Jakt i Sverige

Jakt är en friluftsaktivitet som skapar debatt. Vissa tycker att det är barbariskt med jakt eftersom det innebär att vilda djur dödas. Andra tycker att det är det bästa och mest djurvänliga alternativet om man vill äta kött. Svenskar är allt mer positiva till jakt så länge det finns en nytta kopplad till jakten. Efterfrågan på viltkött anses vara en av anledningarna till den positiva inställningen.

Vad innebär jakt?

Jakt är mer än bara dödande av vilda djur. Det innefattar även sökning, upp­spårning och infångande av djuren. Det finns flera anledningar till varför jakt bedrivs. För privatpersoner handlar det främst om viltköttet, men det kan även vara för rekreationen, pälsen och troféerna. För professionella jägare kan det handlar om att förebygga och motverka negativ påverkan av vissa arter, hindra smittspridning samt kontrollera populationer av vissa arter. Detta är viktigt i ett viltvårdande syfte och skapar ekologisk balans.

Det finns olika sorters jakt. Vanliga jaktformer i Sverige är bland annat drevjakt, fågeljakt och toppjakt. Jakt måste alltid ske i enlighet med rådande jaktlagar annars kallas det tjuvjakt, vilket är olagligt och straffbart. Alla som vill jaga måste ha inneha en jägarexamen.

pursuitx-child