Elda och grilla i naturen

Att göra upp öppen eld eller grilla är ett populärt sätt att tillaga mat under exempelvis en hajk eller camping. Det är viktigt att värna om naturen och grilla säkert för att undvika bränder. För att elda eller grilla i naturen måste du följa angivna regler.

Eldningsförbud

Om det råder eldningsförbud får du inte grilla eller göra upp öppen eld. Eldningsförbud införs om det finns risk för brand, exempelvis vid torrt och varmt väder. För att ta reda på vad som gäller i det område du befinner dig bör du besöka kommunens och länsstyrelsens webbplats. Elda aldrig om du inte är säker på att det är godkänt på den plats där du befinner dig.

Nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat kan det råda särskilda regler. Det kan finnas särskilda platser där det är tillåtet att elda, men det kan även vara helt förbjudet. Kolla alltid anslagstavlor eller hemsidan innan du gör upp eld.

Välj eldningsplatsen med omsorg

Om det är tillåtet att elda där du befinner dig måste du tänka på att välja en säker plats. Grus eller sandig mark är bra underlag, men undvik mossa, torvmark, jordig skogsmark samt direkt på berghällar. Du får inte bryta pinnar eller såga ned levande träd eller buskar.

pursuitx-child