goat cheese, but in the end I prefer jam. Got to hear from Laila that yet another reporter was on the way. To spend the time I took care of the dishes in the kitchen. This time it was a lovely young woman who came from Bodø avisen. I told her about my doings and look forward to seeing the articles. Got to borrow a bicycle and heard that there was a church from the 13th century in Steigen, as well as a grocery store. First to the church which was magnificent. Then to the store. Walked around for a long while in there and finally bought a bottle concentrated fruit juice, 4 packs of taco bread, 2 cans of nut cream and a pack of chocolate drink powder. When I bought rice and bread last time it cost 70 kr. This time 120 kr. Which means I have 410 kr left. Back at Laila’s, she showed me the fridge and how the kitchen worked. Took another shower and then cooked a lot of fish burgers. I feel how the body is aching and recovering. It is like a pulse through the entire body. In the evening a whole group of happy Norwegians came by, and a young Swedish guy who moved here for love and the nice fishing. Not sure what attracted him the most but his girlfriend was very beautiful. As beautiful as my wife, I better add. They had been out picking cloudberries and apparently it is now and two weeks ahead that they are ripe. So now there will hopefully be a lot of cloudberries instead of snails and fish. I wonder what cloudberries and rice tastes like. I am currently in the place with most white-tailed eagles in all Norway and have seen several including one on top of the bar counter.

Thoughts about life: The pilgrimage – throughout history it has been common to make a longer journey. It doesn’t at all need to be religious but often has had that meaning. It becomes a journey into oneself full of contemplation over life’s contents. You get time to reflect over your own values and life in itself. Treat yourself to a journey into yourself where your consciousness catches up with your body.

Environmental tips: Big some linen cloths instead of Wettex. These you can watch as usual in the washing machine and they last for years. Don’t use paper towels, use the cloths instead.

Position: Røssøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 51 (2013-07-15)

Landskapsbild: Höga branta fjäll och öppet hav, skyddande skärgård borta
Väder: Molnighet 8/8, 7 m/s medvind sydvästlig 
Distans: 30 km 
Medeldistans: 35 km
Total distans: 1785 km
Födointag frukost: Torsk och ris
Födointag lunch: Torsk och ris
Födointag middag: Köttbullar med färskpotatis, gräddsås och en öl
Hälsa/känslor: Extremt slutkörd men kommit till paradiset.

Hade dragit upp kajaken långt upp på en sandstrand men kunde inte hitta något att knyta fast kajaken i. När jag så låg tillrätta i tältet och regnet gjorde att jag inte ville gå ut igen beslutade jag att ställa alarmet på havtimmesintervaller så att jag på detta sätt kunde hålla uppsikt över kajaken. Ingen bra lösning då jag hade en sprängande huvudvärk på morgonen. När jag packat klart kajaken kände jag mig så trött och matt att jag bara ville sova. Jag har dock fått en inbjudan av Laila Aalstad, värdinna för Steigen Sjøhus som har konferens, pub, fiskebåtar och övernattning i fina sjöbodar. När jag så äntligen kommer fram bjuds det på hederlig svensk husmanskost i form av köttbullar, gräddsås och färskpotatis. En stor öl att skölja ned det hela med. Tyvärr är hela anläggningen bokad av fisketokiga turister som nu är i färd med att basta och dricka öl. Men jag kommer ändå till paradiset. Det består av ett varmt, torrt linneförråd med el, tvättmaskin och rinnande vatten. Dessutom har jag duschat och skrubbat mig helt ren och bytt till nya kläder. De stinkande kläder jag hade på mig ligger nu tvättade och nyvikta. Kajaken ligger säkert förtöjd vid en flytbrygga. Laila har varskott all personal om att de ska lämna linneförrådet ifred imorgon. Det är så otroligt varmt, torrt och skönt härinne. Kommer sova som en kung.

Tankar om livet: Tacksamhet mot allt bra i livet. Fundera på och skriv ner det man är tacksam för. Det är allt för lätt att ta saker och ting för givna utan att känna tacksamhet för allt av värde som kommit i ens väg. Funderar man över det, och speciellt om man skriver ner det, är det lättare att vara tacksam. Jag är innerligt tacksam för min stöttande fru. Utan henne skulle detta inte vara möjligt. Att barnen hemma reder sig och tar ett ökat ansvar och hjälper till lite extra. Jag är även tacksam till äventyrsutbildningen Peak IT Adventure Academy och lärarna Fredrik Sträng, Fredrik Erixon och Måns Kämpe som hjälpt mig realisera äventyret. Vidare känner jag stor tacksamhet till mina största sponsorer Kajaktiv, Outnorth, Primus och Brunton och alla andra sponsorer. Jag är dessutom väldigt tacksam till min personliga tränare Nikola Tramontana på Form i Knivsta som hjälpte mig gå upp 10 kg i vikt och som fixade mina skadade axlar inför starten. Slutligen är jag väldigt tacksam för det linneförråd jag nu ligger i.

Miljötips: Våren bjuder på många läckerheter i naturen. Det är då det spirar av nytt liv och många av de knoppar och löv som kommer går att äta. Lär dig därför de enklaste ätbara växterna som finns i naturen. Jag rekommenderar brännässlor, björklöv och björksav samt maskrosblad och granskott som vårens höjdpunkter och som det finns ett otroligt överskott på.

Position: Røssøya

ENGLISH:

Day 51 (2013-07-15)

Landscape image: High steep mountains and open seas, the protective archipelago is gone.
Weather: Cloudiness 8/8, 7 m/s tailwind south-westerly
Distance: 30 km
Average distance: 35 km
Total distance: 1785 km
Breakfast: Cod and rice
Lunch: Cod and rice
Dinner: Meatballs with fresh potatoes, cream sauce and a beer
Health/feelings: Extremely fatigued but have reached paradise.

Had pulled the kayak far up on a sandy beach but couldn’t find anything to tie it to. So when I lay in the tent and the rain make me not want to go out again, I decided to set the alarm on half hour intervals so I in that way could keep watch over the kayak. Not a good solution as I had a terrible headache in the morning. When I was done packing I felt so tired and fatigued that I just wanted to sleep. But I have received an invitation by Laila Aalstad, hostess for Steigen Sjøhus which has conference, pub, fishing boats and rooms in nice boathouses. When I finally arrive I am offered traditional Swedish food consisting of meatballs, cream sauce and fresh potatoes. A big beer to wash it down with. Unfortunately the entire establishment is booked by fishing crazy tourists that are currently in the sauna drinking beer. But I still get to paradise. It consists of a warm, dry linen storage with electricity, washing machine and running water. I have also showered and scrubbed myself completely clean and changed into new clothes. The stinking clothes I wore are now washed and freshly folded. The kayak lies safely tied to a floating deck. Laila has told the personnel to leave the linen storage alone tomorrow. It is so incredibly warm, dry and nice in here. I will sleep like a king.

Thoughts about life: Gratitude towards everything that’s good in life. Think about and write down what you are grateful for. It is all too easy to take things for granted without feeling gratitude for everything of value that has crossed your path. If you think about it, and especially if you write it down, it is easier being grateful. I am utterly grateful for my supportive wife. Without her this wouldn’t be possible. That the children at home take an increased responsibility and help a little extra. I am also grateful for the adventure course Peak IT Adventure Academy and the teachers Fredrik Sträng, Fredrik Erixon and Måns Kämpe who helped me realise the adventure. I am also grateful for my biggest sponsors Kajaktiv, Outnorth, Primus and Brunton, and all the other sponsors. I am grateful for my personal trainer Nikola Tramontana on Form in Knivsta who helped me gain 10 kg of weight and who fixed my wounded shoulders for the adventure. Finally I am grateful for the linen storage that I am currently in.

Environmental tips: Spring offers many delicious things outside. It is the time when nature sprouts of new life and many of the new buds and leaves can be eaten. Therefore, learn the simplest edible plants that can be found in nature. I recommend nettles, birch leaves and sap as well as dandelion leaves and pine sprouts, as the highlights of spring, and that there is an amazing abundance of.

Position: Røssøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 50 (2013-07-14)

Landskapsbild: Höga branta fjäll och öppet hav, skyddande skärgård borta
Väder: Molnighet 8/8, 5 m/s sidvind västlig 
Distans: 45 km 
Medeldistans: 35,1km
Total distans: 1755 km
Födointag frukost: Kaffe, ris och smör
Födointag lunch: Ris och smör
Födointag middag: Bröd och choklad
Hälsa/känslor: Trött, mätt och nöjd.

Mycket riktigt blev det en trög start på dagen. Låg på en skräpig sandstrand med trafikerad väg precis ovanför. Inga fördelar förutom att jag nyttjade närmsta villans soptunna. Samlade ihop lika mycket som jag hade själv den korta promenaden upp till soptunnan.  Har sedan paddlat på hela dagen med stora rullande berg av vågor från det öppna havet. När dessa vattenmassor stöter emot berg eller grynnor blir det otroliga crescendon av vattenkaskader. Försökte filma ett idag och när jag trixar med kameran märkte jag inte att jag sögs in mot det. Paddlade rätt snabbt när jag märkte att jag var farligt nära. Här var det svårt att hitta tältplats så jag beslöt att paddla in i en lång vik som jag såg hade sandstrand längst in. Efter en halvtimmes paddlande upptäcker jag att sandstranden är för långgrund och att jag skulle bli tvungen att släpa kajaken flera hundra meter. Bara att paddla ut igen. Fick först för stor torsk på kroken och returnerade den. Det är för mycket mat och jag vill inte slänga fisk. Då är det bättre att ta de i lagom storlek. Nu ligger jag så äntligen i tältet och har två fina torskfileer i kastrullen. Det blir både frukost och lunch imorgon.

Tankar om livet: Det du uträttar för dig själv i livet dör också med dig. Det du uträttar för eller mot andra och omvärlden lever kvar efter din död genom andra människor eller genom de saker du skapat eller förstört, älskat eller sårat, etcetera. Du måste ta ställning till hur det avtrycket skulle se ut om du dog imorgon. Ta sedan ställning till hur du vill att ditt avtryck ska se ut och vad du kan göra för att förverkliga det.

Miljötips: En fantastisk bra, lärorik och tänkvärd hemsida som bevarar gammal kunskap och kulturarv samt genomsyras av en hållbart levnadssätt är www.alternativ.nu.

Position: Vetøya

ENGLISH:

Day 50 (2013-07-14)

Landscape image: High steep mountains and open seas, the protective archipelago is gone.
Weather: Cloudiness 8/8, 5 m/s side wind westerly
Distance: 45 km
Average distance: 35.1 km
Total distance: 1755 km
Breakfast: Coffee, rice and butter
Lunch: Rice and butter
Dinner: Bread and chocolate
Health/feelings: Tired, fed and satisfied.

As I predicted this day started slowly. Lay on an untidy sandy beach with a busy road just above. No advantages except that I used the nearest house’s rubbish bin. Collected as much as I brought from the beginning on my way up to the bin. I have then paddled all day with large rolling hills of waves from the open sea. When these water masses hit against rock or reefs they become amazing crescendos of water. Tried to film one today and was fiddling with the camera when I noticed that was dangerously close. Here it was hard to find a tenting spot so I decided to paddle into a long bay that I saw had a beach at the end. After half an hour’s paddling I notice that the beach is too shallow and that I would have to drag the kayak hundreds of metres. So, just to paddle out again. At first I got too big cod on the hook and returned it. It is too much food and I don’t want to throw away fish. It is better, then, to take the ones in a more fitting size. Now I am finally in the tent and have two fine cod fillets in the pan. They will be both breakfast and lunch tomorrow.

Thoughts about life: What you do for yourself in life also dies with you. What you do for or towards others and the world live on after your death through other people or through the things you’ve created or destroyed, loved or hurt, etc. You have think about how that footprint would look if you died tomorrow. Then decide how you want your footprint to look and what you can do to realise that.

Environmental tips: An amazingly good, educative and memorable website that preserves old knowledge and cultural heritage as well as reflecting a sustainable way of life, is www.alternativ.nu.

Position: Vetøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 49 (2013-07-13)

Landskapsbild: 
Väder: Molnighet 8/8, 10 m/s medvind sydvästlig 
Distans: 32 km 
Medeldistans: 34,9 km
Total distans: 1710 km
Födointag frukost: Kaffe, skålsnäckor, pasta och smör
Födointag lunch: Skålsnäckor, pasta och smör
Födointag middag: Choklad
Hälsa/känslor: Orkar inte laga middag idag utan det fick bli en chokladkaka till middag. Lovar bättring!

Var trött imorse och tänkte att det får ta den tid det tar och inget stressande. Det var helt vindstilla. Ett par som var ute och paddlade fick mig att stiga upp. Vi språkade en stund och de varnade mig för Saltfjorden, men eftersom det var vindstilla och inte en krusning på vattenytan så konstaterade vi att det inte skulle bli några problem idag. Kollade vädret och det påstod att det blåste 9 m/s. Konstigt för så fel brukar det inte vara. Paddlar på en timme och från ingenstans dundrar så vinden in. Kommer fram till fjorden och tidvattnet och vinden samspelar vilket är mycket bättre än när de motverkar varandra. Stora böljande vågor med en del brytande vågor. Beslutar att ta fjorden längre ut vilket minskar tidvattnets effekter. Tre timmar senare har jag passerat fjorden och landar på en liten holme för pink, bensträck och lunch. Bodø Ligger inom synhåll men beslutar att paddla förbi. Plötsligt tilltar vinden kraftigt i styrka och jag far som en vante framåt. Helt otrolig fart framåt men vid första bästa läge söker jag skydd och slår läger vid en sandstrand. Nu vill jag bara sova länge. Risk för sovmorgon imorrn också. Länge sedan jag såg sol och det regnar mer eller mindre hela tiden. Ingen möjlighet att ladda batterierna heller eftersom jag laddar dem med solceller så nu är det ransonering även på mobilanvändandet. Dessutom blåser det för mycket för fiske.

Tankar om livet: Är glaset halvfullt eller halvtomt?. Alla motgångar, hinder, prövningar och sorger är praktiska erfarenheter som man behöver lära sig för att i djupet att sitt hjärta bli en bättre människa. Inta en positiv inställning till livet och de motgångar du möter. Det finns ofta något positivt med allt bara man vänder och vrider lite på det. Man väljer själv om man vill leva ett liv med positivt eller negativt synsätt. Det har enbart med inställningen att göra. En del människor väljer att se alla hinder som ställs i personens väg som problem. Alla hinder blir då jobbiga och tråkiga att överkomma. Om man istället ser alla hinder som intressanta utmaningar blir de utvecklande och roliga att erövra.

Miljötips: Om du anlägger en trädgård så satsa på perennaväxter, fruktträd och bärbuskar samt andra nyttoväxter såsom lavendel för dofter och kryddor för smaksättning där den lättodlade timjan kan rekommenderas.

Position: Vikran, Bodø

ENGLISH:

Day 49 (2013-07-13)

Landscape image:
Weather: Cloudiness 8/8, 10 m/s tailwind south-westerly
Distance: 32 km
Average distance: 34.9 km
Total distance: 1710 km
Breakfast: Coffee, limpets, pasta and butter
Lunch: Limpets, pasta and butter
Dinner: Chocolate
Health/feelings: Didn’t have the energy to cook today so I ate a chocolate bar for dinner. I promise to improve!

Was tired this morning and thought that it would have to take the time it took and no stress. It was completely wind still. A couple that was out paddling got me out of bed. We talked for a while and they warned me about the Saltfjorden, but since it was wind still and not a single ripple on the water, we stated that it wouldn’t be a problem today. Checked the forecast and according to it, the wind was at 9 m/s. Weird, it usually isn’t that wrong. I paddled on for an hour and from nowhere the wind came crashing in. I reach the fjord and the tide and the wind cooperate which is much better than when they counter each other. Large rolling waves with a few breakers. I decide to take the fjord further out which reduces the tide’s effects. Three hours later I have passed the fjord and land on a little islet for peeing, stretching my legs and lunch. Bodø lies within sight but I decide to paddle past it. Suddenly the wind increases considerably in strength and I fly forwards like a glove. Incredible speed but at the first best opportunity I seek shelter and make camp on a beach. Now I just want to sleep for a long time. I will probably take a long sleep tomorrow morning as well. It’s a long time ago I saw the sun and it rains more or less all the time. No opportunity to charge the batteries either because I charge them with solar cells so now I have to use the phone’s power sparingly. On top of that it is too windy for fishing.

Thoughts about life: Is the glass half full or half empty? All adversities, obstacles, trials and sorrows are practical experiences that you need to learn to become a better person in the depth of your heart. Have a positive outlook on life and the difficulties you encounter. There is often something positive with everything if you look at it the right way. You yourself choose if you want to live a life with a positive or negative view. It is all about your own attitude. Some people choose to see all obstacles that come in their way as problems. All difficulties then become tough and boring to overcome. If you instead see every obstacle as an interesting challenge they become educative and fun to conquer.

Environmental tips: If you make a garden, then make it from perennial plants, fruit trees and berry bushes as well as other beneficial plants like lavender for scent and spices for seasoning, where the easily cultivated thyme is my recommendation.

Position: Vikran, Bodø

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 48 (2013-07-12)

Landskapsbild: Snöklädda fjäll och höga branta öar med ett gytter av småöar runtomkring
Väder: Molnighet 8/8, 10 m/s medvind sydvästlig 
Distans: 54 km 
Medeldistans: 35,2 km
Total distans: 1688 km
Födointag frukost: Kaffe, halv nudelpåse
Födointag lunch: Halv nudelpåse
Födointag middag: Bröd och choklad
Hälsa/känslor: Känner mig svag och matt, ryggen och handlederna värker

Såg halvfärdiga hjortron idag och hoppas på att de snart mognar. Lite blåbär vore också ok. Nu har myggen kommit och knotten är kvar. Föredrar myggen. De ser man när de kommer. Tror inte det finns några fler fästingar nu. Har inte sett några på flera dagar. Började dagen med att paddla till ett färjeläger. Mötte en tjej och frågade henne om vatten. Snällt nog erbjöd hon sig att fylla på dem åt mig så jag skulle slippa stiga ur kajaken. Hon undrade om jag verkligen skulle bege mig ut i denna vind och jag berättade att jag kom ända från Sverige och att det inte var någon fara. Det är väldigt lite båtar. Idag har jag stött på ungefär fem fritidsbåtar, tre färjor, och två tankfartyg. Min svenska flagga svaldes tyvärr av havet bara någon dag efter Måns hemförd. En översköljning tog den och då jag hade satt den bakom ryggen såg jag det inte. Men vinkar gör jag till alla jag passerar. Det är mycket tyska, nederländska och franska båtar om man bortser från de norska. Någon svensk flagga har jag också sett. När jag stävade in mot ön jag nu ligger på fick jag syn på en räv som letade mat bland tången. Det är tydligen fler än jag som passar på när det är ebb. Om det är ebb när jag går iland drar jag inte upp kajaken eftersom jag anser det för tungt och ansträngande. Istället fäster jag en fallskärmsllna i fram som jag knyter fast iland. Sedan fäster jag en likadan i bak som jag knyter fast i en tångruska. När floden kommer stiger kajaken men ligger i övrigt still. Ställer alarmet ungefär en timme innan flod för att kasta ett öga ut och se att allt ser ok ut. Blev lite turbulent vatten så som det brukar vid uddar men det gick finfint. Venturi-effekten spelar stor roll här i Norge och jag börjar nu veta hur vinden beter sig runt berg och fjordar. Alla strömmar är nordgående vid flod och sydgående vid ebb. Det finns en fantastisk hemsida för flod och ebb som visar tidpunkter och vattenstånd för din nuvarande position.www.sehavniva.no

Tankar om livet: Förväntningar, förutfattade meningar, fördomar leder ofta till besvikelse. Gå istället in i situationer och möten med andra människor förutsättningslöst. Hur ofta hör man inte människor som beklagar sig och uttrycker sitt missnöje för att saker och ting inte levde upp till deras förväntningar. Om man istället går in förutsättningslöst blir man bara positivt överraskad över de bra och goda tingen som uppenbarar sig.

Miljötips: Läste i dagarna att siken i Vättern hade dubbelt så höga miljögiftshalter mot vad som är tillåtet i EU. Men eftersom Sverige har ett tillstånd att saluföra fisken till sin egen befolkning bara de inte exporterar den så drogs inte fisken in från matvarubutikerna. Avstå därför även sik från Vättern. Själv avstår jag nog från all sik fångad i Sverige eftersom jag tror att det gäller långt fler än bara Vätternsiken.

Position: Veøya

ENGLISH:

Day 48 (2013-07-12)

Landscape image: Snow covered mountains and high steep islands with a conglomerate of islets around
Weather: Cloudiness 8/8, 10 m/s tailwind south-westerly
Distance: 54 km
Average distance: 35.2 km
Total distance: 1688 km
Breakfast: Coffee, half bag of ramen
Lunch: Half bag of ramen
Dinner: Bread and chocolate
Health/feelings: Feeling weak and feeble, back and hands ache.

Saw half-finished cloudberries today and I hope they will ripen soon. Some bilberries would also be okay. Now the mosquitos have come and the gnats are still around. I prefer the mosquitos. You see when they come. I don’t think there are any more ticks now. Haven’t seen any in several days. Started the day with paddling to a ferry camp. Met a girl and asked her for water. Kindly enough she offered to fill them for me so I wouldn’t have to get out of the kayak. She wondered if I really wanted to set out in this wind and I told her that I am all the way from Sweden and that it wasn’t a problem. There are not many boats here. Today I have met about five leisure boats, three ferries and two tankers. My Swedish flag was unfortunately swallowed by the sea just a couple of days after Måns left. A wash over took it and since I had put it behind my back I didn’t see it. But I wave to everyone I pass. There are a lot of German, Dutch and French boats, apart from the Norwegians. Have seen a couple of Swedish flags too. When I went in to the island I am currently on I spotted a fox looking for food among the seaweed. Apparently there are more than me who take advantage of the ebb. If it is ebb when I disembark I don’t pull up the kayak because I think it’s too heavy and strenuous. Instead I tie its front to a parachute string that I tie to something on land. Then I tie a similar one in the back which I tie to some seaweed. When the flow come the kayak rises but is otherwise still. I set the alarm on about an hour before flow to throw an eye out and see that everything is okay. The water was a bit turbulent as usual around capes but it went just fine. The Venturi effect matters a lot here in Norway and I’m starting to know how the wind behaves around mountains and fjords. All currents are northbound at flow and southbound at ebb. There is an amazing webpage for flow and ebb that shows times and water levels for your current position. www.sehavniva.no.

Thoughts about life: Expectations, bias and prejudices often lead to disappointment. Instead enter situations and encounters with other human beings without presumptions. How often don’t you hear people who complain and explain their dissatisfaction because something didn’t live up to their expectations? If you instead go without presumptions you will only be positively surprised by the good things that appear.

Environmental tips: I read today that the whitefish in Lake Vättern had double the levels of environmental toxins that are allowed in the EU. But because Sweden has permission to sell the fish to its own population as long as they don’t export it, the fish wasn’t removed from the stores. Therefore do not eat fish from Vättern. I myself do not eat any whitefish caught in Sweden because I suspect it is the same for more than just the Vättern fish.

Position: Veøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 47 (2013-07-11)

Landskapsbild: Snöklädda fjäll och höga branta öar med ett gytter av småöar runtomkring 
Väder: Molnighet 8/8, 5 m/s medvind sydvästlig 
Distans: 50 km 
Medeldistans: 34,8 km
Total distans: 1634 km
Födointag frukost: Kaffe, pasta med torrfodersoppa
Födointag lunch: pasta med torrfodersoppa
Födointag middag: Smör och pasta samt choklad
Hälsa/känslor: Varmt och skönt, mätt och nöjd

Idag passerade jag polarcirkeln. Ett konstverk i form av en jordglob i metall symboliserade passagen. Nu befinner jag mig i midnattsolens rike. Men ingen sol i sikte utan bara regn, dis och dimma. Dagen började med en hel flock silvertärnor som flög upp på nära håll. Dessa luftens akrobater som genomför sina dykattacker ner i vattnet och är så härliga att beskåda. Lite längre bort lyfter två havsörnar som majestätiskt flyger fram på enorma vingar. Paddlar längs branta klippor med vackra vattenfall och trånga passager. Eftersom jag har bekväm lagom medvind paddlar jag på hela dagen med endast en urstigning för lunch. När jag kommer fram på kvällen tar det en hel timme innan värken i baken försvinner. Min rumpa har blivit benig och knotig och inte lika skön och mjuk som vanligt att sitta på. Har tänt ljus i tältet och tagit en wirrepinne, ätit pasta med smör och käkat choklad och krupit ned i sovsäcken. Kommer sova som en stock bara jag får denna dagsrapport klar. Den tar mig ungefär 1 timme att skriva varje kväll.

Tankar om livet: Låt känslorna få fritt spelrum och dämpa dem inte. Vi blir uppfostrade att lägga band och trycka tillbaka både negativa/Yin och positiva/Yang känslor, men detta är inte naturligt och livet blir mindre rikt. Lev istället ut dina känslor och tillåt dig att till exempel skratta hejdlöst när du är riktigt glad.

Miljötips:
Odla dina egna grönsaker och kryddor på sommaren. Funkar utmärkt även i blomlådor på balkongen om du bor i lägenhet. Man kan skörda och få grönsaker hela sommaren. Framförallt sallad fungerar otroligt bra. De är lätta att odla. Man kan plocka några blad kontinuerligt och det växer hela tiden fram nya så en planta blir ett förråd för hela sommaren. Färskpotatis kan man odla i en eller flera stora krukor. Bondbönor är också bra nybörjargrönsak som är så otroligt spröda och goda. Sen är ju paprika, tomat och gurka väldigt roligt att odla men de behöver mer värme i form av en extra varm södervägg eller miniväxthus.

Position: Geitøya

ENGLISH:

Day 47 (2013-07-11)

Landscape image: Snow covered mountains and high steep islands with a conglomerate of islets around.
Weather: Cloudiness 8/8, 5 m/s tailwind south-westerly
Distance: 50 km
Average distance: 34.8 km
Total distance: 1634 km
Breakfast: Coffee, pasta with dry soup.
Lunch: Pasta with dry soup
Dinner: Butter and pasta, chocolate
Health/feelings: Warm and nice, fed and satisfied

Today I passed the Arctic Circle. A piece of art in the shape of a metal globe symbolised the passage. Now I am in the kingdom of the midnight sun. But no sun in sight, only rain, mist and fog. The day started with a whole pack of terns that flew up really close. These acrobats of the air that perform their dive attacks into the water and are so wonderful to watch. A bit further away two white-tailed eagles lift, flying majestically on enormous wings. I paddle along steep cliffs with beautiful waterfalls and tight passages. Because I have a comfortable tailwind of just the right force, I paddle all day with only one landing for lunch. When I stop in the evening it takes a whole hour before the ache in my bum goes away. By backside has become bony and gnarly and not as soft and comfortable to sit on as usual. Have lit a candle in the tent and taken a whiskey, eaten pasta with butter and chocolate, and crept into the sleeping bag. I will sleep like a log as soon as I get this report done. It takes about an hour to write every evening.

Thoughts about life: Let the feelings flow freely and don’t suppress them. We are raised to constrain and push away both negative/Yin and positive/Yang feelings, but this is not natural and life becomes less rich. Instead express your feelings and allow yourself to for example laugh uncontrollably when you are really happy.

Environmental tips: Grow your own vegetables and spices in the summer. It works perfectly in flower boxes on the balcony if you live in an apartment. You can harvest and get vegetables all summer. Fresh potatoes can be cultivated in one or several large pots. Broad beans are also good starter vegetables that are incredibly crisp and tasty. And then of course peppers, tomatoes and cucumbers are very fun to grow but they need more warmth such an extra warm south-facing wall, or a mini greenhouse.

Position: Geitøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 46 (2013-07-10)

Landskapsbild: Snöklädda fjäll och höga branta öar
Väder: Molnighet 8/8, 8 m/s sidvind västlig 
Distans: 30 km 
Medeldistans: 34,4 km
Total distans: 1584 km
Födointag frukost: Kaffe bröd och olika pålägg, mest getost
Födointag lunch: Inget, frukosten räckte
Födointag middag: Makrill och pasta samt choklad
Hälsa/känslor: Kyligt, längtar efter värme och sol

Låg och drog mig i den sköna varma sängen till kl 10. När jag kom upp var frukostbordet dukat och jag riktigt njöt av allt det goda. Speciellt deras goda mesost. De har även jordgubbar som pålägg på mackorna. Sedan pratade vi fåglar hela morgonen och i deras tubkikare beskådade vi den vackra gravanden nere i viken. Vi gick igenom de flesta fåglar och jämförde norska kontra svenska fågelnamn som nästan alltid skiljde sig åt. Jag har nu även sett storlom och tordmule. Storlomen med sina hjärtskärande läten och tordmulen med sitt pingvinliknande utseende. De följde mig sedan till bryggan för avsked och lyckönskningar och jag stävade ut mot horisonten. Öarna är enorma och sträcker sig igenom molntäcket så man inte vet hur höga de är. Jag har idag avverkat två långsträckta öar. Fiskade idag också, och fick först torsk, men inte så sugen så jag släppte tillbaka den. Fick sedan till min lycka makrill och den har jag nu ätit upp. Ska försöka somna tidigt idag och vi får se hur det går.

Tankar om livet: Att leva i nuet – Vara helt närvarande i aktiviteter. Vandra inte bort i andra tankar eller försök hinna med två saker samtidigt när du utför en aktivitet. Engagera dig istället i den pågående aktiviteten. Speciellt om den är tillsammans med en annan person eftersom den personen känner om du inte är mentalt närvarande och då blir sårad. Utför aktiviteter en i taget och med fullt fokus och närvaro. Den finaste gåvan du kan ge familj och vänner är din tid, ditt odelade intresse, engagemang och att man är närvarande i gemensamma aktiviteter utan att vandra iväg i sinnet eller ta fram telefonen.

Miljötips: Släng inte slattar bara för att det är jobbigt att få ut det sista ur paketet/förpackningen utan ta det istället som en utmaning att få ut det sista. Det finns en del innovativa uppfinningar som den lilla mangeln för att få ut allt ur tuber. Tänk hur mycket man kan ta tillvara på om man under en hel livstid alltid tar tillvara på det sista istället för att slänga det.

Position: Stigen

ENGLISH:

Day 46 (2013-07-10)

Landscape image: Snow covered mountains and high steep islands
Weather: Cloudiness 8/8, 8 m/s side wind westerly
Distance: 30 km
Average distance: 34.4 km
Total distance: 1584 km
Breakfast: Coffee, bread with different things on, mostly goat cheese
Lunch: Nothing, the breakfast was enough
Dinner: Mackerel and pasta, chocolate
Health/feelings: Cold, longing for warmth and sun

Lay and enjoyed the nice warm bed until 10 AM. When I got up the breakfast table was set and I really enjoyed all the good things. Especially their good whey cheese. They also have strawberries to put on the sandwiches. Then we talked birds all morning and in their binoculars we watched the beautiful shelduck down in the bay. We went through most birds and compared Norwegian to Swedish bird names; they were different in almost all cases. I have now seen loons and razorbills. The loon with its heart-breaking sounds and the razorbill with its penguin-like appearance. They then followed me down to the kayak for goodbyes and best wishes and I floated out towards the horizon. The islands are enormous and stretch through the clouds so you can’t tell how high they are. I have passed two long islands today. Fished today as well, and first got cod, but I didn’t really feel like it so I released it again. Then to my joy I got mackerel which I have now eaten. Will try to sleep early today, we will see how that goes.

Thoughts about life: To live right now – be completely present in activities. Don’t wander off into other thoughts or try to do two things simultaneously when you’re doing something. Instead engage in the ongoing activity. Especially if it is together with another person because that person can feel if you aren’t mentally present and gets hurt. Do activities one at a time and with full focus and presence. De finest gift you can give your family and friends is time, your uncontested attention and interest and that you are present in common activities without wandering off or taking out the phone.

Environmental tips: Don’t throw away the last food in a container just because it is hard to get it out, but instead see it as a challenge to get out the last. There are a couple of innovative inventions like the little mangle for getting everything out of a tube. Think about how much can be saved if you under a lifetime always use everything in a package instead of throwing away the last drops.

Position: Stigen

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 45 (2013-07-09)

Landskapsbild: Höga utskjutande stora fjäll och stora öar samt ett gytter med småöar
Väder: Molnighet 8/8, 13 m/s medvind sydvästlig 
Distans: 54 km 
Medeldistans: 34,5 km
Total distans: 1554 km
Födointag frukost: Sej och pasta med smör
Födointag lunch: Sej och pasta med smör
Födointag middag: Nygräddade mini baguetter med olika pålägg. Kaffe, mjölk och 1 glas rött
Hälsa/känslor: Extremt trött, nyduschad och lycklig

Valet av tältplats igår var mycket dålig. Hade räknat med sydliga vindar, men det var sydväst och stora vågor letade sig in i viken. Dessa resulterade i att kajaken slet sig och jag var tvungen att springa ut i ösregn och rädda den från att stångas mot stenarna. Fick packa ur all utrustning och sedan lyfta upp kajaken. Sedan var jag tvungen att flytta tältplatsen eftersom vågorna annars strax nått upp. Grymt jobbig och blöt natt. Var trött redan när jag startade paddlingen och hårt vind och regn har inte underlättat. Eftersom jag hade mycket fuktiga kläder på mig från gårdagens plurrning har jag även frusit större delen av dagen. Har flera gånger varit tvungen att stiga iland och koka varmt vatten att dricka. Visste att det skulle vända till hård motvind så jag ville kämpa på in i det sista. Såg en skyddande stenpir med flytbrygga och tänkte att det skulle vara enormt skönt att slippa dra upp kajaken. Tidvatten skillnaden är nu högre än två meter. Förtöjer kajaken och går och frågar tillhörande hus om det är ok att jag ligger där. Hinner inte mer än att presentera mig så frågar de om jag inte vill sova inomhus istället. Jag tror de såg på mig hur trött jag var. Efter tre koppar kaffe, ett dignande smörgåsbord och en varm dusch känner jag mig mänsklig igen. Över ett glas vin sitter vi sedan uppe till småtimmarna och filosoferar. Ett otroligt varmhjärtat nypensionerat par Håkon och Målfrid och deras son Truls som är på besök lyfter min dag från botten till toppen. De bor högst upp på en kulle och utsikten är magnifik.

Tankar om livet: Att vara ateist är en nackdel eftersom troende människor har en outtömlig energikälla i form av sin tro. Det spelar ingen roll vilken religion man har eller om man har sin egen övertygelse. Skaffa dig eller fundera över vad din tro är. Med sin tro kan man sedan hämta styrka och vända sig till när man behöver någon att prata med eller be om hjälp. Min tro är att allt levande innehåller en energiform okänd för vetenskapen. När vi dör återvänder vi till energikällan och när djur, växter och organismer föds så tas energi från samma källa. Jag tror att solen och andra stjärnor innehåller samma energi och att denna energi rör sig obehindrat genom universum via ljuset. Alltså söker jag mig till en plats (naturen) som innehåller mycket livsenergi när jag behöver hämta styrka. Gudarna har inte skapat människan, utan det är människan som skapar gudarna. Religion kan både vara gott eller ont. Allt beror på utövaren.

Miljötips: Använder du fästinghalsband till dina husdjur så får de absolut inte bada med det på sig eftersom de innehåller gifter för vattenlevande livsformer.

Position: Løkta

ENGLISH:

Day 45 (2013-07-09)

Landscape image: High protruding large mountains and islands as well as a conglomerate of islets
Weather: Cloudiness 8/8, 13 m/s tailwind south-westerly
Distance: 54 km
Average distance: 34.5 km
Total distance: 1554 km
Breakfast: Saithe and pasta with butter
Lunch: Saithe and pasta with butter
Dinner: Freshly cooked baguettes with different things on. Coffee, milk and one glass red wine.
Health/feelings: Extremely tired, newly showered and happy

The choice of camping spot was very bad. Had counted on southern winds, but they were south-westerly and large waves came into the bay. They resulted in that the kayak’s ties got torn off and I had to run out in the pouring rain and save it to get smashed on the rocks. Had to unpack all equipment and then lift up the kayak. Then I had to move the tent because the waves otherwise would have reached it soon. Extremely tough and wet night. I was tired already when I started paddling and hard wind and rain hasn’t made it easier. Because I had really wet clothes on from yesterday’s accident I have also been freezing for most of the day. Several times I have had to land and boil hot water to drink. I knew the wind would turn to tough headwind so I wanted to paddle to the last minute. Saw a protective stone pier with a floating deck and thought that it would be really nice to not have to pull up the kayak. The tide difference is now more than two metres. I tie the kayak and go and ask the owner’s house if it’s okay that I lie there. I don’t have time for more than presenting myself before they ask me if I don’t want to sleep inside instead. I think they saw on me how tired I was. After three cups of coffee, a large smorgasbord and a hot shower I feel human again. Over a glass of wine we sit up way into the night and philosophise. An incredible warm-hearted newly retired couple Håkon and Målfrid and their son Truls who is visiting, lift my day from bottom to top. They live on top of a hill and the view is magnificent.

