"Meningen med livet varierar under olika livsfaser och man finner den genom att hitta sin egen sanna identitet.
StandUpPaddle Sthlm - Visby blir idag min mening med livet."

Sören Kjellkvist

Äventyrarna Oskar Kihlborg och Sören Kjellkvist ska den 4:e juni paddla mellan Visby och Stockholm med SUP (Stand Up Paddleboard) Den vattensport som ökar snabbast i Sverige idag. Ingen har paddlat den här sträckan förut på SUP och den största utmaningen ligger i att ta sig en längre sträcka över öppet hav. Det kan, beroende på väder och vind, resultera i flera dygn ute till havs. Totalt räknar de med 14 dagar att avverka den totala distansen.

Äventyret sker i samarbete med Stockholms Universitet och deras Östersjösatsning Baltic Eye. Under paddlingen kommer prover att tas med håvar fastmonterade på brädorna för att mäta halterna av mikroskräp i Östersjön. Forskningen kring detta område är relativt ny och de halter som uppmätts hittills har ofta visat långt högre halter än vad man tidigare trott. Ett växande antal vetenskapliga studier visar att mikroplast kan orsaka stor skada i den marina miljön. När till exempel plankton får i sig plastpartiklar istället för riktig föda uppstår en ”mättnad” som kan leda till att de inte söker annan föda. Andra studier visar att partiklarna kan skada djurens inre organ, orsaka inflammation och ha negativ påverkan på energilagring och reproduktion. När nyckelarter i den marina näringsväven konsumerar mikroplast får de också i sig de eventuella bakterier och andra gifter som ”fäst” på plastpartiklarna, vilket i sin tur kan leda till att gifterna ackumuleras i den marina näringsväven som slutligen påverkar även människan.


  • Miljövänligt äventyr med strävan efter ett minimalt miljöavtryck – Använda sig av naturens och sina egna krafter för att förflytta sig framåt i naturen.

  • Öka människors medvetenhet kring mikroplasterna i Östersjön- Att använda mikroplaster i olika kroppsvårdsprodukter innebär att uppemot 40 ton mikroplast hamnar i Östersjön varje år. Det märkligaste är att man inte behöver mikroplaster i produkterna. Det går lika bra att istället använda partiklar av sand.

  • Att förverkliga sig själv och en utvecklas som person både fysiskt och mentalt. Prestera på toppen av sin förmåga. Testa kunskaper och uppleva samt färdas med egen kraft i naturen är ett självklart mål.