Thoughts about life: To be an atheist is a disadvantage because believing people have an inexhaustible source of energy in the shape of their faith. It doesn’t matter which religion you have or if you have your own determination. Get yourself a faith, or think about what you believe in. With your faith you can then get new strength and turn to it when you need someone to talk to or ask for help. My belief is that everything living contains a form of energy unknown to science. When we die we return to the source of energy and when animals, plants and organisms are born energy is taken from the same source. I think that the sun and other stars contain the same energy and that this energy moves unhindered through the universe via the light. Therefore I look for a place (nature) that contains a lot of life energy when I need to get strength. The gods haven’t created man, it is man who creates the gods. Religion can both be good or evil. Everything depends on the practitioner.

Environmental tips: If you use tick collars for your pets, they can’t bathe with it because it contains toxins for water living organisms.

Position: Løkta

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 44 (2013-07-08)

Landskapsbild: Höga utskjutande stora fjäll och stora öar samt ett gytter med småöar
Väder: Molnighet 8/8, 5 m/s medvind sydvästlig 
Distans: 22 km 
Medeldistans: 34 km
Total distans: 1500 km
Födointag frukost: Kaffe
Födointag lunch: Torsk, 1 öl och nötmix
Födointag middag: Sej och pasta
Hälsa/känslor: Blöt och trött

Vi hade bestämt tidig uppgång och 07.30 bjöd jag Fredrik på kaffe. Sedan började vi fotograferandet. Många paddeltag har det blivit idag utan att man kommit framåt. Vi fotade hela 8 timmar med avbrott endast för lunch. Man behöver mycket tålamod för fotograferande och Fredrik gav sig aldrig förrän han var helt nöjd. Kul och lärorikt var det också. Riktigt kul att lära känna Fredrik som är av den ödmjuka, snälla sorten. Slumpen slog till idag när Fredrik vid parkeringen pratar med några svenska fiskare. Det visar sig vara från Leech och killen som sponsrat mig med solglasögon. De beslutar att även sponsra med lite mat och ger Fredrik en nyfångad torsk. Det jag minst på jorden önskar mig skänks mig. Det är tur att det är tanken som räknas och torsken görs direkt i ordning till lunch. Till slut är Fredrik nöjd och jag är mycket spänd på att se resultatet. Idag plurrade jag för första gången då jag tappade fotfästet bland de hala stenarna. Hade inte gjort så mycket om jag inte för andra gången slarvat med pinkluckan i torrdräkten. Resultatet är nu att jag är blöt från midjan och neråt. Vill inte byta till mitt torra ombyte utan vill spara det till allvarligare situationer. Alla värmande kläder jag har med är av ull från Ullmax och det unika med ull är att det värmer även när det är blött. Att de även neutraliserar svettlukt är inte heller dumt. Väderleksprognosen är inte heller direkt munter med regn varenda dag de närmaste nio dagarna. Allt är blött eller fuktigt och det är bara att vänja sig vid det nu. Har ätit och förankrat kajaken rejält eftersom det blåser kuling hela natten och morgondagen och det kommer vräka ner regn under natten.

Tankar om livet: Tänk inte på det som varit (historia) eller det som komma skall (framtiden) när du ska fatta dina beslut. Fokusera på här och nu. Det är det som betyder något. Använd din magkänsla, din intuition. Det är endast den som verkligen vet vad du vill. Vad vill du just nu? 

Miljötips: Var sparsam med utomhusbelysning och sätt bara upp där det verkligen behövs. Mörker är idag en bristvara. Vi har belysning bara mellan garaget och ytterdörren med rörelsevakt. För alla andra bestyr utomhus i nattmörkret har jag istället pannlampa.

Position: Mindlandet

ENGLISH:

Day 44 (2013-07-08)

Landscape image: High protruding large mountains and islands as well as a conglomerate of islets
Weather: Cloudiness 8/8, 5 m/s tailwind south-westerly
Distance: 22 km
Average distance: 34 km
Total distance: 1500 km
Breakfast: Coffee
Lunch: Cod, one beer and nut mix
Dinner: Saithe and pasta
Health/feelings: Wet and tired

We had decided on an early rise and 7:30 AM I made coffee for Fredrik. Then we started the photo-shoot. Many paddle strokes today without actually getting forward. We photographed for eight hours with only one break for lunch. You need a lot of patience for photography and Fredrik didn’t give up until he was completely satisfied. It was fun and educative too. Really fun to get to know Fredrik who is one of the humble and pleasant kind. Chance hit today when Fredrik at the parking talked to a couple of Swedish fishers. They were from Leech and the guy who sponsored me with sunglasses. They decide to also sponsor me with some food and give Fredrik a freshly caught cod. What I want least in the world is given to me. I’m lucky that it’s the thought that counts and the cod is immediately cooked for lunch, Finally Fredrik is happy and I am very excited to see the result. Today I fell into the water for the first time when I lost the footing among the slippery rocks. It hadn’t been a huge problem if I had closed the peeing hatch in the dry suit properly. The result is that I’m now wet from the waist and down. I don’t want to change to my dry clothes, I want to save them for more serious situations. All warming clothes I have brought are out of wool from Ullmax and what is unique with wool is that it warms even when it is wet. That it also neutralises the smell of sweat isn’t bad either. The forecast isn’t really merry either with rain every day the nearest nine days. Everything is wet or damp and I might as well get used to that now. Have eaten and anchored the kayak tightly because there will be heavy winds all night and tomorrow and the rain will be pouring down tonight.

Thoughts about life: Don’t think about what has been (history) or what will come (the future) when making decisions. Focus on here and now. That is what matters. Use your gut feeling, your intuition. It is the only thing that really knows what you want. What do you want right now?

Environmental tips: Be sparing with the outdoor lighting and only put up lights where it is really needed. Darkness is scarce today. We have lighting only between the garage and the house door with a movement sensor. For all other activities outside during the night I use a headlight.

Position: Mindlandet

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 43 (2013-07-07)

Landskapsbild: Höga utskjutande fjäll och stora öar
Väder: Molnighet 8/8, 14 m/s medvind sydvästlig 
Distans: 67 km 
Medeldistans: 34,4 km
Total distans: 1478 km
Födointag frukost: Kolja, pasta med smör
Födointag lunch: Kolja, pasta med smör
Födointag middag: Skålsnäckor, strandkrabbor, pasta med smör
Hälsa/känslor: Slutkörd

Lade mig tidigt och gick upp vid 06 för att utnyttja medvinden. Flög fram över vattnet. Stora och brytande vågor i kuling styrka. Har bestämt möte med Fredrik Schlyter i Brønnøysund så jag ville snabbt dit innan honom. Han är en extremt duktig alpinist och professionell action/friluftsliv/äventyrs fotograf från Norrköping som kommer upp hit och fotar för reportage och mina sponsorer. När jag anländer har han två timmar kvar så jag beslutar att fortsätta till en finare plats som dessutom har lä. Resulterar i 3 timmars till paddling innan jag hittar en plats som duger. Skickar ett sms till Fredrik att han ska springa till udden och vara beredd med kameran. Vi tajmar det perfekt och det blir en halvtimmes fotande. Sedan en timme till vid lägerplatsen. Jag visade och bjöd Fredrik på skålsnäckor och strandkrabbor. Han i sin tur bjöd mig på öl, choklad och nötmix. Hela morgondagen är vikt åt fotograferande och jag får inte paddla mer förrän Fredrik känner sig helt nöjd. Paddlade förbi Torghatten idag. Berget som ser ut som en hatt med ett hål tvärs igenom. Hatten kastades ut för att rädda trollet Lekamøya och pilen som var ämnad för henne genomborrade istället hatten. När solen stigit upp förvandlades alla till sten. När man börjar tänka så ser man yppiga kvinnor och troll i varenda sten man tittar på.

Tankar om livet: Lär dig meditera. Det är ingen slump att så många i Asien och även nu i västvärlden anammat meditationen. Även inom medicin och idrott är meditationen skattad och lovprisad. Själv använder jag mig av räkne-, affirmations-, mantra-, sensualiserings- samt hjärt- och andningsmeditation. Jag nyttjar olika former av meditation beroende av vad jag samtidigt sysselsätter mig med. Till exempel räknemeditation när jag praktiserar Qigong och hjärtmeditation när jag löptränar. Olika varianter passar till olika situationer och det är därför bra att lära sig flera.

Miljötips: Pinka utomhus istället. Andrea har bestämt en plats där allt mitt utomhuspinkande ska ske. Rätt smart faktiskt för förut pinkade jag alltid på platsen där blåsan gjorde sig påmind, men numer går jag först till min destinerade pinkplats. Det känns friare, skönare och miljövänligare och det finns ingen risk att man missar.

Position: Målvika

ENGLISH:

Day 43 (2013-07-07)

Landscape image: High protruding mountains and large islands
Weather: Cloudiness 8/8, 14 m/s tailwind south-westerly
Distance: 67 km
Average distance: 34.4 km
Total distance: 1478 km
Breakfast: Haddock, pasta with butter
Lunch: Haddock, pasta with butter
Dinner: Limpets, beach crabs, pasta with butter
Health/feelings: Exhausted

Got to bed early and went up at 6 AM to take advantage of the tailwind. Completely flew across the waters. Large and breaking waves in strong winds. I have decided to meet Fredrik Schlyter in Brønnøysund so I wanted to get there before him. He is an extremely skilled alpinist and professional action/outdoors/adventure photographer from Norrköping that comes up here to take pictures for a reportage and my sponsors. When I arrive he has two hours left so I decide to continue to a nicer place that also has shelter from the wind. It results in three hours’ more paddling before I find a suitable spot. I send a text to Fredrik to run to the cape and be prepared with the camera. We time it perfectly and we take pictures for half an hour.  Then another hour at the camping site. I showed and offered Fredrik limpets and beach crabs. He in return gave me beer, chocolate and nuts. The entire morrow will be devoted to photographing and I can’t paddle more until Fredrik is completely satisfied. Paddled past Torghatten today. The mountain that looks like a hat with a hole straight through it. The hat was thrown out to save the troll Lekamøya and the arrow that was meant for her pierced the hat instead. When the sun rose everyone was turned to stone. When you start thinking about it you see luxuriant women and trolls in every stone you look at.

Thoughts about life: Learn to meditate. It is not by chance that so many in Asia and now also in the western world have embraced meditation. Also within medicine and sports the meditation is appreciated and praised. I myself use counting, affirmation, mantra, sensualisation as well as heart and breathing meditation. For example counting meditation when I practice Qigong and heart meditation when I go running. Different variants fit for different situations and it is therefore good to learn several.

Environmental tips: Pee outside instead. Andrea has decided a spot where I do my outdoors peeing. Pretty smart actually because before I always peed in the place there the bladder called, but now I first go to my designated peeing spot. It feels freer, nicer and more environmentally friendly and there is no risk of missing.

Position: Målvika

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 42 (2013-07-06)

Landskapsbild: Höga utskjutande fjäll och stora öar
Väder: Molnighet 4/8, 4 m/s motvind ostlig
Distans: 19 km 
Medeldistans: 33,6 km
Total distans: 1411 km
Födointag frukost: 2 mackor och kaffe
Födointag lunch: Kräm och mjölk
Födointag middag: Fisk, pasta med smör
Hälsa/känslor: Saknad av familjen

Vi är alla helt slutkörda och kommer inte till livs förrän kl 11. Efter frukost är det fiske som gäller eftersom jag dyrt och heligt lovat Wilma det. Först får vi en liten torsk på kroken som vi snart returnerar. Vi beger oss därefter bort till en bro som vi fiskar från. Där får vi en fin kolja. Tillbaka efter lyckat fiske börjar vi packa bil och kajak. Familjen ska hem och jag fortsätta min paddling. Jag har nu handlat 4 kg ris och bröd samt kex och riskakor för en del av de norska pengar jag tidigare fått. Vidare är det nu ombytta roller. Denna gång har Andrea med en present från Måns som det står Mood Lifter på. Gissar mig till innehållet och mycket riktigt är det en Ardbeg. Den kommer helt klart verka som en Mood Lifter fuktiga kvällar! Tack Måns. Efter många och upprepade kramar far familjen hemåt vid 15-tiden. Frågar på skoj när de kommer nästa gång men får bara en lång blick tillbaka. Nästa gång blir när jag kommer hem. Står kvar och vinkar tills de är utom synhåll. Hoppar sedan i kajaken och paddlar ut. Ligger nu på en ö ute i havet och tidvattnet är på väg upp. Imorgon ska det blåsa kuling så vi får se hur det går med paddlingen då.

Tankar om livet: Välj glada och pigga färger när du väljer nya kläder, inredning och dylikt. Varför denna anonymitet och rädsla att skilja sig när det finns så många fina färger och mönster istället för grått, svart och vitt. Inser att när jag skriver detta är jag helt svart med lite vitt.

Miljötips: När hösten kommer med dignande fruktträd, bär och svamp så låt inte det förgås utan ta tillvara på naturens överflöd i form av sylt, kräm, saft, torkade svampar och varför inte ädla drycker så som cider. Allt smakar också bättre och skattas högre om man själv tillrett höstens naturliga skafferi. Allt fungerar även att lagra ända till nästa höst så man klarar sig hela året.

Position: Madsøya

ENGLISH:

Day 42 (2013-07-06)

Landscape image: High protruding mountains and large islands
Weather: Cloudiness 4/8, 4 m/s headwind easterly
Distance: 19 km
Average distance: 33.6 km
Total distance: 1411 km
Breakfast: 2 sandwiches and coffee
Lunch: Kissel and milk
Dinner: Fish, pasta with butter
Health/feelings: Missing the family

We are all exhausted and don’t get to life until 11 AM. After breakfast it’s time for fishing because I solemnly swore to Wilma that we would do it. First we get a small cod on the hook which we soon return. Thereafter we go to a bridge which we fish from. There we get a nice haddock. Back after successful fishing we start packing car and kayak. The family is going home and I’m to continue my paddling. I have now shopped 4 kg rice and bread as well as crackers and rice cakes for some of the Norwegian money I got previously. And now the roles have reversed. This time Andrea has a present from Måns with the text “Mood Lifter” on it. I guess its contents and it is indeed an Ardbeg. It will definitely be a Mood Lifter on damp nights! Thank you Måns. After many and repeated hugs the family takes off for home around 3 PM. I ask jokingly when they will come next time but I only get a long look back. Next time will be when I get home. I stay and wave until they are out of sight. Then I hop into the kayak and paddle out. I am now on an island out in the ocean and the tide is on its way up. Tomorrow there will be rough winds so we will see how it goes with the paddling then.

Thoughts about life: Choose happy and lively colours when choosing new clothes, decoration and other things. Why this anonymity and fear to be different when there are so many pretty colours and patterns instead of grey, black and white? I realise that when I write this I am completely black with elements of white.

Environmental tips: When autumn comes with overflowing fruit trees, berries and mushrooms, don’t let it go to waste but seize nature’s abundance in the form of jam, kissel, juice, dried mushrooms and why not cider. Everything tastes better and are more esteemed with you have fixed autumn’s natural cupboard on your own. Everything works to store for next autumn too, so you’ll make it all year.

Position: Madsøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 41 (2013-07-05)

Landskapsbild: trånga fjordar med byar och broar.
Väder: Molnighet 8/8, 10 m/s medvind sydvästlig 
Distans: 20 km 
Medeldistans: 33,9 km
Total distans: 1392 km
Födointag frukost: 2 mackor
Födointag lunch: 1 äpple
Födointag middag: Kött och färskpotatis
Hälsa/känslor: En av de absolut bästa dagarna, men så trött att jag måste tvinga upp ögonen. 

Vid 2-tiden på natten börjar det regna och det tält jag och Wilma ligger i läcker som ett såll och allt blir dyngsurt. Efter retirering och omstrukturering av sovplatser ligger till slut Andrea och Wilma i bilen istället. Sover till 06 tills att radio Uppland ringer och vill köra live-intervju. Det börjar sedan blåsa rakt in i viken och tälten skakar så mycket att vi måste riva läger och leta ny lägerplats. I bra vind paddlar jag 20 km innan jag hittar en ny skyddad vik med tält- och parkeringsmöjligheter, men det blåser ändå bra och regnar från och till. I denna blåst och regn intar vi ändå en härlig riktig festmiddag med kött och potatis. Jag och Wilma samlar sedan skålsnäckor och sjöborrar för provsmakning men vi kommer fram till att det är bättre att släppa tillbaka dem i havet. Sitter uppe och spelar kort länge och stupar sedan ner i sovsäckarna. Imorgon ska vi ta tillbaka förlorad sömn.

Tankar om livet: Motsatsen till den undergörande acceptansen är ältandet. Att gå och älta oförätter, misstag och saker man velat göra annorlunda. Att älta slukar bara själslig energi och inget gott kommer av det. Undvik allt "tänk om jag gjort så istället". Undvik att leva ditt liv i det förflutna.

Miljötips: Stäng av all elektricitet som inte används. Använd elen effektivt. Antagligen är elpriset för lågt eftersom det slarvas så mycket med detta och folk låter både tv och datorer stå på även när de inte används. Samma sak med lampor. Ett sätt att underlätta för familjen är att installera, rörelsevakter, timers och strömbrytare.

Position: Nordnes

ENGLISH:

Day 41 (2013-07-05)

Landscape image: Narrow fjords with villages and bridges
Weather: Cloudiness 8/8, 10 m/s tailwind south-westerly
Distance: 20 km
Average distance: 33.9 km
Total distance: 1392 km
Breakfast: 2 sandwiches
Lunch: 1 apple
Dinner: Meat and fresh potatoes
Health/feelings: One of the absolutely best days, but so tired that I have to force the eyes open.

Around 2 AM it starts raining and the tent that I and Wilma are in leaks like a sieve and everything gets soaked. After retreating and restructuring of sleeping spots, Wilma and Andrea lie in the car instead. Sleep until 6 AM when radio Uppland calls and wants to do a live interview. It then starts blowing right into the bay and the tents shake so much that we have to tear down the camp and find a new one. In a good wind I paddle 20 km before I find a new protected bay with tenting and parking possibilities, but it’s still rather windy and raining off and on. In this wind and rain we still eat a nice dinner with meat and potatoes. I and Wilma then collect limpets and urchins for tasting but we reach the conclusion that it is better to release them into the sea. We sit up and play cards for a long while and then fall exhausted into the sleeping bags. Tomorrow we will reclaim lost sleep.

Thoughts about life: The opposite of the wonder-making acceptance is dwelling. To go and dwell on injustices, mistakes and things you wanted to do differently. Dwelling only takes energy and nothing good comes from it. Avoid all thoughts of “what if I’d done that instead”. Avoid living in the past.

Environmental tips: Turn of all electricity that isn’t being used. Use the power efficiently. The electricity price is probably too low because people are so careless about this and let both TV and computers stay on even when they aren’t being used. The same thing goes for lamps. One way to make it easier for the family is to install movement sensors, timers and power switches.

Position: Nordnes

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 40 (2013-07-04)

Landskapsbild: En vacker långgrund vik med en lika vacker kyrka längs in. Naturligtvis är hela viken vit sand.
Väder: Molnighet 2/8, 3 m/s medvind nordlig
Distans: 0 km 
Medeldistans: 34,3km
Total distans: 1372 km
Födointag frukost: Mackor med kaffe och jordgubbar
Födointag lunch: Strandkrabbor, musslor och rosévin
Födointag middag: Gulaschsoppa med pasta
Hälsa/Känslor: Härlig solig dag med lek, bad och vattenkrig

Kl 04.30 revs tältduken upp av min dotter Wilma och jag blev först jätterädd. Sedan kunde jag inte riktigt förstå att min familj var här i Norge utanför mitt tält trots att jag visste att de var på väg hit. Vi kramade om varandra och jag hjälpte dem att få upp sina tält. De hade kört hela natten och den enda som sovit var Wilma. Kröp in i hennes tält och hon babblade på i en hel timme tills vi till slut somnade om. Kl 11 var det ingen som kunde ligga kvar i tälten utan en familjedag med bad, vattenkrig, samlande av musslor och strandkrabbor samt kortspel påbörjades. På kvällen drev knotten in oss i tälten och Andrea och Wiktor ligger och läser medans Wilma ligger bredvid mig och spelar tjejspel på ipaden. Andrea hade valt dagen med omsorg eftersom det idag är exakt 13 år sedan som vi blev tillsammans.

Tankar om livet: Få tyst på den tjattrande apan. Har man alltid tankar som cirkulerar i sitt huvud får man ingen själslig vila. Hjärnan behöver lugn och ro för att återhämta sig. Detta fenomen brukar benämnas som den tjattrande apan och är ett tärande och energikrävande tillstånd. Det gör att man inte kan vara närvarande i nuet. För att dämpa apans tjatter och komma ner i lugn resonerande tankeverksamhet behövs meditation, det skrivna ordet och förändring av sin livssituation. Ofta beror tjattret på att man i inte är tillfreds med det liv man lever och sinnet kräver förändring.

Miljötips: Inomhustemperaturen behöver inte vara högre än 19 grader. Man blir bara trött och dåsig av för hög temperatur. Man kan gott ha på sig både tofflor och tröja inomhus. Att ha 23 grader och gå runt i Tshirt, barfota och mysbyxor är helt onödigt och kostar många tusenlappar i höjd elräkning. I sovrummet kan man ha 17 grader och det är i den temperaturen man får bäst sömn.

Position: Lundring

ENGLISH:

Day 40 (2013-07-04)

Landscape image: A beautiful shallow bay with a just as beautiful church in the end. Of course the entire bay is white sand.
Weather: Cloudiness 2/8, 3 m/s tailwind northern
Distance: 0 km
Average distance: 34.4 km
Total distance: 1372 km
Breakfast: Sandwiches with coffee and strawberries
Lunch: Beach crabs, mussels and rose wine
Dinner: Goulash with pasta
Health/feelings: Nice sunny day with play, bathing and water fight

4:30 AM the tent door is ripped open by my daughter Wilma and at first I got really scared. Then I couldn’t really understand that my family was here in Norway outside my tent even though I knew they were on their way here. We hugged each other and I helped them getting up their tents. They had driven all night and the only one that had slept was Wilma. I crept into her tent and she babbled on for an hour until we finally fell back to sleep. At 11 no one could stay in the tents so a family day with bathing, water fights, collecting mussels and beach crabs as well as card playing started. In the evening the gnats drove us into the tents and Andrea and Wiktor are reading while Wilma is beside me playing girl’s games on the iPad. Andrea had chosen the day with care because today it is exactly 13 years since we got together.

Thoughts about life: Quiet the chattering monkey. If you always have thoughts circulating in your head your soul doesn’t get any rest. The brain needs calm to recover. This phenomenon is called as the chattering monkey and it is a tearing and energy demanding state. It makes you unable to stay in the present. To quiet the monkey’s chatter and reach calm reasoning thoughts, meditation is needed, the written word and changing of your life situation. Often the chatter is because you aren’t happy with the live you’re living and the mind demands a change.

Environmental tips: The indoor temperature doesn’t need to be higher than 19 degrees. You only get tired and dozy from too high temperatures. You can wear both slippers and a sweater inside without problem. To have 23 degrees and walk around in t-shirt, barefoot and sweat pants is completely unnecessary and it costs many thousand kronor in electricity. In the bedroom you can have 17 degrees and it is in that temperature that the best sleep is achieved.

Position: Lundring

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 39 (2013-07-03)

Landskapsbild: En vacker långgrund vik med en lika vacker kyrka längs in. Naturligtvis är hela viken vit sand.
Väder: Molnighet 0/8, 1 m/s medvind nordlig
Distans: 0 km 
Medeldistans: 35,2km
Total distans: 1372 km
Födointag frukost: Torsk och pasta
Födointag lunch: Torsk och pasta
Födointag middag: Inget
Hälsa/Känslor: Förväntansfull och längtar efter familjen

Somnade inte föränns kl 2 och vaknar kl 6 av att solen ligger på och jag toksvettas. Av med mössa och alla kläder och somna om. Kl 10 är det bastu i tältet och jag måste ta mig ut. Dricker upp allt mitt vatten och slänger mig i vattnet. Jag är helt barnsligt förtjust och fascinerad av alla kyrkor, katedraler, slott och borgar. Därför beger jag mig med mina vattensäckar upp mot kyrkan. Möter en bonde i en traktor och vi har en mycket trevlig pratstund. Sedan går jag länge runt och tittar på kyrkan och alla gravar. Norge har helt klart skilda förnamn mot Sverige. Fyller på vattnet vid kyrkan och hittar även toaletter med tvål. Tvättar håret i handfatet och tror mig lukta rätt gott nu. Återvänder till tältet men det är gassande sol idag och ingen vind. Kryper in i tältet för att skydda mig mot solen men det blir för varmt. Vandrar iväg till en skuggig klippskreva där det är svalt och skönt. Känner att mina axlar, rygg och armar värker så lite vila nu blir nog kanon. När så äntligen solen sjunker på himmelen går jag in och sover en halvvaken sömn fylld med drömmar.

Tankar om livet: Längtan och saknad är två känslor som idag i västvärlden nästan gått förlorade på grund av att vi så enkelt hela tiden tillfredsställer alla våra behov innan de hunnit växa sig starka. Värdet på saker och ting blir då också därefter. Kommer ihåg när jag och syskonen var små och vi fick längta efter en snowracer flera jular innan vi till slut fick en. Lyckan var enorm. Värdet vi satte på snowracern var lika stor. Därav tror jag att om man lever ett enkelt liv blir allt så mycket värdefullare än om man lever ett liv i ständig lyx med allt inom armslängds avstånd. Det enkla livet ger även möjlighet till mer tid eftersom man inte behöver dra in lika stora inkomster för att underhålla och bekosta allt. Nu regnar det och vad är härligare och mer rofyllt än regndroppar mot tältduk. Det enda i samma klass är vågskvalp mot båtskrov. Undrar när familjen anländer.

Miljötips: Om man nödvändigtvis måste skriva ut saker och ting och så finns det på varje papper två sidor. Nästan alla skrivare stödjer detta om man går in på "skriv ut" istället för att klicka på snabbutskrift. Alla företag borde ha i sin miljöpolicy att allt skrivs ut dubbelsidigt. Jag tycker att det dessutom ser proffsigare och skickligare ut med dubbelsidig utskrift.

Position: Lundring

ENGLISH:

Day 39 (2013-07-03)

Landscape image: A beautiful shallow bay with a just as beautiful church at the end. Of course the entire bay is white sand.
Weather: Cloudiness 0/8, 1 m/s tailwind northern
Distance: 0 km
Average distance: 35.2 km
Total distance: 1372 km
Breakfast: Cod and pasta
Lunch: Cod and pasta
Dinner: Nothing
Health/feelings: Anticipative and longing for the family

Didn’t fall sleep until 2 AM and woke at 6 by the sun heating up the tent and I’m sweating crazily. Off with cap and all clothes and back to sleep. 10 AM it is like a sauna in the tent and I have to get out. I drink up all my water and throw myself in the sea. I am childishly fond of and fascinated by churches, cathedrals, castles and keeps. Therefore I go with my water bags up towards the church. I meet a farmer in a tractor and we have a very nice talk. Then I go around for a long while and look at the church and all the graves. Norway has really different first names compared to Sweden. I refill the water by the church and also fins toilets with soap. I wash m Yahir in the sink and think I smell pretty good now. I return to the tent but the sun is scorching today and there’s no wind. I crawl into the tent to protect myself from the sun but it becomes too hot. I wander away to a shady cliff where it is cool and nice. I feel that my shoulders, back and arms are aching so a little rest now will be great. When the sun finally sinks in the sky I go into the tent and sleep a half-wake sleep filled with dreams.

Thoughts about life: Longing and missing are two feelings that have almost gone lost in the western world today because of that we so simply satisfy our needs all the time before they have time to grow strong. The value of things decrease as a result. I remember when I and the siblings were small and we had to long for a snow racer several Christmases before finally getting one. The happiness was enormous. The value we put in the snow racer was as big. Thinking about that, I think that if you live a simple life everything becomes so much more valuable than if you live a life in constant luxury with everything within an arm’s reach. The simple life also offers opportunities to having more time because you don’t need to have as large an income to maintain and afford everything. Now it is raining and what is nicer and more calming than raindrops on a tent canvas? The only thing in the same class is waves splashing on a boat’s hull. I wonder when the family arrives.

Environmental tips: if it is necessary to print things then there are two sides on every paper sheet. Almost all printers support this if you enter the “Print” option instead of licking on express printing. All companies should have in their environment policy that everything is to be printed double-sided. I think that it looks more professional and skilful too.

Position: Lundring

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 38 (2013-07-02)

Landskapsbild: Spridda låga öar med grunda vikar och vackra sandstränder
Väder: Molnighet 8/8, 6 m/s medvind västlig
Distans: 67 km 
Medeldistans: 36,1 km
Total distans: 1372 km
Födointag frukost: Nudlar
Födointag lunch: Frystorkad soppa med skålsnäckor
Födointag middag: choklad
Hälsa/Känslor: Förvånansvärt pigg

Vädret på telefonen visar bra medvind och inget mer. Men när jag tittar ut genom fönstret i skjulet vräker regnet ner, det blixtrar och dundrar med kraftig vind. Ingen nattpaddling för mig tack! Har gjort en skön bädd av fyrens lager av sittunderlag och som täcke har jag fyra trasmattor. Klockan 6 lämnar jag skjulet som jag hittade det och paddlar hela dagen. Fiskar i ett sund och får upp tre torskar som jag returnerar. Vill hellre ha sej men när så en fjärde torsk hugger så resignerar jag och tar den. Filéar man dem och håller upp filéerna mot solljuset kan man se masken och ta bort dem. Bra tips jag fick av min egen fiskeexpert Robert.
När jag i våras frågade min fru Andrea om hon tänkte komma och hälsa på nån gång under min Norgepaddling svarade hon att hon minsann inte tänkte styra sin sommar efter mitt galna upptåg. Men nu är hela familjen på väg upp till mig imorgon. De får köra en 10 timmar och kommer nog fram sent. Själv tänker jag ta vilodag imorrn och bada och göra mig vacker. Paddlat som en tok idag för att komma till en bra plats för bil och samtidigt bra skyddad lägerplats. Känns fantastiskt att de kommer. Min mor och far ser till huset och vår schäfertik Daxa som just börjat löpa. Sent på kvällen när jag paddlar förbi en grynna kommer en utter upp med en stor fisk och börjar smaska i sig den. Han är så upptagen att jag kommer riktigt nära innan han upptäcker mig. Magiskt!

Tankar om livet: Det Goda samtalet. Samhörigheten som det ger. Det viktiga är att kunna vara oense utan att bli osams. Kunna säga vad som helst och ändå veta att den andra människan tycker om dig och inte blir sur utan älskar dig för den du är. Du är den du är och den du är är du. Det går inte att ändra på och ska absolut inte ändras på. Sök dig till människor som du kan dela det Goda samtalet med. Speciellt äldre människor som besitter ett helt liv av erfarenheter och visdom. Lär och lyssna!

Miljötips: Skriv bara ut saker på skrivaren om du absolut måste. Det enda jag skriver ut är det som krävs för bokföringen. Biljetter och dylikt brukar jag visa upp på mobilen istället. Då de säger att jag måste skriva ut den påpekar jag att det inte är speciellt miljövänligt och då brukar de acceptera att titta på min mobil. Tycker om utvecklingen där folk numera accepterar att saker och ting bara skickas ut med epost. Glöm heller inte att säga upp alla kontoutdrag från banken.

Position: Lundring

ENGLISH:

Day 38 (2013-07-02)

Landscape image: Spread out low islands with shallow bays and beautiful sandy beaches
Weather: Cloudiness 8/8, 6 m/s tailwind westerly
Distance: 67 km
Average distance: 36.1 km
Total distance: 1372 km
Breakfast: Ramen
Lunch: Freeze-dried soup with limpets
Dinner: Chocolate
Health/feelings: Surprisingly alert

The weather on the phone show good tailwind and nothing more. But when I look out through the window in the shack it is raining cats and dogs, there is lightning and thunder with a heavy wind. No night paddling for me please! Have made a nice bed out of the lighthouse’s layers of sitting pads and as covers I have four rags. At 6 AM I leave the shack as I found it and paddle all day. I do some fishing in sound and get three cods that I return. I would rather get saithe but when a fourth cod sticks on the hook I resign and take it. If you cut the up and hold the fillets to the sun you can see the worms and remove them. A good tip I got from my own fishing expert Robert.
When I asked my wife Andrea this spring if she was going to come visit me sometime during my adventure she replied that she would not adjust her summer to my crazy goings. But now the whole family is on their way up to me tomorrow. They will have to drive for 10 hours and will probably arrive late. I myself will take a resting day tomorrow and bathe and make myself pretty. I have paddled like crazy today to reach a good place for car and at the same time a good protected camping site. It feels amazing that they’re coming. My mother and father will look after our German Shepherd Daxa whose rut has just begun. Late at night when I paddle past a reef an otter comes up with a large fish and starts eating it. He is so busy that I come really close before he notices me. Magical!

Thoughts about life: The good talk. The connection it gives. The important thing is being able to disagree without arguing. To be able to say whatever and still know that the other person likes you and will not get mad but will love you for who you are. You are who you are and who you are is you. It cannot be changed and should absolutely not be changed. Seek people who you can share the good talk with. Especially older people who have lived a whole life full of experiences and wisdom. Listen and learn!

Environmental tips: Only print things on the printer if you really need to. The only thing I print is what is necessary for accounting. Tickets and similar things I usually show on the phone instead. When they say that I have to print it I point out that it isn’t very environmentally friendly and then they usually accept looking at my phone. I really like the development where people nowadays accept that things are just sent out by e-mail. Don’t forget to say no to account statements being sent home from the bank.

Position: Lundring

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 37 (2013-07-01)

Landskapsbild: Öppet vatten med spridda öar
Väder: Molnighet 4/8, 5 m/s motvind nordostlig
Distans: 30 km 
Medeldistans: 35,3 km
Total distans: 1305 km
Födointag frukost: Macka som Åshild skickade med mig.
Födointag lunch: Torsk med pasta och kaffe
Födointag middag: Inget
Hälsa/Känslor: Trött och sömnig

Har ställt klockan på 5. Anledningen är att det ska vara medvind på förmiddagen och motvind på eftermiddagen. Men inte kommer det någon medvind alls. Dock så är det vindstilla fram till 12. När jag packar utrustningen ser jag att kajaken sakta driver ut från land. Noterar det lite kaxigt och bedömmer att jag kan packa klart. Får simma ut för att hämta hem kajaken. Inga mer sådana bedömningar. Har vid 12 ingen ork kvar utan måste kliva iland på en grynna. Filéar torsken jag nyss dragit upp och blandar det med pasta. Inte speciellt aptitligt men kaffet efteråt smakar ljuvligt. När jag kommer ut på sjön igen har det blåst upp med motvind. Paddlar ett par timmar tills jag kommer fram till en fyr. Lägger till och förtöjer vid flytbryggan. Går upp och utforskar alla byggnader men det finns inga människor och allt är tillbommat utom ett redskapsskjul. Vinden ska vända vid midnatt så jag planerar att sova i skjulet tills dess och sedan köra lite nattpaddling.

Tankar om livet: Lär dig att ta hjälp från andra. Var inte för stolt för att inte be om hjälp. Oftast blir de du frågar bara glada för att de kan hjälpa dig. Samma sak gäller med kunskap. Var inte för stolt för att be om att andra ska lära dig. Att ta emot är mycket svårare än att ge. Att ge någon något eller hjälpa någon gör givaren glad. Att ta emot hjälp och saker är inte helt lätt och man hamnar i en lite obehaglig situation. Men att ge någon möjligheten att få hjälpa dig är en större gåva än att själv hjälpa någon. Vad är till exempel roligast på julafton. Att få julklappar eller se på när de andra öppnar de som du gett dem.

Miljötips: I Sverige har vi helt underbart och gott dricksvatten. Speciellt om man har egen brunn eller ett intilliggande rent vattendrag. Jag dricker ofta vatten från sjöar, forsar och regnvatten på mina vandringar och aldrig blivit dålig av det. Dock så försöker jag ta av rinnande vatten när möjlighet finns och kollar efter djur och fåglar i närheten som kan smutsa ner med sin avföring. Tar jag vatten ur sjöar tar jag det fem meter ut från strandkanten där det är renare. Är jag osäker kokar jag först vattnet. Att vi i Sverige med sitt rena vatten köper och till och med släpar hem vatten på flaska är för mig helt obegripligt och alldeles förkastligt ur miljösynpunkt! Alla dessa transporter av vatten! Vill man smaksätta sitt vatten kan man enkelt skära ner en fruktbit eller grönsak. Vill man kolsyra det kan man göra det hemma.

Position: Sønnaholmen

ENGLISH:

Day 37 (2013-07-01)

Landscape image: Open waters with spread out islands
Weather: Cloudiness 4/8, 5 m/s headwind north-easterly
Distance: 30 km
Average distance: 35.3 km
Total distance: 1305 km
Breakfast: Sandwich that Åshild sent with me
Lunch: Cod with pasta and coffee
Dinner: Nothing
Health/feelings: Tired and sleepy

Have set the alarm for 5 AM. The reason is that it’s supposed to be tailwind in the morning and headwind in the afternoon. But there is no tailwind at all. Though it is wind still until 12 PM. When I pack the equipment I see that the kayak slowly drifts out from land. I take note of it a little cockily and make the judgement that I can finish packing. I get forced to swim out and retrieve the kayak. No more judgements like that. At 12 I have no energy left so I have to land on a reef. I cut up the cod I recently caught and mix it with pasta. Not very tasty but the coffee afterwards tastes lovely. When I set out again the wind has started to blow against me. I paddle a couple of hours until I reach a lighthouse. I tie my kayak to the floating deck there. I walk up and explore all the buildings but there are no people and everything is closed up except a tool shack. The wind is supposed to turn by midnight so I plan to sleep in the shack until then and then do some night paddling.

Thoughts about life: Learn to receive help from others. Don’t be too proud to ask for help. Often they will only be happy that they can help you. The same thing goes for knowledge. Don’t be too proud to ask others to teach you. To receive is much harder than to give. To give something to someone or help someone makes the giver happy. To receive things and help isn’t that easy and you end up in a little uncomfortable situation. But to give someone the opportunity to help you is a bigger gift than to help someone yourself. What is most fun at Christmas for example; to receive presents or watch others opening what you have given them?

Environmental tips: In Sweden we have wonderfully good drinking water. Especially if you have your own well or a close clean water stream. I often drink water from lakes, streams and rain water on my wanderings and have never gotten sick from it. Though I try to take of running water when it is possible and check for animals or birds in the vicinity that can contaminate with their faeces. If I take water from lakes I take I five meters out from the shoreline where it is cleaner. If I’m unsure I boil the water first. That we in Sweden with our clean water buy and even bring home water on bottle is for me completely incomprehensible and a disaster from an environmental point of view! All these water transports! If you want to give your water flavour it is easy to cut down a fruit or vegetable in the glass. If you want it sparkly you can do that at home.

Position: Sønnaholmen

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 36 (2013-06-30)

Landskapsbild: Öppet vatten med spridda öar
Väder: Molnighet 3/8, 7 m/s motvind nordostlig
Distans: 20 km 
Medeldistans: 35,4 km
Total distans: 1275 km
Födointag frukost: Kolja med cocosmjölk
Födointag lunch: Kaffe och mackor
Födointag middag: Kolja och 2 potatisar
Hälsa/Känslor: Grymt skönt med halv vilodag. Nybadad!

Vaknar tidigt och ser ingen anledning till att ligga och dra mig. Knotten driver mig halvt till vansinne medans utrustningen packas. Föredrar att tälta på klippa varvid man slipper fästingar och knott. Gäller bara att ha en skön madrass. Paddlar 5 minuter då en havsörn lyfter och seglar iväg. Ser havsörn nästan varje dag nu. Kommer sedan in i ett grunt område med massor av tångbevuxna grynnor. Till min häpnad står det en stor hjort ute på en grynna mitt i havet. Han ser klart malplacerad ut. När tidvattnet stiger blir det simma av för hans del. Antagligen var även han trött på knotten. Efter att jag paddlat förbi lägger han sig ner i tången. Hela förmiddagen är det stiltje, man ser tydligt havsbotten och det känns nästan som när man dyker. Blåsan trycker på och en grynna ligger lägligt till. Kliver upp på den och på andra sidan vänder sig tre sälar om och tittar på mig. Blickstilla står jag och försöker sakta få fram kameran. Men de slinker snabbt ner i det kristallklara vattnet. Igår slog jag faktiskt mitt pinkrekord. Vattenflaskan som numera är pinkflaska rymmer 750 ml. Jag brukar fylla runt 4-500 ml. Igår blev det 650 ml. Desto längre man håller sig desto skönare är det att pinka. Eller som min vän Måns uttryckte sig: "Den som påstår att rulla runt i sänghalmen är det skönaste som finns har aldrig varit riktigt skitnödig." Det blåser upp till motvind och jag avbryter paddlingen. Dessutom behöver jag ladda mina batterier och då passar gassande sol och motvind perfekt. Vattnet är på upphällningen och en bondgård ligger nära. Bäst och kolla att det är ok att slå upp tältet här också då bondgården ligger relativt nära. Överraskar en äldre dam och hennes lilla lamm som hon berättar att fåret stötte bort och hon har fött upp på flaska. Har läst om det och vet hur mycket jobb som ligger bakom. Ungefär som att ta hand om en nyfödd, vilket det ju också är. Tälta går alldeles utmärkt, vatten finns hela kranen full av och kaffe, mackor och massa olika pålägg kommer fram på bordet. Vi pratar om gamla tider och hon berättar att vi befinner oss i hennes barndomshem där hon växte upp med alla sina syskon. De var 10 i klassen och mat beställde man som sedan kom med postbåten. Nu är alla utflyttade och bara sommargäster samt stor gästhamn är byggd. Det finns dock en man som fortfarande är bofast på ön. De har så fina namn i Norge. Åshild heter hon. Gillade även pojkens namn jag träffade häromdagen. Sindre. Pigg av fem koppar kaffe återvände jag till kajaken och ordnade nattläger. Sedan i det 14 gradiga vattnet för tvagning.

Tankar om livet:
Vi väljer själva vad vår minnesbank ska innehålla. Det rensas, stuvas om och formateras relativt ofta i mitt huvud. Vi kan göra aktiva begrundande val eller bara låta nyckfullheten och slumpen avgöra. Kom till den insikten när jag i 20-års åldern noterade att en väldigt stor del av min minnesbank innehöll mycket onödig skräpinformation. T ex hade jag memorerat stora labyrinter i olika dataspel. Det var då jag ville att filmer skulle baseras på verkliga historier och jag bytte ut all skönlitteratur mot faktaböcker. Numera har jag återvänt till att köra både och för det finns mer i livet än reell fakta. Men det är helt klart värt att begrunda och aktivt välja att det är det här jag vill att min hjärna ska innehålla. Varför inte använda den värdefulla tid vi fått till att antingen lära oss verkliga ting eller skapa nya och vackra ting.

Miljötips: Saltvatten har undergörande egenskaper och ersätter både acnemedel och hårgele. Man tar bara färskvatten och tillsätter salt. Tvätta sedan ansiktet med saltvatten och du ska se att det funkar mycket bättre än de dyra acnemedlen jag i min ungdom inte tyckte fungerade. Vad händer när vi åker på solssemester till Medelhavet? Huden blir så mycket finare och bättre. Saltvatten fungerar också utmärkt som hårgelé. Dock utan att irritera hårbotten som geléerna gör. Har sett att de börjat sälja saltvatten på flaska till just håret. Men det är ju heldumt att betala pengar för vatten och salt. Dessutom blir det ju transporter och onödig tillverkning.

Position: Værøya

ENGLISH:

Day 36 (2013-06-30)

Landscape image: Open water with spread out islands
Weather: Cloudiness 3/8, 7 m/s headwind north-easterly
Distance: 20 km
Average distance: 35.4 km
Total distance: 1275 km
Breakfast: Haddock with coconut milk
Lunch: Coffee and sandwiches
Dinner: Haddock and 2 potatoes
Health/feelings: Very nice with half a rest day. Newly bathed!

I woke up early and don’t see any reason to lie around. The gnats drive me half-crazy while the equipment is being packed. I prefer tenting on a cliff where you are free from ticks and gnats. You only need a comfortable mattress. I paddler for 5 minutes when a white-tailed eagle lifts and sails away. I see the eagles almost every day now. I then reach a shallow area with lots of seaweed covered reefs. To my surprise there is a deer on a reef in the middle of the sea. He looks very misplaced. When the tide rises he will have to swim away. Probably he too was tired of the gnats. After paddling past he lies down in the seaweed. All morning the weather is wind still, you can clearly see the bottom of the sea and it almost feels like diving.  The bladder starts pressing and a reef lies very timely ahead of me. I step up on it and on the other side three seals turn around and look at me. I stand completely still and try to slowly get out the camera. But they quickly get down into the crystal clear water. Today I hit my peeing record. The water bottle that now is a peeing bottle has a volume of 750 ml. I usually fill it to 400-500 ml. Yesterday it was 650 ml. The longer you hold it in, the better it feels to let it go. Or as my friend Måns expressed it: “He who claims that having fun in the bedchamber is the best feeling in the world has never needed a toilet really acutely.” It starts blowing a headwind and I stop paddling. I also need to charge my batteries and then the scorching sun and headwind fit perfectly. The water is running out and a farm is nearby. It’s best to check if it’s okay to put up the tent here too since the farm is relatively close. I surprise an older lady and her little lamp that she says the sheep estranged, and she has raised it on bottle. I have read about it and know how much work is behind it. It’s kind of like taking care of a new-born, which it really is too. Tenting is just fine, the tap is full of water and coffee, sandwiches and lots of different foods to put on them are put on the table. We talk about old times and she tells me that we are in her childhood home where she grew up with all her siblings. They were 10 in her class and food was ordered, which later came with the postal boat. Now everyone has moved out and only summer guests are here, as well as a large guest port that has been built. There is a man, though, that still lives on the island. They have so beautiful names in Norway. Åshild is her name. I also liked the boy’s name I met the other day. Sindre. Full of energy after five cups of coffee I returned to the kayak and made a camp for the night. Then into the 14 degree warm water for washing.

Thoughts about life: We choose what our own memory bank should contain. It gets cleared, reorganised and formatted relatively often in my head. We can make active thought out choices or just let capriciousness and chance decide. I came to that insight when I in my twenties noticed that a very large part of my memory bank contained lots of unnecessary information. For example I had memorised large labyrinths in different computer games. It was then I started wanting that all films be based on real events and switched all fiction for fact books. Now I have returned to doing both because there is more to life than real facts. But it is absolutely worth to think about and active choose that it is this that I want my brain to contain. Why not use the valuable time we have received to either learn real things or create new and beautiful things.

Environmental tips: Salt water has wondrous properties and replaces both acne removers and hair wax. You just take fresh water and add salt. The wash your face with salt water and you’ll see that it works much better than the expensive acne creams that I in my youth didn’t feel worked. What happens when we go on vacation to the Mediterranean? The skin becomes so much nicer and better. Salt water also works perfectly instead of hair wax. Though without irritating the scalp like hair gels do. I have seen that they have started selling salt water on bottle for the hair. But it is completely stupid to pay money for water and salt. On top of that it gives transports and unnecessary manufacturing.

Position: Værøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 35 (2013-06-29)

Landskapsbild: Öppet vatten med spridda öar
Väder: Molnighet 7/8, 4 m/s sidvind nordostlig
Distans: 43 km 
Medeldistans: 35,9 km
Total distans: 1255 km
Födointag frukost: Makrill med pasta
Födointag lunch: Makrill med pasta
Födointag middag: Kolja med cocosmjölk
Hälsa/Känslor: Trött, vill bara sova. Inte skriva dagsrapport

Paddlat hela dagen och för första gången blivit tvungen att paddla tillbaka på grund av slarvfel med kartläsningen. Kommer emellan fastlandet och en ö och tror att det går en bro emellan. Visar sig istället vara fastland emellan och det skulle innebära ett lyft på 1 km. Överväger det eftersom det är en timmes paddling tillbaka. Men jag tror att jag måste gå fyra gånger med all packning och dessutom packa ur allt. Paddlar tillbaka istället. Inte roligt alls! Kommer fram till en ö med en jättestor fyr på. Går iland och utforskar allt. Men fyren är tillbommad och inga eluttag finns någonstans. Ringer ett telefonnr som finns uppsatt och det som erbjuds är att sova i en redskapsbod. I den finns en massa olika tepåsar, pepsi, ketchup och senap samt en massa köksbuljong. Tanken snuddar att förse sig lite men det känns ju inte rätt så jag beslutat att lämna ön tomhänt och fortsätta. Paddlar ytterligare tre timmar i motvind tills jag till slut ger upp. 

Tankar om livet: Varje ögonblick en människa ger sig för någon annans vilja eller utför någon annans arbete mot sin egen vilja och värderingar är ett ögonblick som tas från hennes liv. Försök lev ditt liv fritt från andra människors negativa inflytande och påverkan. Att uppoffra sig själv mot sin egen vilja och/eller värderingar blir istället till underkastelse. Uppoffring som görs av kärlek, vänskap och sker av fri vilja är däremot väldigt vackert. Du kan göra otroligt mycket för andra människor, men som då sker genom din egen fria vilja och lust. Risken är när man uppoffrar sig av fel anledningar och hamnar i underläge av annan persons vilja, dvs du offrar ditt eget liv för att tillgodose en annan persons vilja och behov. Man vill inte eller det strider mot ens värderingar men känner sig på något sätt påtvingad uppgiften. Man blir istället kuvad och underkastad den andre som utnyttjar situationen. Man slösar bort sitt liv på någon som inte förtjänar det.

Miljötips: En sån där enkel liten grej man skruvar på vattenkranen som blandar in luft och spar på vattnet är ju genialisk och borde vara standard. Dessutom kan man rikta vattenstrålen och byta till strilande vatten. Skaffa en sån. Vet dock ej vad den heter.

Position: Linesøya

ENGLISH:

Day 35 (2013-06-29)

Landscape image: Open waters and spread out islands
Weather: Cloudiness 7/8, 4 m/s side wind north-easterly
Distance: 43 km
Average distance: 35.9 km
Total distance: 1255 km
Breakfast: Mackerel with pasta
Lunch: Mackerel with pasta
Dinner: Haddock with coconut milk
Health/feelings: Tired, just want to sleep. Not write a daily report

Paddled all day and have for the first time been forced to paddle back because of misreading the map. I came between the mainland and an island and thought there was a bridge between. Instead it appears to be mainland between and it would mean lifting the kayak 1 km. I considered it because it was an hour’s paddling back. But I think I would have had to go four times with all the packing and additionally unpack everything. So I paddled back instead. Not fun at all! I reach an island with a giant lighthouse on it. I disembark and explore everything. Bu the lighthouse is closed up and there isn’t a power outlet anywhere. I call a phone number that is posted there, and I am offered to sleep in a tool shack. In it there are lots of different tea bags, Pepsi, ketchup and mustard as well as lots of broth. The thought comes to supply myself with a little of it but it doesn’t feel right so I decide to leave the island empty-handed and continue. I paddle yet another three hours in headwind until I finally give up.

Thoughts about life: Every moment a person gives in to the will of someone else, or does someone’s work against their will and values, is a moment taken from their life. Try to live your live free from other people’s negative influence and impact. To raise yourself against your own will and/or values instead becomes submission. Sacrifices made out of love, friendship and that happen by free will are in contrast very beautiful. You can do incredibly much for other people, but things that happen through your own free will. The risk is that you raise yourself out of the wrong reasons and end up in disadvantage to another person’s will, i.e. you sacrifice your own life to cater to the will of another person’s will and needs. You don’t want to, or it counters your values, you somehow feel forced to do the task. You become subject to the other person who takes advantage of the situation. You waste your life on someone who doesn’t deserve it.

Environmental tips: One of those simple things that you screw on the water tap that mixes in air and saves water is genial and should be standard. It also allows to direct the water jet and change to sprinkling water. Get one of those. I don’t know what they are called.

Position: Linesøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 34 (2013-06-28)

Landskapsbild: Öppet vatten med spridda öar
Väder: Molnighet 8/8, 4 m/s medvind ostlig, regn hela dagen
Distans: 41 km 
Medeldistans: 35,7 km
Total distans: 1213 km
Födointag frukost: Överdådig frukost serverad i lantlig miljö, speciellt god var mesosten
Födointag lunch: Choklad
Födointag middag: Skålsnäckor, pasta och olivolja
Hälsa/Känslor: Trött och mätt. Ska bli skönt att sova.

Började dagen med en fantastisk frukost. Lise fixade ihop det jag antagligen bäst behöver; pasta, smör och olivolja. Och inte att förglömma en påse m&ms. Hela familjen följde mig ner till kajaken och vinkade adjö. Nu har det börjat dyka upp rikligt med sjöborrar eller kråkbollar som de heter på Norska. Norrmännen äter dem inte, men de är en delikatess i Japan. Tydligen är det könsdelarna man äter råa. Testar en och de smakar som de flesta delikatesser. Slemmigt, salt hav och lite som kaviar. Men mycket lite mat i. Ungefär en halv matsked. Fiskelyckan idag har varit god. Första gången jag slängde i nappade direkt en liten torsk som fick gå tillbaks. Släppte ner igen och direkt igen högg två makrill. Bästa fisken. De finns fortfarande! Eftersom det är så roligt åkte fiskespöt fram en gång till. Släppte ner och omedelbart fick jag napp igen. Två fina koljor satt på. Nu får jag inte fiska mer förrän jag ätit upp den fisk jag har. Aldrig fiska mer än jag behöver! Det har regnat konstant hela dagen, men vad gör väl det när den största naturupplevelsen hitintills sker. Hör ett kraftigt blåsljud snett bakom mig. Det är en mindre val som bryter vattenytan. Vet inte vilken sort men uppskattar storleken till nånstans mellan 7-12 meter. Helt otroligt vilka känslor som strömmar genom kroppen vid detta tillfälle. Långt ute på öppet hav, regnet som faller ner och vitt dis överallt omkring en tillsammans med en val. Kan livet bli bättre! Har nu slagit läger på en stenstrand. Alla stenar är fantastiskt vackra, rundslipade och lena. Kommer sova skönt inatt.

Tankar om livet: Förlåt dig själv för allt du ångrar i livet. Misstag, orätter, olyckshändelser, allt det du skulle vilja ha gjort annorlunda. Inget av detta kan vi få ogjort, men vi kan förlåta oss själva och leva resten av vårt liv med den rika erfarenhet vi fått från allt vi ångrat. Alla misslyckanden är inga misslyckanden utan berikande erfarenheter som lär oss den rätta vägen.

Miljötips: De vattenflaskor och behållare jag har med mig är alla BPA-fria. Undvik att ha vanliga PET-flaskor som vattenflaskor utan köp dig riktiga vattenflaskor som har märkning att de är BPA-fria. Det står ofta på botten av flaskan. Särskilt viktigt är detta för vattenflaskor som man köper till småbarn. Bisphenol A är en vanlig ingrediens i plaster och ökar cancerrisken samt ger fertilitetsproblem som så många andra miljögifter.

Position: Store flatøya

ENGLISH:

Day 34 (2013-06-28)

Landscape image: Open waters and spread out islands
Weather: Cloudiness 8/8, 4 m/s tailwind easterly, rain all day
Distance: 41 km
Average distance: 35.7 km
Total distance: 1213 km
Breakfast: Lavish breakfast served in a rural environment, the whey cheese was especially good
Lunch: Chocolate
Dinner: Limpets, pasta and olive oil
Health/feelings: Tired and fed. Will be nice to sleep.

Started the day with an amazing breakfast. Lise threw together what I probably need most: pasta, butter and olive oil. And let’s not forget, a bag of m&m’s. The whole family followed me down to the kayak and waved goodbye. Now quite a lot of urchins have started to show up, or “crowballs” as they are called in Norwegian. The Norwegians don’t eat them, but they are a delicacy in Japan. Apparently it’s the genitals that are edible, and are to be eaten raw. I try one and it tastes like most delicacies. Slimy, salty and a bit like caviar. But very little food. About a tablespoon. The fishing today has been good. First time I threw in the hook I got a small cod immediately, that I returned. I let down the hook again and almost instantly two mackerels were stuck on it. The best fish. It can still be found! Since it’s so fun the fishing rod came out another time. I let the hook down and got fish instantly again. Two fine haddocks this time. Now I can’t fish more until I have eaten the fish I’ve caught. Never fish more than necessary! It has been raining constantly all day, but it doesn’t matter when the so far most beautiful nature experience happens. I hear a blowing noise behind me. It is a smaller whale breaking the surface. I don’t know what kind but I estimate the size to somewhere between 7 and 12 metres. The feelings streaming through the body at this moment are incredible. Far out on open seas, the rain failing down and white fog everywhere together with a whale. Can life get better? I have made camp now on a stone shore. All the stones are fantastically beautiful, rounded and smooth. Will sleep well tonight.

Thoughts about life: Forgive yourself for everything you regret in life. Mistakes, injustices, accidents, all that you would have wanted to so differently. Nothing of this can med made undone, but we can forgive ourselves and live the rest of our lives with the rich experience we have received from everything we’ve regretted. All failures aren’t failures but enriching experiences that teach us the right way.

Environmental tips: The water bottled and containers I have with me are all BPA-free. Avoid having regular PET bottles as water bottles, buy real bottles that have a BPA-free marking instead. The marking is often in the bottom of the bottle. This is especially important if buying water bottles for children. Bisphenol A Is a normal ingredient in plastics and increase the risk of cancer as well as giving fertility problems, just like so many other environmental toxins.

Position: Store flatøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 33 (2013-06-27)

Landskapsbild: Lång bred kanal mellan vackert fastland och stor ö
Väder: Molnighet 6/8, 7 m/s motvind nordostlig 
Distans: 20 km 
Medeldistans: 35,5 km
Total distans: 1172 km
Födointag frukost: Frystorkad soppa
Födointag lunch: 1/2 chokladkaka
Födointag middag: Tacos, 3 öl, kaffe och godis samt 1 Coca Cola
Hälsa/Känslor: Skönt att paddla igen. Haft en trevlig kväll tillsammans med trevlig familj

Ville inte vänta på högvatten utan packade ur hela kajaken och bar ner den till vattenlinjen. Sedan packa i hela kajaken igen. Var så på vattnet kl 11. Paddlade i motvind 5 timmar. Såg en grupp hus och eftersom vattnet var slut styrde jag kosan mot dem. När jag började fyllde jag alltid max med vatten. 14 liter. Nu fyller jag oftare och fyller bara 5 liter. Det räcker 3 dagar och det är ju inga problem att få tag på vatten så det funkar bättre och kajaken är lättare. När jag kom närmre såg jag en man som var i färd med att fylla en dunk med just vatten. Det visade sig vara en hel familj som var ute vid sin sommarstuga och bara hade det lugnt och skönt. Jonas och Lise samt deras barn Sindre och Ylva. Sindre är 2,5 år och Ylva är 14 månader. Många flashbacks från småbarnsåren har det blivit ikväll. Jag blev inbjuden på middag och eftersom de antog att jag inte ville ha fisk blev det Tacos med gucca och allt. Otroligt gott och extremt mätt. Fyra Tacos och en godispåse gick det ner. Sen får vi inte glömma att allt toppades med 3 öl och 1 Coca Cola. Vi pratade mycket Norge-Sverige samt alla bra böcker det finns. Har nu några nya att läsa när jag kommer hem. Ska bli kul att läsa Norska författare och jag tror dessutom jag ska läsa dem på norska för att bättre lära mig språket. Dagen kan summeras som kort paddeldistans men mycket trivsel. Kajaken är förtöjd i en flytbrygga och jag ligger nerbäddad i en riktig säng i en egen stuga. Riktig kudde har jag också. Till och med två kuddar. Imorrn är det dukat till frukost kl 07:30.

Tankar om livet: Man behöver kontraster i livet för att det ska vara rikt och för att man ska känna sig levande. Allting i livet är mer eller mindre antingen Yin eller Yang. Alltings motsatser. Älska - Sörja, kärlek - hat, lycka - lidande, varmt - kallt, mätt - hungrig och så vidare. En av hemligheterna med att leva ett rikt liv är att ha stora kontraster mellan Yin och Yang. Vissa människor är rädda för dessa kontraster och väljer att plana ut dem. Det ska hela tiden vara lagom. Att inte ge sig hän åt kärleken när den drabbar en och medvetet trycka tillbaka och inte släppa fram sina känslor bara för att man är rädd för dem. Rädd för att man sedan får sörja lika mycket som man älskat tycker jag är att förneka livet. Desto större kontraster desto bättre eftersom det ger ett rikare och mer levande liv. Man vet på förhand att man kommer få sörja lika mycket som man älskat men sorg är egentligen inte en negativ känsla om man bara bejakar den. Den är ju kroppens reaktion på allt den fina man upplevt via kärleken. Ett enklare exempel är om man alltid stoppar i sig mat utan att först tillåta sig bli hungrig innebär att man inte får njuta lika starkt så som man får när man varit hungrig en längre tid. Är man aldrig kall får man aldrig heller njuta av att sitta och värma sig framför en nytänd brasa.
Kontraster mellan Yin och Yang är hur viktigt som helst. Speciellt i mellanmjölkens och landet lagom.

Miljötips: Stöd gärna de butiker som helhjärtat gått in för miljötänket och enbart säljer miljövänliga, ekologiska och organiska produkter. Många är de saker jag har med mig på turen som kommer från dem.
Adisgladis är en liten butik på Wollmar Yxkullsgatan 8 i sthml som specialicerat sig på ekologiska, organiska smarta produkter som lämnar små miljöavtryck efter sig. Deras webbutik har ett stort och intressant sortiment med lite av det mesta.
EcoActive är ett företag som tagit steget fullt ut och bara säljer miljövänliga kläder. Vi som konsumenter har valet och kraften att ändra marknaden till ett mer miljövänligt fokus. Deras slogan "För medvetna äventyrare" tycker jag säger en hel del om företaget och deras bidrag till en bättre morgondag och en hållbar framtid.
ClearLife är ett familjeföretag som erbjuder högkvalitativa ekologiska näringsprodukter, naturlig/ekologisk hudvård och hårvård, intressanta böcker, avslappningsmusik, guidade meditationer, vackra smycken, träningsredskap, ekologiska kläder och annat som bidrar till livskvalitet och avslappning.

Position: Ballsnes

ENGLISH:

Day 33 (2013-06-27)

Landscape image: Long broad canal between beautiful mainland and large island
Weather: Cloudiness 6/8, 7 m/s headwind north-easterly
Distance: 20 m
Average distance: 35.5 km
Total distance: 1172 km
Breakfast: Freeze-dried soup
Lunch: Half a chocolate bar
Dinner: Tacos, 3 beers, coffee and candy as well as one Coca Cola
Health/feelings: Nice to paddle again. Have had a nice evening with a nice family

Didn’t want to wait for the high tide so I unpacked the whole kayak and carried it down to the shoreline. Then pack everything again. And so I was on the water at 11 AM. Paddled in headwind for 5 hours. Saw a group of houses and because my water had run out I steered towards them. When I started I always filled the water to the max. 14 litres. Now I refill more often and only 5 litres. It’s enough for three days and there are no problems getting hold of water so it works better and the kayak is lighter. When I got closer I saw a man in the process of filling a dunk with just that, water. It appeared to be a whole family at their summerhouse just having a good time. Jonas and Lise as well as their children Sindre and Ylva. Sindre is 2.5 years and Ylva is 14 months. I have gotten many flashbacks to the toddler years tonight. I was invited for dinner and because they assumed that I didn’t want fish they cooked Tacos with guacamole and all. Extremely good and extremely fed. Four tacos and a candy bag went down. Then we mustn’t forget that I topped it off with 3 beers and a coke. We talked a lot about Norway-Sweden as well as all good books there are to read. I have some new ones to read when I get home now. It will be fun reading Norwegian writers and I also think I’ll be reading them in Norwegian, to better learn the language. The day can be summarised as a short paddling distance but a lot of time for well-being. The kayak is tied to a floating deck and I am tucked down in a real bed in my own cabin. I have a real pillow too. Even two of them. Tomorrow the table will be set for breakfast at 7:30.

Thoughts about life: You need contrasts in life for it to be rich and for you to feel alive. Everything in life is more or less either Yin or Yang. Everything’s opposites. Love – mourn, love – hate, joy – suffering, warmth – cold, fed – hungry and so on. One of the secrets to living a rich life is having large contrasts between Yin and Yang. Some people are afraid of these contrasts and choose to even them out. Not too much, not too little. To not devote oneself to love when it hits you and consciously suppressing it, and not letting out your feelings just because you are afraid on them. Afraid that you will have to suffer as much as you have loved but sorrow is not really a negative feeling if you only affirm it. It is the body’s reaction to all the beautiful you experience through love. A simpler example is if you always stuff yourself full of food without first allowing yourself to get hungry, it means that you don’t get to enjoy the food as strongly as when you have been hungry for a longer while. If you are never cold then you will also never enjoy warming yourself by a newly lit fire.
Contrasts between Yin and Yang are really important. Especially in the “land of lagom” Sweden.

Environmental tips: Support the stores that whole-heartedly devote themselves to green thinking and only sell environmentally friendly and organic products. Many things I have with me on the trip are from stores like that. You can read about them under Sponsors.

Position: Ballsnes

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 32 (2013-06-26)

Landskapsbild: Befinner mig på en härlig obebodd ö med mycket trut, måsar och får.
Väder: Molnighet 4/8, 7 m/s medvind nordvästlig 
Distans: 0 km 
Medeldistans: 36 km
Total distans: 1152 km
Födointag frukost: Inget
Födointag lunch: Ris och tonfisk samt 1 hel chokladkaka
Födointag middag: Massor med skålsnäckor, sista riset och 1 hel chokladkaka
Hälsa/Känslor: Laddar alla batterier idag inklusive mina egna. Skönt att bara vila, meditera och ta det lugnt. Bara jag och fåren.

Första födelsedagen någonsin som jag tillbringat i total ensamhet. Det har dock varit en dag med mycket sömn och vila. Ölen klarade jag inte av att spara utan den rök inatt innan läggdags. Den stod där och retades och teoretiskt sätt var det ju redan min födelsedag eftersom det var efter midnatt. Paketet hade jag i alla fall sparat till idag och jag slet upp det i min iver. Det var en kartong med choklad; apelsinkrokant. Jag åt upp en hel på mindre än en minut. Tack familjen, tror ni känner mig! Nu kanske jag kommer stå still i vikt en vecka eller två. Har tagit bort plåstren på foten idag och det ser ut att ha läkt fint. Har sovit, mediterat och samlat skålsnäckor. De är helt klart mest mat för ansträngningen och smakar riktigt gott. Speciellt om man steker dem i smör och har på citron. Det krävs en viss teknik och man måste vara snabb med kniven. Misslyckas man suger de sig fast så hårt att man får lämna den och finna en ny. Har inte kännt mig ensam alls idag utan bara njutit av dagen. Säkert tack vare alla fina gratulationer jag fått skickat till mig. Har även pratat med fru och dotter som just nu befinner sig på all inclusive hotel i Turkiet tillsammans med en av hennes bästa vänner och hennes dotter. De lider också av solbränna. 39 grader i skuggan! Äldsta grabben är hemma och har hela huset för sig själv. Hoppas det står kvar.

Tankar om livet: Det finns två olika energier i kroppen. Den fysiska och den psykiska. Det är lika viktigt att träna båda dessa. Extra viktigt är det att träna den psykiska energin när man är sjuk eller har andra motgångar eftersom den psykiska energin då går åt snabbare. I västvärlden är vi dåliga på att träna och underhålla vår psykiska energi utan tror ofta att den är outtömlig. Vi har inte ens ett namn för den. I Kina heter den psykiska energin Qi och översätts ungefär till livsvilja, livskraft, själakraft. Den är aldrig konstant utan ökar och minskar hela tiden beroende på hur mycket vi nyttjar av den och fyller på. I västvärlden används ofta droger och alkohol som substitut för avsaknad av livskraft. Det fungerar ett tag men det är som att ta ett lån på banken som senare måste betalas tillbaka med skyhög ränta. Att låna ännu mer då leder ofta till katastrofala följder. Många använder också TV:n för att slappna av och fylla på livskraft, men det är ett ganska ineffektivt tillvägagångssätt. Qi eller livskraft är som konditionen och måste tränas regelbundet om man vill hålla sig på en nivå som är behaglig. Löpning, vandring, paddling eller alla andra former av monoton träning är ett utmärkt sätt att fylla på både den fysiska och psykiska kraften. Man kommer in i ett meditativt tillstånd efter att alla tankar slutat cirkulera i huvudet. För mig brukar det ta 2-4 timmar innan jag kommer in i det. Inom löpningen brukar man benämna det runners flow, men det funkar med all slags fysisk monoton ansträngning. En av mina personliga favoriter är vedklyvning och vedstapling. Vill man praktisera den mest effektiva formen av att fylla på livskraft bör man träna meditation, mindfullness eller den 3000-åriga Qigongen. Qigong betyder läran om livskraften. Besök gärna min hemsida om Qigong på www.qigongpasset.se för att läsa mer. Qigong kan även praktiseras sittandes eller liggandes och är utmärkt när man är sjuk eller gammal.

Miljötips: Ta tåget eller bussen när så är möjligt. Att ta bilen är faktiskt något av det farligaste vi gör och vi befinner oss i livsfara varje gång vi får ett möte. Även om vi själva kör extremt säkert och laglydigt så skyddar det oss knappast från andra trafikanter. När jag och min familj körde hem från ett släktbesök mötte vi en bil som kom körandes på vår väghalva helt utan anledning. Det var efter en kurva så det fanns ingen möjlighet till att stanna. Han måste ju se oss och återvända till sin väghalva, men när det bara återstod 10 meter från frontalkrock valde jag att köra av vägen. Underredet skrapades sönder men vi klarade oss utan personliga skador. Sen dess har jag alltid känt obehag inför bilåkandet och vet hur lite det behövs innan katastrofen är ett faktum. Då är kollektivtrafik och tåg mycket säkrare och miljövänligare. Undvik inrikesflyg där jag inte riktigt förstår tidsvinsten. Man måste ju vara där så mycket tidigare och sedan vänta på sitt bagage. Tåg går centralt från stad till stad medan flygplatserna befinner sig några mil bort från städerna vilket innebär att man igen måste transportera sig.

Position: Værøya

ENGLISH:

Day 32 (2013-06-26)

Landscape image: On a lovely uninhabited island with a lot of seagulls and sheep
Weather: Cloudiness 4/8, 7 m/s tailwind north-westerly
Distance: 0 km
Average distance: 36 km
Total distance: 1152 km
Breakfast: Nothing
Lunch: Rice and tuna, 1 chocolate bar
Dinner: Lots of limpets, the last of the rice and 1 chocolate bar
Health/feelings: Charging all the batteries today including my own. Nice to just rest, meditate and relax. Just me and the sheep.

It’s the first birthday ever that I spend in complete loneliness. Though it has been a day with a lot of sleep and rest. I couldn’t save the beer so I drank it tonight before bedtime. It stood there and teased me and theoretically it was already my birthday because it was after midnight. At least I saved the package for today and I ripped it open out of eagerness. It was a box of chocolate; orange brittle. Thanks family, I think you know me! Now I will maybe stand still in weight a week or two. Have removed the plasters from the foot today and it looks to have healed nicely. Have slept, meditated and collected limpets. They are clearly the most food for the effort and taste really good. Especially fried in butter and seasoned with lemon. It demands a certain technique and you have to be quick with the knife. IF you fail they only stick harder, so hard that you have to leave them and find a new one. I haven’t felt alone at all today, just enjoyed the day. Probably because of all nice “happy birthdays” I have been sent. I have also talked to my wife and daughter who are currently on an All Inclusive hotel in Turkey together with one of her best friends and her daughter. They also suffer from sunburn. 39 degrees in the sun! The older son is at home and has the whole house for himself. I hope it’s still standing.

Thoughts about life: There are two different energies in the body. The physical and the mental. It is equally important to exercise both of these. It’s extra important to exercise the mental energy when you are sick or face other adversities because the mental energy is then drained faster. In the western world we are bad at exercising and maintaining our mental energy, we often think it’s inexhaustible. We don’t even have a name for it. In China the mental energy is called Qi and is roughly translated to life force. It is never constant but increases and decreases all the time depending on how much we use and refill it. In the western world drugs and alcohol are often used as substitutes if there is a lack of life force. It works for a while but it is like taking a loan on the bank that later must be repaid with a huge interest. To borrow even more then often leads to disastrous consequences. Many also use the TV to relax and refill life energy, but it is a rather ineffective way to do it. Qi or life force is like fitness and must be exercised regularly if you want to stay on a comfortable level. Running, hiking, paddling or other forms of monotonous training is an excellent way to refill both physical and mental energy. You reach a meditative state after all the thoughts have stopped circulating in the head. For me it usually takes 2-4 hours before I reach it. Within running it is usually called runners’ flow, but it works with all kinds of monotonous physical work. One of my personal favourites is woodcutting and stacking. If you want to practice the most effective form of refilling life energy you should train meditation, mindfulness or the 3000 years old Qigong. Qigong means the study of life force. Do visit my webpage about Qigong on www.qigongpasset.se to read more. Qigong can also be practiced sitting or lying down and is excellent when you are sick or old.

Environmental tips: Take the train or bus when it is possible. Taking the car is actually one of the most dangerous things we do and we are put in life danger every time we meet another car. Even if we drive extremely safe and legal, it hardly protects us from other drivers. When I and my family drove home from a visit, we met a car driving on our side of the road completely without reason. It was after a curve so there was no way of stopping. He surely had to see us and return to his side, but when there were only 10 metres left until a frontal crash I chose to drive off the road. The underside of the car was scraped but we made it without injuries. Since then I have always felt uncomfortable about riding in a car and I know how little it takes before disaster is a fact. Then public transport and trains are a lot safer and more environmentally friendly. Avoid domestic flights where I don’t really understand the time gain. You have to be there a lot earlier and then wait for your luggage. Trains go centrally from city to city while the airports are a bit away from the city cores which means that you have to transport yourself again upon arriving.

Position: Værøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 31 (2013-06-25)

Landskapsbild: Stora låga öar samt stor passage mellan öar och fastland
Väder: Molnighet 4/8, 4 m/s medvind sydvästlig 
Distans: 50 km 
Medeldistans: 37,1 km
Total distans: 1152 km
Födointag frukost: 2 hårda mackor med plommonsylt
Födointag lunch: 5 hårda mackor och resten av den hemlagade plommonsylten
Födointag middag: 1 energidryck
Hälsa/Känslor: Kändes som jag aldrig skulle komma fram idag. Sjukt skönt att nu ligga i tältet. Risk för vilodag imorrn men vi får se. Det är min födelsedag.

Tog god tid på mig att packa kajaken. När jag nästan var klar stod en äldre herre tre meter ifrån mig och jag blev ordentligt rädd. Men han var mycket trevlig och önskade mig god tur. Nu har jag sett lunnefåglar och havsörn varje dag sedan Ålesund. Alltid velat se lunnefågel. Bet av en del av en kindtand idag. Det gör inte ont men rispar vasst mot tungan. Fisket går just nu trögt men det kan bero på att jag inte fiskar så mycket utan äter upp allt med kort hållbarhet och den proviant som väger mycket. Fiskerullen börjar ge upp. Går väldigt trögt och returspärren funkar inte. Allt saltvatten tär hårt på utrustningen och kläderna är fulla med saltstrimmor. Imorrn är min födelsedag och jag blir 39 år. Min käresta Andrea skickade med Måns ett fyrkantigt vitt födelsedagspaket med blå snören. Grymt sugen på att öppna det men väntar tills imorgon. Måns skänkte mig den sista ölburken, men med förbehållet att den inte fick drickas förrän imorgon. Funderar på att ta vilodag och softa enbart för att jag fyller år. 

Tankar om livet: Ibland får jag frågan om jag inte känner mig självisk när jag lämnar familjen i tre månader och frugan får ta hela lasset. Jag ser det inte alls på det sättet. Det handlar om positiv och negativ livsenergi som jag sprider till min omgivning och framför allt min familj. Skulle jag leva mitt liv efter andras krav och förväntningar och syssla med saker jag egentligen inte vill skulle antagligen resultatet bli att jag blir bitter, lättirriterad, introvert och deprimerad. Är det den energin jag vill sprida omkring mig? Samtidigt tror jag att hela familjen nu växer som personer, där nytt ansvar, nya lösningar och nya rutiner finnes. Längtan till varandra gör att vi inser hur betydelsefulla vi alla är för varandra. Man brukar ju säga att man inte förstår vad man har förrän man förlorar det. Om man inte lever sitt liv efter sin egen vilja blir man olycklig och det smittar av sig på personer i ens omgivning. Är man däremot nöjd med sitt liv och full av positiv energi smittar även det av sig på ens omgivning. Därför får man inte förvägra sin egen betydelse. Att visa andra hänsyn är bra, men att uppoffra sitt liv åt andra är inte bra. 

Miljötips: Handla lokala varor. Kan man köpa lokala råvaror, kött och ägg bör man göra det för att minimera onödiga transporter. Det absolut bästa är om man kan handla direkt av bonden.Välj hellre svenska tillverkare av samma anledning. Obs! Detta gäller ej svensk Östersjöfisk som borde ha varningstext.

Position: Værøya

ENGLISH:

Day 31 (2013-06-25)

Landscape image: Big low islands and a large passageway between isles and the mainland
Weather: Cloudiness 4/8, 4m/s tailwind south-westerly
Distance: 50 km
Average distance: 37.1 km
Total distance: 1152 km
Breakfast: 2 crispbread sandwiches with plum jam
Lunch: 5 crispbread sandwiches and the rest of the homecooked plum jam
Dinner: 1 energy drink
Health/feelings: It felt like I’d never arrive today. Incredibly nice to lie in the tent now. It’s leaning towards a resting day tomorrow but we’ll see. It is my birthday.

I took my time to pack the kayak. When I was almost done I saw an older man standing three metres from me and I got really scared. But he was really nice and wished me safe travels. Now I have seen puffins and white-tailed eagles every day since Ålesund. I’ve always wanted to see a puffin. I bit off part of a molar today. It doesn’t hurt but it feels sharp against my tongue. Fishing is slow right now but it might be because I don’t fish so much, but instead I eat everything with short shelf life and the provisions that weigh a lot. The fishing reel is giving up. It’s very slow and the ratchet doesn’t work. All the salt water wears out the equipment and the clothes are full of salt streaks. Tomorrow it’s my birthday and I’ll turn 39. My wife Andrea sent with Måns a white rectangular gift with blue ribbons. I can hardly wait to open it but I’ll do it tomorrow. Måns gave me the last beer can, but with the condition that I couldn’t drink it until tomorrow. I’m considering taking a resting day and relax solely because it’s my birthday.

Thoughts about life: Sometimes I get the question if I don’t feel selfish when I leave the family for three months and my wife has to carry the whole load. I don’t view it like that at all. It’s about positive and negative lif energy which I spread to my surroundings and mainly my family. If I were to live my life after others’ demands and expectations, and do things that I don’t really want, the result would probably be that I’d become bitter, easily annoyed, introvert and depressed. Is that the kind of energy I want to spread around me? At the same time I think that the whole family will now grow as people, where new responsibilities, new solutions and new routines will be found. Missing each other makes us realise how meaningful we all are to each other.The saying goes that you don’t know what you’ve got until you lose it. IF you don’t live your life after your own will you will get unhappy and it will spread to people around you. At the other hand, if you are happy with your life and full of positive energy, that will also spread. Therefore you cannot defy your own importance. Respecting others is good, but sacrificing your life for them is not.

Environmental tips: Buy locally produced goods. If you can buy local raw materials, meat and eggs you should do it to minimise unnecessary transports. The absolutely best is if you can buy it directly from the farmer. Choose Swedish producers above others for the same reason. Note: this does not apply to Baltic Sea fish, which should have warning labels.

Position: Værøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 30 (2013-06-24)

Landskapsbild: En massa småöar och trånga passager med hus som står vid vattnet på stenpelare
Väder: Molnighet 6/8, 2 m/s sidvind nordvästlig 
Distans: 37 km 
Medeldistans: 36,7 km
Total distans: 1102 km
Födointag frukost: 1 hård macka, 5 koppar espresso
Födointag lunch: 3 hårda mackor och 1/2 halv burk hemlagad plommonsylt
Födointag middag: 2 korvar och 3 potatis och 1 liten burk majs samt 1 kopp kaffe
Hälsa/Känslor: Känns konstigt och lite vemodigt att vara ensam igen.

Vaknade 08.20 och ringde bussinformationen. De berättade att bussen gick om 40 minuter. Eftersom busshållplatsen låg 30 minuter bort blev det ett hastigt avsked. Bara på med kläderna och kramas. Vemodigt såg jag på när han raskt skyndade bort. Hoppade in i Måns tält och började brygga espresso. Fem koppar blev det på rak arm. Sedan plockade jag upp hela min packning och började sortera bort saker jag inte anser att jag behöver. Nu vet jag ju bättre vad som används och går åt och jag hade tagit i överkant på mycket. Tror jag lämnade kvar en 7-8 kilo. Skönt, nu blir kajaken lite lättare. Det sista Måns ropade när han stack var att jag kunde ta vad jag ville ha om jag behövde något. Eftersom jag fått en burk Neskaffe och lämnade kristallglaset lånade jag hans vikbara mugg. Och på grund av det extra kaffekokandet tog jag även hans gas. Hans uppladdningsbara batteri lånade jag också för mitt reservbatteri blev ju vattenfylld. Hoppas han tycker det var ok, men tror han är nöjd över att låna min gamla kajak hela sommaren. Sedan kom helt apropå en dagisklass och fröken ner till mig. Ungarna hade såklart tusen frågor och likaså fröken. Hon fick sedan hjälpa mig bära ner kajaken till vattnet. Måns hade tagit med en svensk flagga så nu ser kajaken ut som ett riktigt fartyg. Träffade även två holländare som skrev fiskeartiklar så nu kommer jag nog med i en holländsk fisketidning också. Har sedan paddlat hela dagen och ligger nu i tältet medans det spöregnar ute. Måste dock ut och kolla kajaken för nu är tidvattnet snart som högst. Ibland är man blöt och ibland är man torr. Tidvattnet är riktigt jobbigt och snabbt går det.

Tankar om livet: Var inte en iakttagare utan någon som aktivt utför olika handlingar istället. Livet är för kort för att bara iaktta. Man brukar prata om att mänskligheten är uppdelad i doers och watchers. Vissa utför saker och vissa tittar bara på när det är andra som utför saker. Fundera på vilken kategori du tillhör och sedan på vilken kategori du vill tillhöra.

Miljötips: Upptäck och lär dig sparsam körning. Jag brukar föreställa mig att jag har ett ägg under gaspedalen. Instrumentpanelen visar ju ofta förbrukningen och det är roligt att få den så låg som möjligt genom att testa sig fram. Hoppa över växlar och planera körningen så man undviker onödiga inbromsningar. Köp miljöbil eller bilar med låg förbrukning. Eftersom vi bor på landet har vi två bilar varav en är miljöbilsklassad. Förbrukningen ligger på 0,43 respektive 0,47 liter milen. Jag försöker övertala frugan om att vi bara behöver en bil men har hitintills förlorat den argumentationen, men fortsätter lobba för det. Den ena bilen visar att det går att köra 1080 km när den är fulltankad och räkneverket nollställt. Det häftiga är att när jag kört 10 mil får jag ibland upp beräknad distans kvar till 1140 km. Det känns bra! Lufttrycken i däcken gör stor skillnad på förbrukningen. Det märks tydligt om man till exempel cyklar med för lågt lufttryck. Se till att de ligger på den övre gränsen.

Position: Karihola, Kristiansund

ENGLISH:

Day 30 (2013-06-24)

Landscape image: Lots of small isles and tight passages with houses standing on the water on stone pillars.
Weather: Cloudiness 6/8, 2 m/s side wind north-westerly
Distance: 37 km
Average distance: 36.7 km
Total distance: 1102 km
Breakfast: 1 crisp bread, 5 cups of espresso
Lunch: 3 crisp breads and ½ can of homemade plum jam
Dinner: 2 sausages and 3 potatoes, 1 small can of corn, 1 cup of coffee
Health/feelings: Feels weird and a little sad being alone again

Woke 1t 8:20 AM and called the bus information service. They told us that the bus would go in 40 minutes. Since the bus stop was 30 minutes away it became a quick goodbye. Just on with the clothes and hug. Sadly I watched as he briskly walked away. Hopped into Måns’s tent and started brewing espresso. Five cups of it. Then I picked up my packing and started sorting away things I didn’t think I needed. Now I know better what is used and spent and I had brought a bit too much things. I think I left behind 7-8 kilos. Nice, now the kayak is lighter. The last Måns yelled when he left was that I could take what I wanted if I needed anything. Because I had gotten a can of Nescafé and left the crystal glass, I borrowed his foldable mug. And because of the extra coffee boiling I also took his gas. His rechargeable battery I also borrowed because my reserve battery was water damaged. I hope he thought that was okay, but I think he is pleased about borrowing my kayak all summer. Then just like that came a whole kindergarten class with teacher down to me. The kids had of course a thousand questions and the teacher as well. She then got to help me carry down the kayak to the water. Måns had brought a Swedish flag so now the kayak looks like a real ship. I also met two Dutchmen who write fishing articles so now I will probably be featured in a Dutch fishing magazine too. I have after that paddled all day and am now lying in the tent while it’s pouring down outside. Though I have to go out and check on the kayak because now the tide is almost at its highest. Sometimes you are wet and sometimes dry. The tide is really annoying and it goes quickly.

Thoughts about life: Don’t be a watcher, but someone who actively does things instead. Life is too short to just watch. One can say that the humanity is split into doers and watchers. Some do things and some watch when others do things. Think about which category you belong to and then what category you want to belong to.

Environmental tips: Discover and learn eco-driving. I usually imagine that there is an egg under the accelerator. The dashboard often shows the fuel consumption and it is fun to try and get it as low as possible by trying different things. Skip gears and plan the driving so as to avoid unnecessary braking. Buy a green car or a car with low consumption. Since we live on the countryside we have two cars, out of which one is classed as a green car. The consumption is 4.3 and 4.7 litres per 100 km. I try to convince my wife that we only need one car but do far I’ve lost that argument, but I continue to vouch for it. One of the cars can be driven 1080 km when it is fully fuelled. What is cool is that when I’ve driven 100 km I often get a calculated remaining distance of 1140 km. That feels good! The air pressure in the tyres makes a big difference when it comes to consumption. It is clearly noticeable if you for example ride a bicycle with too low air pressure. Make sure the pressure is at the upper limit.

Position: Karihola, Kristiansund

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 29 (2013-06-23)

Landskapsbild: En massa småöar och Norges mest svår navigerade passage.
Väder: Molnighet 4/8, 2 m/s medvind sydostlig
Distans: 44 km 
Medeldistans: 36,7 km
Total distans: 1065 km
Födointag frukost: 1 och 1/2 macka med smör, 2 koppar espresso
Födointag lunch: 2 mackor
Födointag middag: Skålsnäckor, 1 korv och 2 potatisar samt lite choklad och 2 espresso 
Hälsa/Känslor: Sista kvällen med social gemenskap, pratat om allt mellan himmel och jord.

Alarmet ringer kl 7 och det regnar rejält. Vi pratar med varandra genom tältduken och båda är rörande överens i det smarta i att sova en halvtimme till och kanske det då slutat regna. Tro det eller ej men en halvtimme senare börjar det spricka upp. Sol i princip hela dagen med svag vind. Kanonväder! Måns tycker det kliar lite och hittar hela 8 stycken fästingar som bitit sig fast på honom. Alla nymfer lyckligtvis och jag lugnar honom med att de inte bär på smittor. Lite roligt är det men försöker att inte visa det av medkänsla. Måns är en väldigt lugn man och tar det hela med ro. Måns har en espressobryggare med sig och det blir två espresso till frukost. Sedan piper vi snabbt iväg åt varsitt håll för behov nr 2. Måns har nu hittat paddelrytmen och vi paddlar från 10 till 10. Imorrn åker Måns hem. Sorgligt! Han går härifrån till närmsta samhälle och tar buss tillbaka till Ålesund. sedan tillbaka hit för att hämta sin kajak. Tiden har gått blixtsnabbt och vi har haft grymt trevligt ihop. Ingen fisk men jag lärde Måns plocka skålmusslor idag och han fick ihop ett helt gäng. Idag är det superfullmåne vilket innebär att månen är 12 procent större än vanligt, vilket resulterar i extremt tidvatten. Har knutit fast min kajak i Måns tält så det känns tryggt. Han lär ju vakna om den glider iväg. Ikväll delade vi broderligt på den sista chokladen. Den var dock svårdelad eftersom den smält ihop till en klump. 

Tankar om livet: Glädjen av att göra rätt saker inför sig själv enbart för sin egen skull. Följ dina egna värderingar. Att till exempel hjälpa andra människor, djur och natur. Vara trogen mot sin partner för sin egen skull. Köpa ekologisk mat för sin egen skull. Skaffa fadderbarn för sin egen skull. Göra saker för andra människor för sin egen skull och njuta av de känslor av välbehag de skänker dig. Man får mer tillbaks än man ger, om man lever som man lär. Följer man sina egna värderingar kan man känna stolthet över sig själv och sitt eget handlande. Blir saker och ting ändock fel kan man finna ro i att man själv har handlat rättskaffens och korrekt. Man kan inte påverka andra människors beteenden men väl sitt eget.

Miljötips: Undvik hissar, rulltrappor och elektriska dörröppnare. Jag kan inte tänka mig att dessa installerats för att friska unga människor ska slippa öppna dörrar och gå i trappor. Snarare är de till för sjuka eller gamla människor och att frakta tunga saker med. Det är bara nyttigt att gå eller ännu hellre springa i trappor. Och snälla! Hur jobbigt är det att öppna en dörr!

Position: Breivikbukta

ENGLISH:

Day 29 (2013-06-23)

Landscape image: Lots of small isles and Norway’s toughest passage to navigate
Weather: Cloudiness 4/8, 2 m/s tailwind south-easterly
Distance: 44 km
Average distance: 36.7 km
Total distance: 1065 km
Breakfast: 1 ½ sandwiches with butter, 2 cups of espresso
Lunch: 2 sandwiches
Dinner: Limpets, 1 sausage and 2 potatoes, a little chocolate and 2 espresso
Health/feelings: Last night with company, talked about everything between heaven and earth

The alarm rang at 7 AM and it was raining heavily. We talked to each other through the canvases and we strongly agreed about sleeping for half an hour more and maybe then it would have stopped raining. Believe it or not but half an hour later the clouds started to crack up. Sun for most of the day with a weak wind. Great weather! Måns thinks it itches a little and finds as much as eight ticks that bitten on to him. All are nymphs luckily and I calm him down with saying that they don’t carry infections. It’s a bit funny but I try not to show it out of compassion. Måns is a very calm man and takes it all with ease. Måns has an espresso brewer with him and I take two espressos for breakfast. Then we quickly run away in separate directions for number 2. Måns has now found the paddling rhythm and we paddle from 10 to 10. Tomorrow Måns will go home. Sad! He will walk from here to the nearest town and take the bus back to Ålesund. Then back to get his kayak. Time has really flown and we have had an incredibly good time. No fish but I taught Måns to collect limpets today and he gathered quite a lot. Today it is a super full moon which means that the moon is 12 percent larger than normal, which results in an extreme tide. I have tied my kayak to Måns’s tent so it feels safe. He ought to wake up if it starts sliding away. Tonight we shared the last bit of chocolate brotherly. It was hard to split though because it had melted into a lump.

Thoughts about life: The joy of doing the right things for yourself only for your own sake. Follow your own values. To for example help other people, animals and nature. Be faithful to your partner for your own sake. Buy organic food for your own sake. Get yourself godchildren for your own sake. Do things for other people for your own sake and enjoy the feelings of wellbeing they give you. You get more in return than you give, and you live as you learn. If you follow your own values you can feel proud of yourself and your own actions. If things still go wrong you can find peace in that you have acted rightly and correct. You cannot affect other people’s behaviour but by all means your own.

Environmental tips: Avoid lifts, escalators and electronic door openers. I can’t imagine that these have been installed so that healthy young people won’t have to open doors and climb stairs. They are rather for the sick or old, and for transporting heavy things. It is just good for you to walk or even better, run in stairs. And please! It’s not hard to open a door!

Position: Breivikbukta

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 28 (2013-06-22)

Landskapsbild: Vackert landskap men dis och låga moln skymde alla bergen
Väder: Molnighet 8/8, 7 m/s motvind nordostlig 
Distans: 29 km 
Medeldistans: 36,6 km
Total distans: 1021 km
Födointag frukost: Hårda Kravmärkta tunnbrödmackor med sillsås
Födointag lunch: 1 nektarin, 1 och 1/2 ägg. 2 mackor med smör, tång
Födointag middag: Sej, skålsnäckor men dagen till ära stekt i smör. Ardbeg och fruktcocktail, 1 öl och 1/2 potatis
Hälsa/Känslor: Vi har så attans trevligt att det knappt är sant!

Kollade vädret och konstaterade att det skulle blåsa motvind hela förmiddagen men mojna på eftermiddagen. Rådde därför Måns om att vi tar sovmorgon och sedan paddlar till midnatt. Sagt och gjort somnade vi om och var inte på vattnet förrän 12. Paddlade sedan hela dagen i stark motvind och det mojnade dessvärre aldrig. Vi hade tänkt paddla 50 km men det blev bara 29. Måns var helt utmattad efter 9 timmars paddling och vi reviderade målet till vår nuvarande position. Idag såg vi havsörn och lunnefåglar, skarv som jag glömt nämna tidigare finns det mångfald av längs hela kusten. De är så läckra när de står och torkar sina vingar och därav deras smeknamn liemannen. Ikväll har jag stått för middagen. Sej och skålsnäckor. Men nu stekt i smör. Vilken skillnad! Måns tyckte både sejen, skålmusslorna och tången smakade jättegott. Smöret gjorde stor skillnad. Som dag och natt. Trist bara att igår när jag hjälpte Måns packa sin utrustning så käkade kråkorna upp min största sej, halva mitt smörpaket och en halv brödlimpa. Kråkor är smarta djur. De kan till och med ta av locket på smörpaketen! Klockan närmar sig 2 på natten. Det bli aldrig mörkt nu. Vi har ställt klockan på 7 så det blir tidig uppgång. Vi får se om vi klarar det. Hoppas på bättre väder imorgon. 

Tankar om livet: Var öppen för andra människor och för omvärlden. Hur mycket missar man inte genom att vara stängd och inte ta till vara på saker som händer runt omkring en. Världen är så full av intressanta, varma och godhjärtade människor och speciellt den äldre generationen sitter inne med så mycket visdom, erfarenheter och spännande livsöden. Var därför lyhörd inför andra.

Miljötips: Mitt friluftskök Primus EtaPower förtjänar faktiskt att bli upptagen som miljötips. Den drar 30 procent mindre gas än andra modeller och jag har till idag endast förbrukat en liten 100 grams behållare samt en mellan 230 grams behållare med gas. Jag hade räknat med den dubbla förbrukningen och är kanonnöjd. Likaså min pannlampa Petzl Nao som har laddningsbart batteri via usb som gör att jag laddar upp den med solkraft. Vidare har den en ny teknologi som gör att den känner av avståndet på det jag tittar på. Tittar jag tex ner i kartan går den automatiskt ner på lägsta ljusstyrkan vilket spar mycket på batteriet. Köp alltså saker som är ström/gas/energi snåla och som går att ladda med solkraft.

Position: Midøya

ENGLISH:

Day 28 (2013-06-22)

Landscape image: Beautiful landscape but mist and low clouds hid all the mountains
Weather: Cloudiness 8/8, 7 m/s headwind north-easterly
Distance: 29 km
Average distance: 36.6 km
Total distance: 1021 km
Breakfast: KRAV-marked crisp bread with herring sauce
Lunch: 1 nectarine, 1 ½ egg, 2 sandwiches with butter, seaweed
Dinner: Saithe, limpets but fried in butter to honour the day. Ardbeg and fruit cocktail, 1 beer and ½ potato
Health/feelings: We are having such a good time I can barely believe it!

Checked the weather and saw that it would be a headwind all morning but that the wind would die in the afternoon. Therefore I advised Måns that we sleep longer and paddle until midnight. Said and done, we fell back asleep, and weren’t on the water until 12 PM. The new paddled all day in strong headwinds and it unfortunately never died. We had planned to paddle 50 km but we only did 29. Måns was completely exhausted after nine hours of paddling and we readjusted our goal to our current position. Today we saw white-tailed eagle and puffins, cormorants that I have forgotten to mention there are lots of along all the coast. They are so beautiful when they stand drying their wings and thereof their nickname “the grim reaper”. Tonight I was responsible for the dinner. Saithe and limpets. But now fried in butter. What a difference! Måns thought that both the saithe, the limpets and the seaweed tasted great. The butter made a huge difference. Like night and day. It’s only too bad that yesterday when I helped Måns pack his equipment, the crows ate my largest saithe, halve my butter package and half a bread loaf. Crows are smart beasts. They can even take off the lid on the butter! It’s almost 2 Am. It never gets dark now. We have set the alarm on 7 so it will be an early rise. We will see if we make it. Hoping for better weather tomorrow.

Thoughts about life: Be open to other people and to the rest of the world. How much isn’t missed by being shut and not seizing things happening around you. The world is so full of interesting, warm and good-hearted people and especially the elder generation has so much wisdom, experiences and exciting life stories. Therefore listen carefully to others.

Environmental tips: My outdoor kitchen Primus EtaPower actually deserves to be mentioned as an environmental tip. It consumes 30 percent less gas than other models and I have up till today only used one small 100 gram container as well as a 230 gram container with gas. I had counted on the double consumption and am really pleased. The same goes for my headlight Petzl Nao that has a rechargeable battery via USB which means I charge it with solar power. Furthermore it has a new technology that makes it sense the distance of what I’m looking at. E.g. when I look down at the map it automatically goes down to lowest power which saves a lot of the battery. So, buy things that are power saving and that can be charged with solar power.

Position: Midøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 27 (2013-06-21)

Landskapsbild: Inomskärs med vackra gröna ståtliga öar och snöklädda fjäll i fjärran
Väder: Molnighet 8/8, 3 m/s motvind nordostlig 
Distans: 24 km 
Medeldistans: 36,6 km
Total distans: 992 km
Födointag frukost: 1 krabba
Födointag lunch: 1 korv
Födointag middag: Midsommarmiddag med allt vad det innebär
Hälsa/Känslor: Full av alla snaps, lycklig av Måns trevliga sällskap

Vaknade som vanligt svettig av att solen låg på tältet. Började dagen med att sätta i mig den andra krabban. Sedan bar det av till Ålesund för att möta Måns. Men först lite fiske. Slängde i riggen och fick direkt tre rätt stora sejar. Rensa och stuva undan. Väl framme vid Ålesund försöker jag hitta ett bra ställe för Måns att ta sig till. Går först iland mitt i centrum men alla parkeringsplatser är reserverade. Frågar en förare till en sightseeingbuss om råd. Han tipsar om en marina som ligger vid en inomhushall ett par kilometer bort. Gratis parkering ska det också vara. Kommer dit vid 12 och lagar till lunch. 1 bratwurst. Gott med kött. Slår mig ned i gräset vid marinan och väntar. Det har småregnat hela dagen och är fuktigt och kyligt. Eftersom jag sitter still börjar jag frysa och efter 2 timmar blir jag uttråkad. Börjar utforska omgivningarna. Tar mig upp till inomhushallen och den är öppen. Hittar en toalett och ett eluttag. Passar på att ladda upp batterierna. Det är varmt, torrt och skönt. Efter att så ha väntat en timme till därinne hittar jag en gratis kaffeautomat. Nice! Klockan blir fem och en dam börjar stänga lokalen. Måste sätta mig på en bänk ute. En pappa med 2 barn som inte kan vara tysta kommer fram och frågar om jag är ute på långtur. Han paddlar själv så han ser på min utstyrsel att jag paddlar långt. Han blir begeistrad i min historia och helt apropå återvänder han till sin bil och kommer tillbaka med 250 norska kronor. Shit! Vet ni hur många chokladkakor man får för det. Inte jag heller, men helt säkert många. Såg Måns svischa förbi på motorvägen. Han missade avfarten. Efter ytterligare en kvart möts vi i kärt återseende. Packar, snackar och kommer till slut ut på vattnet. Vi paddlar i kavlungt vatten med en fantastisk solnedgång och Måns undrar om det alltid är så här vackert. Japp!
Anländer till en fin ö med gräsmark och gör iordning en midsommarmiddag med alla, och då menar jag ALLA ingredienser. Nu ligger jag i Måns absid proppmätt, full och fullständigt tillfreds med livet. Livet på en pinne. Tack Måns!
Vi har till och med lyft upp min kajak på land så ikväll kan jag sova totalt ostört. Kvällens miljötips kommer från Måns. Håll till godo.

Tankar om livet: Lyssna på när andra ger dig kritik och se det som en möjlighet att förbättra dig själv. Var dock observant på om kritiken innehåller det som krävs för att vara bra kritik. Bra kritik ska innehålla en ordentlig motivering, att kritiken framförs med respekt och hövlighet och komma med en handlingsplan till förbättring. Fråga gärna och försök diskutera fram en handlingsplan till förbättring om du inte får en direkt. Kritik är positivt medans klagan är negativt.

Miljötips: När jag skulle handla midsommarmat så fick jag idén att försöka handla Kravmärkta varor. Jag bad en i personalen hjälpa mig att hitta, och hon blev jätteglad för utmaningen! Vi hittade det mesta, efter ytterligare tre butiker och hjälp från entusiastisk personal var middagen fixad. Till och med snapsen är Kravmärkt, så även bärsen! Så, nästa gång du handlar: ge din shoppinglista till nån i personalen som ser trevlig ut! Du får bättre varor, de får en rolig utmaning, och vi har hjälpts åt att öka efterfrågan på Kravmärkta livsmedel! /Måns

Position: Lyngholmen

ENGLISH:

Day 27 (2013-06-21)

Landscape image: Inshore with beautiful green islands and snow-covered mountains in the distance
Weather: Cloudiness 8/8, 3 m/s headwind north-easterly
Distance: 24 km
Average distance: 36.6 km
Total distance: 992 km
Breakfast: 1 crab
Lunch: 1 sausage
Dinner: Midsummer dinner with everything that means
Health/feelings: Drunk from all the snaps, happy from Måns’s pleasant company

Woke sweaty as usual from the sun heating the tent. Started the day with eating the second crab. Then it was off to Ålesund to meet Måns. But first some fishing. Threw in the rig and immediately got three rather big saithes. Cleared and put them away. Well in Ålesund I try to find a good place for Måns to get to. I first disembark in the middle of the town but all the parking lots are reserved. I ask a driver of a sightseeing bus for advice. He gives tips about a marina at an indoor arena a couple of kilometres away. Free parking too. I arrive there at 12 PM and cook lunch. 1 bratwurst. Nice with meat. I sit down in the grass and wait. It has been drizzling all day and it’s damp and chilly. Since I sit still I start freezing and after 2 hours I get bored. I start exploring the surroundings. I go up to the indoor arena and it is open. I find a toilet and a power outlet. I take the chance to charge the batteries. It is warm, dry and nice. After waiting another hour in there I find a free coffee machine. Nice! The clock now reads 5 PM and a lady starts closing the locale. I have to sit on a bench outside. A dad with 2 children that cannot be quiet come and ask me if I’m out on a long trip. He is a paddler himself so he sees on my gear that I’m paddling a longer stretch. He gets really excited about my story and just like that he goes to his car and returns with 250 Norwegian kronor. Shit! Do you know how many chocolate bars can be bought for that money? Me neither, but surely a lot. Saw Måns flying past on the motorway. He missed the exit. After another quarter we meet in a friendly reunion. We pack, talk and finally get out on the water. We paddle in really calm waters with an amazing sunset and Måns wonders if it’s always this beautiful. Yep!
We arrive to a fine island with grass and prepare a midsummer dinner with all, and then I mean ALL ingredients. Now I’m lying in Måns’s apse all fed, drunk and completely pleased with life. This really is life. Thanks Måns!
We have even lifted up my kayak on land so tonight I can sleep undisturbed. Today’s environmental tip comes from Måns. Enjoy.

Thoughts about life: Listen to when others give you criticism and see it as an opportunity to improve yourself. Though be observant whether the criticism contains what is required for it to be good criticism. Good criticism should contain a proper motivation that is brought forth with respect and civility and comes with a plan of action to improvement. Do ask and try to discuss a plan to improvement if you don’t get one right away. Criticism is positive while complaint is negative.

Environmental tips: When I was going to shop midsummer food I got the idea to try and buy KRAV-marked wares. I asked one in the staff to help me find it, and she got really happy about the challenge! We found most of it, after another three shops and help from enthusiastic staff the dinner was fixed. Even the naps is KRAV-marked, as well as the beer! So, next time you go shopping: give the shopping list to someone in the staff that looks nice! You get better wares, they get a fun challenge, and we have helped increasing the demand on KRAV-marked food! /Måns

Position: Lyngholmen

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 26 (2013-06-20)

Landskapsbild: Inomskärs med vackra gröna ståtliga öar och snöklädda fjäll i fjärran
Väder: Molnighet 4/8, 7 m/s sydvästlig 
Distans: 0 km 
Medeldistans: 37,2 km
Total distans: 968 km
Födointag frukost: 1 kokt potatis med brännässlor.
Födointag lunch: 1 möglig macka med Nutella och 1 rabarberstjälk, 1 skålsnäcka, kaffe och 1 glass
Födointag middag: 6 strandkrabbor, några skålsnäckor och 3 mackor med Nutella
Nattmål: 1 jättekrabba och 1 öl
Hälsa/Känslor: Utvilad, lagt om min fot och smörjt mina händer med organisk Nappy balm. Första gången jag är mätt sedan jag var hos Sigbjorn. 

Vaknade kl 8 av värmebölja i tältet. Blir ju lätt så för på natten blir det riktigt kallt. När jag ligger i tältet kommer en bil ner med en äldre man med livfulla pliriska ögon. Han öppnar en av bodarna och kliver in. Jag kommer ut ur tältet och frågar om jag på nåt sätt ligger i vägen och om det går bra att tälta här. Vi finner varandra direkt och han upplever gamla barndomsminnen när jag berättar att jag äter skålsnäckor och fiskar. Han är pensionerad sjöman 68 år fyllda och heter Magne Henriksen. Han visar mig hur jag ska fånga strandkrabbor och efter en halvtimme har jag hittat 6 fina krabbor. Man lyfter på stenar och tång precis i vattenlinjen. Han visar mig även att det växer rabarber bakom en av bodarna och föreslår att jag ska ta alltihopa med mig. Innan han åker ger han mig 150 norska kronor. Oj, jag blir överväldigad och tackar från djupet av mitt hjärta. Efter bara en halvtimme återkommer han och med sig har han en påse med bröd, smör, 3 korvar samt juice och mjölk. Efter ytterligare en halvtimmes småprat och tillredning av skålmusslor i hans fiskebod åker vi hem till honom. Jag får låna duschen och det är helt ljuvligt. När jag kommer upp får jag kaffe och glass. Vi slår oss ner framför datorn och han berättar om sin tid till sjöss. Två gånger har han råkat i sjönöd. Hans historier är otroligt fascinerande. Första gången var 1969 på det 13000 ton tunga tankfartyget Ida Knudsen på ett kavlungt Atlanten utanför Gibraltar. Fartyget fraktar gas. Han ligger i sin binge när plötsligt allt börjar skaka och saker och ting börjar falla runt omkring. Högtalarna vrålar ut att de har gått på en ubåt men det som verkligen skett är att de befinner sig mitt i epicentrum för en underjordisk jordbävning på havsbotten. Plötsligt börjar det stora tankfartyget att falla. Havet under dem har försvunnit! Vid nedslaget bryts varenda vant av och fartyget börjar ta in vatten. Dessutom bildas en malström och fartyget spinner runt och runt och mannarna får hålla i sig för glatta livet. Alla instrument ombord är nu utslagna och de kan inte sända nödsignal. Med en handvevad radioapparat får de ut ett Mayday men räckvidden är bara 50 nautiska mil. Sedan exploderar skeppet och bogen försvinner ner i havet och propellern sticker rätt upp. Efter 8 timmar simmandes i vattnet utan flytväst blir han upplockad av det enda fartyget som uppfattat deras Mayday. Tre andra sjömän som var med tog livet av sig senare eftersom de inte orkade leva med de mardrömmar de senare led av. Andra gången han förliste var på fartyget Harjan, efter grundstötning på Skjervøyskjæret våren 1983 på tur i Barentshavet. Iskallt i vattnet. Även denna gång låg Magne i kojen när världen vändes upp och ner. Vattnet forsar in och han kan inte öppna dörren på grund av vattentrycket. Han får helt enkelt avvakta tills kabyssen blir vattenfylld. Simmandes vid taket kippandes efter den sista luften lyckas han till slut pressa upp dörren. När han så äntligen simmar ut slås på nåt sätt dörren igen om hans ena ben vilket då bryts av. Under vatten och med som måste ha varit en enorm viljestyrka får han loss benet. Båten ligger på sidan och det är svårt att ta sig fram. När han försöker klättra ut kommer en stor våg och sköljer ner han i båten igen. Hans tankar går till familjen och med dem i åtanke tar han sig till slut upp. Där träffar han på en annan sjöman. Skadad av ett handtag som sticker in i rumpan på honom. När Magne får loss det forsar blodet. Han lyckas få med sig sjömannen iland och till slut hamnar de på Tromsø sjukhus. Snacka om att jag satt trollbunden lyssnandes till dessa berättelser. Jag hoppas jag uppfattade allt rätt men nu börjar det bli svårare att förstå norskan. Idag har jag vilodag och väntar även in min gode vän Måns som jag ska möta upp imorrn eftermiddag i Ålesund. Måns Kämpe, ivrig maraton löpare, alpinist, examinerad vid Peak Adventure Academy och numera träningscoach vid samma utbildning samt datakonsult. Även motorcykelkille och fullfjädrad basist. En kille man direkt tycker om och som är oerhört ödmjuk och godhjärtad. Ska bli kul att lära känna honom bättre under tre dagars paddling till Kristiansund. Han frågade om det var ok att han tog med och bjöd mig på midsommar middag imorgon. Jag vägde mig precis hemma hos Magne och vågen står nu på 69 kilo. 11 kg ner på 26 dagar. Slår väl de flesta bantningskurerna i skvallerpressen. Jag såg rätt tärd ut i spegeln. Därför reviderar jag nu min avgränsning för äventyret så att även de som besöker mig får bjuda mig på mat. Tror han nämnde nåt om whiskyprovning också. Outnorth, en av mina större sponsorer som bland annat bidrog med den stulna videokameran har bidragit igen med en splitter ny. Så nu ska här tas nya actionbilder så vi kan få till videodokumentären efter avslutat äventyr. Klockan närmar sig 20 och han som anvisade mig min tältplats kom in i sin vackra träeka. Han skulle bort på semester och tillsammans med en tredje man drog vi upp ekan på land. Fina krabbor hade han fångat och jag fick två stycken. Det var på millimetern att jag fick ner den i kastrullen. En öl fick jag också. Nu blir det krabba och öl till nattningen. Tjoho!

Tankar om livet: Vikten av det Skrivna Ordet. Skriv ner dina tankar, känslor, drömmar, vad du är bra på, tacksam för och vad du behöver hjälp med samt hur du ser på din framtid. När du skriver ner det materialiseras det framför dig och du får lättare att urskilja val och lösningar. När jag var sjuk hade jag så många tankar som kom och gick, glömdes bort och försvann för att sedan veckor senare återskapas. Det var huller om buller och jag fick ingen rätsida på alla mina tankar. Då började jag skriva ner dem och kunde sedan släppa taget om dem. Likt Dumbledores minnessåll funkar det fantastiskt och alla pusselbitar föll på plats.

Miljötips: Koka vatten i vattenkokare och använd alltid lock till alla kastruller på spisen. Se till att dina kastruller och stekpannor täcker hela kokplattan. Använd inte spisfläkten bara för att du lagar mat utan använd den sparsamt när så verkligen behövs. Frugan och dottern blir tokiga på mig när jag steker ägg utan spisfläkten. Inte för osets skull för det blir det knappt utan för luktens skull. Konstigt, jag som tycker det luktar ljuvligt.

Position: Godøya

ENGLISH:

Day 26 (2013-06-20)

Landscape image: Inshore with beautiful green islands and snow-covered mountains in the distance
Weather: Cloudiness 4/8, 7 m/s south-westerly
Distance: 0 km
Average distance: 37.2 km
Total distance: 968 km
Breakfast: 1 boiled potato with nettles
Lunch: 1 mouldy sandwich with Nutella and 1 rhubarb stalk, 1 limpet, coffee and 1 ice cream
Dinner: 6 beach crabs, some limpets and 3 sandwiches with Nutella
Nightly meal: 1 giant crab and 1 beer
Health/feelings: Rested, re-bandaged my foot and lubricated my hands with organic Nappy balm. First time I’m completely fed since I was at Sigbjorn’s

Woke at 8 AM by it practically being a heat wave in the tent. It easily gets that way because in the night it gets really cold. When I lie in the tent a car comes down with an elderly man wife lively eyes. He opens one of the shacks and steps in. I come out of the ten and ask if I am in the way and if it’s alright to tent here. We find each other immediately and he relives old childhood memories when I tell him I eat limpets and fish. He is a 68 year old retired sailor and his name is Magne Henriksen. He shows me how to catch beach crabs and after half an hour I have caught 6 fine ones. You just lift stones and seaweed just at the water line. He also show me that it grows rhubarbs behind one of the shacks and suggests that I take it all with me. Before he leaves he gives me 150 Norwegian kroner. I become overwhelmed and thank him from the bottom of my heart. After just half an hour he returns and he has brought a bag with bread, butter, 3 sausages as well as juice and milk. After yet another half an hour’s small talk and cooking of limpets in his fishing shack we go to his house. I get to borrow the shower and it is lovely. When I get up I get coffee and ice cream. We sit down in front of the computer and he tells me about his time at sea. Two time has he been in distress at sea. His stories are incredibly fascinating. The first time was 1969 on the 1300 tonnes heavy tanker Ida Knudsen on a calm Atlantic Ocean outside Gibraltar. The ships carried a load of gas. He lay in his bed when suddenly everything started shaking and things started falling around him. The speakers yell out that they have hit a submarine but what has really happened is that they are in the epicentre of an underground earthquake on the bottom of the sea. Suddenly the large tanker starts falling. The water has disappeared from underneath them! At the impact every rigging breaks and the ship starts taking in water. On top of that, a maelstrom forms and the ships spins round and round and the men have to hold on for their life. All the instruments on board are broken and they cannot send a distress signal. With a manually driven radio they manage to send out a Mayday but the reach is only 50 nautical miles. Then the ship explodes and the ship’s bow disappears down into the ocean and the propeller goes right up. After eight hours of swimming in the water without a life jacket he gets picked up by the only ship that has received their Mayday. Three other sailors that were with him committed suicide later because they couldn’t bear living with the nightmares that haunted them. The second occurrence was on the ship Harjan, after hitting a shoal on Skjervøyskjæret in the spring 1983, on a trip on Barents’s Sea. Ice cold in the water. This time too, Magne lay in his bed when the world turned upside down. The water flows in and he couldn’t open the door because of the water pressure. He simply had to wait until the cabin got water-filled. Swimming by the ceiling desperate for the last bit of air, he finally managed to push the door open. When he finally swam out the door somehow closed around his leg with then breaks. Underwater and with what must have been an enormous willpower he managed to get the leg loose. The boat lay sideways and getting forward was difficult. When he tried climbing out a big wave came and pushed him down into the boat again. His thought went to the family and with them in his mind he finally got up. There he met another sailor. Wounded by a handle sticking into his bum. When Magne got it loose the blood started flowing. He managed to get the sailor with him to land and they finally get to Tromsø hospital. I was like spellbound listening to these stories. I hope I got it all correctly but understanding the Norwegian is getting harder now. I’m having a resting day today and am awaiting my good friend Måns, eager marathon runner, alpinist, former student of the Peak Adventure Academy and now a training coach at that very course, as well as IT consult. Also a motorbike guy and full-fledged bassist. A guy that you like immediately and who is incredibly humble and good-hearted. It will be fun getting to know him better during three days of paddling to Kristiansund. He asked if it was okay that he brought and offered med midsummer dinner. I just weighed myself at Magne’s and the scales now read 69 kg. 11 kg lost on 29 days. Probably beats most weight loss programs in the gossip magazines. I looked rather haggard in the mirror. Therefore I now make a change to the restrictions of the adventure so that people who visit me also are allowed to offer me food. I think he mentioned something about whiskey too. Outnorth, one of my larger sponsors why among other things contributed with the stolen video camera, have contributed again with a brand new one. So now more action imagery will be taken so we can make a video documentary after finished adventure. The time is nearing 8 PM and he who showed me my tenting spot came in his beautiful wooden rowing boat. He was going to go on vacation and together with a third man we pulled up the boat on land. He had caught some fine crabs and I got two of them. I got it down into the pan with a millimetre’s margin. I got a beer too. Now I will eat some night snacks of crab and beer. Wohoo!

Thoughts about life: The importance of the written word. Write down your thoughts, feelings, dreams, what you are good at, grateful for and what you need help with as well as how you look on your future. When you write it down it materialises in front of you and you can more easily see choices and solutions. When I was sick I had so many thought that came and went, were forgotten and disappeared to be recreated weeks later. It was a complete mess and I didn’t get any order among my thoughts. Then I started writing them down and could then let go of them. Like Dumbledore’s pensieve it works amazingly and all the pieces fell into place.

Environmental tips: Boil water in a water boiler and always use a lid for all the pans on the stove. Make sure your pans cover the entire hotplate. Don’t use the stove fan just because you’re cooking, but use it sparingly when it’s really needed. My wife and daughter get crazy when I fry eggs without the fan. Not because of the fog because there is barely any, but for the smell. Weird, I think it smells lovely.

Position: Godøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 25 (2013-06-19)

Landskapsbild:
Väder: Molnighet 8/8, medvind 4 m/s sydvästlig 
Distans: 37 km 
Medel distans: 38,7 km
Total distans: 968 km
Födointag frukost: 1 halv Toblerone
Födointag lunch: 2 mackor med Nutella
Födointag middag: 20 skålsnäckor och 1 macka med Nutella
Hälsa/Känslor: Trött, men nu ska sovas tills jag vaknar av mig själv

Somnade inte förrän kl 3 på natten och vaknade som vanligt efter 5 timmar och känner behovet att titta ut på kajaken. Ser den inte! Från skön dvala till springandes i strumplästen ner mot havet. Tidvattnet som flyttat på den bakom en stor sten. Den är ju fastknuten utan undantag men man vet ju aldrig. Tillbaks mot tältet ock krypa ner igen. Ligger och vrider på mig i 2 timmar sedan börjar jag dagen med en bit Toblerone. Fick en halv av Sigbjorn. Jag försöker intala mig själv att bara ta en bit om dagen men det slutar tyvärr med att jag äter upp alltihopa. Smakar så gott att det inte går att hejda sig. Paddlar sedan hela dagen med endast ett stopp för lunch och insamling av skålsnäckor. Ingen fisk idag heller. Mot kvällningen styr jag in mot en man som står och fotograferar och han berättar om en bra ställe att både dra upp kajaken på och plan gräsmark för tältet. Vid tiotiden knackar jag på ett hus och ber om vatten. En vänlig dam och hennes dotter fixar det och undrar samtidigt om jag inte vill ha lite frysta jordgubbar också. Allting funkar för mig och det blir nog de samt brännässlorna som växer utanför tältet till frukost. Men så händer något fantastiskt och hon har dessutom blottat min tredje svaghet. När hon hämtade burken med de frysta jordgubbarna tog hon även med en glassbåt. Utan att veta att jag är helt tokig i glass. Glassoman kallade mina föräldrar mig och glassen hemma var alltid slut oavsett hur väl min far gömde den, men det är ju ganska svårt att gömma saker i en frys. Då började han köpa romrussin och den fick jag faktiskt pina i mig, men idag äter jag gärna densamma.

Tankar om livet: Tolerans mot allt som verkar olika, främmande och besynnerligt. Att vara tolerant mot andra människor. Ett ypperligt tillfälle att lära sig och få nya synvinklar på saker och ting. Innan man drar slutsatser måste man lära, studera och känna. Misstycker man måste man ändock ha tolerans och försöka se saker och ting genom andra ögon än sina egna. Tolerans innebär att man låter andra människor leva sina liv efter sina värderingar, önskemål och känslor.

Miljötips: Sluta prenumerera på papperstidningar utan utnyttja istället dagens teknik och läs tidningarna på datorn eller läsplattan. Sätt på ett klistermärke på brevlådan där ni tackar nej till reklam om ni inte som jag använder reklamen till att starta brasan med. Meddela banken att ni inte vill ha kontoutdrag hemskickade och börja med e-fakturor. Låna böcker som man bara läser en gång på biblioteket istället för att köpa dem. De har faktiskt de senaste böckerna och om en bok saknas fjärrlånar de in den eller köper in den. Biblioteket har även alla tidningar så där är ett bra ställe att läsa dem. Bara det senaste numret man inte får låna med sig hem.

Position: Godøya

ENGLISH:

Day 25 (2013-06-19)

Landscape image:
Weather: Cloudiness 8/8, 4 m/s tailwind south-westerly
Distance: 37 km
Average distance: 38.7 km
Total distance: 968 km
Breakfast: Half a Toblerone
Lunch: 2 sandwiches with Nutella
Dinner: 20 limpets and 1 sandwich with Nutella
Health/feelings: Tired, but now I will sleep until I wake of my own

Didn’t fall asleep until 3 AM and woke as usual after 5 hours and felt the need to check on the kayak. I didn’t see it! From a nice doze to running in the socks down towards the sea. The tide had moved it behind a large rock. It is tied without exception but you never know. Back to the tent and crawl into bed again. I lie and twist and turn for two hours, then I start the day with a bit Toblerone. I got a half from Sigbjorn. I try to tell myself to just take a piece a day but it unfortunately ends with me eating it all. It tastes so good that I can’t stop myself. I then paddle all day with just a stop for lunch and collecting limpets. No fish today either. Come nightfall I steer towards a man who’s taking pictures and he tells me about a good place to both pull up the kayak and to raise the tent. At 10 PM I knock on the door of a house and ask for water. A friendly lady and her daughter get it for me and at the same time wonder if I don’t want some frozen strawberries too. Everything works for me and I will probably have them and the nettles growing outside the tent for breakfast. But then something amazing happens and she has also revealed my third weakness. When she fetched the frozen strawberries she also brought an ice cream boat. Without knowing I am crazy for ice cream. Ice cream maniac my parents called me and the ice cream always ran out at home no matter how well my father hid it, but it’s rather hard to hide things in a freezer. Then he started buying rum & raisin flavour, and I actually suffered through it. Today though, I eat that flavour as well as any.

Thoughts about life: Tolerance towards everything that seems different, unfamiliar and odd. Being tolerant towards other people. A great opportunity to learn and get new perspectives on things. Before drawing conclusions you have to learn, study and feel. If you disagree you still have to have tolerance and try to see things through other eyes than your own. Tolerance means that you let other people live their lived after their values, wishes and feelings.

Environmental tips: Stop subscribing to newspapers. Instead, take advantage of today’s technology and read the newspapers on the computer or tablet. Put a sticker on your mailbox saying no to advertisements if you don’t, as I do, use it to start fires with. Tell the bank that you don’ want your account statement sent home to you and start with e-invoices. Borrow books that you only read once from the library instead of buying them. They actually have the latest books and it a book is missing, they can borrow it from somewhere else or purchase it. The library also has magazines and papers so there is a good place to read them. You can borrow home all editions except the latest one.

Position: Godøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 24 (2013-06-18)

Landskapsbild: Utomskärspaddling med höga klippor och knappt nånstans att kliva iland
Väder: Molnighet 8/8, växlande vindar, först motvind, sedan sidvind och till slut medvind
Distans: 73 km 
Medeldistans: 38,8 km
Total distans: 931 km
Födointag frukost: Rester av gårdagens middag
Födointag lunch: 2 leverpastejsmackor och 1 paprika
Födointag middag: 20 skålsnäckor och en bit choklad
Hälsa/Känslor: Riktigt trött men nöjd med dagens distans

Blev i morse biten av Sveriges och antagligen även Norges farligaste djur. Fästingen! Som tur bara en liten nymf och de bär inte på några sjukdomar eftersom det är första gången av 3 som de suger blod. De kan bli 10 år gamla om de inte får i sig något blod. Så nu vet vi att även Norge har fästingar, men de borde avta nu. Vid lunch hittade jag ett ypperligt ställe för skålsnäckor och plockade en påse till middagen. Man måste vara snabb med kiven för att få loss dem. Annars suger de sig fast så hårt att det är omöjligt att få loss dem. Har idag paddlat förbi det beryktade Statt där otaliga båtar förlist. Likt en lång arm med en knuten näve sträcker sig Statt ut från fastlandet. Sjön är så besvärlig att sjöräddningen ledsagar de båtar som önskar det. Man har länge pratat om att spränga en tunnel genom Statt till en kostnad på 1 miljard. Mycket riktigt var det som en kokande kittel med vågor från alla håll. Det gäller att inte gå för nära land och bli utsatt för reflektionsvågorna. Först hade jag motvind, sedan sidvind och till slut medvind mycket tack vare kursändringarna. Ingenstans att gå iland heller utan det blev 10 timmar i kajaken utan uppehåll. Fick hålla igen på kissblåsan tills Stattlandet var passerat. Eftersom jag ville komma inomskärs fick jag paddla till halv 1 på natten. Inga problem för det är ljust ute dygnet runt nu. 

Tankar om livet: Om man vill förverkliga sig själv och sina drömmar måste man ta avstånd och motarbeta Jantelagen, den som säger att vi inte är någonting och inte har något att förtälja eller lära ut. Att vi inte ska tro på att vi kan uträtta extraordinära saker eller kall. Säg därför nej till Jante.

Miljötips: en härlig meditativ sysselsättning är det att ta ner träd, kvista, kapa, klyva och slutligen stapla ved så man har tillräckligt så det räcker för att värma upp huset en hel vinter. Fäller man träden i den smällkalla vintern innehåller de knappt någon fukt och går bra att elda till hösten. Förbränning av ved ingår i det naturliga kretsloppet för koldioxid som är den största bidragande gasen till växthuseffekten som jag idag hoppas ingen längre tvivlar på då hela Arktis håller på att smälta bort.

Position: Sandsøya

ENGLISH:

Day 24 (2013- 06-18)

Landscape image: offshore paddling with high cliffs and barely anywhere to disembark
Weather: Cloudiness 8/8, varying winds, first headwind, then side wind and finally tailwind
Distance: 73 km
Average distance: 38.8 km
Total distance: 931 km
Breakfast: Rests from yesterday’s dinner
Lunch: 2 sandwiches and 1 pepper
Dinner: 10 limpets and a bit chocolate
Health/feelings: Really tired but happy with today’s distance

This morning I got bitten by Sweden’s and probably also Norway’s most dangerous animal. The tick! Luckily only a little nymph and they don’t carry any diseases since it’s the first time out of 3 that they suck blood. They can get 10 years old if they don’t get new blood. So now we know that also Norway has ticks, but they should get fewer now. At lunch I find a perfect place for limpets and collected a bag for dinner. You have to be quick with the knife to get them. Otherwise they stick so hard that it is impossible to cut them loose. I have paddled past the famous Statt today where countless ships have wrecked. Like a long arm with a clenched fist Statt stretches out from the mainland. The waters are so troubling that the sea rescue force escort boats who want it. There has long been talk about blasting a tunnel through Statt for a cost of 1 billion kroner. It was like a boiling cauldron with waves from every direction. The trick is not getting too close to land and avoiding the reflection waves. First I had headwind, then side wind and finally tailwind much thanks to the course changes. Nowhere to disembark either, so I was in the kayak for 10 hours without break. Got to squeeze my bladder until the Stattland was passed. Since I wanted to come inshore I had to paddle until 12:30 AM. No problems; it’s light out all the time now.

Thoughts about life: If you want to realise yourself and your dreams you have to distance yourself from ant work against the “law of Jante”, which says that we are nothing and don’t have anything to tell or teach. That we shouldn’t believe that we can do extraordinary things. Therefore say no to Jante.

Environmental tips: A nice meditative activity is bringing down trees, cutting them up and then stacking the wood so you have enough to warm the house a whole winter. If you cut down the trees in the cold winter they contain barely any water and can be used for firewood come autumn. Burning firewood is part of the natural carbon cycle which is the largest contributing gas in the greenhouse effect, which I do hope no one doubts in anymore as the entire Arctic is melting away.

Position: Sandsøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 23 (2013-06-17)

Landskapsbild: Vackraste sträckan hitintills med höga berg och smala fjordar
Väder: Molnighet 8/8, medvind 3 m/s sydvästlig
Distans: 52 km 
Medeldistans: 37,3 km
Total distans: 858 km
Födointag frukost: Rester av gårdagens middag
Födointag lunch: 1 liter mjölk och 3 leverpastejsmackor
Födointag middag: En massa småsej
Hälsa/Känslor: Pratat med familjen, saknar dem

Utvilad och i kajaken kl 09. Händerna börjar läka. Har handskar från Hestra på mig nu som skyddar händerna från solen. Är nu säker på att det var solen. Märkte inte att jag brände händerna. Har en otäck blåsa på långfingret och de andra små börjar gå tillbaka. Hoppas på mer mulna dagar. Har tagit av mig ringen och det var knappt att det gick. Hörde om en kille som fick avbryta sin långpaddling för att hans händer svullnade upp. Själv hade jag ont i båda axlarna när jag startade detta äventyr. Den ena axeln hade jag ramlat och slagit i och den andra hade fått sig en knäck i en eskimåsväng. Men axlarna har jag inte känt av alls och det är nog stort tack vare min personliga tränare Nikola Tramontana på Form i Knivsta som även är naprapat. Med akupunktur och annan behandling lyckades han fixa båda axlarna på 1 vecka. Och utan all bålträning och det specialkomponerade träningsschema som han ordnade tror jag inte att det hade varit så smärtfritt som det nu varit. Inte använt en enda värktablett hitintills. Whiskyflaskan minskar i innehåll. Tar en liten sängfösare varje kväll. Det värmer gott i det fuktiga 12-gradiga tältet. Idag har varit en total fröjd att paddla med lite lätt medvind och helt fantastisk utsikt. Vackraste sträckan hitintills.

Tankar om livet: 2006 var ett tungt år för mig då jag fick ett smärtsamt diskbråck. Att i ett helt år leva med starka smärtor och trycka i sig smärtstillande samtidigt som man inte kunde utföra vare sig träning, friluftsliv eller hjälpa till hemma gjorde att man började reflektera. Nu skulle jag för allt i världen inte vilja vara utan den upplevelsen och jag kallar den Sjukdomsinsikten – Insikten man får om hur värdefullt och bräckligt livet är under tiden man är allvarligt sjuk. Alla människor borde få privilegiet att drabbas och tillfriskna från en allvarlig sjukdom för att möta insikten om hur bräckligt och hur värdefullt livet är, samt att aldrig missa möjligheter till nya upplevelser genom att vara öppen för omvärlden.

Miljötips: Använd inte kemiska bekämpningsmedel i trädgården och undvik att gödsla. Ofta finns det naturliga hemkurer för ohyra (tex kanel istället för myrr) samt växter som trivs i jord utan gödsel. Svårt att förstå att man frivilligt köåer hem gifter och sprider i sin egen trädgård. Glömde nämna att ett annat bra sätt att antända grillen är med ett elektrisk glödjärn som man begraver i kolen en liten stund.

Position: Rugsundøya

ENGLISH:

Day 23 (2013-06-17)

Landscape image: The most beautiful stretch so far with high mountains and narrow fjords.
Weather: Cloudiness 8/8, tailwind 3 m/s south-westerly
Distance: 52 km
Average distance: 37.3 km
Total distance: 858 km
Breakfast: Rests from yesterday’s dinner
Lunch: 1 litre milk and 3 sandwiches
Dinner: Lots of little saithes
Health/feelings: Talked to the family, miss them

Rested and in the kayak at 9 AM. I have gloves from Hestra on now that protect the hands from the sun. I am now sure it was the sun. I didn’t notice that I burned the hands. I have a nasty blister on the middle finger and the other smaller ones are receding. I hope for more cloudy days. I have taken off the ring and it was barely possible. I heard about a man who had to cancel his long way paddling because is hands got swollen. My shoulders ached when I started this adventure. One shoulder I had fell and injured and the other had taken a hit in an Eskimo roll. But I haven’t felt the shoulders at all and it is probably thanks to my personal trainer Nikola Tramontana on Form in Knivsta who is also a naprapath. With acupuncture and other treatment he managed to fixe both the shoulders in a week. And without all the torso training and the special made exercise schedule he made I don’t think that it would have been as painless as it has been now. I haven’t used a single painkiller so far. The whiskey bottle is getting emptier. I take a little sip every night. It warms nicely in the wet 12 degree warm tent. Today has been a total joy to paddle with a light tailwind and amazing view. Most beautiful stretch so far.

Thoughts about life: 2006 was a rough year for me as I got a painful herniation in my spine. To live for an entire year with strong pains and live on painkillers all the while not being able to do neither training, outdoor life nor helping out at home made me start reflecting. In hindsight I wouldn’t want to be without that experience and I call it the Sickness Insight – the insight you get about how valuable and fragile life is when you are severely sick. All people should get the privilege of suffering from and overcoming a serious illness to meet the insight about how fragile and valuable life is, as well as never miss opportunities to new experiences by being open to the surroundings.

Environmental tips: Do not use chemical pesticides in the garden and avoid fertilising. There are often natural solutions to vermin (e.g. cinnamon against ants) as well as plants who thrive in the ground without fertilisers. It’s hard to understand that people willingly buy home toxins and spread them in their own garden. I forgot to mention that another good way to light the grill is with an electric lighting iron that you bury in the coal for a while.

Position: Rugsundøya

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 22 (2013-06-16)

Landskapsbild: Höga majestätiska berg
Väder: Molnighet 2/8, motvind 9 m/s nordostlig
Distans: 18 km 
Medeldistans: 36,6 km
Total distans: 806 km
Födointag frukost: Rester av gårdagens middag
Födointag lunch: 2 öl och 4 kakor samt all lakrits 
Födointag middag: 1 torsk, 10 skålsnäckor samt lite choklad
Hälsa/Känslor: Helt slutkörd, orkade knappt paddla. Nu utvilad och mätt.

Vaknade av klockan vid 5. Ville verkligen inte gå upp. Kallt ute och skittrött. Men det var knappt nån motvind och det skulle blåsa upp senare. Efter att jag tryckt i mig resterna från gårdagen gick det lättare och jag lyckades paddla till 12 innan vinden ökade. Hittade en lämplig klippa att gå iland på och sov sedan 4 timmar. Vaknade svettig och 29 grader i tältet. Badade och gjorde fot- och handvård. Tror att foten läkt relativt bra. Ska snart ta bort plåstren och undersöka. Skålsnäckorna är faktiskt helt ok i smaken men de innehåller en del sand och det knastrar bra när man tuggar de sega liven. Var lite orolig för hur denna sand skulle påverka mage och tarmar men det funkar finfint. Dock kan man känna sanden på vägen ut. Den river som sandpapper! Tidvattnet börjar bli ganska högt typ 1,5 meter. Ställer till en del problem och man måste alltid ha koll på kajaken, men mest besvärligt är nog svallen från de stora tankbåtarna. Fick kajaken överspolad idag och lyckades fylla akterluckan med vatten. Hade inte rullat en av Seatosummit-packpåsarna tillräckligt väl och det straffade sig omedelbart. Mitt Brunton Resync batteri fick sig ett bad och är nu förstört. Men lite svinn får man räkna med och det var mitt reservbatteri. Allt kan alltid vara värre och man får se det positiva i saker och ting istället. Jag hade ju kunnat haft båda mina Resync i samma packpåse, men det hade jag som tur inte. Satelit telefonen från Sarinfo fick sig även den ett bad och ligger nu på tork. Har bara använt den 1 gång hitintills då jag haft bra täckning på min mobil nästan hela vägen. Jag tror jag behövde en vilodag som idag. Har mest slappat i tältet.

Tankar om livet: Livet är ständig förändring så lär dig se förändringar som positiva. Om förändringen i början ter sig smärtsam och olycksbringande kan den senare visa sig vara positiv om vi bara inväntar resultatet. I förändringsprocessen mellan det gamla och det nya finns ett tomrum som skapar otrygghet, tvivel och ensamhet. Om du aldrig riskerar något vinner du heller aldrig något. Allting är alltid i ständig förändring och om man försöker förhindra förändring misslyckas man bara.

Miljötips: Båtbottenfärgerna är fulla med gifter för att vattenorganismer inte ska vilja fästa mot båtskrovet. Använd inte båtbottenfärg utan skrapa/borsta istället båten ren från havstulpaner med snorkel och cyklop den första veckan i augusti då de fäster sig på båtbotten, men ännu inte hunnit skapa ett skyddande kalkhölje. Vanligtvis räcker det med en tvätt per sommar. Båtbottenfärgerna är en bidragande orsak till Östersjöns dåliga skick och marken på båtklubbarna är extremt förorenad och kommer vara så långt efter att de slutat vara båtklubbar.

Position: Askrova

ENGLISH:

Day 22 (2013-06-16)

Landscape image: High majestic mountains
Weather: Cloudiness 2/8, headwind 9 m/s north-easterly
Distance: 18 km
Average distance: 36.6 km
Total distance: 806
Breakfast: Rests from yesterday’s dinner
Lunch: 2 beers and 4 biscuits, all the liquorice
Dinner: 1 cod, 10 limpets and some chocolate
Health/feelings: Completely drained, could barely paddle. Not rested and well fed

Woke by the alarm at 5 AM. I really didn’t’ want to get up. Cold outside and really tired. But there was barely any headwind and it would grow stronger later on. After eating the rests from yesterday it got easier and I managed to paddle to 12 PM before the wind increased. I found a suitable cliff to disembark on and then I slept for 4 hours. I woke up sweaty with 29 degrees in the tent. Bathed and did some foot and hand care. I think the foot’s healed relatively well. I will soon remove the plaster and examine it. The limpets actually taste quite alright but they contain some sand and they crackle when I chew on them. I was a little worried about how the sand would affect my stomach and bowels but it works fine. Though you can feel the sand when it comes out again. It’s like sandpaper! The tide is getting quite high now, around 1.5 metres. That is a bit problematic and you always have to keep an eye on the kayak, but the most troubling aspect is the surges from the large tankers. The kayak got flushed over today and the hatch in the back got water-filled. I hadn’t closed one of the Seatosummit bags well enough and got to pay for it. My Brunton Resync battery got a bath and is now ruined. But you have to count with things like that and it was my spare battery. Everything can always be worse and you have to see the positive in things instead. I could have had both my Resync in the same bag, but luckily I did not. The satellite telephone from Sarinfo also got a bath and now lies to dry. I have only used it once so far since the reception on the mobile has been good almost all the way. I think I needed a resting day today. I have mostly relaxed in the tent.

Thoughts about life: Life is a constant change so learn to see change as something positive. If the change in the beginning seems painful and malefic, it can later prove to be positive if we only await the result. In the change process between the old and the new there is a void that creates uncertainty, doubt and loneliness. If you never risk anything you don’t win anything either. Everything is always in constant change and if you try to stop change you will only fail.

Environmental tips: The antifouling paint for boat hulls is filled with toxins so that water living organisms don’t want to stick to the hull. Don’t use antifouling, instead scrape or brush the boat clean of barnacles with snorkel and goggles in the first week of August when they stick to the hull, but haven’t yet produced a protective lime cover. Normally one wash per summer is enough. The antifouling paints are a contributing factor in the Baltic Sea’s bad condition and the ground at marinas is extremely contaminated and will be so long after the marinas stop their activity.

Position: Askrova

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 21 (2013-06-15)

Landskapsbild: Höga majestätiska berg
Väder: Molnighet 4/8, vindstilla
Distans: 56 km 
Medeldistans: 37,5 km
Total distans: 788 km
Födointag frukost: 1 morot
Födointag lunch: 1 apelsin, 1 öl och 2 kakor
Födointag middag: Ris och tonfisk
Hälsa/Känslor: Nöjd, trött och riktigt slutkörd 

Vaknade innan klockan ringde och kände mig pigg. Steg upp och var på vattnet redan 7.30. Paddlade sedan oavbrutet i 8 timmar utan att kliva ur kajaken. Gassande varm var solen runt 14-tiden så jag fick ösa vatten över huvudet för att inte koka bort. Eftersom jag visste att det skulle blåsa upp till stark motvind till kvällen ville jag inte sluta paddla. Och mycket riktigt blev vinden för stark vid 19. Har slagit läger på en öde båtklubb. Idag fick jag en trevlig naturupplevelse i form av något avlångt brunt som rörde sig mot mig längs klippkanten. 5 meter från kajaken stack ett skrämt utteransikte upp och sedan dök han. Min första utter in real life. Fantastiskt! Vattnet har skiftat färg till turkosblått och är inte lika klart längre. Tyvärr ingen fisk heller utan jag fick nalla ur den proviant jag fått. Försöker ransonera och spara den in i det sista.

Tankar om livet: Behåll alltid kontrollen över ditt eget liv. Ställ dig inte i någons skugga och överlåt inte din vilja åt en annan part. Man har bara ett liv och det är enbart en själv som ska besluta hur man vill leva det. Du bestämmer över dig och jag bestämmer över mig. Sedan kan man självklart kompromissa, men på lika villkor. Det som gäller för mig gäller självklart även för dig. Såg en dokumentär där kvinnan inte fick gå ut utan lov från mannen. När reportern frågade om samma sak gällde honom så svarade han att självklart så frågade han inte om lov eftersom han ju var man!

Miljötips: Tändvätska för att starta upp eld eller grillen är totalt onödigt. Dessutom tar ofta även köttet smak av tandvätskan. Att tända eld på sommaren när allt är torrt är busenkelt och en konst rolig att behärska. Fullt möjligt även på vintern och när det är blött ute. Ännu roligare är det att göra upp eld enbart med en bågdrill. Skaffa ett eldstål och lär dig vilka saker som fattar eld från gnistor. Börja med bomull och testa sedan på saker i naturen. Gör en liten eld i grillen och när den tagit sig kan man hälla på kolen. Vill man spara på kolen kan man dryga ut den med pinnar som ju finns överallt på marken.

Position: Atløyna

ENGLISH:

Day 21 (2013-06-15)

Landscape image: High majestic mountains
Weather: Cloudiness 4/8, wind still
Distance: 56 km
Average distance: 37.5 km
Total distance: 788 km
Breakfast: 1 carrot
Lunch: 1 orange, 1 beer and 2 biscuits
Dinner: Rice and tuna
Health/feelings: Happy, tired and really exhausted

Woke before the alarm rang and felt rested. Got up and was on the water as early as 7:30. I then paddled non-stop for 8 hours, without getting out of the kayak. The sun was really hot around 2 PM so I had to throw water over my head so as not to boil away. Since I knew that the wind would start blowing as heavy headwind come evening, I didn’t want to stop paddling. And as expected the wind got too strong around 7 PM. I have made camp in an abandoned marina. Today I got a nice nature experience in the shape of something long and brown moving towards me along the cliffs. 5 metres from the kayak a scared otter’s face popped up and then he dove. My first otter in real life. Fantastic! The water has shifted colour to turquoise and is not as clear anymore. Unfortunately I didn’t get any fish either so I had to take off the provisioning I had received. I try to ransom and save it to the very end.

Thoughts about life: Always maintain control of your own life. Don’t stand in someone else’s shadow and don’t transfer your will to another person. You only have one life and it is only yourself that has to decide how you want to live it. You are in charge of yourself and I am in charge of me. Then of course you can compromise, but on equal terms. What goes for me of course also goes for you. I saw a documentary where the woman wasn’t allowed to leave the house without permission from the man. When the reporter asked if the same thing went for him, he answered that of course he didn’t exception; he was a man!

Environmental tips: Lighter fluid to light a fire or grill is completely unnecessary. The meat also often gets flavoured by the fluid. Lighting a fire in the summer when everything is dry is really easy and an art that is fun to master. It is fully possible even in the winter and when it’s wet outside. It’s even more fun to make a fire only with a bow drill. Get a fire starter and learn what things that will ignite from sparks. Start with cotton and then try on things in nature. Make a little fire in the grill and when it’s large enough you can put on the coals. If you want to save coal you can mix it up with sticks that can be found everywhere on the ground.

Position: Atløyna

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 20 (2013-06-14)

Landskapsbild: Smala fjordar med mycket växtlighet
Väder: Molnighet 7/8, 6 m/s sydvästlig
Distans: 52 km 
Medeldistans: 36,6 km
Total distans: 732 km
Födointag frukost: Rester från gårdagens middag
Födointag lunch: 1 apelsin och 1 morot
Födointag middag: 1 sej och 10 skålsnäckor smaksatt med citronpeppar, farinsocker, 1 öl och choklad
Hälsa/Känslor: Riktigt bra, grymt trött i magmusklerna. Händerna känns lite bättre.

Börjar tydligen vända på dygnet. Vaknade inte förrän 10.30 och på vattnet först 11.30. Imorrn har jag ställt klockan på ringning vid 7. När jag skulle packa kajaken satte jag ner handen 20 cm från en fin huggorm. Men lite beskedligt masade den sig bara iväg. För ett par år sedan hade jag huggorm på tomten och lyfte då upp den för att lägga i en burk och forsla iväg den till skogen. Jag tog den lite för långt bak så den lyckades vrida huvudet och sätta tänderna i tummen. Min far var vänlig och körde mig till akuten, men först sedan vi stannat på vägen och släppt ut ormen i skogen. Ett par timmar senare hamnade jag i anafylaktisk chock och fick fruktansvärda smärtor i hela överkroppen. De fick till och med överskrida maxdosen på morfin för att jag skulle sluta skrika. 5 dagar fick jag tillbringa på sjukhuset innan mina värden var så pass återställda att jag fick åka hem. Så nästa gång jag ska förflytta en huggorm kommer jag som extra säkerhetsåtgärd använda handskar. Idag började måsarna föra ett himla liv och jag fick nu se min första havsörn i Norge. Örnen fick fly måsarna. Glömde nämna igår att det finns massor utav strandskator och även mycket gäss. Fick idag också uppleva rejäl ström, lyckligtvis i min riktning. Det gäller att pricka in tidvattnet rätt.

Tankar om livet: Döda perfektionisten inom dig. Sluta agera på inbillade krav som man tror att omgivningen och samhället ställer på en själv. Alla har brister, olater och svagheter men så länge fördelarna överväger gör det inget. Ingen är perfekt. Inte ens kungen.

Miljötips: Alla ormar, ödlor, salamandrar och groddjur är i Sverige fridlysta. De är de arter som först dör ut när ett område bli förorenat eftersom de absorberar föroreningar genom huden. Om man tar med sig grodyngel hem så släpp alltid tillbaka dem där du tog dem. Även om ormar kan tyckas läskiga så är de undflyende och biter bara i direkt självförsvar, så snälla döda inte ormar när de tar sig in på tomten. Forsla istället iväg dem ett par kilometer. Värna om våra fridlysta djur för de är ju inte fridlysta utan anledning.

Position: Mjøsundet

ENGLISH:

Day 20 (2013-06-14)

Landscape image: Narrow fjords with lots of growth
Weather: Cloudiness 7/8, 6 m/s south-westerly
Distance: 52 km
Average distance: 36.6 km
Total distance: 732 km
Breakfast: Rests from yesterday’s dinner
Lunch: 1 orange and 1 carrot
Dinner: 1 saithe and 10 limpets with lemon-pepper, brown sugar, 1 beer and chocolate
Health/feelings: Really good, very tired abdomen muscles. The hands feel a little better

Apparently I’m starting to turn the day around. Didn’t wake until 10:30 AM and was on the water 11:30. Tomorrow I have set the alarm to ring at 7. When I was going to pack the kayak I put down my hand 20 centimetres from a pretty little adder. But it only wriggled away meekly. A couple of years ago I had an adder outside the house and lifted it up to put it in a jar and move it out in the woods. I grabbed it a little too far back and it managed to turn its head and bite my thumb. My far was kind and drove me to the ER, but only after stopping along the way to let out the snake in the forest. A couple hours later I entered an anaphylactic shock state with immense pains in all my body. They even had to exceed the limit of morphine so I would stop screaming. 5 days I had to spend at the hospital until my values were restored enough so I could go home. So the next time I move an adder I will wear gloves as a precaution. Today the seagulls started making a lot of noise and I got to see my first white-tailed eagle in Norway. The eagle had to flee from the gulls. I forgot to mention yesterday that there are lots of oystercatchers and geese. I also got to experience a powerful current today, luckily in my direction. I’ve got to time the tide right.

Thoughts about life: Kill the perfectionist inside you. Stop acting on imagined demands that you think the surroundings and society puts on you. Everyone has faults and weaknesses but as long as the benefits outweigh them, it’s alright. No one is perfect. Not even the king.

Environmental tips: All snakes, lizards, salamanders and frogs are “sacred” and protected in Sweden. They are the species that die first when an area gets contaminated because they absorb pollution though the skin. If you bring tadpoles, always release them where you took them. Even though snakes can seem scary, they mostly flee us and only bite in direct self-defence, so please don’t kill snakes when they are on your grounds. Instead move them away a couple of kilometres. Care for our protected animals, they aren’t protected without reason.

Position: Mjøsundet

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 19 (2013-06-13)

Landskapsbild: Inomskärs, låga öar och många fiskeodlingar
Väder: Molnighet 8/8, vindstilla m/s sydvästlig
Distans: 43 km 
Medeldistans: 35,8 km
Total distans: 680 km
Födointag frukost: 1 leverpastejmacka och 1 apelsin
Födointag lunch: 2 leverpastejmackor
Födointag middag: 1 kolja och 1 makrill smaksatt med citronpeppar, farinsocker och en bit citron
Hälsa/Känslor: Fortfarande nöjd, trött och glad...

Sov mycket riktigt som en stock och kom inte iväg förrän kl 11. Passerade idag Bergen, Norges näst största och våtaste stad. Passande nog har det regnat hela dagen. Men jag förstår nu varför Bergen kallas Bergen. Ingenstans att gå iland! Har suttit i kajaken 10 timmar utan att kliva ur. Tur att sitsen i kajaken är så skön för annars hade det varit svårt. Fick min favoritfisk makrill idag så nu är det fest i tältet. Har slagit läger på en gammal husgrund. Såg Tumlare idag igen och det är alltid en lika speciell känsla. De är för smarta för att bli lurade av fiskedrag för annars hade jag varit orolig för deras skull. Självklart finns det massor av de vanliga sjöfåglarna men även ovanligt rikligt med gråhäger. Antagligen en av de vackraste fåglarna. Har dock inte sett en enda havsörn ännu vilket förvånar mig. Glömde att berätta att när jag var hos Sigbjørn vägde jag mig. När jag startade vägde jag 80 kilo och nu väger jag 74. Snart tillbaka i vikten jag hade i höstas innan jag tränade upp mig d.v.s. 70 kilo.

Tankar om livet: Tiden på jorden är kort och begränsad även om du lyckas leva tills du dör av ålderdom. Du har bara ett visst antal år på dig att utföra det du vill. Vissa perioder i ditt liv kommer du vara sjuk och vara begränsad i dina handlingar. Det finns ingen garanti att man dör gammal.

Miljötips: Självklart tar man med alla sina egna sopor hem, men om alla dessutom tar med sig lite extra skräp när man är ute i naturen kan stora resultat snabbt nås. Själv brukar jag alltid plocka upp lite skräp när jag går promenad med hunden vilket snabbt resulterat att hela området jag bor i faktiskt blivit skräpfritt. En gång när jag sprang runt sjön där jag bor tog jag med en ryggsäck och kom hem med hela 21 tomburkar med pant. Nytta och nöje!

Position: Flatøy

ENGLISH:

Day 19 (2013-06-13)

Landscape image: Inshore, low islands and lots of fish farms
Weather: Cloudiness 8/8, wind still
Distance: 43 km
Average distance: 35.8 km
Total distance: 680 km
Breakfast: 1 liverwurst sandwich and 1 orange
Lunch: 2 liverwurst sandwiches
Dinner: 1 haddock and 1 mackerel seasoned with lemon-pepper, brown sugar and a bit lemon
Health/feelings: Still satisfied, tired and happy…

I slept really well tonight as I thought and didn’t get away until 11 AM. I passed Bergen today, Norway’s second largest, and wettest city. Fitting enough it has been raining all day. But I understand now why Bergen is called Bergen (Norwegian and Swedish for “The Mountains”). There is nowhere to disembark! I have sat in the kayak for 10 hours without getting off. Luckily the seat is so comfortable, otherwise it would have been hard. I got my favourite fish mackerel today so now it is party time in the tent. I have made camp on an old house foundation. I saw porpoises today again and it is always an equally special feeling. They are too smart to be tricked by fishing hooks, otherwise I would have been really worried for their sake. Of course there are lots of the usual sea birds here but there is also an unusual abundance of grey herons. Probably one of the most beautiful birds. Though I haven’t seen a single white-tailed eagle yet which surprises me. I forgot to mention that when I was at Sigbjorn’s I weighed myself. When I started I weighed 80 kilos and now I weigh 74. I am soon back at the weight I had last autumn before I started my exercise, which is 70 kilos.

Thoughts about life: Our time on Earth is short and limited even if you manage to live until you die of old age. You only have a certain amount of years to do what you want. Some periods of your life you will be sick and limited in your actions. There is no guarantee that you’ll die old.

Environmental tips: Of course you bring all your own rubbish home, but if everyone also brought a little extra when they are out in nature, great results can soon be reached. I myself usually pick up some rubbish when I walk the dog, which has quickly resulted in that the area I live in has actually become trash-free. Once when I ran around the lake where I live I brought a backpack and came home with 21 empty aluminium bottles. Combining business with pleasure!

Position: Flatøy

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 18 (2013-06-12)

Landskapsbild: Inomskärs, låga öar och många fiskeodlingar
Väder: Molnighet 8/8, vindstilla m/s sydvästlig
Distans: 31 km 
Medeldistans: 35,4 km
Total distans: 637 km
Födointag frukost: 1 leverpastejmacka
Födointag lunch: Kyckling, ris och sallad samt 1 banan
Födointag middag: Kaffe och kakor samt 1 apelsin och 1 burk vita bönor i tomatsås.
Hälsa/Känslor: Nöjd, trött och glad!

Vaknade sent och på vattnet först klockan 10. Paddlat hela dagen. Förlorat min första fiskerigg i ett rejält bottennapp. Men eftersom jag har 25 till riggar så är det ingen fara. Känns skönt att mina drag är miljömärkta och utan bly. Ingen fisk idag så det blir vita böner i tomatsås till middag. Inatt blir det övernattning i gästhamn. Har pratat med hamnvärden och jag behöver inte betala. Skönt med helt plant underlag. Vid bryggan ligger även en svensk båt med tre vänliga gubbar. Skeppare Thomas, och hans två vänner Michael och Håkan. De bjöd in mig på kaffe och kakor och Håkan var vänlig att ge mig 8 dosor snus. Så nu behöver jag knappt ransonera längre. 3 apelsiner fick jag med. Vi pratade långfärdsegling och olika böcker om samma ämne. De kommer just från Orkneyöarna. Här finns även gratis wifi så nu blir det surfande av och läsa alla nyheter ute vida världen. Känner att ikväll kommer jag sova som en stock. Kajaken är inom armlängds avstånd och då behöver man knappast oroa sig.

Tankar om livet: Rör dig utanför din trygghetszon/komfortzon. Man måste befinna sig i riskzonen för att kunna utvecklas. För att utvecklas som människa måste man kliva ur sin trygghetszon/komfortzon d.v.s. ta kalkylerade risker och våga vara rädd. Trygghet är inte hälsosamt när det blir överdrivet. Motsatsen till trygghet är spänning och det mår vi bara bra av. Livet har nästan alltid för mycket trygghet och för lite spänning. Börja våga leva livet istället för att sitta hemma i sin trygga vrå. Börjar man däremot tangera skräck har man förflyttat sig för långt från din trygghetszon. Lyssna på kroppens signaler. Barn rör sig varje dag utanför sin komfortzon och därför utvecklas de otroligt mycket. Se bara på hur ofta de ramlar och slår sig. När man blir vuxen är man så försiktig att man nästan aldrig gör sig illa. Våga mera! Lite blåmärken har ingen dött av.

Miljötips: Ekoturism är en benämning på turism som värnar om hållbar utveckling, bevarandet av naturvärdena och hänsyn till områdets begränsningar. I Sverige finns även ett kvalitetsmärkningssystem som heter "Naturens Bästa". Kolla efter det. Utomlands börjar också samma tänk att spira och det är vi som konsumenter som har makten att bidra till mer och mer ekoturism. Kolla t.ex. in den här underbara resan i ekoturismens anda: http://www.farawayadventures.com/farawayadventure/ekovandring.aspx

Position: Kleppesjøen

ENGLISH:

Day 18 (2013-06-12)

Landscape image: Inshore, low islands and many fish farms
Weather: Cloudiness 8/8, wind still
Distance: 31 km
Average distance: 35.4 km
Total distance: 637 km
Breakfast: 1 liverwurst sandwich
Lunch: Chicken, rice and salad, 1 banana
Dinner: Coffee and biscuits, 1 orange and 1 can of white beans in tomato sauce.
Health/feelings: Satisfied, tired and happy!

Woke up late and was on the water at 10 o’ clock. Paddled all day. I lost my first fishing rig; it got stuck on the bottom. But since I have 25 more there are no worries. It feels nice that my hooks are green-marked and without lead. No fish today do it will be white beans in tomato sauce for dinner. Tonight I will sleep in a guest harbour. I have talked to the harbour host and I don’t need to pay. Nice with a flat surface to sleep on. By the deck there is also a Swedish boat with three kind men. Skipper Thomas, and his two friends Michael and Håkan. They invited me in on coffee and biscuits and Håkan was friendly enough to give me 8 boxes of snus. So now I won’t need to ransom anymore. I got three oranges too. We talked about long way sailing and different books about the subject. They have just been at the Orkney Islands. There is free Wi-Fi here so now I can surf away and read all the new out in the wide world. I feel that tonight I will sleep really heavily. The kayak is with an arm’s reach and then I hardly have to worry.

Thoughts about life: Move outside your comfort zone. You have to be in the risk zone to be able to evolve. To develop as a person you need to step out of your comfort zone which means taking calculated risks and not being scared of being scared. Safety isn’t healthy when it becomes exaggerated. The opposite of safety is excitement and we only feel good of that. Live almost always has too much safety and too little excitement. Start living life instead of just sitting at home in your safe house. If you instead start to near true fear you have moved too far from your comfort zone. Listen to the body’s signals. Children move away from their comfort zones every day and therefore they evolve incredibly much. Just look at how often they fall and hit themselves. When you grow up you are so careful that you almost never get hurt. Dare more! Some bruises never killed anyone.

Environmental tips: Eco-tourism is a name for tourism that cares for sustainable development, the preservation of nature values and respect for the limitations of the area. In Sweden there is also a quality marking system that is called “Nature’s best”. Look for that. The same way of thinking is starting to take hold abroad too and it is we as consumers that have the power to contribute to more and more eco-tourism. For example, check out this wonderful trip in the spirit of eco-tourism: http://www.farawayadventures.com/farawayadventure/ekovandring.aspx.

Position: Kleppesjøen

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 17 (2013-06-11)

Landskapsbild: Havsbandet, öppet hav och karga öar
Väder: Molnighet 8/8, medvind 5 m/s sydvästlig
Distans: 46 km 
Medeldistans: 35,6 km
Total distans: 606 km
Födointag frukost: 2 mackor med nutella, 1 macka med salami, 2 glas juice
Födointag lunch: kyckling, ris och sallad samt 1 banan
Födointag middag: 1 kolja smaksatt med citronpeppar, farinsocker och en bit citron
Hälsa/Känslor: Bakfull

Sigbjørn hade fixat en överdådig frukost med massa tilltugg men det enda jag såg var burken med Nutella. Åt mig återigen proppmätt men efter kaffet var det bara att rusa på toa. Bytte ut allt vatten mot nytt friskt. Var inte på vattnet före 9:30.
Tog lite vemodigt adjö av Sigbjørn. En kille väldigt lätt att tycka om. Han gjorde kylskåpsrens och skickade med mig en hel kasse med proviant inklusive Nutellaburken och en flaska vin samt 4 öl. Han rådde mig att gå utomskärs en dag som idag och det gjorde jag. Härligt att ligga längst ut i havsbandet, men ack så svårt att komma iland någonstans. Min vattenflaska är numera min pinkflaska. Skönt att inte behöva söka nödhamn varje gång blåsan trycker på utan fixar det nu i kajaken. Har nu fått konstiga kliande blåsor på alla fingrarna. Vet inte vad det beror på då det idag inte varit nån sol. Ska smörja in händerna ordentligt innan avfärd imorrn.  Fisket går galant och idag slängde jag i min miljövänliga jigg från Nordkapfishing och fick ett mastodonthugg. I vanliga fall är det bara att veva upp men denna best stack iväg med linan. Sakta men säkert fick jag pumpa upp fisken och efter en kvart kom en 10-kilos torsk upp till ytan. Tog ett rejält gälgrepp och drog upp den på kajaken. Kunde med enkelhet stoppa in hela handen i munnen och kroka av. Då sprattla hon till, drog upp ett sår på handryggen och försvann tillbaka ner i djupet. Inga bildbevis så ni får tro mig på mitt ord. Ändå för mycket mat för lilla mig. Drog kort därefter en kolja i lagom storlek. Nu ligger jag uppe på en klipphylla och imorrn väntar en fjordpassage.

Tankar om livet: Acceptans av sin livssituation med allt vad det innebär av krämpor, handikapp, åldrande, arbetssituation, ekonomi. Först när vi accepterar det faktiska nuläget kan vi bli lyckliga i nuet och se på situationen utifrån med klarhet. Det finns inte heller någon rättvisa i världen och det ska det heller inte göra. Acceptans av det som är. Det man inte kan påverka ska man inte älta över utan bara acceptera rakt av.

Miljötips: Häll aldrig matrester eller diskvatten i Östersjön utan istället lite diskret på land så att insekter, däggdjur och fåglar kan ta hand om det.

Position: Slåtterøy

ENGLISH:

Day 17 (2013-06-11)

Landscape image: The sea band, open seas and barren islands.
Weather: Cloudiness 8/8, tailwind 5 m/s south-westerly
Distance: 46 km
Average distance: 35.6 km
Total distance: 606 km
Breakfast: 2 sandwiches with Nutella, 1 sandwich with salami, 2 glasses of juice
Lunch: Chicken, rice and salad, 1 banana
Dinner: 1 haddock seasoned with lemon-pepper, brown sugar and a bit lemon
Health/feelings: Hung over

Sigbjorn had put together a grand breakfast with lots to eat but the only thing I saw was the jar with Nutella. I ate till I couldn’t eat anymore again but after the coffee I had to run for the bathroom. I filled the water bags with new and fresh water.
A bit sad I said goodbye to Sigbjorn. E man who is very easy to like. He cleared the fridge and sent with me a whole bag of food including the jar of Nutella and a bottle of wine as well as 4 beers. He advised me to go offshore a day like today and that I did. Nice to lie furthest out at the sea band, but really hard to disembark anywhere. My water bottle is now my peeing bottle. Nice to not have to seek a landing place every time the bladder calls, not I can do it in the kayak. I have gotten strange itching blisters on all my fingers. I don’t know where they came from as it hasn’t been sunny today. I will apply plenty of lotion on the hands before departure tomorrow. The fishing is going really well and today I threw in my environmentally friendly jig from Nordkapfishing and got a giant fish on the hook. Normally I just crank the fish up but this beast went off with the line. Slowly but surely I got to pump up the fish and after 15 minutes a 10 kg heavy cod surfaced. I took a steady grip in the gills and pulled it up on the kayak. I could easily put my whole hand in its mouth and unhook it. Then the fish flopped, ripped up a wound on my hand and disappeared back into the depths. I have no photos as evidence so you’ll have to believe my word. It was too much food for me anyway. Shortly thereafter I pulled up a haddock in a more suitable size. Now I am up on a cliff and tomorrow a fjord passage awaits.

Thoughts about life: Acceptance of your life situation with all it means like cramps, handicaps, aging, working situations, economy. Only when we accept the actual situation we can get happy in the present and look at the situation from outside with clarity. There is no justice in the world and there shouldn’t be either. Acceptance of what is. What you cannot affect you shall not dwell over but just accept right away.

Environmental tips: Never pour food rests or dishwater in the Baltic Sea, instead throw it somewhere discreetly on land so that insects, mammals and birds can take care of it.

Position: Slåtterøy

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 16 (2013-06-10)

Landskapsbild: Sett så många vackra hus idag. Haugesund liknar Norges Venedig
Väder: Molnighet 0/8, medvind 3 m/s nordvästlig
Distans: 63 km 
Medeldistans: 35 km
Total distans: 560 km
Födointag frukost: 1 macka med ost
Födointag lunch: 15 skålsnäckor och 1 sej
Födointag middag: Chips, nötblandning, 3 glas Cava Frexinet, 1 Stella Artois, 1 whisky, 2 portioner pasta med tonfisk, 2 burkar tuborg, ris och kyckling med fetaostsallad, kaffe och godis
Hälsa/Känslor: Så extremt mätt! Nyduschad, nya kläder, nerbäddad i gästsäng inomhus, berusad!

Hade satt alarmet på kl 5. Steg upp och var i kajaken kl 6. Paddlade igenom Kvitsøy vilket var mycket vackert. Sedan en öppen passage på 4 timmar. Kom in i en långsträckt passage med mycket vackra hus på båda sidor. Steg iland för lunch på en klippstrand. Märkte att det fanns folk i huset längre upp på ön. Gick då upp och frågade efter vatten. En underlig ensam kuf svarade att inte har jag nåt vatten till dig inte. Vinkade därför adjö och fortsatte. Kom vid 18-tiden in i Haugesund. En otroligt vacker plats. Träffade trevliga fiskande norrmän som lovade mig öl bara de haft nån. Fortsatte in längs promenadstråket där den ena segelbåten efter den andra visade på överdådig lyx. Kom fram till en engelsk 42-fotare segelbåt och vi började samtala. De hade seglat över från skottland och satt nu och festade. De undrade om jag inte skulle komma ombord och dricka Cava. Sagt och gjort så hoppade jag ombord. De proppade mig full med chips och nötblandning samt 3 glas Frexinet, whisky och öl. Dessutom lagade de till pasta och tonfisk enkom åt mig. Sen plockade de ihop en färdpåse åt mig innehållandes 1 flaska whisky, 6 frystorkade soppor, 1 chokladkaka, 2 burkar tonfisk och hör och häpna, 1 påse sötlakrits. Killen som hade lakritsen sa att han aldrig köpte lakrits men att han av någon förunderlig anledning gjort det nu. Han frågade vad jag allra helst önskade och jag svarade lakrits och choklad. Killen sprang under däck och kom upp med just det. Kapten frågade vad jag skulle dricka whiskyn i och jag svarade att det fick nog bli i mitt kokkärl. Det gick verkligen inte för sig så han hämtade ett handgjort kristallglas speciellt från Edinburgh som inte längre tillverkas. Detta whiskyglas blir numera mitt whiskyglas for life.
Lite småpackad och proppmätt begav jag mig ut på den beryktade passagen Sletta. Eftersom jag direkt höll på att pinka på mig av allt alkohol och kaffe sökte jag nödhamn. Då dyker långfärdspaddlaren Sigbjørn upp och undrar vad jag pysslar med. Han erbjuder natthamn hemma hos sig om jag kan tänka mig att paddla tillbaka 1 km. Väl där bär vi upp kajakerna till hans hus och jag får hoppa in i duschen. Hans förtjusande fru LivÅse lagar ännu en middag åt oss som jag med möda pressar ner tillsammans med godis och 2 öl. Mina 2 veckor skitiga kläder ligger nu i tvättmaskinen och vi har kommit överens om att ses vid frukost kl 8. Givetvis har vi pratat paddling och diskuterat nordnorge. Ska bli helt fantastisk att krypa ner i nybäddad säng. Vilken dag!

Tankar om livet: Beakta på hur du reagerar på saker och ting. Om du till exempel blir utskälld av en någon för att du gick över gatan på sidan om övergångsstället så väljer du själv hur du ska reagera på detta. En del blir sura hela dagen och en del låter ilskan passera genom kroppen på 5 minuter, en del blir aggressiva tillbaka och en del tycker synd om personen som skäller. En del kan till och med bara iaktta och uppleva händelsen som något intressant helt utan obehagliga stimuli. Du väljer själv din reaktion!

Miljötips: Triklosan, vad är det? Jo, det är ett väldigt giftigt miljögift som är bakteriedödande. Mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Var finner man det? Jo, vissa kända tandkrämstillverkare stoppar det i tandkrämen. Extra allvarligt när tandläkarna numera rekommenderar att man inte ska skölja ur munnen utan låta tandkrämen vara kvar i munnen när man borstar tänderna. Om tandkrämen innehåller Triklosan står det i innehållsförteckningen. Läs därför denna när du köper tandkräm. Används även i tvål och deodoranter.

Position: Søravik

ENGLISH:

Day 16 (2013-06-10)

Landscape image: Seen so many beautiful houses today. Haugesund looks like the Venice of Norway.
Weather: Cloudiness 0/8, tailwind 3 m/s north-westerly
Distance: 63 km
Average distance: 35 km
Total distance: 560 km
Breakfast: 1 sandwich with cheese
Lunch: 15 limpets and 1 saithe
Dinner: Crisps, nut mix, 3 glasses Cava Frexinet, 1 Stella Artois, 1 whiskey, 2 portions of pasta with tuna, 2 cans of Tuborg, rice and chicken with feta cheese salad, coffee and candy
Health/feelings:

Had set the alarm on 5 AM. Got up and was in the kayak at 6. Paddled through Kvitsøy which was very beautiful. Then an open passage of 4 hours. Entered a long passage with very beautiful houses on both sides. Landed for lunch on a cliff shore. I noticed there were people in the house further in on the island. So I went up and asked for water. A lonely oddball answered that he surely didn’t have any water for me. So I waved goodbye and continued. At 6 Pm I reached Haugesund. An incredibly beautiful place. I met some nice fishing Norwegians who promised me a beer if they had only had one. I continued along the promenade where one sailing boat after another displayed overflowing luxury. I came to an English 42 foot boat and we started speaking. They had sailed over from Scotland and now sat partying. They wondered if I didn’t want to come aboard and drink Cava. Said and done, I jumped on-board. They stuffed me full of crisps and nut mix as well as three glasses Freixinet, whiskey and beer. They also cooked pasta and tune only for me. Then they collected a travel bag for me containing one whiskey bottle, 6 freeze-dried soups, 1 chocolate bar, 2 cans of tuna and lo and behold, 1 bag of sweet liquorice. The man who had the liquorice said that had never bought liquorice but that he for some weird reason had done it now. He asked me what I wanted the most and I said liquorice and chocolate. The guy ran into the deck immediately and came up with just that. The captain asked what I was going to drink the whiskey in and I replied that t would probably have to be my boiling pan. He just wouldn’t have it so he fetched a hand-made crystal glass specially produced from Edinburgh, which is no longer made. This whiskey glass will now be my whiskey glass for life.
Slightly hammered and all stuffed I set out on the notorious passage Sletta. Since I immediately was about to pee myself of all the alcohol and coffee I sought a place to stop. Then the long way paddler Sigbjorn shows up and wonders what I’m doing. He offers a bed for the night at his home if I can imagine paddling back one kilometre. Well there we carry up the kayaks to his house and I get to hop into the shower. His lovely wife Liv-Åse cooks another dinner for us that I with some effort force down together with candy and 2 beers. My 2 weeks’ dirty clothes are now in the washing machine and we have agreed to meet for breakfast at 8 Am. Of course we have talked paddling and discussed northern Norway. It will be amazing to crawl down in a freshly made bed. What a day!

Thoughts about life: Note how you react to things. If you for example get yelled on by someone because you crossed the street beside the crosswalk, you get to choose how you react to it. Some will get moody all day and some let the anger pass through the body in five minutes, some become aggressive back and some feel sorry for the yelling person. Some can even watch and experience the situation as something interesting without uncomfortable stimuli. You choose your reaction!

Environmental tips: Triclosan, what is that? Well, it is a very toxic substance that kills bacteria. Very poisonous for water-living organisms and can cause dangerous long time effects in the water environment. Where can it be found? Some well-known toothpaste makers put it in their toothpaste. It’s extra serious when the dentists now recommend that you shouldn’t wash the mouth but let the paste stay in the mouth after brushing your teeth. If the toothpaste contains triclosan it will say so under ingredients. Therefore read this before buying toothpaste. It’s also used in soap and deodorants.

Position: Søravik------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 15 (2013-06-09)

Landskapsbild: Massor med små öar, inte helt olikt Stockholms skärgård
Väder: Molnighet 0/8, 8-12 m/s nordvästlig
Distans: 0 km 
Medeldistans: 33,1 km
Total distans: 497 km
Födointag frukost: 10 skålsnäckor
Födointag lunch: 1 macka med ost
Födointag middag: 1 sej, 10 skålsnäckor, 1 halv påse frystorkat tomatsoppa, 3 strandkrabbor
Hälsa/Känslor: Utvilad

Vaknade utvilad och väldigt varm eftersom solen låg på. Av med alla kläder och somna om. Utforskat ön och klättrat upp på toppen. Fantastisk utsikt! Väderprognosen hade varnat för styv kuling men den uteblev. Stack ut och fiskade och drog ganska direkt både en sej och en kolja. Så både middagen och frukosten är avklarad. Samlat skålsnäckor och fångade 3 strandkrabbor. Tog en tupplur på eftermiddagen och hoppas att jag nu återigen kan somna för tidig uppstigning. Satsar på Haugesund imorrn men det är 55 km dit. Det känns rejält i händerna. Lite svullna med flera småsår. Har också en brännblåsa på långfingret som antingen kommer av för mycket sol eller brännmanet. Tror musklerna mått gott av denna vilodag. Alla batterier är fulladdade inklusive mina egna. Jag kom också att tänka på att min godisgömma hemma är det lika bra att någon plundrar. Den finns ute i pumprummet. Först till kvarn får den!

Tankar om livet: Lycka är det vi bör sträva efter både för oss själva och för vår omgivning. Är inte du lycklig så speglar du det ljuset på dina närmsta och de blir också drabbade. För att göra andra lyckliga måste du börja med dig själv och det gör du genom att vara sann mot dig själv och leva enligt dina egna moraliska värderingar, mål och drömmar.

Miljötips: Använd organiska material såsom trä, bomull, ull, järn dvs allt som finns naturligt och inte är framställd på kemisk väg. Extra viktigt är detta i köket och i barnens rum. Barn stoppar saker i munnen och man bör därför undvika mjuk och porös plast och skumplast. Byt ut alla slevar och andra handredskap i köket mot likadana i trä eller stål. Köp inte teflonbelagda grytor och stekpannor utan välj hellre gjutjärn. Själv har jag en tandborste gjord av cederträ så slipper jag plastpartiklar från tandborsten.

Position: Ugløya, Kvitsøy

ENGLISH:

Day 15 (2013-06-09)

Landscape image: Lots of little isles, not unlike the Stockholm archipelago
Weather: Cloudiness 0/8, 8-12 m/s north-westerly
Distance: 0 km
Average distance: 33.1 km
Total distance: 497 km
Breakfast: 10 limpets
Lunch: 1 sandwich with cheese
Dinner: 1 saithe, half a bag of freeze-dried tomato soup, 3 beach crabs
Health/feelings: Rested

Woke rested and very hot because the sun was on the tent. Off with all the clothes and back to sleep. I have explored the island and climbed up on the top. Amazing view! The forecast had warned about heavy winds but there were none. I went out fishing and almost immediately got both a saithe and a haddock. So both dinner and breakfast fixed. Collected limpets and caught 3 beach crabs. Took a nap in the afternoon and hope that I can fall asleep now again for an early rise. I’m aiming for Haugesund tomorrow but it is 55 km there. My hands are aching quite a lot. A little swollen with several smaller wounds. I also have a blister on the middle finger which is probably because of too much sun, or a jellyfish. I think the muscles have fared well from this resting day. All the batteries are fully charged including my own. I just remembered that someone at home might as well raid my sweets stash. It is in the pump room. The first one to get there can have it!

Thoughts about life: Happiness is what we should strive for both for ourselves and for our surroundings. If you aren’t happy, you reflect that on your nearest and they also get unhappy. To make others happy you must start with yourself and you do that by being true to yourself and live according to your own moral values, goals and dreams.

Environmental tips: Use organic materials such as wood, cotton, wool, iron, and everything else that exists naturally and isn’t produced chemically. It’s extra important in the kitchen and the children’s rooms. Children put things in the mouth and you should therefore avoid soft plastics and foam. Switch all the ladles and other hand tools in the kitchen to similar ones in wood or steel. I myself have a toothbrush made out of cedar wood, so I won’t get plastic particles from the toothbrush.

Position: Ugløya, Kvitsøy------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 14 (2013-06-08)

Landskapsbild: Låga långsmala klippor
Väder: Molnighet 6/8, motvind 8-10 m/s nordvästlig
Distans: 28 km 
Medeldistans: 35,5km
Total distans: 497 km
Födointag frukost: 10 skålsnäckor
Födointag lunch: 1 bit bröd samt kaffe och snus
Födointag middag: 1 bleka, 10 skålsnäckor, 1 halv påse frystorkat tomatsoppa, 2 mackor med ost
Hälsa/Känslor: Extremt slutkörd efter 11 timmars paddling i motvind, men aldrig mått bättre.

Kämpat järnet i grym motvind hela dagen. Snitthastighet på 2,8 km/h. Tror det blir vilodag imorrn eftersom det ska bli samma väder då också. Känner att kroppen längtar efter vilodag. Fota och fiska får det nog bli. Nu ligger jag i perfekt natthamn med lä från alla håll och dessutom plant gräsunderlag. Klockan är strax tolv och det är fortfarande ljust ute. Förbereder ett skrovmål för jag har knappt ätit på hela dagen. Vid lunch idag gick jag upp och frågade efter vatten hos en sommarstuga där systrarna Randi och Evemargrethe och deras män Jarlinge och Einar satt och fikade. Vi hade riktigt trevligt och de bjöd på kaffe och snus. De var bara ute över dan och hade inget mer att bjuda på men de lyckades skrapa ihop en halv brödlimpa, 1 halv ost och 2 frystorkade tomatsoppor. Det visade sig dessutom att den ena mannen snusade och när han hörde att jag varit utan snus i 14 dar så försvann han ett tag. Visade sig senare att han sprungit iväg till kiosken och inhandlat 2 dosor General lössnus åt mig. Prisa Gud. Gubben har fått sin prilla! Men dock inte så stolt över denna svaghet.
Min andra svaghet förutom glömska är mitt starka begär efter nikotin. När jag var 17 år gick jag på den fatala niten att börja med nikotin. Jag har kännt mig korkad, idiotisk, lurad och blåst. Två gånger har jag slutat. En gång höll jag upp i 1 år och andra gången hela 4 år. Men ett gift lika beroendeframkallande som heroin är inte det lättaste att bli av med. Hade jag aldrig börjat hade jag idag haft råd med ett eget flygplan. En fyrsitsig Piper PA-28 Cherokee med ställbar propelleraxel som kostar ungefär 500 000 kr begagnad. Inte så miljövänlig, men propellerplan är miljövänligare än jetplan. Men dum som man är har man gett de pengarna till tobaksindustrin. Hur som helst är det i alla fall total lycka och eufori i tältet nu. Visste inte att man kunde paddla så hårt på kaffe och snus.
Nu befinner jag mig på ögruppen Kvitsøy känd för sin fina arkipelag bestående av 167 små öar och kryllandes av tyska fisketurister. Jag drog en fin bleka till grytan också. Dags att ta fram tyskan: Haben Sie un bier bitte? Nu är jag mätt. Så mätt att jag inte ens ägnar 10 minuter åt att leta smulor. Kanske ändå de största...

Tankar om livet: I dagens trevliga samtal pratade vi om hur rysligt fort livet går och hur viktigt det är att man förverkligar sina drömmar och inte bara bär dem inombords hela livet. Imorgon kan det vara försent. Einar hade en bekant som pratat om att korsa Grönland på skidor i 25 år! För 3 veckor sedan 55 år fyllda startade han. Grattis och lyckönskningar. Tänk att sitta där på ålderns höst och ångra sig.

Miljötips: Solceller och ledlampor är magiska uppfinningar. Tänk att all min energi jag använder härute kommer från solen. Jag kan använda min telefon precis hur mycket jag vill och dessutom ladda kamerans batterier. Ledlampor finns idag till alla socklar. Jag bytte i badrummet och gick från 120 Watt ner till 9 Watt. Byt lampor nu!

Position: Ugløya, Kvitsøy

ENGLISH:

Day 14 (2013-06-08)

Landscape image: Low, long and thin cliffs
Weather: Cloudiness 6/8, headwind 8-10 m/s north-westerly
Distance: 28 km
Average distance: 35.5 km
Total distance: 497 km
Breakfast: 10 limpets
Lunch: 1 bit of bread, coffee and snus
Dinner: 1 pollock, 10 limpets, half a bag freeze-dried tomato soup, 2 sandwiches with cheese
Health/feelings: Extremely tired after 11 hours of paddling in headwind, but never felt better.

Fought like hell in tough headwind all day. My average speed was 2.8 km/h. I think I’ll have a resting day tomorrow because it will be the same weather then as well. I feel that the body longs for some rest. So it will be taking pictures and fishing tomorrow. Now I am in a perfect position with lee from all directions and also a flat grass surface. The time is almost 11:30 PM and it’s till light out. I prepare a large meal because I haven’t eaten in all day. At lunch today I went up and asked for water at a summer cabin where the sisters Randi and Evemargrethe and their husbands Jarlinge and Einar were sitting and snacking. We had a really good time and they offered me coffee and snus. They were just out there over the day and didn’t have anything more to offer but they managed to scrape together half a loaf of bread, half a cheese and 2 freeze-dried tomato soups. It also turned out that one of the men had the habit of taking snus, and when he heard that I’ve been without snus for 14 days he disappeared for a while. Some time later he returned after having bought two boxes of General loose snus for me. Praise the Lord. The man has gotten his snus! Though I am not very proud of this weakness.
My other weakness except forgetfulness is my strong want for nicotine. When I was 17 I went into the fatal trap of starting with nicotine. I have felt stupid, idiotic and fooled. Twice I have stopped with it. Once I paused for one year and the second time as much as four years. But a poison as addictive as heroin isn’t the easiest to get rid of. If I had never started I would afford my own plane. A four-seat Piper PA-28 Cherokee with adjustable propeller axis that costs about 500,000 kronor used. Not so environmentally friendly, but propellers are better than jets. But stupid as I am I have given those money to the tobacco industry. Anyway I am currently in total euphoria in the tent. I didn’t know one could paddle so hard on coffee and snus.
Now I am on a group of islands called Kvitsøy, known for its beautiful archipelago consisting of 167 little isles and crawling of German fishing tourists. I got a nice pollock for the stew too. Time to bring out the German: Haben Sie ein bier bitte? Now I am fed. So fed that I don’t even spend 10 minutes looking for crumbs. Maybe the largest ones…

Thoughts about life: In today’s pleasant conversation we talked about how incredibly fast life goes and how important it is to realise your dreams and not just carry them inside all life. Tomorrow it can be too late. Einar had a friend who talked about crossing Greenland on skis for 25 years! Three weeks ago 55 years old he started. Congrats and best wishes. Imagine sitting there, getting old and having regrets.

Environmental tips: Solar cells and LED lights are magical inventions. Think that all the energy I use out here comes from the sun. I can use my phone just as much as I want to and also charge the camera’s batteries. LED lights now exist for all sockets. I switched in the bathroom and went from 120 Watts down to 9. Change lamps now!

Position: Ugløya, Kvitsøy
------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 13 (2013-06-07)

Landskapsbild: Branta klippor, kilometerlånga sandstränder
Väder: Molnighet 6/8, motvind 6-8 m/s nordvästlig
Distans: 31 km 
Medeldistans: 36,1 km
Total distans: 469 km
Födointag frukost: 5 skålsnäckor
Födointag lunch: 1 bit bröd samt 10 maskrosblad
Födointag middag: 15 skålsnäckor och en potatis
Hälsa/Känslor: Varm, solbränd, ser fram emot att strax ringa familjen

3 kor stod och sniffade så högt utanför tältet att jag vaknade. Inget muande, bara sniffande. De undrade nog vad det var för nåt som luktade så illa? Svett och rutten fisk. Varje gång jag lyft på kapellet har rutten fisklukt slagit upp. Idag spolades fiskkraken fram. En liten sej hade fastnat under sitsen och till slut ruttnat så pass att den lossnat.
Torrdräkten jag paddlar i är helt underbar, man måste dock ha modellen med kisslucka för annars hade jag pinkat på mig varje gång. När man styr in mot stranden för att pinka tolkar hjärnan det som att man kan pinka direkt. Alltså blir det rejält bråttom när man kommer iland. Dock finns det en stor nackdel med pinklucka och det är när man samlar skålsnäckor på djupt vatten och glömt stänga den. Tog en paus vid en båthamn och gick lite strategiskt fram till 3 gamla damer som drack kaffe och åt fikabröd. Pratade i 5 minuter men det blev aldrig tal om nåt kaffe för mig inte. Grymt jobbigt att se härligheten och den foda doften för att sedan gå tillbaks till kajaken och stoppa in ett maskrosblad i munnen.

Tankar om livet: Svartsjuka är bara ett uttryck av din egen dåliga självkänsla. Känner du svartsjuka bör du därför utveckla och förbättra din självkänsla. Försöker du däremot kväsa, förhindra eller förminska den andra personen och försöka lägga skulden på denne resulterar det bara i att kärleken till dig minskar eller upphör.

Miljötips: Den mest onödiga och energislösande maskinen måste ändå vara torktumlaren. Tvätt torkar helt på egen hand bara man hänger upp den. Det går till och med att torka tvätt i minusgrader och vill man inte det så kan man ju hänga tvätten inne. Dessutom väsnas den och har sönder kläderna. Titta bara på allt ludd man plockar ut. Hänger man tvätten utomhus får den på köpet en underbar doft.

Position: Søre Litholmen

ENGLISH:

Day 13 (2013-06-07)

Landscape image: Steep cliffs, kilometre-long sandy beaches
Weather: Cloudiness 6/8, headwind 6/8 m/s north-westerly
Distance: 31 km
Average distance: 36.1 km
Total distance: 469 km
Breakfast: 5 limpets
Lunch: 1 bit of bread, 10 dandelion leaves
Dinner: 15 limpets and a potato
Health/feelings: Warm, sunburnt, looking forward to calling the family

Three cows stood and sniffed so loudly outside my tent that I woke up. No mooing, just sniffing. They probably wondered what it was that smelled so badly. Sweat and rotten fish. Every time I lifted the canvas a smell of rotten fish has hit me. Today the poor fish was flushed forth. A little saithe had stuck under the seat and finally rotten so much that it got loose.
The dry suit I paddle in is wonderful, though I have to have the one with a peeing hatch because otherwise I had peed myself every time. When I steer towards the shore the brain interprets it as I can pee immediately. So I get in a real hurry when I reach land. Though there is a large disadvantage with the hatch and that is when I’m gathering limpets on deep waters and forget to close it. I took a break at a port and strategically went up to three old ladies drinking coffee and eating sweet bread. We talked for 5 minutes but they didn’t offer me any coffee. So tough to see the good stuff and the good smell to then go back to the kayak and put a dandelion leaf in my mouth.

Thoughts about life: Jealousy is just an expression of your own low self-esteem. If you feel jealous you should therefore develop and improve your self-esteem. If you at the other hand try to quell, hinder or reduce the other person and try to put the blame on them it only results in the love for you decreasing or dying.

Environmental tips: The most unnecessary and energy wasting machine must be the dryer. Washed clothes dry fine by themselves if you only hang them up. It is even possible to dry clothes in temperatures below zero and it you don’t want to do that you can always hang the clothes inside. The dryer also makes noise and damages the clothes. Just look at all the fabric rests that gather up inside the dryer. If you hang the clothes outside, they also get a lovely smell.

Position: Søre Litholmen------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 12 (2013-06-06)

Landskapsbild: Branta klippor, kilometerlånga sandstränder, böljande dalar.
Väder: Molnighet 4/8, medvind 2 m/s sydlig
Distans: 47 km 
Medeldistans: 36,5 km
Total distans: 438 km
Födointag frukost: 1 bit bröd
Födointag lunch: 1 Bleka
Födointag middag: 15 skålsnäckor och 1 bit bröd
Hälsa/Känslor: Nöjd och trött

Vaknade av att det pinglade och bräkte överallt omkring mig. Förstod att det var får och försökte somna om. Eftersom varenda tacka hade pingla på sig gick ju inte det förstås. De blev livrädda när jag steg ur tältet och sprang all världens väg. Inatt sover jag i en kohage och vi får se om jag får nåt besök. Rikligt med koskit finns det iallafall. Prognosen säger nu att det blir motvind 1 vecka framåt och det är därför jag kämpat med distanserna nu innan. Idag har varit en underbar paddlingsdag med skiftande landskapskaraktär. Nästan vindstilla och både tumlare och säl har siktats. Det enda som saknas nu är snus, kaffe, en Faustino nr 1 Rioja och Marabou apelsinkrokant. Släng in ett gäng lakritspipor och lite Ardbeg single malt på det så är det fullbordat.
Min fiskeexpert Robert som hjälpt mig planera äventyret säger så här om torskmasken: Jo Sören torsken du får nära land på sommaren har en hel del mask. Den vi köper i affären är oftast fiskad på vintern och långt ut. Jag brukar hålla upp filéerna mot ljuset för att titta efter kveis som norrmännen kallar maskarna. men helt riktigt sejen är mycket bättre att äta än torsken nu på sommaren. Man bör undvika att äta torsken under månader utan "r" i sig.
Fiskar därför mindre vid botten och mer i frivattnen vilket gjort att jag fått mindre torsk. Idag fick jag 2 blekor.

Tankar om livet: Acceptans av andra människor och deras sätt att vara. De kan vara sura, göra fel, ha en annan kultur, religion, värderingar och syn på livet som inte stämmer överens med din. Försök inte förändra dessa människor utan acceptera att de är annorlunda och se det positiva i det. Detta innebär dock inte att man förutsättningslöst ska acceptera allt, utan överskrider personen gränsen för vad man kan acceptera ska man lugnt och bestämt säga ifrån att man inte accepterar personens uppträdande. Antingen slutar personen eller så får man själv ta avstånd. Man väljer själv vilka personer som är delaktiga i ens liv.

Miljötips: Radon är ett naturligt radioaktivt grundämne som sipprar upp ur jordskorpan och finns lokalt. På kommunhuset finns radonkartor och det kan vara bra att kolla upp innan man köper hus. Radon är cancerframkallande och kan finnas i ditt dricksvatten om du har egen brunn eller i luften inomhus om det tränger upp radon under din husgrund. Det är jättelätt att kontrollera och enkelt åtgärdat, men kan vara fatalt om man inte kollar upp saken.

Position: Obrestad havn

ENGLISH:

Day 12 (2013-06-06)

Landscape image: Steep cliffs, kilometre-long sandy beaches, rolling valleys.
Weather: Cloudiness 4/8, tailwind 2 m/s southern
Distance: 47 km
Average distance: 36.5 km
Total distance: 438 km
Breakfast: 1 bit of bread
Lunch: 1 pollock
Dinner: 15 limpets and 1 bit of bread
Health/feelings: Satisfied and tired

Woke to the sound of ringing bells and “baah” sounds all around me. I understood that it was sheep and tried to fall back to sleep. Because every ewe had a bell it was of course impossible. They got scared to death when I exited the tent, and ran away for their lives. Tonight I sleep in a cow pasture and I will see if I get a visit. There is plenty of cow dung anyway. The forecast says that not there will be headwinds for a week and that’s why I have been working hard with the distances before. Today has been a wonderful day for paddling with shifting landscapes. Almost wind still and both porpoises and seals have been sighted. The only thing missing now is snus, coffee, a Faustino 1 Rioja and Marabou chocolate with orange brittle. Add some liquorice pipes and some Ardbeg single malt and it is complete.
My fishing expert Robert who helped me plan the adventure says this about the cod worms: “Well Sören, the cod you get close to land in the summer has a lot of worms. The one we buy in store is often fished during the winter and far out. I hold up the fillets towards the light to look for kveis as the Norwegians call the worms. But you’re right, the saithe is much better to eat than the cod now in the summer. You should avoid eating the cod during months without ‘r’ in their names.”
I therefore fish less at the bottom and more in the open waters which has led to me getting less cod. Today I got two pollocks.

Thoughts about life: Acceptance of other people and their way of being. They can be moody, make mistakes, have a different culture, religion, values and view on life that aren’t on par with yours. Don’t try to change these people, accept that they are different and see the positive in that. This doesn’t mean that you without condition should accept everything; if the person steps over the line for what is acceptable you should calmly but firmly tell them that you don’t accept the person’s behaviour. Either the person stops or you yourself have to distance yourself. You choose what people are part of your life.

Environmental tips: Radon is a natural radioactive element that seeps out of the Earth crust and exists locally. In the municipal hall there are radon maps and it can be a good idea to check them before buying a house. Radon can lead to cancer and can be in your drinking water if you have your own well or in the air inside if radon seeps out under your house. It is very easy to control and easily fixed, but can be fatal if you don’t look it up.

Position: Obrestad havn

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 11 (2013-06-05)

Landskapsbild: Branta klippor
Väder: Molnighet 8/8, medvind 4-6 m/s västlig
Distans: 52 km 
Medeldistans: 35,5 km
Total distans: 391 km
Födointag frukost: 2 päron
Födointag lunch: 1 banan och en bit bröd
Födointag middag: 1 päron, 1 potatis, 1 morot och lite harsyra.
Hälsa/Känslor: Ensam, trött, hungrig och fuktig.

Somnade tidigt och vaknade sent. Nu är frukten nästan slut, den andra maten jag fick vågar jag inte röra utan sparar den som nödproviant. Ingen fisk idag, men tänkte det var lugnt eftersom jag kunde samla skålsnäckor. Det är nu helt omöjligt att kliva iland längs med kusten och jag har blivit tvungen att paddla in i en fjord. Här inne finns inte en enda snäcka. Antagligen för mycket sötvatten. Därför fick det bli källvatten med en skivad potatis och morot till middag kryddad med lite harsyra. Smakar underbart. Moroten sätter verkligen smak till vattnet. Det är inte föränns man sätts på en sån här diet man verkligen inser vilken överdådig lyx vi lever i. Jag är oerhört tacksam för den middag jag nu förtär. Känner hur kroppen suger i sig varenda kalori och jag får en otrolig energikick. Smaklökarna är så extremt alerta och tar upp precis allt. Det ligger så mycket jobb bakom all denna mat som vi bara tar för given. Jag har själv fött upp både höns och kaniner för mat och vet hur mycket arbete det krävs innan köttet ligger på tallriken. Det sägs att svenskarna har den billigaste maten i världen i förhållande till hur mycket vi tjänar. Borde vi då inte också ha råd att köpa ekologiskt där man ger djuren en drägligare tillvaro och avstår från giftiga bekämpningsmedel. 
Listafjorden bjöd på en riktigt tuff passage med 14 m/s pga ett lokalt ovädersmoln. Ett tag var jag rädd att jag skulle blåsa ut till havs, men vinden kom från sidan. När jag så paddlat i 2 timmar och hade 20 minuter kvar till skyddad vik kommer en fiskbåt åt mitt håll och undrar om tummen är upp. Japp, tummen är upp. Vilar upp mig i viken och när jag fortsätter är både vinden och ovädersmolnet borta. Sikten i vattnet har ökat markant nu, säkert 20 meter. Brännmaneter kryllar det av.

Tankar om livet: Visa dig gärna sårbar, känslosam och ödmjuk. Det är ett tecken på styrka och mod.

Miljötips: Kompost borde vara var mans och kvinnas egendom. Hur man kan slänga matrester i brännbart förundrar mig för jag har aldrig lyckats tända vare sig spagetti eller köttbullar. Bor man i lägenhet kan man ha en liten på balkongen. Idag kan man få både lukt och flugfria komposter. Om man anmäler till kommunen att man har kompost får man dessutom lägre sopavgift. Kanonbra jord att gödsla med får man också. Undvik dock köttben eftersom det tar så lång tid för dem att förmultna.

Position: Nordfjord

ENGLISH:

Day 11 (2013-06-05)

Landscape image: Steep cliffs
Weather: Cloudiness 8/8, tailwind 4-6 m/s westerly
Distance: 52 km
Average distance: 35.5 km
Total distance: 391 km
Breakfast: 2 pears
Lunch: 1 banana and a bit of bread
Dinner: 1 pear, 1 potato, 1 carrot and some sorrel
Health/feelings: Lonely, tired, hungry and wet.

Fell asleep early and woke late. Now the fruit has almost run out, I dare not touch the other food I got; I save it for emergencies. No fish today, but I thought that it was no worries because I could collect limpets. It is now impossible to disembark along the coast and I have been forced to paddle into a fjord. In here there isn’t a single limpet. Probably too much sweet water. Therefore it would have to be spring water with a sliced potato and carrot for dinner, seasoned with some sorrel. It is not until you’re on a diet like this that you realise what overflowing luxury we live in. I am incredibly grateful for the dinner I am now eating. I feel how the body takes up every single calorie and I get an incredible energy kick. The taste buds are so extremely alert and sense just everything. There is so much work behind all this food that we just take for granted. I myself have raised both hens and rabbits for food and know how much work it takes before the meat is on the plate. It’s said that Swedes have the cheapest food in the world, relative to how much we earn. Shouldn’t we then afford buying organic food where you give the animals a better life and refrain from using toxic pesticides?
The Lista fjord offered a really tough passage with 14 m/s because of a local storm cloud. For a while I was afraid that I would blow out in the ocean, but the wind came from the side. When I’d paddled for 2 hours and had 20 minutes left to a protected bay, a fishing boat comes my way and wonders if everything is alright. Yep, everything is alright. I rest myself in the bay and when I continue both the wind and the storm cloud is gone. The sight in the water has increased noticeably now, probably 20 metres. It's crawling of jellyfish.

Thoughts about life: Do show when you’re vulnerable, emotional and humble. It is a sign of strength and courage.

Environmental tips: Every man and woman should be the owner of a compost. How you can throw food rests in the rubbish bin for combustibles amazes me; I have never managed to set fire to neither spaghetti nor meatballs. If you live in an apartment you can have a little one on the balcony. Today you can get composts free of both smell and flies. If you report to the municipality that you have a compost you also get a lower rubbish fee. You get really good fertilising dirt too. Avoid meat bones though, because it takes so long for them to rot.

Position: Nordfjord

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 10 (2013-06-04)

Landskapsbild: Växlande klippor, vita sandstränder och sanddyner
Väder: Molnighet 1/8, först medvind östlig 5 m/s sedan motvind 6-8 m/s västlig
Distans: 46 km 
Medeldistans: 33,4 km
Total distans: 339 km
Födointag frukost: 1 brödbit
Födointag lunch: 1 banan och en bit bröd
Födointag middag: 25 skålsnäckor
Hälsa/Känslor: Foten känns redan bättre att stå på. Ligger skönt nedbäddad i tält som slår i blåsten på sandstrand.

Var i kajaken kl 8 eftersom jag hade medvind. Paddlade sedan på tills jag rundade Norges sydligaste udde Lindenes 12.20. Lindesnes kan vara mycket svårt att runda och därför finns numera en grävd kanal inomskärs men jag vill ju givetvis runda Norges sydligaste udde..Firade med 1 bit bröd och 1 banan. Sedan växlade vinden till motvind och jag kom in i nåt slags trans där jag bara körde på till 19.00. Sandstranden jag nu ligger på såg så himla erbjudande ut. Dock så är det mycket sand! Överallt! Bättre med klippor! Har inte fiskat idag eftersom jag vill ha lä när jag fiskar så jag inte driver så mycket. Man får dessutom mycket mer bottennapp när man driver. Det finns nu rikligt med skålsnäckor och de smakar gott och är en klar kontrast till fisken. Både Lindenes och Lista står benämnda som farliga passager speciellt med västliga vindar, men de ska nog vara starkare vindar än de jag hade idag. Paddlade med min extrapaddel Robson Helios som känns lika bra som min Zephyr. Ska försöka paddla varannan dag eftersom de belastar händerna och musklerna lite olika.

Tankar om livet: Meningen med livet är att följa sina instinkter, sin inre kompass. Den är föränderlig och skiftar med tid, rum och individ. Meningen med livet innebär att man vågar riskera allt för att om och om igen uppnå sina drömmars mål.

Miljötips: När du ska köpa ny gräsklippare, utombordare, motorsåg eller andra maskiner välj eldrivna. De små motorerna har inget reningssystem utan släpper ut stora mängder avgaser. Mopeder hör också dit, men där är ju valet busenkelt och man tar såklart cykeln istället.

Position: Haugvika

ENGLISH:

Day 10 (2013-06-04)

Landscape image: Shifting cliff types, white sandy beaches and sand dunes
Weather: Cloudiness 1/8, first tailwind easterly 5 m/s, then headwind 6-8 m/s westerly
Distance: 46 km
Average distance: 33.4 km
Total distance: 339 km
Breakfast: 1 bit of bread
Lunch: 1 banana and a bit of bread
Dinner: 25 limpets
Health/feelings: The foot already feels better to stand on. I am nicely tucked down in a tent that stands in the wind on a beach.

I was in the kayak at 8 AM because I had tailwind. I then paddled on until I rounded Norway’s southernmost cape Lindenes at 12:20. Lindenes can be really difficult to round and therefore there are nowadays a dug canal inshore, but I of course wanted to round Norway’s southernmost cape. I celebrated with a bit of bred and a banana. Then the wind shifted to headwind and I got into a kind of trance where I kept going until 7 PM. The sandy beach I am currently on looked so inviting. Though there is a lot of sand! Everywhere! It’s better with cliffs! I haven’t fished today because I want lee when I go fishing so I don’t float around so much. It’s easier to get stuck on the bottom while drifting around too. There are now lots of limpets and they taste good and are a clear contrast to the fish. Both Lindenes and Lista are mentioned as dangerous passages especially with westerly winds, but then I think it should be stronger winds than the ones I had today. Today I paddled with my extra paddle Robson Helios which feels just as good as my Zephyr. I will try to switch every second day because they put different strain on the hands and muscles.

Thoughts about life: The meaning of life is to follow your instincts, your inner compass. It is ever-changing and shifts with time, space and individual. The meaning of life means that you dare to risk everything to again and again reach the goals of your dreams.

Environmental tips: When you’re going to buy a new lawnmower, boat engine, motor saw or other machines, choose electric ones. The small motors have no cleaning system and let out large amounts of pollution. Mopeds also belong there, but the choice there is really simple; take the bike instead.

Position: Haugvika

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 9 (2013-06-03)

Landskapsbild: Klipporna antar en högre karaktär med mer fjordliknande utseende.
Väder: Molnighet 1/8, motvind 2-7 m/s nordvästlig
Distans: 52 km 
Medeldistans: 32,6 km
Total distans: 293 km
Födointag frukost: 1 banan
Födointag lunch: 2 bananer och en bit bröd samt tång
Födointag middag: 1 sej och 8 skålsnäckor
Hälsa/Känslor: Halt på vänster fot. Utpumpad och trött.

Jag har hitintills alltid slagit upp tältet i öst. Dels för att solen ska väcka mig och dels för att mina solpaneler ska kunna ladda. Uppe med tuppen och packar kajaken vid kl 8. Knatar runt bland tång och stenar när helt plötsligt en sten kraschar under min barfota fot. Tittar ner och förstår att jag står i en trasig tomflaska. Känner ingen smärta men ser att vattnet färgas rött. Brukar inte vara en bra kombination. Haltar upp på stranden för undersökning. 3 djupa hack i foten, alla ungefär 2 cm långa. Suck! Låter de blöda ett tag och sätter sedan på steristrips och plåster. Överallt jag går iland finns det skräp. Kanske inte så konstigt när så mycket tillverkas i plast och plast bryts ned så långsamt. Det tar mellan 500 och 1000 år för en vanlig petflaska att brytas ned. Fåglar, djur, fiskar och till och med plankton misstar dessa plaster för mat. När man tvättar en vanlig fleecetröja lossnar det 1500 plastpartiklar. Resten av dagen tillbringades i kajaken förutom ett par korta raster. Det är riktigt svårt att hitta nånstans att gå iland. Alla bra platser har ett hus precis i anslutning. Just nu ligger jag på en lutande klipphylla och är smått orolig att tidvattnet ska ta sig in. Jag börjar bli riktigt bränd i ansiktet och det är bara strålande sol i prognosen. Nu paddlar jag ju sydväst vilket gör att solen lyser på mig hela dagen. Det borde bli mycket bättre när jag börjar paddla norrut.

Tankar om livet: Lär från vargen som gör varje handling med ett klart syfte. All energianvändning avvägs mot dess nytta. Springer alltid direkt från plats A till B, till skillnad från hunden som planlöst lallar runt och hoppas på turen och slumpen. Se till att alltid ha en plan med tydligt mål inför allt du företar dig oavsett om det gäller aktiviteter, träning, sammankomster, jobb, drömmar och visioner. Bryt sedan ner dessa mål i delmål. Mitt mål för dagen var 50 km.

Miljötips: Det finns nog bara en sak som gör mig irriterad förutom när frugan eller dottern tjatar på mig och det är när folk tomgångskör. Till och med vid bro- och tågbommar där det står att man ska stänga av motorn hör man deras motorer brumma. Helt till ingen nytta. Under en period stängde jag av motorn vid varje rödlyse men det fick jag raskt sluta med för frun sa att nu är det gubbvarning på allvar och hon ville inte under några omständigheter vara tillsammans med en gubbe...

Position: Lande Kvistholman

ENGLISH:

Day 9 (2013-06-03)

Landscape image: The cliffs are forming a higher character with more fjord-like looks
Weather: Cloudiness 1/8, headwind 2-7 m/s north-westerly
Distance: 52 km
Average distance: 32.6 km
Total distance: 293 km
Breakfast: 1 banana
Lunch: 2 bananas and a bit of bread, seaweed
Dinner: 1 saithe and 8 limpets
Health/feelings: Limping on my left foot. Exhausted.

I have so far always put up the tent in the east. Partly so the sun will wake me and partly so my solar panels can charge. Up early today and packed the kayak at 8 AM. I walk around among seaweeds and rocks when suddenly a stone crushes under my left bare foot. I look down and see that I stand in a broken empty glass bottle. I feel no pain but see that the water is becoming red. It usually isn’t a good combination. I limp up to the beach for inspection. 3 deep cuts in the foot, all about 2 centimetres long. Sigh! I let them bleed for a while and then put on sterile strips and plasters. Everywhere I land there is trash. Maybe not so strange when so much is made in plastic and plastic is broken down so slowly. It takes between 500 and 1000 years for a regular plastic bottle to break down. Birds, animals, fish and even plankton mistake these plastics for food. When you was a normal fleece jacket 1500 plastic particles fall off. The rest of the day was spent in the kayak except for a couple of short breaks. It is really hard to find anywhere go disembark. All good spots have a house just nearby. Right now I am lying on a sloping cliff and am slightly worried that the tide will reach med. I’m starting to get really burnt in the face and the forecast promises nothing but sun. Now I am paddling to the southwest which means the sun is on me all day. It should be much better when I start paddling northwards.

Thoughts about life: Learn from the wolf who does every action with a clear goal. All energy use is weighed against its use. The wolf always runs directly from point A to B, compared to the dog who aimlessly runs around hoping for luck and coincidence. Make sure to always have a plan with a clear goal for everything you do no matter if it is activities, exercise, meetings, work, dreams and visions. Then break down these goals in milestones. My milestone for the day was 50 km.

Environmental tips: There is probably only one thing that annoys me except when the wife or daughter nag on me and it is when people idle with their car. Even at bridge openings and train crossings you hear their engines growling. For no use at all. During a period I turned off the engine at every red light but I had to stop it quickly because my wife said that was a sign of getting old for real and she did not want to be married to an old man…

Position: Lande Kvistholman

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 8 (2013-06-02)

Landskapsbild: Otroligt fin paddling runt Høvåg med mycket snirklande mellan öar. 
Väder: Molnighet 1/8, motvind 9 m/s nordvästlig
Distans: 16 km 
Medel distans: 30,1 km
Total distans: 241 km
Födointag frukost: Yoghurt
Födointag lunch: 4 koppar kaffe, 2 rutor choklad och 2 bananer
Födointag middag: Halv marinerad köttbit samt 1 potatis.
Hälsa/Känslor: Toppendag hela dagen. Mår prima.

Vaknade 06.30 av att svettdroppar rann längs kroppen. Nix, det var inte svettdroppar utan svartmyror som promenerade omkring. Tydligen slagit upp tältet på deras domäner och inte tillslutit tältet tillräckligt. Dagen ros går till Doktor Kajak Göran Petersson som tipsade mig om att en känd grönlandspaddeltillverkare bor där jag slagit läger. En aktningsvärd och beundransvärd person vid namn Jan Myklebust. Sent kvällen innan skickade jag ett sms till honom där jag förklarade min belägenhet och han lovade att hjälpa mig.  Avannaq drivs av Jan som på sin fritid producerar 1 handgjord paddel i veckan. All vinst går oavkortat till brännskadade barn i Etiopien. En liten välgörenhetsorganisation som erbjuder dessa barn vård de annars inte får. Länk: CHILDREN'S BURN CARE FOUNDATION. Tydligen är det väldigt vanligt med brännskador där eftersom matlagning sker över öppen eld och de använder nån sorts paraffinkamin. Många dör av infektionerna och överlever de händer det att huden växer ihop tex över fingrarna eller armen mot kroppen. En operation kostar 5000 kr och ger barnet sin tidigare rörelsefrihet och möjligheter till normalt liv tillbaka. Därför uppmanar jag till insamling i detta goda syfte. Vore det inte roligt om vi tillsammans kom upp i varje fall en operation. Jag lovar att donera 2500 kr när jag åter får tillgång till cash i höst. Bidra du med! Tänk på att till och med 25 kr gör skillnad.
Konto: 4760 18 05312 
IBAN: NO51 4760 1805 312 BIC/SWIFT-adress: SNOWNO22)
Märk överföringen med "www.meningenmedlivet.nu" så ska jag kontakta dem i höst och meddela hur mycket vi bidragit med.
Jag paddlade således hem till Jan och hans fru Margrunn. De la i sina kajaker och gjorde mig sällskap. Eftersom Jan inte har paddlar på lager erbjöd han mig sin personliga paddel som jag direkt blev stormförtjust i. Jag gillade speciellt den låga vikten, att man känner positionen för händerna och vingpaddelns karakteristiska drag ut från kajaken. Vi hade mycket trevligt och stannade för fika med härligt svart kaffe. 4 koppar och 2 chokladrutor blev det på stående fot. Han berättade hur meningsfullt det är och att man faktiskt som enskild person kan göra stor skillnad i världen. Tänk bara hur många barn Jan hjälpt till en ljusare framtid. 2 gjorda paddlar räcker till en 1 operation. Paddlade på ett par timmar i hård motvind men paddeln har inget motstånd alls i vinden. Underbart! Efter ett tag känner mig ganska matt och beslutar att ta natthamn redan klockan 14.
Jag driver ju till vardags en egen firma som är inriktat på data och eftermiddagen tillbringades till att reda ut en del saker där. Känner att det stramar ordentligt i ansiktet så jag har smörjt in mig med babykräm.
Oops, glömde säga att de gav mig sin gamla frukt som barnen ratade, 4 skivor hembakat bröd och lite minimorötter.

Tankar om livet: Lycka är inte att bli älskad. Lycka är att älska… eftersom det är den känsla du själv kan uppehålla dig i. Att bli älskad är något vi inte ska sträva efter eftersom vi inte kan påverka andra människors känslor. Sök inte bekräftelse från andra människor eller omvärlden eftersom det bara innebär krav. Att bli älskad blir dock ofta en konsekvens av att helhjärtat älska någon annan förbehållslöst.

Miljötips: 30 % av all mat slängs i Sverige. En otroligt hög siffra som beror på att vi bara nöjer oss med det absolut bästa. Mataffärerna slänger frukt och grönsaker om de får minsta skönhetsfläck. Bröd som bara närmar sig utgångsdatum slängs eftersom konsumenterna då inte köper det. Bäst före innebär inte heller att det inte går att äta utan kanske enbart att smaken inte är på topp eller att chokladen får vita torkfläckar.

Position: Vrengen

ENGLISH:

Day 8 (2013-06-02)

Landscape image: Incredibly beautiful paddling around Høvåg with a lot of meandering between islands.
Weather: Cloudiness 1/8, headwind 9 m/s north-westerly
Distance: 16 km
Average distance: 30.1 km
Total distance: 241 km
Breakfast: Yoghurt
Lunch: 4 cups of coffee, 2 squares of chocolate and 2 bananas
Dinner: Half marinated piece of meat, one potato
Health/feelings: Great day all day. Feel great.

I woke 6:30 by sweat drops running along my body. Nope, it wasn’t sweat drops, but little ants walking around. Apparently I have put up the tent on their domains and not closed it properly. Kudos to “Doctor Kayak” Göran Petersson who tipped me about a known maker of Greenland paddles living where I’ve made camp. An admirable person by the name of Jan Myklebust. Late in the evening before, I sent a text to him where I explained my situation and he promised to help me. Avvanaq is driven by Jan who in his spare time produces one hand-made paddle a week. All the earned money go directly to burn-damaged children in Ethiopia. E small charity organisation that offers these children care they normally wouldn’t get. Link: http://www.childrensburncare.com/. Apparently it is very common with burn wounds there because cooking is done over open fire and they use some kind of paraffin fireplace. Many die of the infections and if they survive it happens that the skin grows together, for example over the fingers, or the arm to the body. An operation costs 5000 kronor and gives the child its former movability and opportunity to a normal life back. Therefore I encourage to giving money in this good purpose. Wouldn’t it be fun if we together reached the amount for at least one operation? I promise to donate 2500 kronor when I get access to money again this autumn. You should contribute too! Think about that even 25 kronor make a difference.
Account: 4760 18 05312
IBAN: NO51 4760 1805 312
BIC/SWIFT-address: SNOWNO22
Mark the transaction with “www.meningenmedlivet.nu” and I will contact them this autumn and tell them how much we have contributed with.
So I paddled to Jan and his wife Margrunn. They put in their kayaks and accompanied me on the water. Because Jan doesn’t have any paddles stored he offered me his personal paddle that I immediately got attached to. I liked especially the low weight, and that you can feel the position for the hands and the wing paddle’s characteristic draws out from the kayak. We had a really good time and stopped for a snack with lovely black coffee. 4 cups and 2 chocolate bars for me. He told me how meaningful it is ant that you as an individual actually can make a large difference in the world. Just imagine how many children Jan has helped to a brighter future. Two mad paddles are enough to one operation. I paddled on for a couple of hours in rough headwind but the paddle has no resistance at all in the wind. Wonderful! After a while I felt pretty tired and decided to stop for the night as early as 2 PM. In my everyday life I run a firm that is focused on computing and the afternoon was spent with straightening out a few things there. I feel that my face is a bit stiff so I have applied baby lotion on it.
Whoops, forgot to mention that they gave me their old fruit that the children didn’t want, as well as 4 slices of home-baked bread and some mini carrots.

Thoughts about life: Happiness is not being loved. Happiness is loving… because it is that feeling that you can stay in yourself. Being loved is something we shouldn’t strive for because we cannot affect other’s feelings. Don’t seek affirmation from other people or the surroundings because that only means demands. Being loved though often becomes a consequence of loving someone else whole-heartedly and without condition.

Environmental tips: 30 % of all food is thrown away in Sweden. An incredibly high number that is a consequence of us only being happy with the absolutely best. Food stores throw away fruit and vegetables if they get the slightest mark. Bread nearing expiration date is thrown away because the customers don’t buy it. Best before doesn’t mean it can’t be eaten afterwards, but maybe simply that the taste isn’t at its best or that the chocolate gets white dry marks.

Position: Vrengen

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 7 (2013-06-01)

Landskapsbild: Styrde kosan rätt ut på havet. Yttre havsbandet.
Väder: Molnighet 2/8, medvind 3 m/s nordostlig
Distans: 38 km 
Medeldistans: 32,1 km
Total distans: 225 km
Födointag frukost: Strandlök
Födointag lunch: 1 makrill, 1 banan, 1 äpple
Födointag middag: Halv marinerad köttbit samt 1 potatis och 6 rutor choklad.
Hälsa/Känslor: Gråtit som en treåring, sedan mediterade jag i fyra timmar, pratade på kvällen med familjen och nu mår jag åter som en prins.

På ön fanns en anvisad tältplats som jag ignorerat eftersom jag då inte kunde ha uppsikt över kajaken.
Mina nyfunna paddelvänner berättade att uppe på tältplatsen hade det funnits 3 ungdomar som varit stökiga på kvällen och sedan gett sig av mitt i natten. De hade tydligen varit nere vid min kajak innan avfärd då jag direkt märkte att videokameran var bortmonterad. Ännu mer bedrövad blev jag när jag upptäckte att min paddel som tjänat mig under många år var avbruten! Fikaluckan var öppen och likaså däcksväskan. Märkte då till min förvåning att de även tagit matlådan med mitt kaveldunsförråd. Matlådan var ju lånad av min alltid lika glada paddelkompis Jenny Rahm. Tillbakalämnandet av matlådan ter sig nu en smula osäkert, men du kan få en rulle komposterbara bajspåsar istället som funkar mycket bra som matförvaring.
Varför grät jag då som en treåring?
Gråtit har jag inte gjort sen jag slog i pekfingret med hammaren när jag och frugan byggde huset 2001. Det var inte för förlusten av min favoritpaddel och kamera. Det var inte heller förlusten av filmmaterialet. Inte pga ilska eller orättvisa. Det var på grund av den enorma välvilja, empati, hjälp och omtanke som jag fick från Rune Bø och Marit Rose från Arendal Kajakklubb. Först så gav de mig en plastpaddel med aluminiumskaft och sedan skulle Rune kolla upp möjligheterna att laga paddeln och möta upp mig längre fram för att byta tillbaka. En bamsekram med mycket värme fick jag sedan av Marit Rose som dessutom plockat ihop en liten matpåse som innehöll 1 yoghurt, 1 äpple, 1 banan, 6 rutor choklad. 
Efter detta blev det lite väl emotionellt för mig så jag hoppade raskt i kajaken och kunde styrandes ut mot havet gråta ut.
Efter en stunds paddling noterar jag att vattnet turbulerar konstigt i stäven. Inte har de väl haft hål på kajaken också? Styr in mot en grynna och synar fören. Sigtuna Sport och Utelivs klisterdekaler har lossnat och fladdrar i vågorna. Puh, andas ut. Paddlar på ett gäng timmar och når Homborsunds fyr. Äter nyfångad makrill, 1 äpple och 1 banan. Det finns ett eluttag på toaletten så jag laddar upp telefonen. Eftermiddagen ägnas uteslutande åt paddling och meditation.

Tankar om livet: Lidandet är motsatsen till lycka så som sorg är motsatsen till kärlek eller smärta motsatsen till glädje. Det ena kan inte existera utan det andra och vi befinner oss hela tiden i en bergochdalbana som pendlar mellan båda enligt yin och yang. Man måste uppleva det ena för att kunna uppleva det andra. ”Ge mig mera lidande så jag bättre kan förstå och uppskatta lycka.” Lidande, sorg och smärta är inte något dåligt om vi accepterar det för vad det är och tillåter oss att uppleva och ha dessa känslor. Undertryck dem inte, utan omfamna dem istället.

Miljötips: Köp inte fisk som är fiskad i Östersjön. Östersjön är värdens smutsigaste innanhav och således har fisken ofta så höga halter av miljögifter och tungmetaller i sig att den är förbjuden att saluföras i EU. Sverige har sökt dispens för att få sälja fisken till sin egen befolkning och fått det, men med det förbehållet att de informerar om att den är giftig. Den informationen finns bara på livsmedelsverkets hemsida. Dessutom lider Östersjön av ett extremt överfiske och vi bör låta fisken återhämta sig. Begränsa till sportfiske och catch&release!

Position: Innloppet till Høvåg

ENGLISH:

Day 7 (2013-06-01)

Landscape image: Steered right out for the ocean. The outer sea band
Weather: Cloudiness 2/8, tailwind 3 m/s north-easterly
Distance: 38 km
Average distance: 32.1 km
Total distance: 225 km
Breakfast: Beach leeks
Lunch: 1 mackerel, 1 banana, 1 apple
Dinner: Half a marinated piece of meat, 1 potato and 6 squares of chocolate
Health/feelings: Cried like a three-year-old, then I meditated for four hours, talked with the family in the evening and now I yet again feel like a prince.

On the island there was a designated tenting spot that I ignored because I then couldn’t keep watch over the kayak. My new-found paddling friends told me that on the tenting spot there had been three teenagers that had been loud last evening and then left in the middle of the night. They had apparently been at my kayak before they left as I immediately noticed that the video camera was gone. I got even more troubled when I saw that my paddle that had served me for many years was broken! The food hatch was open too and the deck bag too. I then noticed, to my surprise that they had also taken the food box with my supply of cattail. The food box I had borrowed from my always happy paddling friend Jenny Rahm. The returning of the box seems a tad unsure, but you can get a roll of compostable bags instead that work very good for storing food.
So why did I cry like a three-year-old?
I haven’t cried since I hit my finger with the hammer when I and my wife built our house in 2001. It was not because of the loss of my favourite paddle and camera. Neither was it for the loss of the film material. Not because of anger or injustice. It was because of the enormous kindness, empathy, help and care that I got from Rune Bø and Marit Rose from Arendal Kayak club. First they gave me a plastic paddle with an aluminium shaft and then Rune said he’d check the possibilities to fix the paddle and meet me further ahead to switch back. I then got a big hug with lots of warmth from Marit Rose who had also collected a little food bag consisting of one yoghurt, one apple, one banana, six squares of chocolate.
After this it got a little too emotional for me so I quickly hopped into the kayak and could cry my heart out steering towards the ocean.
After a while of paddling I notice that the water move strangely in the front. They can’t have made a whole in the kayak too, can they? I steer in towards a reef and check the kayak. The stickers for Sigtuna Sport & Uteliv have almost fallen off and are flopping in the waves. Phew, I can breathe out. I paddle on for a couple of hours and reach Homborsund’s lighthouse. I eat a newly caught mackerel, one apple and one banana. There is a power outlet in the restroom so I charge my phone. The afternoon is spent exclusively on paddling and meditation.

Thoughts about life: Suffering is the opposite of joy as sorrow is the opposite of love or pain is the opposite of happiness. One cannot exist without the other and we are constantly in a rollercoaster swinging between the both according to yin and yang. You have to experience the one to experience the other. “Give me more suffering so I better can understand and appreciate joy.” Suffering, sorrow and pain aren’t bad things if we accept them for what they are and allow ourselves to experience and have these feelings. Don’t suppress them, embrace them instead.

Environmental tips: Don’t buy fish that is caught in the Baltic Sea. The Baltic is the world’s dirtiest inland sea and therefore the fish often has so high levels of environmental toxins and heavy metals in them, so that they are forbidden from being sold in the EU. Sweden has sought exemption to be allowed to sell the fish to its own population and has been granted that, but with the condition that they inform that it is toxic. That information can only be found on the Livsmedelsverket’s web page. Additionally, the Baltic Sea suffers from an extreme over-fishing and we should let the fish recover. Limit the fishing to catch & release!

Position: The inlet to Høvåg

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 6 (2013-05-31)

Landskapsbild: Inomskärs fjordlandskap med mycket frodighet och bebyggelse
Väder: Molnighet 1/8, medvind 3 m/s nordostlig
Distans: 26 km 
Medeldistans: 31,2 km
Total distans: 187 km
Födointag frukost: Grillad makrill
Födointag lunch: Torsk med citronpeppar och farinsocker samt 1 banan.
Födointag middag: 1 liten sej, 1 apelsin och 2 fläskotletter.
Hälsa/Känslor: jag lever drömmen.

Vaknade inte förrän 08 och tog sedan god tid på mig med bad och tvagning med tång. Eftersom någon lämnat en grill på stranden blev det grillad makrill till frukost. Utsökt och helt i min smak. Har alltid varit min favoritfisk. Hittade strandlök och tog med ett grillgaller för framtida grillning. Tänkte jag skulle gå inomskärs idag för att se en annan sida av Norge (har ju nästan bara paddlat i havsbandet hitintills.) så in bland fjordarna och in till Arendal. Det blev dock en hel del mer omvägar varvid jag bara kom 26 km idag, men otroligt vackert. När jag var liten och bilade med mina föräldrar i Norge och de ville att jag skulle titta ut så lär jag ha sagt: "Det är så jäkla vackert så nu orkar jag inte se på't mer." Idag drog jag en makrill som jag sedan tappade igen, och 1 stor torsk från 82 meters djup. Han såg lite uppblåst ut när han kom upp. 1 sej på typ 800 gram samt 4 småtorskar som åkte tillbaks. Jag tycker sejen smakar godare och så har den ju inga maskar som torsken ofta verkar ha (iallafall de jag drar upp). Men nu tänker man inte så mycket på det längre. Undrar varför det inte finns i torskblocken man kan köpa? Verkar ju konstigt om de skulle kontrollera och sedan handplocka maskarna. Tillsatte idag citronpeppar till torsken och den blev godare, tillsatte sedan farinsocker och då blev den kämpegod. Lite otippat fick jag syn på en apelsin guppandes i havsvågorna. Den bärgade jag och tog som förrätt. Fick tips av en kille att jag skulle övernatta på en känd ö som heter Merdø med fornlämningar och Museum. När jag kom fram låg det redan 30 kajaker uppradade på stranden. Tydligen börjar en paddelkurs för nybörjare i morgon och 30 förväntansfulla deltagare sprang runt med grillmat. Träffade en av instruktörerna och han berättade att 2 norska paddlare ligger 1 vecka före mig på väg mot ryska gränsen. Han bjöd dessutom på 2 grillade fläskotletter men ingen förstod att det skulle smakat underbart med en öl till köttet. Man får dock vara tacksam för det man får och alkoholen är dyr i Norge.

Tankar om livet: Det finns i varje person två olika medvetanden. Den resonerande logiska och den intuitiva emotionella. För att vara närvarande i nuet behöver man följa den intuitiva. Om man istället lyssnar på den resonerande kommer man istället leva i det förflutna eller i framtiden.

Miljötips: Riktiga vikingar och ännu flera krutgummor väljer att bada i havet eller insjön på sommaren istället för att duscha. Väljer man ändå att duscha kan man försöka undvika ångdusch. När det blir ånga på spegeln. Ångan betyder faktiskt att man duschat för varmt och för länge.

Position: Merdø

ENGLISH:

Day 6 (2013-05-31)

Landscape image: Inshore fjord landscape with a lot of growth and buildings
Weather: Cloudiness 1/8. Tailwind 3 m/s north-easterly
Distance: 26 km
Average distance: 31.2 km
Total distance: 187 km
Breakfast: Grilled mackerel
Lunch: Cod with lemon-pepper and brown sugar, 1 banana
Dinner: 1 small saithe, 1 orange and 2 pork chops
Health/feelings: Living the dream.

Didn’t wake up until 8 AM and then took my time with bathing and washing with seaweed. Because someone left a grill on the shore I hade grilled mackerel for breakfast. Delicious and completely according to my taste. It has always been my favourite fish. I found some beach leeks and brought the grill grate for future grilling. I thought I’d go inshore today to see another side of Norway (I have almost only paddled furthest out at the sea band so far). So in among the fjords and in to Arendal I went. Though that meant a lot more detours so I only got 26 km ahead today, but it was incredibly beautiful. When I was little and was on a car trip with my parents in Norway, and they wanted me to look out I just said “It’s so damn beautiful so now I just can’t watch it anymore”. Today I got a mackerel that I dropped again, and one large cod from 82 metre’s depth. He looked a bit inflated when he got up. One saithe of about 800 grams as well as four small cods that were returned. I think the saithe tastes better and it also has no worms like the cod often seems to have (at least the ones I get). But now I don’t think much about that anymore. I wonder why they aren’t in the cod that you can buy. It seems strange if they’d control and clear the cods by hand. Today I added lemon-pepper to the cod and it tasted better, I then added brown sugar and then it became really good. A bit unexpectedly I found an orange floating around in the water. I took it up and ate it as appetiser. I got a tip from a guy that I should stay the night on a known island called Merdø with ancient ruins and a museum. When I arrived there were already 30 kayaks on the shore. Apparently a paddling course for beginners will start tomorrow and 30 excited students ran around with grill food. I met one of the instructors and he told me that two Norwegian paddlers are one week ahead of me on their way to the Russian border. He also offered med two grilled pork chops but no one understood that it would have tasted wonderfully with beer with the meat. Though you have to be grateful for what you get and the alcohol is expensive in Norway.

Thoughts about life: In every person there are two minds. The reasoning and logical, and the intuitive and emotional. To live in the present you need to follow the intuitive mind. If you instead listen to the reasoning mind you will instead live in the past or future.

Environmental tips: Real Vikings and even more sturdy old ladies choose to bathe in the sea or lake in the summer instead of showering. If you still choose to use the shower you can try to avoid steam showers; when there is steam on the mirror. The steam actually means that you’ve been showering too hot and for too long.

Position: Merdø

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 5 (2013-05-30)

Landskapsbild: Otroligt vackra böljande kullar med mycket växtlighet och träd samt vackra ornamenterade villor.
Väder: Molnighet 6/8, medvind 3-5 m/s nordostlig
Distans: 41 km 
Medeldistans: 32,2 km
Total distans: 161 km
Födointag frukost: Torsk
Födointag lunch: Björklöv, kärleksört, stensöta och gröna tallkottar.
Födointag middag: Kycklingpasta med pesto, parmesan, sallad och ett glas vitt vin. Cappuccino och choklad.
Hälsa/Känslor: I början av dagen fältkoma, ingen energi, och slut i huvudet till lyx och lyckorus.

Eftersom jag slängt ett stort torskhuvud utanför tältet vaknade jag givetvis 04.37 av ett fiskmåskrig där vinnaren fick torsk. (Ordvits:-)) Omöjligt att somna om så packa ihop allt och dra. Eftersom jag inte får tillräckligt med kolhydrater hänger tankarna inte riktigt med vilket resulterade i att jag lämnade krabbtina och Leatherman bakom mig. Glömska är min största svaghet. Krabbtinan har inte gett en enda krabba under de nätter jag fiskat så det fick väl va. Leathermanen däremot sved. Men jag får glädjas åt den som hittar den istället. Paddlade ut på en öppen fjärd. Lade ifrån mig paddeln för att böka i sittbrunnen. När jag sedan sträcker mig efter paddeln är den borta. (Dålig knut men enkel att knyta upp). Vrider mig 180 grader och sliter upp extrapaddeln. Paddlar tillbaka och som tur är hittar jag min fina Robson Zephyr med bent shaft. (Nu bra knut men jobbig att knyta upp) Ingen direkt bra start på dagen. Hade det inte varit medvind hade jag paddlat in för att krypa under täcket. Då händer något! 5 tumlare bryter vattenytan 5 meter från kajaken. De blåser ut genom lufthålen på ryggen och dyker igen. Känslan är fantastisk och obetalbar. På eftermiddagen kommer jag in bland en massa öar och jag ser den första personen på 5 dagar. Alltså styr jag kosan ditåt. Två gamla fiskare håller på att göra iordning båten och vi börjar samspråka. När de förstått vad jag pysslar med springer den ena åt ena hållet och kommer tillbaka med 6 liter vatten och ett par tjocka ullstrumpor eftersom han menar på att det är rysligt kallt i nordnorge. Den andra fiskaren kommer tillbaka med 6 potatisar och en marinerad frusen köttbit. Dessutom pekar de ut en sandvik där blåmusslorna brukar finnas. På min paddling så får jag ta emot saker från lokalbefolkningen för att främja det spontana mötet och människors godvilja (Man känner större glädje av att ge än att ta emot). Paddlar över till sandstranden men där finns bara en massa musselskal.
Redan över nästa buktpassage träffar jag på 2 herrar som fiskar. Berättar att jag inte lyckats få nån makrill. Sillen ska jag tydligen fiska inomskärs och makrillen utomskärs på grunden. Tydligen dåligt med makrill i år men desto mer sej. De erbjuder mig 2 makrillar men jag tackar nej eftersom jag har torsk i kajaken. Det vill de förstås inte höra talas om och jag gör dem till viljes. Försöker erbjuda dem mina torskar men det går inte det. Kommer så småningom in i Lyngör som måste vara en av de vackraste små samhällen på jorden. Lyx och överflöd överallt. Glider förbi en 47 fots segelbåt med 4 glada svenska grabbar i. Vi säger hej och jag fortsätter paddla. Nästan utom hörhåll ropar de och frågar om jag är svensk och kan tänkas vilja ha middag. Tanken på middag i mitt usla tillstånd får hela min kropp att pulsera. Startsida utan medhavd mat eller pengar där jag får ta emot gåvor från lokalbefolkningen har just reviderats till att även innefatta okända turister. Den måltiden var så sagolik så att det inte ens går att beskriva. Samtidigt bombarderade de mig med frågor. Till min förtjusning ville de jättegärna ha mina torskar och jag fick i utbyte citronpeppar, halv liter mjölk, 1 dl brun farinsocker, 1 rostig burk fruktcocktail, 2 paket nudlar, 2 dl ris, 4 bananer, 1 rostig burk cocosmjölk och en gammal bit bröd. Så nu är det the high life som gäller ett tag framöver. Tror jag behöver det för Lista landet ska vara tufft med faerlige bölger vad nu det betyder.

Tankar om livet: Var öppen för andra människor och för omvärlden. Hur mycket missar man inte genom att vara stängd och inte ta till vara på saker som händer runt omkring en.
Se inte på världen som hotfull och farlig utan som en positiv plats fylld med generösa hjälpsamma människor. Att välja en positiv livssyn. Majoriteten är vänliga hjälpsamma genuint trevliga människor och ser vi på dem med misstänksamhet försvinner det underbara hos dem.

Miljötips: Kroppen mår inte bra av att dagligen tvålas in och duscha. Begränsa till 2 ggr i veckan och använd mindre mängd tvål och schampo. Grabbarna i båten som alla var korthåriga berättade att de hade slutat helt med schampo. Det räckte att skölja med vatten och deras hårbotten hade blivit mycket bättre.

Position: Prestholmene

ENGLISH:

Day 5 (2013-05-30)

Landscape image: Amazingly beautiful rolling hills with lots of growth and trees, and beautifully ornamented villas.
Weather: Cloudiness 6/8, tailwind 3-5 m/s north-easterly
Distance: 41 km
Average distance: 32.2 km
Total distance: 161 km
Breakfast: Cod
Lunch: Birch leaves, orpine, polypody and green pinecones
Dinner: Chicken pasta with pesto, parmesan, salad and a glass of wine. Cappuccino and chocolate
Health/feelings: In the start of the day I was exhausted, no energy and gone in the head. It changed to luxury and overwhelming happiness

Because I had thrown a large cod head outside the tent I of course woke up at 4:37 AM by a seagull fight where the winner got my cod. Impossible to fall back asleep, so I packed everything and left. Since I don’t get enough carbohydrates my thoughts can’t really keep up which resulted in me leaving my crab catcher and Leatherman knife behind. Forgetfulness is my biggest weakness. The crab cage hasn’t given a single crab during the nights that I have fished so that didn’t hurt so much. The Leatherman did though. But I’ll have to be happy for the one who finds it instead. I paddled out on an open bay. I put the paddle away to look for something at my feet. When I then reach for the paddle it’s gone (a bat knot but easy to untie). I turn around 180 degrees and take up the spare paddle. I paddle back and luckily I find my fine Robson Zephyr with bent shaft (Now with a good knot that’s tough to untie). Not a really good start of the day. If it hadn’t been tailwind id have paddled into land and crept into my tent. Then something happens! Five porpoises break the water surface five metres from the kayak. They blow out water through the blowholes on the back, and dive again. The feeling is fantastic and priceless. In the afternoon I reach a lot of little islands and I see the first person for five days. So I steer there. Two old fishers are in the process of preparing the boat and we start talking. When they’ve understood what I’m doing, one of them runs in one of direction and returns with six litres of water and a pair of thick woollen socks because he says that it is really cold in northern Norway. The other fisher returns with six potatoes and a frozen marinated piece of meat. They also point out a sandy bay where sea mussels can usually be found. During my paddling I am allowed to accept things from the local population to promote the spontaneous meeting and people’s good will (you feel greater joy through giving than receiving). I paddle over to the bay but there I only find lots of mussel shells.
Already over at the next cape passage I meet two men fishing. I tell them that I haven’t managed to get any mackerel. I’m apparently supposed to fish for herring inshore and the mackerel offshore on the reefs. There’s apparently not much mackerel this year but a lot of saithes. They offer me two mackerels but I say no because I have cod in the kayak. They of course don’t want to accept that and I let them have it their way. I try offering them my cods but that doesn’t work. I eventually reach Lyngör which must be one of the most beautiful little towns on Earth. Luxury and abundance everywhere. I pass a 47 foot long sailboat with four happy Swedish guys in it. We say hello and I continue paddling. Almost out of earshot they yell and ask if I’m Swedish and if I maybe want supper. The thought of supper in my lousy condition makes my whole body pulsate. Paddling the Norwegian coast without bringing food or money where I can receive gifts from the local population as just been edited to also include unknown tourists. The meal was so amazing, I can’t even describe it. Meanwhile they bombarded me with questions. To my delight they would love to accept my cods and in exchange I got lemon-pepper, half a litre milk, 1 dl brown sugar, a rusty can of fruit cocktail, 2 packs of ramen, 2 dl rice, four bananas, 1 rusty can of coconut milk and an old piece of bread. I think I need it because the Lista land is supposed to be filled with “faerlige bölger” whatever that means.

Thoughts about life: Be open to other people and to the world around you. How much don’t you miss through being closed and not seizing things happening around you?
Don’t see the world as threatening and dangerous, but as a positive place filled with generous helpful people. Choosing a positive view of life. The majority is friendly helpful genuinely nice people and if we look at them with suspicion, what’s wonderful with them disappears.

Environmental tips: The body doesn’t feel well if it’s showered and washed daily. Limit it to two times a week and use less amounts of soap and shampoo. The guys in the boat who were all shorthaired told me that they had stopped completely with shampoo. It was enough washing the hair with water and their scalp had become much healthier.

Position: Prestholmene

 

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 4 (2013-05-29)


Landskapsbild: Disigt med hav till vänster och långsträckta avsmalnande klippor till höger
Väder: Molnighet 8/8, medvind 2-7 m/s nordostlig, ihållande regn
Distans: 56 km 
Medeldistans: 30 km
Födointag frukost: Torsk
Födointag lunch: Fiskbuljong
Födointag middag: Torsk
Hälsa/Känslor: Kall och lite frusen. Saknar familjen

Regn hela dagen, men också medvind. Var på vattnet 08.30 och bara pausat för fiske och lunch.
Har lagt ner att släpa drag efter kajaken då det knappt ger fisk och jag nästan direkt får fisk vid aktivt fiske nära botten. Men var är den jäkla makrillen och sillen? Bara fått torsk och sej vilket är trevligt men omväxling förnöjer ju. Fick i och för sig en konstig ful fisk som åkte tillbaks i spat. Han såg helt enkelt inte aptitlig ut. Vårlökstjälkarna rullar jag ihop till en liten boll och sätter under läppen. Känns nästan som en snus.  Jag har dessutom gått över till indiskt manér. Äter med högerhanden och torkar mig med vänsterhanden. För att citera Fredrik Sträng "Behöver jag VERKLIGEN ta med det här?" Toapapper hamnade därför inte med på packlistan. Dock funkar mossa eller tång lika bra. Se bara till att ta den mjuka sorten. Alltså samma regler som med vanligt toapapper.

Tankar om livet: Meningen med livet är svår att identifiera och varierar med ens livscykel. Den är föränderlig. Samma sak gäller med ens identitet. Den varierar med ens livscykel och är föränderlig. Eftersom ens sanna identitet varierar, varierar också meningen med livet. Man måste först hitta sin identitet innan man kan identifiera meningen med livet. När man identifierat sig själv och först därefter identifierat meningen med livet befinner man sig i ett upplyst lyckligt tillstånd tills dess att sin identitet åter igen förändras och går förlorad. Försök hitta ditt sanna jag. Meningen med livet är att hitta sin sanna identitet så att meningen med livet uppenbarar sig. En paradox är att meningen med livet inte uppenbarar sig förrän efteråt. Man inser inte vad meningen med livet var förrän man kan blicka tillbaka och då blir det så mycket enklare att förstå.

Miljötips:
Svante Lysen berättade ett grymt tips för oss lurade nikotinister. Man tillverkar enkelt sin egen dosa lössnus genom att ta 6 st begagnade tepåsar samt salt och peppar. Om man vill kan man tillsätta olika smaker t.ex. whisky, liquid smoke, lakrits or whatever.

Position: Jomfruland

ENGLISH:

Day 4 (2013-05-29)

Landscape image: Foggy with sea to the left and long-stretched narrowing cliffs to the right
Weather: Cloudiness 8/8, tailwind 2-7 m/s north-easterly, constant rain
Distance: 56 km
Average distance: 30 km
Total distance: 120 km
Breakfast: Cod
Lunch: Fish broth
Dinner: Cod
Health/feelings: Cold and a bit frozen. Missing the family

Rain all day, but tailwinds too. I was on the water at 8:30 and have only paused for fishing and lunch. I have quitted dragging hooks after the kayak as it barely gives any fish and I almost immediately get lucky when fishing actively close to the bottom. But where is the damn mackerel and herring? I have only gotten cod and saithe which is nice but it would be nice with some variation. I got a weird ugly fish that I returned. He simply didn’t look edible. The gagea stalks I roll to small balls and put under the lip. It almost feels like a snus. I have also gone over to Indian manners. I eat with the right hand and wipe myself with the left. To quote Fredrik Sträng “Do I REALLY need to bring this?” Toilet paper therefore didn’t end up on the packing list. Moss or seaweed or moss works just as well though. Just make sure to take the soft kind. The same that goes for buying regular toilet paper, that is.

Thoughts about life: The meaning with life is hard to identify and varies with your life cycle. It is changing. The same goes for your identity. It varies with your life cycle and is changing. Because your true identity varies, the meaning with life does too. You need to first find your identity before you can identify the meaning with life. When you’ve identified yourself and after that identified the meaning with life you are in an enlightened happy state until your identity changes again and is lost. Try finding your true self. The meaning with life is finding your true identity so that the meaning with life manifests itself.  A paradox is that the meaning with life doesn’t appear until after. You don’t realise what the meaning with life is until you can look back and then it is so much easier to understand.

Environmental tips: Svante Lysen told me a great tip for us fooled nicotine addicts. Just make your own box of snus by taking six used teabags as well as salt and pepper. If you want you can add different flavours like whiskey, liquid smoke, liquorice or whatever.

Position: Jomfruland

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 3 (2013-05-28)

Landskapsbild: Öppet hav, böljande vågor samt en fyr långt bort i horisonten.
Väder: Molnighet 4/8 motvind 8-10 m/s nordlig
Distans: 19 km 
Medeldistans: 21,3 km
Total distans: 64 km
Födointag frukost: 4 småsej, lite kaveldun 
Födointag middag: Vårlök och en torsk
Hälsa/Känslor: Utpumpad men har det nu riktigt mysigt med tänt ljus i tältet.

Vaknade 04.30 och kollade vädret på yr.no där det stod att det skulle åska mellan 06-12. Har stor respekt för åskan då jag för några år sedan hamnade i ett granatregn av blixtar på en öppen fjärd med en timmes paddling till närmaste strand. Blev både religiös och skräckslagen på samma gång och aldrig paddlat så fort. Beslöt därför att somna om och börja paddla med utlovad medvind 7 m/s. Vid 10-tiden hade det fortfarande varken kommit regn eller åska så jag packade ihop och var på vattnet kl 11. När jag startade var det ungefär 4 m/s nordlig men jag tänkte att vinden vrider sig snart så jag får medvind eller åtminstone sidvind. Passagen över Oslofjorden som jag beräknat till 4 timmar tog istället 6,5 timmar eftersom vinden aldrig vände och istället blåste upp till 8 m/s. Ibland undrade jag om jag överhuvudtaget rörde mig framåt och blev rejält översköljd ett tiotal gånger så till och med håret blev blött. När jag äntligen kom fram till fyren kravlade jag upp på stranden och blev liggandes där en halvtimme helt slutkörd. När krafterna återvänt utforskade jag ön och hittade en plantering med vårlök och ett eluttag. Annars helt öde. Därefter kom en störtskur och jag lyckades samla ihop 2 liter vatten som jag dock kommer koka eftersom det ser ut att innehålla en hel del fågelspillning.

Tankar om livet: Sluta söka bekräftelse från andra människor. Det blir bara en ond spiral eftersom det hela tiden tillkommer nya människor. Sök enbart bekräftelse från dig själv. Gör därför saker för din egen skull. Ställ dig själv frågan; Gör jag det här för min egen skull eller för att någon annan vill det? Sträva inte efter status eller bekräftelse från andra. Det är bara ett bottenlöst hål som det går att ösa ner obegränsat med kraft, tid och pengar i.

Miljötips: Skaffa en cykelvagn så kan man göra matinköpen med cykeln. Träningen får man på köpet.

Position: Faerder fyr

ENGLISH:

Day 3 (2013-05-28)

Landscape image: Open seas, rolling waves and a lighthouse far off at the horizon
Weather: Cloudiness 4/8, headwind 8-10 m/s northern
Distance: 19 km
Average distance: 21.3 km
Total distance: 64 km
Breakfast: 4 small saithes, some cattail
Dinner: Gagea and a cod
Health/feelings: Exhausted but it’s now really cosy with a lit candle in the tent

Woke 4:30 AM and checked the weather on yr.no where it said that there would be thunder between 6 and 12 PM. I have great respect for thunder since I a couple of years ago ended up in a great thunderstorm on open waters with an hour’s paddling to the nearest shore. I became both religious and terrified at the same time and I have never paddled so fast. I therefore decided to go back to sleep and start paddling with promised tailwind of 7 m/s. Around 10 AM there still hadn’t been any rain or thunder so I packed my things and was on the water at 11. When I started the wind was northern at about 4 m/s but I thought that the wind will probably turn soon and I’ll get tailwind or at least side wind. The passage of the Oslo fjord that I had calculated to four hours instead took six and a half hours because the wind never turned and instead grew to 8 m/s. Sometimes I wondered if I was moving forward at all, and I got completely washed around ten times so that even the hair got wet. When I finally reached the lighthouse I crawled up on the shore and lay there for half an hour completely exhausted. When my energy returned I explored the island and found a plantation of gagea leeks and a power outlet. Otherwise it was completely deserted. After that came a rain shower and I managed to gather two litres of water that I will boil because it looks to contain quite a lot of bird droppings.

Thoughts about life: Stop looking for affirmation from other people. It will only become an evil spiral because new people always appear. Only look for affirmation from yourself. Therefore do things for your own sake. Ask yourself the question: Am I doing this for my own sake, or because someone else wants it? Don’t strive for status or affirmation from others. It’s just a bottomless hole in which you can throw down infinite energy, time and money.

Environmental tips: get a bicycle trailer so you can go to the store with the bike. The exercise is a bonus.

Position: Faerder fyr

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 2 (2013-05-27)

Landskapsbild: Yttre havsbandet med karga klippor och sjögång
Väder: Molnighet 7/8 medvind 4-6 m/s sydlig 
Distans: 19 km 
Medeldistans: 22,5 km
Total distans: 45 km
Födointag frukost: 7 småsej
Födointag middag: 2 småsej och en torsk
Hälsa/Känslor: Illamående på dagen men vid gott mod nu.

Gick upp vid 06 och var på vattnet 08.30. Innan jag stack hittade jag en tjärn med kaveldun som jag samlade ihop. Trots medvind försvann alla krafter och det var nära att jag kräktes i vattnet. Fick paddla 10 paddeltag och sedan vila. Höll på så i 2 timmar tills jag kom fram till nuvarande position. Kommit till en övergiven fallfärdig fyr som trutarna övertagit. Bra ställe att spela in skräckfilm på. Fågelbon med ägg och ungar precis överallt uppe på ön. Jag får därmed hålla mig vid vattnet. Redan extremt less på fisk och det är svårt att äta sig mätt. När jag stillat värsta hungern vill jag inte ha mer. Tvungen att pressa ner den sista maten. Dessutom innehöll torsken spolmask 3 cm som fanns här och var i köttet. Har säkert svalt en del och det bättrar inte på aptiten. De ska iallafall dö vid 70 grader men jag inbillar mig hela tiden att de rör på sig, men när jag tokstirrar på dem är de stilla. Sedan när jag tittar bort ser de ut som de rör på sig i ögonvrån.
Känner redan att det är mycket tuffare än jag trott. Shit, nu har jag spännt bågen för hårt. Men om Gollum överlevde 500 år på fisk vid en underjordisk sjö ska väl jag klara 3 månader.

Tankar om livet: Man har intervjuat människor på palliativa avdelningar vid deras dödsbädd och frågat dem vad det viktigaste i deras liv varit. Det viktigaste i livet är kärleks och vänskapsrelationer samt natur och skönhets upplevelser. Det är det verkligt meningsfulla i livet.

Miljötips: Det är tre saker som tvättar rent dina kläder. Rörelseenergin, varmt vatten och tvättmedlet. Eftersom vi tvättar kläderna hela tiden t.o.m. innan de blivit smutsiga kan man sänka alla dessa 3 ingredienser och ändå få rena kläder. Testa dig fram och se hur långt det går och passar dig. Sköljmedel behöver man inte alls eller ytterst lite. Häng tvätten ute och lägg lavendel i garderoben så luktar den ljuvligt.Tvätta aldrig över 40 grader och ibland kan man tom gå ner till 30. Sänk tiden på ditt tvättprogram och se om det funkar. Sist men inte minst kan man minska mängden tvättmedel. Kanske ända ner till en tesked? Självklart ska tvättmedlet vara både Svanen och Krav märkt. Min syster berättade att hennes tvättpaket bara räckte till 15 tvättningar. När hon sedan läste på paketet stod det att det skulle räcka till 46 tvättar. Snacka om överdosering!

Position: Torbjørnskjær

ENGLISH:

Day 2 (2013-05-27)

Landscape image: The outer sea band with barren cliffs and moving seas
Weather: Cloudiness 7/8, tailwind 4 m/s southern
Distance: 19 km
Average distance: 22.5 km
Total distance: 45 km
Breakfast: 7 small saithes
Dinner: 2 small saithes and a cod
Health/feelings: Nauseous during the day but feeling fine now

Went up at 6 AM and was on the water at 8:30. Before I left I found a pool with cattail that I collected. Despite the tailwind all my energy disappeared and I almost threw up in the water. I had to paddle 10 strokes and then rest. I went on like that for 2 hours until I reached my current position. I have reached a deserted ramshackle lighthouse that the gulls have taken over. A good place to record a horror film. Bird nests with eggs and kids just about everywhere on the island. Therefor I have to stay at the water. I’m already extremely sick of fish and it is hard to eat till you’re fed. When I’ve stilled the worst hunger I don’t want more. I had to press down the last food. On top of that the cod contained worms of about 3 cm here and there in the meat. I have probably swallowed some and it doesn’t improve my appetite. They are supposed to die at 70 degrees though but all the time I imagine that they move, but when I stare at them they are still. Then when I look away it looks like they move in the periphery.
I already feel that it’s a lot tougher than I thought. Shit, I’ve entered too deep waters here. But if Gollum survived for 500 years on fish at an underground lake, I should make it three months.

Thoughts about life: People on their deathbed in palliative sections have been interviewed and asked what the most important thing in their lives has been. The most important thing in life is love and friendship relationships as well as nature and beauty experiences. That is what’s really meaningful in life.

Environmental tips: There are three things that wash your clothes. The kinetic energy, warm water and the detergent. Because we wash our clothes all the time even before they get dirty, all these three ingredients can be lowered and you’ll still get clean clothes. Try it out and see how far it gets and fits you. Softener isn’t needed at all or very little of it. Hang the washing outside and put lavender in the wardrobe and it will smell lovely. Never wash warmer than 40 degrees and sometimes you can even go down to 30. Reduce the time on your washing schedule and see if it works. Last but not least, reduce the amount of detergent. Maybe all the way down to a teaspoon? Of course the detergent should be both Swan and KRAV marked. My sister told me that her detergent pack was only enough for 15 washes. When she then read the package it said it was enough for 46 washes. Talk about overdosing!

Position: Torbjørnskjær

 

------------------------------------------------------------

SVENSKA:

Dag 1 (2013-05-26)

Startposition: Tanumstrand West Coast Water paddle festival
Landskapsbild: Vackra slipade rosa granithällar vid Svenska västkusten
Väder: Molnighet 1/8 motvind 6-8 m/s NV 
Distans: 26 km 
Födointag lunch: 1/2 dl tångräkor, navellav, maskrosblad, 4 st okända fiskar 2 cm, havssallad
Födointag middag: 6 st småsej och kärleksört
Hälsa/Känslor: Entusiastisk, förväntansfull och vibrerande levande i nuet

Lämnade Tanumstrand strax efter nio. Blev intervjuad av Glenn Mattsing / Outside och fick lyckönskningar av ett helt gäng glada paddlare. Har nu lämnat både maten och pengarna bakom mig. Dessutom inget kaffe, te, kryddor eller vitaminer, men värst är ändock avsaknaden av snus. Måste komma på att lägga nåt bra under läppen som substitut. Nu gäller det att jag hittar rutiner om jag ska klara det här. Orolig att man tagit sig vatten över huvudet. Men som brorsan säger: "Hur svårt kan det vara. Du ska ju bara paddla." Göra upp eld, matinsamling, och sedan matlagning tog vid lunchen idag 2 timmar. Hoppas jag får ner den tiden. Inte sett en endaste blåmussla ännu. Vill inte använda gasen utan spara den till när det regnar. Har säkert sett 10 sälar idag. De är nyfikna och kommer upp och kollar läget. En del gör ett högljutt plask inte mer än 15 m bakom kajaken. Antagligen tycker de att jag ska skynda mig ur deras område. Har redan packat om kajaken till ny ordning som jag hoppas fungerar bättre imorgon. Nu är jag sjukt trött.

Tankar om livet: Var inte så rädd för livet så att du inte vågar leva det fullt ut.

Miljötips: Köp komposterbara soppåsar tillverkade av majsstärkelse istället för affärens egna matkassar. Mycket billigare och bättre för miljön.

Position: Kosterhavet nationalpark

ENGLISH:

Day 1 (2013-05-26)

Starting position: Tanumstrand West Coast Water Paddle Festival
Landscape image: Beautiful pink granite slabs at the Swedish west coast.
Weather: Cloudiness 1/8, headwind 6-8 m/s north-westerly
Distance: 26 km
Lunch: ½ dl Baltic prawns, navel lichen, dandelion leaves, 4 unknown fish 2 cm, sea lettuce
Dinner: 6 small saithes and orpine
Health/feelings: Enthusiastic, expectant and vibrating living in the present

Left Tanumstrand shortly after 9 AM. Was interviewed by Glen Mattsing / Outside and got good luck wishes from a whole gang of happy paddlers. I have now left both food and money behind. No coffee, tea, spices or vitamins either, but the worst is the lack of snus. I have to come up with something good to put under the lip as substitute. Now I’ve got to find routines if I’m to make it. I’m worried that I’m on too deep waters. But as my brother says: “How hard can it be. You’re just going to paddle.” Making fire, collecting food, and then cooking took two hours today at lunch. I hope I can reduce that time. I haven’t seen a single sea mussel yet. I don’t want to use the gas, I want to save it for when it rains. I have probably seen ten seals today. They are curious and come up to check me out. Some make a loud splash not more than 15 metres behind the kayak. They probably think that I should hurry out of their territory. I have already repacked the kayak to a new order that I hope works better tomorrow. Now I’m incredibly tired.

Thoughts about life: Don’t be so afraid of life so that you don’t dare living it fully.

Environmental tips: Buy compostable rubbish bags made out of maize instead of the store’s own grocery bags. Much cheaper and better for the environment.

Position: Kosterhavet national park

----- Gå längst upp -----